Pagina de start

ATLASUL ETNOGRAFIC AL ROMÂNIEI ON-LINE

Proiect pilot: Horezu, jud. Vâlcea

 

Proiectul pe scurt

 

Irina Oberländer-Târnoveanu

CIMEC - Institutul de Memorie Culturală

http://www.cimec.ro

irina@cimec.ro

 

 

Cum ne-a venit ideea proiectului

lSibiu, decembrie 2005: prezentarea primului volum din Atlasul etnografic al României

lBucureşti, decembrie 2005: Sesiunea de propuneri de proiecte ale Fondului Cultural Naţional ( FCN )

lCIMEC - promotor de proiecte de patrimoniu cultural digital

lInstitutul de Etnografie şi Folclor "C. Brăiloiu" - receptiv la colaborare

 

Motive

lTiraj limitat pe suport clasic şi distribuţie dificilă: Atlasul Etnografic al României, din care au apărut primele două volume la sfârşitul anului 2005, reprezintă o operă de cercetare monumentală, care merită să fie cunoscută, pusă în valoare, făcută accesibilă şi difuzată pe o scară mult mai amplă decât cele câteva sute de exemplare tipărite din fiecare volum

lArhiva inaccesibilă: volumele tipărite nu cuprind decât sinteza cercetărilor de aproape patru decenii, reprezentate prin simboluri pe hartă şi câteva ilustraţii. Un vast material documentar textual şi imagistic rămâne închis în arhivă, inaccesibil publicului.

lTehnologia informatică, utilizată modest în procesarea datelor

lConservarea materialului primar  - prin digitizare  

 

Cea mai bogată arhivă etnografică din România

lChestionarele AER, împreună cu cele peste 150.000 de fotografii, cu desenele si schiţele efectuate pe teren, alcătuiesc cea mai bogata arhivă etnografică din România.

lPentru realizarea Atlasului au fost intervievaţi peste 18.000 de subiecţi cu profesiuni şi vârste diferite, mulţi născuţi in secolul al XIX-lea, şi s-au completat peste 6.000 de chestionare care însumează peste patru milioane de file. Multe din informaţiile consemnate atunci au dispărut pentru totdeauna din peisajul etnografic.

limportantă sursă de documentare pentru cercetările viitoare de etnologie, antropologie, dialectologie, istorie socială şi alte discipline. 

 

Arhiva de cercetare şi publicarea modernă

lPublicarea sintezelor însoţită de arhiva de date primare (de obicei pe suport digital)

lPunerea în valoare a arhivelor de cercetare pentru progresul mai rapid al ştiinţei

lUtilizarea posibilităţilor oferite de tehnologiile informatice şi de comunicare moderne

 

Avantaje

lVerificarea concluziilor autorilor

lReutilizarea datelor primare pentru alte cercetări

lProtejarea documentelor originale

lAcces la informaţia de interes public

lAcces la informaţii neprelucrate sau care nu se mai pot găsi în teren

lMaterial de studiu pentru studenţi

 

Fondul Cultural Naţional

lProiect câştigător la categoria patrimoniu cultural

lParteneri: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală şi Institutul de Etnografie şi Folclor "Constantin Brăiloiu"

lData depunerii proiectului: 20 dec. 2005

lData câştigării proiectului: 8 martie 2006

lData finalizării proiectului: 20 dec. 2006

 

Obiectivele proiectului

l            Dezvoltarea unui sit web interactiv, multimedia şi al unui server cartografic pentru etnografia românească bazat pe arhiva Atlasul Etnografic al României (AER) de la Institutul de Etnografie şi Folclor "Constantin Brăiloiu".

l            Integrarea informaţiilor privind cultura şi civilizaţia românilor în circuitul universal de valori, pe baza celor mai noi tehnologii de comunicare.

l            Facilitarea accesului public la informaţii de calitate privind istoria şi civilizaţia românească, la identitatea culturală a românilor în context european şi universal.

l            Demonstrarea potenţialului noilor tehnologii de a pune în valoare materialul documentar.

 

Obiective imediate

l            Publicarea on-line a informaţiilor privind o zonă etnografică selectată din Atlasul Etnografic al României într-un sistem interactiv şi multimedia integrat (hartă digitală interactivă, imagini fotografice digitale, răspunsuri la chestionarele care au stat la baza realizării Atlasului, glosar de termeni, comentarii ştiinţifice text şi sonore).

l            Dezvoltarea unui server cartografic digital care să permită consultarea interactivă a conţinutului.

l            Proiectarea unei baze de date care să permită o prelucrare superioară a informaţiilor primare.

 

Impact educaţional

lFacilitarea accesului la informaţii de calitate, atât prin utilizarea unor programe informatice interactive cât şi prin difuzare pe Internet, poate avea un impact educaţional, ştiinţific, documentar şi cultural, imposibil de atins doar prin publicarea clasică, în tiraj restrâns (500 de exemplare!) şi cu difuzare limitată.

