Sergiu Haimovici 2006 Constanţa

Sergiu Haimovici 2006 Constanţa

Sergiu Haimovici cu Irina Oberander si Corneliu Beldiman - 2006 Constanţa

Sergiu Haimovici cu Marian Neagu - 2006 Constanţa

Sergiu Haimovici cu Zoia Maxim - 2006 Constanţa

Sergiu Haimovici cu Irina Oberlander si Paula Jercan - 2006 Constanţa

Sergiu Haimovici cu Irina Oberlander - 2001 Suceava

Sergiu Haimovici cu Irina Oberlander - Suceava 2001

Sergiu Haimovici

In Memoriam Sergiu Haimovici

Sergiu Haimovici (1929 - 2009)
In Memoriam


      CURRICULUM VITAE
 
Data şi locul naşterii:
13 mai 1929, în actualul municipiu Botoşani

Studii:
1936-1940 – Şcoala primară din Botoşani
1940-1948 – Liceul „Laurian” din Botoşani
1948 absolvent de liceul prin bacalaureat
1948-1952 – Facultatea de Ştiinţe naturale, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi
1952 absolvent facultate cu diplomă în specializarea biolog-botanist

Activitatea didactică
1951-1952 – preparator la Institutul pedagogic al Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi
1952-1954 - preparator la Laboratorul de Morfologie animală al Facultăţii de Biologie, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi
1954-1961 – asistent universitar în acelaşi laborator
1961-1970 – şef lucrări în acelaşi laborator
1970-1990 – conferenţiar prin concurs, idem
1990-1999 – profesor universitar prin concurs, idem
1999- pensionare
1999-2004 – profesor consultant
2004-prezent- profesor asociat
cursuri şi lucrări practice publicate: 5


Activitate de cercetare
Domenii de cercetare:
- macrofauna subfosilă a holocenului (arheozoologie)
- morfologia eto-ecologică şi evolutivă a vertebratelor
- cariotip la peşti
Lista lucrărilor ştiinţifice originale publicate, peste 300
Publicarea unor capitole în monografii: 9
Participări la conferinţe şi congrese din străinătate: Ungaria, Cehoslovacia, Germania, Belgia, Bulgaria, fosta U.R.S.S.
Membru, Centru interdisciplinar de studii arheoistorice, Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi.
Membru în echipe de cercetare, granturi: peste 10.
Membru în comitetul de redacţie la Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.Cuzadin Iaşi, secţiunea I Biologie animală; Tracodacica, Bucureşti.


Titluri
Doctor în Biologie, din 1964, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi
Profesor emerit, din 2003, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi
Membru fondator si membru de onoare al International Council for Archaeozoology (ICAZ) din 2004


      LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE ORIGINALE PUBLICATE
 
Rapoarte din Cronica cercetarilor arheologice:

CCA 2000 - 143. Şpălnaca, com. Hopârta, jud. Alba
CCA 2002 - 122. Isaiia, com. Răducăneni, jud. Iaşi
CCA 2003 - 202. Târgu Frumos, jud. Iaşi
CCA 2004 - 92. Isaiia, com. Răducăneni, jud. Iaşi
CCA 2004 - 195. Târgu Frumos, jud. Iaşi
CCA 2004 - 212. Vorniceni, com. Vorniceni, jud. Botoşani
CCA 2005 - 123. Isaiia, com. Răducăneni, jud. Iaşi
CCA 2005 - 220. Târgu Frumos, jud. Iaşi
      
    
Imagini digitale realizate de Irina Oberländer Târnoveanu
Mulţumiri lui Felix Adrian Tencariu pentru ca ne-a pus la dispoziţie cu promptitudine CV-ul şi Lista de lucrări ale profesorului Sergiu Haimovici.