Situl arheologic din zona Cârna
(Între 1968-1996 fost Dunăreni; alte denumiri utilizate Bistreț-Dunăreni, Bistreț-Cârna).
Județul Dolj (DJ), comuna Goicea.A.
1. Locația:
Punctul "Grindu Tomii", pe malul de sud al bălții Nasta.

2. Tipul cercetării:
Săpături sistematice.

3. Colectivul de cercetare:
Vladimir Dumitrescu, Muzeul Național de Antichități.

4. Durata cercetării:
1942, 1955-1956.

5. Tipul descoperirii:
Necropolă constituită din 114 morminte de incinerație.

6. Încadrarea cronologică a descoperirii:
Epoca bronzului, perioada mijlocie, cultura Gârla Mare.

7. Piese cu caracter deosebit:
Ceramică incrustată, figurine antropomorfe, piese de port din bronz (Lockenringe, saltaleone).

8. Locația actuală a materialului:
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", București, Muzeul Național al României, București, Muzeul Olteniei, Craiova.

9. Bibliografie:
Vl. Dumitrescu, Necropola de incinerație din epoca bronzului de la Cârna, Biblioteca de Arheologie 5, București, 1961.

10. Observații:
Cea mai reprezentativă necropolă a culturii Gârla Mare, constituind baza cunoașterii acesteia.

B.
1. Locația:
Punctul "Ostrovogania - Malu Mare", în mijlocul lacului Bistreț, la cca. 2 km S de localitate.

2. Tipul cercetării:
Săpături sistematice.

3. Colectivul de cercetare:
Ion Motzoi-Chicideanu, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Monica Șandor-Chicideanu, Facultatea de Istorie a Universității București.

4. Durata cercetării:
1985-1993.

5. Tipul descoperirilor:
Necropolă constituită din 68 morminte de incinerație.

6. Încadrarea cronologică a descoperirii:
Epoca bronzului, perioada mijlocie, cultura Gârla Mare, perioada târzie, grupul Bistreț-Ișalnița.

7. Piese cu caracter deosebit:
Ceramică incrustată, vase zoomorfe, figurine antropomorfe, piese de port din bronz (Lockenringe, Saltaleone).

8. Locația actuală a materialului:
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", București.

9. Bibliografie:
I. Chicideanu, Zur Bronzezeit in Südwestrumänien, Dacia, N.S., 30.1-2, 1986, 7-47; I. Chicideanu, M. Sandor, Necropola de incinerație din epoca bronzului de la Bistreț, Științele sociale și politice în România, 3-4, 1988, 53-60 ; I. Motzoi-Chicideanu, Monica Șandor-Chicideanu, Sorin Oanță Cercetarile arheologice din zona lacului Bistreț - Campaniile din anii 1983-1996, MCA, 19 (sub tipar).

10. Observații:
Necropola de la Ostrovogania completează cunoașterea epocii bronzului în Valea Dunării, punând în evidență o etapă a culturii Gârla Mare, mai veche decât cea ilustrată prin necropola de pe Grindu Tomii, ca și o etapă mai târzie, corespunzătoare recent identificatului grup Bistreț-Ișalnița.


C.
1. Locația:
Punctul "La rampa botogului", situat pe grindul Prundu Măgarilor, pe malul de S al lacului Bistreț, la cca. 600 m S de necropola din punctul Ostrovogania.

2. Tipul cercetării:
Săpături sistematice.

3. Colectivul de cercetare:
Ion Motzoi-Chicideanu, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Monica Șandor-Chicideanu, Facultatea de Istorie a Universității București.

4. Durata cercetării:
1993-1996.

5. Tipul descoperirilor:
Așezare deschisă, cu resturi de locuințe și amenajări domestice - cuptor.

6. Încadrarea cronologică a descoperirii:
Epoca bronzului, perioada mijlocie, cultura Gârla Mare.

7. Piese cu caracter deosebit:
Ceramică incrustată, piese din metal - pandantive, cuțite, instrumente din silex, oase de animale.

8. Locația actuală a materialului:
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", București.

9. Bibliografie:
I. Motzoi-Chicideanu, Monica Șandor-Chicideanu, Sorin Oanță, Cercetările arheologice din zona lacului Bistreț - Campaniile din anii 1983-1996, MCA, 19 (sub tipar).

10. Observații:
Așezarea este una dintre puținele monumente de acest fel cunoscute pentru cultura Gârla Mare, și totodată, cea mai bogată - până în acest moment - în piese de metal. După poziția topografică este posibil să reprezinte așezarea corespunzatoare cimitirului de pe Ostrovogania.D.
1. Locatia:
Punctul "La nea Vasile Feraru", situat pe grindul Prundu Magarilor, la cca. 700 m V de asezarea Gârla Mare din punctul La rampa botogului.

