Molitvenic slavonesc (Câmpulung, 1635) BRV I, 35 9
Psaltire (Govora , 1637) BRV I, 36 3
Psaltire (Govora, 1638-41) BRV I, 37 4
Catechismu calvinesc (Bălgrad, 1640) BRV I, 38  
Pravila de la Govora (Mănăstirea Govora, 1640) BRV I, 39 9
Evanghelie cu învățătură (Bălgrad, 1641) BRV I, 40  
Decretul Patriarhului Partenie (Iași, 1642) BRV I, 41  
Evanghelie învățătoare (Govora, 1642) BRV I, 42 2
Învățături peste toate zilele (Câmpulung, 1642) BRV I, 43 1
Antologhion slavonesc (Câmpulung, 1643) BRV I, 44 5
Carte românească de învățătură (Iași, 1643) BRV I, 45 48
Evanghelie învățătoare (Mănăstirea Dealu, 1644) BRV I, 46 14
Răspunsurile Mitropolitului Varlaam, (Iași, 1645) BRV I, 48 1
Liturghier slavonesc, (Mănăstirea Dealu, 1646) BRV I, 49 2
Pravile împărătești, (Iași, 1646) BRV I, 50 3
Slujebnic slavonesc (Târgoviște, 1646) BRV I, 51  
Cartea despre imitația lui Christos, (Mănăstirea Dealu, 1647) BRV I, 52 1
Catehismul calvinesc, (Alba Iulia, 1648) BRV I, 53 2
Noul Testament, (Alba Iulia, 1648) BRV I, 54 26
Triod (Penticostar slavonesc), (Târgoviște, 1649) BRV I, 55 9
Triodul postului (Târgoviște, 1649) BRV I, 56  
Pogribania preoților, (Târgoviște, 1650) BRV I, 57 1
Psaltire slavonă (Câmpulung, 1650) BRV I, 58  
Mystirio, (Târgoviște, 1651) BRV I, 59 5
Psaltirea, (Alba Iulia, 1651) BRV I, 60 13
Îndreptarea legii, (Târgoviște, 1652) BRV I, 61 38
Târnosanie, (Târgoviște, 1652) BRV I, 62 3
Diplome (Bălgrad, [1653-59]) BRV I, 63  
Catehismul calvinesc, (Alba Iulia, 1656) BRV I, 64 2
Dosoftei. Acatistul Născătoarei de Dumnezeu, (Uniev, 1673) BRV I, 66 9
Dosoftei. Psaltirea în versuri, (Uniev, 1673) BRV I, 65 18
Catechismul creștinesc, (Roma, 1677) BRV I, 67 1
Cheia înțelesului, (București, 1678) BRV I, 68 8
Dosoftei. Dumnezăiască Liturghie, (Iași, 1679) BRV I, 69 3
Dosoftei. Molitvenic, (Iași, 1681) BRV I, 72 7
Dosoftei. Viața sfinților, (Iași, 1682-1686) BRV I, 73 17
Evanghelia (București, 1682) BRV I, 74 4
Apostol (București, 1683) BRV I, 76 1
Dosoftei. Liturghier, (Iași, 1683) BRV I, 77 1
Dosoftei. Octoih, (Iași, [1683]) BRV I, 78  
Dosoftei. Parimiile, (Iași, 1683) BRV I, 79 2
Cărare pe scurt, (Iași, 1685) BRV I, 82  
Ceaslov, (Alba Iulia, 1687) BRV I, 84 1
Rânduiala diaconostvelor, (Bălgrad, 1687) BRV I, 85  
Biblia, (București, 1688) BRV I, 86 5
Poveste la 40 de mucenici, (Bălgrad, 1689) BRV I, 88  
Manual în contra schismei papistașilor, (București, 1690) BRV I, 89 1
Întâmpinarea la principiile catolice, (București, 1690) BRV I, 90 1
Ioan Gură de Aur, Mărgăritare, (București, 1691) BRV I, 91 1
Slujbele Sfintei Paraschiva-celei-Noi, (București, 1692) BRV I, 94 1
Evanghelie greco-română, (București, 1693) BRV I, 95  
Discurs contra hotărârii sinodului de la Florența, (Iași, 1694) BRV I, 98  
Volumul Împăcării, (Iași, 1692-94) BRV I, 99 1
Catehism catolic (Sâmbăta Mare, 1696) BRV I, 100  
Ceaslov (Sibiu, 1696) BRV I, 101 1
Orânduiala slujbei Sfinților Constantin și Elena (Snagov, 1696) BRV I, 102  
Antologhion (Snagov, 1697) BRV I, 106 10
Discurs panegiric despre Împeratul Constantin (Snagov, 1697) BRV I, 108 1
Egheiridion (Snagov, 1697) BRV I, 107 6
Evanghelie (Snagov, 1697) BRV I, 103 12
Gramatică slavonească (Snagov, 1697) BRV I, 109 3
Învățătură Sfântă (Iași, 1697) BRV I, 104 8
Triod slavo-românesc (Buzău, 1697) BRV I, 105  
Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea (Iași, 1698) BRV I, 110  
Tomul dragostei asupra latinilor (Iași, 1698) BRV I, 112 19
Bucoavnă (Alba Iulia, 1699) BRV I, 113 1
Carte sau lumină (Snagov, 1699) BRV I, 114 1
Învățături creștinești, (Snagov, 1700) BRV I, 118  
Psaltire, (Snagov, 1700) BRV I, 122 1

 

Această pagină este în construcție!!

coordonare științifică: Mariana Iova
ultima modificare: Victor Toader