Arheologia şi tehnicile de management
de Mircea Victor Angelescu
Cuprins:
      
          Prefaţă (pdf, 75 Kb)
          1. Arheologie pentru public (pdf, 132 Kb)
          Modelul actual
          Interesul public(ului)
          Stimularea interesului publicului
          Eşecul comunicării
          2. Elemente de management (pdf, 115 Kb)
          2.1. Concepte generale ale managementului
          2.1.1. Succesul
          2.1.2. Eşecul
          2.1.3. Proiectul
          2.1.4. Managerul de proiect
          2.1.5. Echipa de proiect
          2.1.6. Monitorizarea
          3. Managementul de proiect – probleme generale (pdf, 192 Kb)
          3.1 Definiţii
          3.1.1. Definiţii generale
          3.1.2. Proiecte şi programe
          3.1.3. Tipuri de proiecte
          3.1.4. Proiect şi instituţie
          3.1.5. Management de proiect şi management de instituţie
          3.1.6. Principiile managementului proiectelor
          3.1.7. Triunghiul proiectului
          3.1.8. Obiectivele proiectului
          3.1.9. Ciclul de viaţă al proiectelor
          3.2. Arheologia românească - un proiect
          3.3. Situl arheologic - un proiect
          3.4. Planul de management al sitului
          4. Managementul de proiect şi proiectul arheologic (pdf, 104 Kb)
          4.1. Resursele şi justificarea proiectului
          4.2. Echipa proiectului
          4.3. Fazele proiectului
          4.4. Monitorizarea ca necesitate
          4.5. Modificări şi revizuiri
          5. Managementul proiectelor arheologice: un model (pdf, 204 Kb)
          5.F1. Faza 1: Proiectul
          F1.1. Proiectul de diagnostic
          F1.2. Proiectul de cercetare
          F1.3. Planificarea etapelor cercetării
          5.F.2. Faza 2: Săpătura
          F2.1. Autorizarea săpăturii
          F2.2. Colectarea datelor arheologice şi a obiectelor de
           patrimoniu
          F2.3. Revizuiri posibile
          5.F.3. Faza 3: Analiza post-săpătură
          F3.1. Necesitatea şi scopul analizei post-săpătură
          F3.2. Colectarea şi înregistrarea datelor
          F3.3. Elaborarea raportului tehnic
          5.F.4. Faza 4: Pregătirea raportului publicabil
          F.4.1. Pregătirea raportului
          F4.2. Pregătirea publicării
          5.F.5 Faza 5: Depunerea arhivei
          5.F.6 Faza 6: Comunicarea publică
          6. GIS - un instrument pentru managementul resurselor culturale (pdf, 132 Kb)
          a. GIS şi arheologie
          b. GIS şi managementul resurselor culturale
          c. Standardele pentru informaţii spaţiale
          d. Repertoriul Arheologic Naţional şi Lista Monumentelor Istorice
          e. Concluzii
          7. Bibliografie selectivă (pdf, 42 Kb)
          8. Anexe
          Anexa 1 - Alte tehnici de management de proiect (pdf, 63 Kb)
          Anexa 2 - Proiectul (pdf, 88 Kb)
          Anexa 3 - Specificaţii privind arhiva sitului (pdf, 63 Kb)
          Anexa 4 - Specificaţii privind rapoartele de cercetare arheologică (pdf, 59 Kb)
          Anexa 5 - Pregătirea rapoartelor publicabile (pdf, 60 Kb)
          Anexa 6 - Model pentru un plan annual de management (pdf, 70 Kb)
          Anexa 7 - Modele de fişe pentru înregistrarea informaţiilor pe teren (pdf, 103 Kb)