cIMeC Homepage
Carte Veche
Bibliografia de referință a Cărții Vechi

cIMeC Homepage

Bibliografia de referintă a Cărții Vechi are un sens mult mai larg decât cel dedus din titlu.
Deoarece ea descrie tratate, enciclopedii, studii, articole, care pun în lumină o serie de adevăruri științifice despre începuturile tiparului, despre descoperirile ulterioare interesante (referitoare la identificări de ediții, autori, subiecte etc.) ne ofera posibilitatea unor informații foarte valoroase în domeniu. Acesta cuprinde: istoria culturii, istoria scrisului și a tiparului, istoria legăturii de carte, istoria religiei, a bibliotecilor, domenii ale științelor abandonate sau ale celor continuate astăzi, circulația cărților, etc. Bogatul index de subiecte care însoțește bibliografia le atestă, evidențiind în același timp și titlurile cărților vechi asupra cărora cercetătorii s-au aplecat îndelung, valorificându-le conținutul, arta scrisului, a tiparului și a legăturii.
Toate descrierile bibliografice respectă standardele internaționale actuale și facilitează beneficiarilor de pretutindeni accesul la informație.
Întreprinderea noastră este la început. Sperăm să putem continua investigațiile pentru a pretinde o exhaustivitate relativă a subiectului.
Acest volum, deși găzduiește o mare diversitate de informații despre cartea veche (~ 2000 descrieri bibliografice), apărute în publicații locale sau naționale de renume, poartă păcatul parțialității. Din cauza restricțiilor financiare, activitatea de cercetare și colaborare cu specialiștii din țară a fost întreruptă. În consecință, foarte multe lucrări de sinteză, tratate, enciclopedii, dicționare nu au fost încă incluse, iar descrierile analitice din periodicele cu o lungă viață culturală (cum sunt: Analele Universității București, Arhiva românească, revista Biblioteca, Biserica Ortodoxă Română, Manuscriptum, Mitropolia Olteniei, Revue des études sud-est européennes, Romanoslavica, Viața românească și altele) s-au oprit la diverse perioade. Sperăm că ecourile de utilitate științifică ale acestui volum să fie în așa măsură, încât să determine continuarea finanțării proiectului. De aceea am și consimțit la publicarea, în aceasta fază de cercetare, a Bibliografiei, conștienți, în același timp, de riscurile ce ni le asumam referitoare la incompletitudinea informațiilor.
Totuși suntem convinși că lucrarea constituie pentru cercetătorii domeniului și nu numai, un real tezaur cultural.

Autorii

Pentru achiziție (prețul este 5 lei)
și pentru informații suplimentare
ne puteți contacta la:

tel/fax: 01 224 37 42 sau la:

E-mail cimec@cimec.ro


7 iunie 2000; Web: Victor Toader