cIMeC Homepage
Carte Veche
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
english version

 

Laudă cărții

 

„Cartea îndeplinește nu numai minunea de a ne pune în contact cu semenii noștri depărtați în timp și spațiu; cartea îndeplinește fapta de mirare de a ne face să trăim în afară de minciună, nedreptate și prejudecăți. În aceste urne sacre, în care poeții și cugetătorii și-au închis inimile, găsim acea putere fără moarte care mișcă umanitatea înainte în progresul ei necontenit….“ Aceste fraze scrise de Mihail Sadoveanu elogiază cartea, definind exemplar rolul ei în viața spirituală a omenirii, funcția ei socială superioară, menirea ei morală și culturală.

La rândul său, marele cărturar Nicolae Iorga scria: „O, sfintele mele cărți (…) pe care soarta prielnică mi le-a scos înainte, cât vă datoresc că sunt un om adevărat, ca oamenii din țările unde nu s-a întrerupt niciodată cultura“. Nici pe teritoriul României cultura nu s-a întrerupt, iar civilizația scrisului numără peste 2000 de ani, de la tăblițele de lut de la Tărtăria până la tipografia informatizată de azi.

Încă din epoca primelor alfabete, pe teritoriul țării noastre ajungeau ecourile marilor culturi care au înflorit în spațiul sud-european. Scrierea dacică a dispărut la un moment dat, dar alte scrieri au purtat mesajele oamenilor de pe aceste meleaguri.

S-a scris grecește, s-a scris în limba latină, s-a scris în slavonă, până când limba română s-a format și s-a desăvârșit, găsindu-și forma cea mai potrivită de scriere.

Cultura românească, receptivă față de progres, a adoptat tiparul mult înaintea altor culturi vecine europene. O dovadă în acest sens este faptul că la numai 50 de ani de la apariția tiparului – inventat de Gutenberg la jumătatea secolului al XV-lea – pe teritoriul țării noastre se tipărea deja prima carte.

Introducerea tiparului în spațiul românesc nu a înlăturat cartea manuscrisă, adesea ilustrată cu miniaturi de o mare valoare artistică, arta miniaturii prelungindu-și la noi existența până în epoca modernă. Apariția tiparului este legată de principalele centre de cultură și dacă un centru își pierdea, din diferite motive, îndeosebi politice, efervescența activității de tipărire și difuzarea a cărții, un alt centru cultural îi prelua activitatea, înflorea o nouă tipografie, prin munca și pasiunea altor meșteri, astfel încât continuitatea tiparului românesc nu s-a întrerupt.

Domnitorul Matei Basarab, în timpul căruia tiparul românesc a cunoscut o epocă de înflorire, scria în predoslovia Psaltirii Slavone de la 1638: „Vă rog dar pe voi conlocuitorii țării noastre și mai ales pe voi frați ce veți fi după noi și cu voia lui Dumnezeu veți stăpâni această țară, să păstrați cu îngrijire acest dar, vreau să zic această tipografie, păzind-o cu îngrijire ca un dar prea cinstit, păstrând-o în stăpânirea noastră sigură și nevătămată în veci, căci este o comoară mai scumpă decât toate comorile pământești, căci aurul și argintul și pietrele sunt comori scumpe ce înfrumusețează vremelnic trupurile, iar comoara aceasta înfrumusețează sufletele omenești“.

În spațiul românesc tiparul a cunoscut forme variate și complexe, tipărindu-se deopotrivă cărți în limba română, în greaca veche și în neogreacă, în limbile slavonă, latină, germană, maghiară, ebraică și chiar arabă. Tiparul românesc a înlesnit integrarea culturii noastre în marile curente reformatoare ale continentului, începând cu primele cărți tipărite în limba română de Filip Moldoveanul și Coresi. Prin cartea tipărită avea să se desăvârșească limba literară, ajungând la culmi ale expresiei filosofice și artistice.

Nu numai ideile reformatoare au fost difuzate la noi prin intermediul tiparului. Cartea a fost în permanență nobilul vehicul al tuturor ideilor generoase, al progresului, dar a fost în același timp o flacără și o armă pentru afirmarea conștiinței naționale, pentru afirmarea unității și latinității noastre. Circulația neîntreruptă, în pofida dificultăților, a cărții românești vechi și de mai târziu, pe tot teritoriul românesc, a ținut vie conștiința națională. Granițele vremelnice și arbitrare ce separau pe români nu au putut stăvili circulația ideilor purtate de cărțile românești. Unitatea spirituală a poporului nostru, specificul ei s-au păstrat datorită cărții și circulației ei neîntrerupte.

Ca să se cunoască mai bine civilizația cărții la români, am alcătuit aceste pagini, care înfățișează multiple aspecte ale cărții românești, de la origini până în prezent.

Prof. dr. doc. DAN SIMONESCU

(text reprodus din: Simonescu, Dan și Buluță, Gheorghe -- Scurtă istorie a cărții românești. – București : Editura Demiurg, 1994).


Ultima modificare: 19 iulie 1999. webdesign: Victor Toader