Ce este FASTI ONLINE
CIMEC – partener în proiectul FASTI ONLINE
Obiective şi activităţi


FASTI ONLINE (http://www.fastionline.org) este o bază de date on-line internaţională care îşi propune să treacă în revistă cât mai complet cercetările arheologice de pe cuprinsul fostului Imperiu roman, începând cu Italia. Proiectul este finanţat printr-un grant oferit de Packard Humanities Institute Asociaţiei Internaţionale de Studii Clasice (AISC), iniţiatoarea acestui demers. AISC a publicat mulţi ani revista FASTI ARCHAEOLOGICI (1946 - 1987), dar în ultimii ani a decis să reia publicaţia în format digital, pe Web. Sufletul acestui proiect este doamna Elisabeth Fentress. Baza de date internaţională accesibilă pe Web îşi propune să cuprindă, pe lângă Italia (colaborator Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione http://www.iccd.beniculturali.it din Roma), bazinul Mării Mediterane şi al Mării Negre (România, Bulgaria, Ukraina, ţările din fosta Iugoslavie etc.) Pe măsura stabilirii unor acorduri de cooperare, proiectul se poate dezvolta pe o arie mai largă şi primi o finanţare europeană. El se constituie ca o resursă modernă, accesibilă privind cercetările arheologice pe o arie largă, europeană şi dincolo de aceasta, cu o deosebită vizibilitate. Importanţa proiectului este sporită de prestigiul realizatorilor şi al sponsorilor, de interesul UNESCO şi de mediatizarea asigurată, ceea ce va aduce beneficii deosebite arheologiei româneşti pe plan european şi mondial.


CIMEC – partener în proiectul FASTI ON-LINE

CIMEC-Institutul de Memorie Culturală a răspuns invitaţiei de a contribui la FASTI ON-LINE cu rapoartele preliminare de cercetări arheologice din România şi a încheiat un acord de cooperare cu AISC, pentru început pentru 2005 – 2006, prin care se angajează să furnizeze informaţiile în formatul cerut de proiect, să asigure rezumate de rapoarte şi traducerea acestora în limba engleză, coordonatele geografice (la nivel de localitate administrativă pe care se află situl) pentru sistemul cartografic digital şi traducerea interfeţei FASTI ON-LINE în limba română.

Iniţial a fost vorba de cercetările arheologice privind epoca clasică, desfăşurate din anul 2000 până la zi, actualizate anual. În urma discuţiilor avute cu ocazia primei întâlniri, ţinute între 22 şi 27 iulie 2005 la Bucureşti, la care au participat Elisabeth Fentress şi Guy Hunt de la FASTI şi Irina Oberländer-Târnoveanu, Dan Matei, Ionuţ Şandric şi Bogdan Şandric de la CIMEC, s-a convenit ca CIMEC să furnizeze toate rapoartele din baza naţională de date, indiferent de perioada istorică, iar proiectul să continue în anii următori cu rapoarte pentru perioada anterioară anului 2000. De asemenea, prin hiperlegături se vor putea accesa rapoartele integrale, în limba română, publicate pe www.cimec.ro

Iniţiatorii proiectului au fost plăcut impresionaţi de cantitatea şi calitatea informaţiilor deja existente la CIMEC, de volumul de informaţii publicat on-line, declarând că este singurul loc din lume pe care îl cunosc în care toate rapoartele preliminare de cercetare arheologică se publică anual (în volum, pe CD-ROM şi pe Web). De asemenea, au apreciat în mod deosebit competenţa profesională a personalului de la CIMEC, deschiderea, promptitudinea şi entuziasmul arătat, care le-au depăşit cu mult aşteptările.

Obiective şi activităţi

Cu ocazia primei şedinţe de lucru, am stabilit obiectivele şi etapele colaborării noastre pe parcursul primului an:
1. Interfaţa în limba română a FASTI ON-LINE: CIMEC va traduce cei câteva sute de termeni pentru indici din limba engleză în limba română, într-o foaie Excel, va traduce mesajele, butoanele şi celelalte elemente ale interfeţei.
2. Interfaţa cartografică: Guy Hunt şi Ionuţ Şandric vor colabora pentru realizarea sistemului informaţional digital.
3. Rezumatele de rapoarte arheologice în limba română: deoarece în baza de date de la CIMEC nu există rezumate de rapoarte, acestea fiind de lungimi inegale, se vor realiza rezumate de cca 500 de cuvinte, începând de la ultima campanie (2004) retrospectiv. Acesta va reprezenta o valoare adăugată pentru baza de date românească, nu doar un serviciu pentru proiect.
4. Traducerea rezumatelor în limba engleză: se va realiza la CIMEC, prin colaborare externă, iar Elisabeth Fentress va asigura personal corectura finală pentru ca textul să sune bine în englezeşte.
5. Administrarea de la distanţă: Guy Hunt va realiza un modul de administrare la distanţă de către CIMEC a datelor proprii pe serverul FASTI.
6. Tezaure de termeni multilingve şi standarde de date: părţile au fost de acord că, în perspectivă, este important să se dezvolte tezaure termeni multilingve şi să se adopte standarde de date internaţionale.
7. Diseminarea rezultatelor: După un an vom organiza un seminar de prezentare a proiectului în România.


Coordonator de proiect din partea CIMEC,

Irina Oberländer-Târnoveanu


 

 

Ultima actualizare:
Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 1996-2004.