2. Tipul cercetării:
Săpătură de salvare.

3. Durata cercetării:
1995-1996.

4. Colectivul de cercetare:
Ion Motzoi-Chicideanu, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Monica Șandor-Chicideanu, Facultatea de Istorie a Universității București.

5. Tipul descoperirilor:
Complex cu caracter de cult, constituit din 6 gropi dispuse în jurul unei vetre.

6. Încadrarea cronologică a descoperirii:
Prima epocă a fierului, complexul cultural Vârtop.

7. Piese cu caracter deosebit:
Vase - amfore, străchini, cești, vase miniaturale -, decorate cu caneluri, resturi de la o construcție de suprafață incendiată, oase umane trecute prin foc.

8. Locația actuală a materialului:
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan, București.

9. Bibliografie:
I. Motzoi-Chicideanu, Monica Șandor-Chicideanu, Sorin Oanță, Cercetările arheologice din zona lacului Bistreț - Campaniile din anii 1983-1996, MCA, 19 (sub tipar).

10. Observații: Prin structura sa aparte, complexul reprezintă, deocamdată, prima descoperire de acest fel pentru începutul epocii fierului la Dunărea Inferioară. Totodată, prin caracteristicile ceramicii sunt puse în evidență legături genetice cu grupul cultural Belegiš din zona belgrădeană a Dunării.E.
1. Locația:
Punctul "La butoi", situat pe malul de S al bălții Nasta.

2. Tipul cercetării:
Săpătură de salvare.

3. Durata cercetării:
1996-1997.

4. Colectivul de cercetare:
Ion Motzoi-Chicideanu, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Monica Șandor-Chicideanu, Facultatea de Istorie a Universității București.

5. Tipul descoperiririi:
Așezare deschisă, cu resturi de locuire și gropi.

6. Încadrarea cronologică a descoperirii:
Prima epocă a fierului, HaA-C.

7. Piese cu caracter deosebit:
Ceramică, piese de bronz.

8. Locația actuală a materialului:
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", București.

9. Bibliografie:
I. Motzoi-Chicideanu, Monica Șandor-Chicideanu, Sorin Oanță, Cercetările arheologice din zona lacului Bistreț - Campaniile din anii 1983-1996, MCA, 19 (sub tipar).

10. Observații:
Așezarea este de mari dimensiuni și de lungă durată. Prima etapă aparține complexului cultural cu ceramică canelată Vârtop, cea de a doua etapă plasându-se cu puțin înaintea constituirii culturii Basarabi, cele mai târzii complexe situându-se în perioada hallstattiană târzie. În felul acesta obiectivul din punctul La butoi capată o importanță aparte prin prilejul pe care-l oferă pentru studiul succesiunii fenomenelor arheologice ale primei epoci a fierului la Dunărea de Jos.F.
1. Locația:
Punctul "Groapa lui Mihalache", situat pe malul de S al bălții Nasta, în imediata apropiere a fostului Grind al Tomii, nivelat cu buldozerul în cadrul lucrărilor de hidroameliorații din anii 1968-1971.

2. Tipul cercetării:
Săpătură de salvare.

3. Durata cercetării:
1996-1997.

4. Colectivul de cercetare:
Ion Motzoi-Chicideanu, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Monica Sandor-Chicideanu, Facultatea de Istorie a Universității București.

5. Tipul descoperirilor:
Așezare deschisă, cu resturi de locuire și gropi.

6. Încadrarea cronologică a descoperirii:
Epoca bronzului, perioadele mijlocie și târzie, cultura Gârla Mare și grupul Bistreț-Ișalnița.

7. Piese cu caracter:
Ceramică, piese din bronz.

8. Locația actuală a materialului:
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", București.

9. Bibliografie:
I. Motzoi-Chicideanu, Monica Șandor-Chicideanu, Sorin Oanță, Cercetările arheologice din zona lacului Bistreț - Campaniile din ani 1983-1996, MCA, 19 (sub tipar).

10. Observații:
Așezarea este situată în imediata apropiere a locului unde a fost cercetat cimitirul din punctul Grindu Tomii, căruia îi corespunde. Prin caracteristicile ceramicii și a unor piese din bronz așezarea, în afara unei etape contemporane cimitirului, mai are o fază mai veche. Foarte importante sunt piesele din bronz descoperite, acestea fiind, de obicei, destul de rare în mediile Gârla Mare. Observațiile stratigrafice au pus în evidență și o etapă, mai târzie, corespunzatoare grupului Bistreț-Ișalnița.


Actualizare: 31 martie 1999