Așezarea de epoca bronzului de la Năeni, jud. Buzău


Fig. 1 - Localizare


 1. Locația:
  Județul Buzău, comuna Năeni, punctul Zănoaga, alt. 550 m.

 2. Tipul cercetării:
  Săpături sistematice.

 3. Durata cercetării:
  1982-1986, 1988-1993, 1996-1997.

 4. Colectivul de cercetare:
  Ion Motzoi-Chicideanu, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Monica Sandor-Chicideanu, Faculteatea de Istorie a Universității București.

 5. Tipul descoperirilor:
  Așezare de tip hillfort, situată pe o creastă stâncoasă, la cca. 550 m altitudine, cu locuiri pe pante în jurul unei locuiri centrale, mormânt colectiv, mormânt de incinerație, gropi.

 6. Încadrarea cronologică a descoperirii:
  Epoca bronzului, cultura Monteoru, epoca La Téne, sec. 4-5 p. Chr.

 7. Piese cu caracter deosebit:
  Ceramică, arme din piatră, piese de port și arme din bronz.

 8. Locația actuală a materialului:
  Muzeul Județean Buzău, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", București.

 9. Bibliografie:
  Ion Motzoi-Chicideanu, Monica Sandor-Chicideanu, Ein bronzezeitliches Grab aus Năeni-Zănoaga, Dacia, N.S., 38-39, 1994-1995, p. 19-40; Ion Motzoi-Chicideanu, Monica Sandor-Chicideanu, Cercetările arheologice de la Năeni-Zănoaga - campaniile din anii 1982-1986, 1988-1993, 1996, MCA 18 (sub tipar).

 10. Observații:
  Stațiunea aparținând culturii Monteoru, în afara dimensiunilor sale remarcabile, prezintă o importanță deosebită datorită identificării unei etape a culturii Monteoru, mai veche decât cele cunoscute până în prezent, denumită provizoriu etapa Monteoru-Zănoaga și care se plasează la începuturile epocii bronzului. Succesiunea stratigrafică permite urmărirea evoluției culturii Monteoru până în etapa finală. În aceasta fază, cunoscută sub denumirile de Monteoru II.b sau Monteoru Balintești-Gârbovăț, se încadrează și mormântul triplu de înhumație descoperit la periferia așezarii. Celor trei schelete, chircite lateral pe stânga și orientate NNW-SSE, le era asociat un inventar funerar constituit dintr-un vas-askos, 2 cești cu o toartă, 1 vas kantharos, o pixidă și un topor din piatră reutilizat. O descoperire singulară, dar nu lipsită de importanță, o constituie un mormânt de incinerație în urna, care se datează în sec. 6-5 a.Chr. Foarte importante sunt și vestigiile din sec. 4-5 p. Chr, în vremea culturii Sântana de Mureș-Cerneahov, reprezentate prin mai multe gropi, de regulă cu pietre la gură. În afara ceramicii caracteristice, în câteva dintre aceste gropi s-au gasit fibule de tipul cu piciorul întors pe dedesubt. S-au gasit si câteva gropi, în care au fost descoperite oase de cal sau de câine.

Ion Motzoi-Chicideanu
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan"
str. Henri Coandă nr. 11
RO-71119 Bucharest - 22
ROMANIA


Fig. 2 - Planul general al săpăturilor


Ultima actualizare: 9 oct. 1998