Cetatea getică de la Coțofeni
(fost Coțofenii din Dos, jud. Dolj)

Plasarea pe harta Romaniei a localității si sitului Coțofeni

1. Locația:
Punctul "Cetatea Jidovilor" sau "La Jidovii" (jidov = urias), aprox. 20 km la nord de Craiova, pe malul drept al râului Jiu.

2. Tipul cercetării:
Săpături sistematice.

3. Colectivul de cercetare:
Vlad Zirra, Niculae Conovici, Vlad V. Zirra, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", București, George Trohani, Muzeul Național de Istorie a României, București, Petre Gherghe, Muzeul Olteniei, Craiova.

4. Durata cercetării:
1980 - 1990.

5. Tipul descoperirii:
Așezare fortificata de aprox. 3 ha.

6. Încadrarea cronologică a descoperirii:
Epoca getică timpurie (sec. IV-III a. Chr.); materiale sporadice aparținând epocii timpurii a bronzului (cultura Coțofeni). Așezarea este protejată de o fortificație care a funcționat în două faze:
1. - fortificația se compunea dintr-un zid de cărămizi arse cu o grosime de 3,5-4 m. Între cele două paramente, ridicate fiecare din câte două șiruri de cărămizi dispuse transversal pe axul zidului, se afla o masă de pământ argilos puternic ars (emplekton). La distanțe relativ regulate, în porțiunile cu pantă, între cele două paramente s-au ridicat șiruri transversale de cărămizi (diathonoi) în scop de stabilizare a emplektonului.
2. - ruinele zidului de cărămidă au fost înglobate într-o fortificație cu val, palisadă și șanț de apărare. În cuprinsul așezării au fost identificate instalațiile în care au fost arse cărămizile și pamântul argilos care a slujit drept masă de umplutură pentru emplekton.

7. Piese cu caracter deosebit:
Ceramică getică prelucrată cu mâna sau cu roata olarului, ceramică grecească decorată cu figuri roșii, fibule tracice.

8. Locația actuală a materialului:
Muzeul Olteniei, Craiova, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", București.

9. Bibliografie:
V. Zirra, N. Conovici, G. Trohani, P. Gherghe, P. Alexandrescu, Gh. Gâta, V. V. Zirra, La station fortifiée de "Cetatea Jidovilor" (Cotofenii din Dos, dép. de Dolj), Dacia 37, 1993, 79-157.

10. Observații:
Așezare reprezentativă din epoca getică timpurie (sec. IV-III a. Chr.).

Actualizare: 29 martie 1999.