English Version

Codul de conduita


al Asociatiei Europene a Arheologilor (EAA), aprobat la Ravenna (Italia),
pe 27 septembrie 1997


Preambul

Patrimoniul arheologic, asa cum este definit în Articolul 1 al Conventiei Europene pentru Protectia Patrimoniului Arheologic, este patrimoniul întregii umanitati. Arheologia este studiul si interpretarea acestui patrimoniu în beneficiul societatii în ansamblu. Arheologii sunt interpretii si administratorii acestui patrimoniu în numele semenilor lor, barbati si femei. Obiectul acestui cod este sa stabileasca normele de conduita pentru membrii EAA, pe care acestia sa le urmeze în îndeplinirea responsabilitatilor lor, atât fata de comunitate cât si fata de colegii de profesie.


Traducere în limba româna: Irina Oberländer-Târnoveanu irina@cimec.ro
Asociatia Europeana a Arheologilor - EAA (European Association of Archaeologists)