Instrumente noi pentru cercetare

lPrin crearea şi testarea, în cadrul acestui proiect-pilot, a unor instrumente software adecvate pentru procesarea digitală a informaţiilor privind Atlasul Etnografic, cercetătorii vor avea la dispoziţie programele informatice care să permită procesarea modernă a materialului documentar.

Activităţi

lAnaliza materialului documentar existent şi a necesităţilor de procesare informatică

lDigitizarea materialului textual şi imagistic

lIniţierea arhivei digitale prin scanarea chestionarelor

lRealizarea serverului cartografic interactiv

lCercetare de teren pentru verificarea datelor din chestionare după 30 de ani

 

Beneficiari

lEtnografi, antropologi, istorici, lingvişti, istorici de artă, arhitecţi, restauratori, meşteri populari, cercetători şi studenţi;

lPublicul larg, interesat de istorie şi tradiţii;

lInstituţii de învăţământ, instituţii culturale, muzee, asociaţii şi fundaţii culturale, organizaţii internaţionale, portaluri culturale şi educaţionale.

 

Dimensiune spaţială

lVâlcea este recunoscută de specialişti ca unul dintre puţinele judeţe ale ţării care şi-a conservat cu succes tradiţiile locale.

lUn loc aparte îl ocupă zona Horezu, care îmbină elemente caracteristice civilizaţiei lutului, civilizaţiei lemnului şi civilizaţiei pastorale.

lSate cercetate: Bărbăteşti, Slătioara, Păuşeşti şi Oteşani

 

Dimensiune tematică

lAşezări, Gospodărie, Locuinţă

lAgricultură, Creşterea animalelor, Pomicultură şi grădinărit, Cultivarea plantelor textile, Vânătoare,

lMijloace de transport,

lCreşterea viermilor de mătase, Creşterea albinelor,

lAlimentaţie,

lMeşteşuguri,

lInstalaţii tehnice,

lObiceiuri la naştere,

lObiceiuri la nuntă,

lObiceiuri la moarte,

lObiceiuri legate de ocupaţii,

lObiceiuri calendaristice.

 

Dimensiune temporală

Trei paliere cronologice:

lLa 1900 - 1920 ("Cum era înainte?")

lÎn anii '70 ai secolului XX ("Dar azi?")

lÎn vara anului 2006 (după 30 de ani)

 

Demararea proiectului: dificultăţi cu AFCN

lData iniţială de start: martie 2006

lAnunţarea câştigării proiectului: 8 martie

lAvans finanţare aşteptat: 20 martie

lSchimbarea criteriilor de finanţare

lData reală de start: iunie 2006

lSemnarea contractului: 24 mai

lAvans finanţare primit: 8 iunie

 

Material primar de procesat

lÎntrebările chestionarului pe suport digital (1200)

lChestionare completate în perioada 1972-1983 (28)

lFotografii din arhivă

lHărţi: 239 (Vol. I  111; vol. II  128)

lMateriale din cercetarea de teren din august 2006: fotografii digitale, înregistrări sonore, note

 

Prelucrări realizate la CIMEC

lAnaliză şi specificaţii de programare

lChestionare scanate (1108 pagini)

lChestionare prelucrate (peste 150 de pagini)

lServer cartografic - harta digitală a României până la scara 1:100.000

 

Procesarea datelor: etichetarea fişierelor de imagini ale paginilor chestionarelor

lDupă scanare, fişierele de imagini rezultate trebuie să fie denumite pentru:

-Identificarea lucrării, tipului/temei chestionarului, localităţii, paginii

-Posibilitatea de a ordona imaginile în ordinea firească (reproducerea caietului scanat, de la copertă şi până la ultima pagină)

-Posibilitatea de a identifica individual fiecare fişier de imagine în arhiva digitală

 

Procesarea datelor: întrebările şi răspunsurile chestionarului ca bază de date

lCodificarea arborescentă a întrebărilor

lTipuri de răspunsuri: da/nu, listă de variante, text liber, comentariu, desen

lTratarea variantelor de răspuns ca întrebări

lIncluderea dimensiunii temporale: la 1900, azi, în 2006 ( = toate întrebările se dublează sau triplează!)

 

Baza de date - soluţii tehnice

lPlatformă SQL Server 2005

lFormulare on-line cu încărcare dinamică a întrebărilor

lMaparea răspunsurilor pe termenii de indice din DER (o înregistrare, utilizări multiple)

lIntegrarea cu serverul cartografic

 

Server cartografic pentru patrimoniu

lHarta României 1:100.000

lOn-line din 2005: http://map.cimec.ro

lUtilizare interactivă: zoom in/out, căutare, interogare, printare, deplasare

lModel digital al altitudinilor (relief), regim de utilizare a terenurilor, drumuri etc.

lSituri arheologice, muzee, lăcaşuri de cult

 

Proiectul continuă..