Oferta de publicaţii 2012

CD-ROM-uri descărcaţi pdf

CARTE

TITLURI NOI 2010 - 2011 (pdf)

ALTE TITLURI DISPONIBILE (pdf)

Primim comenzile dvs. prin poştă, telefon, fax sau email şi vă expediem publicaţiile solicitate prin poştă, cu plata ramburs sau prin virament. Preţurile indicate sunt cele ale editurii.
Publicaţiile pot fi cumpărate şi la sediul Direcţiei de Memorie Culturală (cIMeC), Piaţa Presei Libere 1, corp B3, parter, CP 33-90, 013701 Bucureşti,
tel. 021.317.90.72, fax: 021.317.90.64, zilnic între orele 10:00 – 17:00. E-mail: cimec@cimec.ro

Noutăţi 2011

Dincolo de păduri, Ardealul

de Jean Velicy     

Arheologie aeriana.jpg "... are calitatea rară, dacă nu unică, de a consemna o viziune din afară asupra unei părţi din România, şi de a ne ajuta s-o privim şi noi şi din perspectiva unor neromâni bine informaţi (prin osârdia unui român care, deplin integrat în mediul lor cultural, le cunoaşte fondul aperceptiv şi ştie ce-i interesează şi cum să-i sensibilizeze pentru a-i ajuta să sesizeze esența a tot ce li se dă ocazia să afle şi să vadă). Este aşadar un fel de carte străină despre România, dar o carte străină îndrăcit de românească, pentru că este premeditată şi scrisă de un doctor stabilit de decenii în Normandia, dar născut la Cluj, unde a devenit medic, a dobândit o educaţie şi o cultură care-l situează în elita intelectuală a Europei şi s-a format ca român ardelean luminat şi conştient de bogata şi diversificata zestre culturală a locului său de baştină". Felicia Antip (România Literară) 

Cuprins (pdf); Fragmente (pdf)

204 pagini 

ISBN 978-973-7930-22-4

Preţ: 15 lei

 

2010

ARHEOLOGIE 

Arheologie aeriană în România şi Europa

de Rog Palmer, Irina Oberländer-Târnoveanu, Carmen Bem       

Arheologie aeriana.jpg Arheologia aeriană reprezintă un domeniu de cercetare destul de puțin valorificat în România. Lucrarea de față își propune să aducă în atenția arheologilor și celor interesați de acest domeniu ceea ce înseamnă utilizarea fotografiilor aeriene și a imaginilor satelitare în arheologie și rolul acestora în protejarea vestigiilor trecutului. Prima parte a volumului cuprinde metode și tehnici de fotografiere, interpretare și cartografiere în arheologia aeriană, iar partea a doua raportul  final al proiectului ˝EUROPEAN LANDSCAPES - Past, present and future˝ care prezintă în texte şi imagini programele de investigație aeriană din 11 țări europene partenere, inclusiv România, prin CIMEC.  La sfârșitul cărții a fost adăugată o bibliografie selectivă și o listă de referințe pe web pentru cei care vor să citească mai mult, iar termenii mai tehnici (uneori greu de tradus în românește) sunt explicați într-un glosar. 

Cuprins (pdf); Introducere (pdf); Puteţi descărca gratuit versiunea digitală integrală (pdf, 40 MB)

208 pagini 

ISBN 978-973-7930-25-5

Preţ: 17,06 lei

MUZEOLOGIE - PATRIMONIU

Muzee şi colecţii din România. Museums and collections in Romania

editori Irina Oberländer-Târnoveanu, Aurelia Duţu    

Ghidul muzeelor.jpg Acest ghid al muzeelor şi colecţiilor din România oferă cea mai completă imagine a peste 800 de instituţii muzeale de interes public din ţară, fiind bazat pe o amplă cercetare realizată cu sprijinul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, care aduce publicului informaţii complete şi la zi privind adresele, programul de vizitare, colecţiile şi elementele de interes cultural deosebit, numeroase imagini, indici pe localităţi şi profil. Text bilingv român-englez.

