Așezarea fortificată getică de la Bâzdâna, jud. Dolj

A.
1. Locația:
Punctul "La Cetate", aprox. de 20 km la S de Craiova, pe malul drept al râului Jiu (distanța 1,3 km), comuna Calopăr, jud. Dolj

2. Tipul cercetării:
Săpături sistematice.

3. Colectivul de cercetare:
a) - Corneliu Margarit Tatulea, Muzeul Olteniei, Craiova;
b) - Vlad Vintila Zirra, Institutul de Arheolgie "Vasile Pârvan", București.

4. Durata cercetării:
a) - 1981 - 1989;
b) - 1993 - 1997.

5. - 6. Tipul și încadrarea cronologică a descoperirilor:
a) așezare fortificată (aprox. 1,5 ha) din a doua vârstă a epocii fierului;
b) așezare din epoca timpurie a bronzului (cultura Coțofeni) cu material relativ divers și bogat, fără a fi vizibilă o depunere stratigrafică propriu-zisă.

7. Complexe cu caracter deosebit:
Două centuri de fortificații:
a) - cea dinspre exterior a fost compusă initial dintr-un zid de cărămizi arse. Zidul, cu o grosime de aprox. 3 m, cuprindea două paramente, fiecare din câte un singur șir de cărămizi, dispuse transversal pe axul fortificației, consolidate de o masă de umplutură (emplekton) formată din pamânt argilos ars. Ulterior este posibil ca fortificația cu zid să fi fost transformată într-una cu val de pamânt și palisadă. Datare probabilă: sf. sec IV - înc. sec III a. Chr.
b) - cea dinspre exterior este compusă dintr-un val de pământ cu palisadă și șanț de apărare, prezentând două faze: prima, datând probabil la începutul sec. al III - lea a. Chr., este imediat succesivă dezafectării fortificației exterioare, după cum indică resturile de cărămizi utilizate la erijarea ei; cea de-a doua fază este o refacere a celei anterioare și se leagă foarte probabil de perioada sec. I a. Chr. - I p. Chr. În zona locuită se deosebesc depuneri corespunzatoare sec. IV-III a. Chr. si sec. I a. Chr. - I p. Chr. conținând un material bogat: ceramică prelucrată cu mâna și roata, instrumente și ustensile de metal, fibule tracice, ceramică grecească de import cu figuri roșii, tipare și creuzete pentru turnat metal, imitații după ceramica cu decor în relief, ceramică pictată, fragmente de amfore, monede republicane și imperiale romane, etc.

8. Locația actuală a materialului:
Muzeul Olteniei, Craiova; Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", București.

9. Bibliografie:
C. M. Tatulea, Thraco-Dacica 5, 1984, Oltenia 7-8, 1988-1989; Vlad V. Zirra si D. Pop, Arhivele Olteniei 10, 1995, 13-27; Vlad V. Zirra, D. Pop si S. Oanță, Arhivele Olteniei 11, 1996, 27-45.

10. Observații:
Așezare fortificată reprezentativă pentru perioda getică timpurie și "clasică".

B.
1. Locația:
Punctul "Cucuioava, Dealul Viilor", la aprox. 1,5 km nord de "La Cetate", pe malul drept al râului Jiu, com. Calopăr, jud. Dolj.

2. Tipul cercetării:
Cercetări de teren (periegheze).

5. - 6. Tipul și încadrarea cronologică a descoperirilor:
Așezare fortificată (aprox 1,8 ha) din epoca getică, probabil similară și macar parțial contemporană cu cea din punctul "La Cetate".

7. Piese cu caracter deosebit:
Ceramică getică, lucrată cu roata și cu mâna; fragmente de cărămida și pământ ars, similare (?) cu cele din punctul "La Cetate".
Actualizare: 31 Martie 1999