Standarde si proceduri în arheologie
de Mircea Victor Angelescu
Cuprins:
          Introducere (pdf, 112 Kb)
          1. Definiţii şi standarde (pdf, 206 Kb)
          1.A. Definiţii
          1.A.1. Definiţii generale (juridice)
          1.A.2 Definiţii specifice
          1.A.2.1. Diagnosticul arheologic
          1.A.2.2. Săpătura arheologică
          1.A.2.3. Supravegherea arheologică
          1.A.2.4. Colectarea materialului arheologic
          1.B. Prevederi generale
          1.C. Standarde
          1.C.1. Diagnostic arheologic
          1.C.2. Săpătura arheologică
          1.C.3. Supravegherea arheologică
          1.C.4. Colectarea materialului arheologic
          2. Proceduri (pdf, 238 Kb)
          2. A. Definiţie
          2.B. Prevederi generale
          2.B.1. Obligaţii ce revin managerului de proiect
          2.B.2. Protocoale de colaborare
          2.B.3. Contracte cu persoane juridice
          2. C. Rezumatul Proiectului
          2.C.1. Prevederi generale
          2.C.2. Diagnostic arheologic
          2.C.3. Săpătura arheologică
          2.C.4. Supravegherea arheologică
          2.C.5. Colectarea materialului arheologic
          2.C.5.a. Înregistrarea datelor arheologice
          2.C.5.b. Prelucrarea materialului arheologic
          2.D. Proiectul de cercetare
          2.D.1. Prevederi generale
          2.D.2. Diagnostic arheologic
          2.D.2.a. Diagnostic documentar
          2.D.2. b. Diagnostic de teren
          2.D.3. Săpătura arheologică
          2.D.4. Supravegherea arheologică
          2.D.5. Colectarea materialului arheologic
          2.D.5.a. Înregistrarea datelor arheologice
          2.D.5.b. Prelucrarea materialului arheologic
          2. E. Punerea în practică a Proiectului de cercetare
          2.E.1.Prevederi generale
          2.E.2. Diagnostic arheologic
          2.E.2.a. Diagnostic documentar
          2.E.2.b. Diagnostic de teren
          2.E.3. Săpătura arheologică
          2.E.4. Supravegherea arheologică
          2.E.5. Colectarea materialului arheologic
          2.E.5.a. Înregistrarea datelor arheologice
          2.E.5.b. Prelucrarea materialului arheologic
          2.F. Arhivare şi depozitare
          2.F.1. Prevederi generale
          2.G. Monitorizarea
          2.G.1.Prevederi generale
          Postfaţă (pdf, 92 Kb)
          Bibliografie (pdf, 145 Kb)
          Anexe
          Anexa 1 - Surse de informare istorică şi documentară (pdf, 79 Kb)
          Anexa 2 - Arhive digitale (pdf, 118 Kb)
          Anexa 3 - Tehnici de cercetare şi tehnici de înregistrare în teren (pdf, 92 Kb)
          Anexa 4 - Structurarea anexelor care conţin date - model (pdf, 83 Kb)
          Anexa 5 - Principiile Codului Deontologic al Arheologilor din România (pdf, 55 Kb)
          Anexa 6 - Drepturi intelectuale şi de autor (pdf, 65 Kb)
          Anexa 7 - Raport de diagnostic documentar - model (pdf, 71 Kb)
          Anexa 8 - Raport de diagnostic de teren - model (pdf, 73 Kb)
          Anexa 9 - Raport de săpătură arheologică - model (pdf, 80 Kb)
          Anexa 10 - Raport de supraveghere arheologică - model (pdf, 83 Kb)
          Anexa 11 - Colectarea materialului arheologic - cerinţe şi tehnici de înregistrare (pdf, 86 Kb)
          Anexa 12 - Raport de înregistrare a datelor arheologice - model (pdf, 77 Kb)
          Anexa 13 - Materialul arheologic - proceduri necesare prelucrării (pdf, 92 Kb)
          Anexa 14 - Fişă tehnică pentru diagnostic de teren - model (pdf, 87 Kb)
          Anexa 15 - Fişă tehnică pentru săpătura arheologică - model (pdf, 96 Kb)
          Anexa 16 - Fişă tehnică pentru supravegherea arheologică - model (pdf, 95 Kb)
          Anexa 17 - Model de contract pentru proiecte investiţionale obişnuite şi de scurtă durată (pdf, 206 Kb)
          Anexa 18 - Model de contract pentru proiecte investiţionale mari şi de lungă durată (pdf, 223 Kb)
          Diagrame
  1, (pdf, 68 Kb) 2, (pdf, 42 Kb) 3. (pdf, 49 Kb)