Introducere (pdf); Puteţi descărca gratuit versiunea digitală integrală (pdf, 60 MB)

437 pagini

ISBN 978-973-7930-24-8

Preţ:  22,51 lei

Standarde şi recomandări în documentarea bunurilor culturale      

de Irina Oberländer-Târnoveanu, Dan Matei

standarde.jpg Lucrarea își propune să prezinte pentru prima dată în limba română principalele standarde de date, metadate și recomandări de catalogare, cu alte cuvinte, principalele norme, instrucţiuni şi recomandări la nivel internaţional, european şi naţional care guvernează domeniul documentării patrimoniului cultural şi care trebuie să fie incluse în orice proiect de inventariere sau aplicaţie informatică privind bunurile culturale, la nivel instituţional, local, naţional sau internaţional. Aceste reglementări se referă deopotrivă la patrimoniul fizic, documentat pe suport clasic sau digital, cât şi la patrimoniul digital (obținut în urma unor operaţiuni de digitizare, de exemplu fişiere cu documente şi imagini scanate, cât şi produs nemijlocit în mediu digital, cum ar fi hărţile și imaginile nativ digitale).

Cuprins (pdf); Introducere (pdf); Puteţi descărca gratuit versiunea digitală integrală (pdf, 3 MB)

134 pagini

ISBN 978-973-7930-26-2
Recenzie

Preţ: 12,95 lei

Spre Europeana.eu: o introducere în bibliotecile digitale

de Dan Matei       

europeana.jpg Lucrarea tratează atât problematica Bibliotecii Digitale Europene (Europeana.eu), cât și zonele mai tehnice (folosind un limbaj ne-tehnic) ale domeniului bibliotecilor digitale.

Ea se adresează bibliotecarilor, muzeografilor, editorilor,   cercetătorilor, arhiviștilor sau documentariștilor (în mai mică măsură informaticienilor), și mai ales persoanelor de decizie din instituțiile memoriei.

Autorul a fost implicat direct în ultimii ani în proiectul Europeana.eu și în diverse procese de digitizare și publicare online de resurse culturale.

Cuprins (pdf); Puteţi descărca gratuit versiunea digitală integrală (pdf, 49 MB)

186 pagini

ISBN 978-973-7930-28-6

Preţ: 9,71 lei

Experţi acreditaţi în domenii ale patrimoniului cultural mobil 

editor Anişoara Burlacu

experti.jpg Volumul conţine Registrul experţilor şi Registrul conservatorilor şi restauratorilor acreditaţi de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional (până în sept. 2009) - 1067 de  persoane cu expertiză în domenii ale patrimoniului cultural naţional mobil, care îşi desfăşoară activitatea în muzee, biblioteci, filiale ale Academiei Române, unităţi de cult, direcţii judeţene pentru cultură-culte-patrimoniu, institute de cercetare sau universităţi. Informaţiile cuprinse în registru pentru fiecare expert sunt: nume, prenume, profesia sau funcţia, registrul, numărul şi data atestatului, domeniul şi subdomeniul de patrimoniu pentru care a fost atestat ca expert. Prezentarea este făcută alfabetic, pe nume, cu un index pe judeţe şi unul pe domenii de patrimoniu. Am anexat deasemeni o listă cu adrese de contact instituţionale, ca un prim pas în contactarea expertului.

Cuprins (pdf); Puteţi descărca gratuit versiunea digitală integrală (pdf, 4 MB)

182 pagini

ISBN 978-973-7930-20-0

Preţ: 10,00 lei

ISTORIE

Structuri sociale ale ţărănimii. Structuri de rudenie (secolele X-XVIII)

de Florentina Udrea

Structuri.jpg Lucrarea (teză de doctorat) reprezintă un studiu de istorie comparată privind structurile sociale ale ţărănimii româneşti şi europene între secolele X-XVIII, cu accent pe sistemele de proprietate şi rudenie, o perspectivă de ansamblu asupra evoluţiei ţărănimii. După 1989, nu  s-a mai făcut un asemenea studiu comparativ, care încearcă o sinteză, o perspectivă de ansamblu, asupra evoluţiilor sociale ale ţărănimii. Autoarea s-a oprit asupra problematicii proprietăţii,  a legăturii indisolubile dintre ţărănime şi proprietate, precum şi asupra instituţiilor şi structurilor sociale din Ţările Române şi Europa medievală.

Cuprins (pdf); Fragmente (pdf)

328 pagini

ISBN 978-973-7930-27-9

Preţ: 21,62 lei

ALTE TITLURI DISPONIBILE

BIBLIOLOGIE 

Catalogul colectiv al incunabulelor din România

de Elena-Maria Schatz și Robertina Stoica

 

catalogul colectiv Lucrarea semnalează numai date care individualizează ediția, menționând toate exemplarele unei ediții, existente în țară, cu localizarea fiecăruia dintre acestea. Scopul acestui catalog este de a evidenția: numărul incunabulelor existete în prezent în România (1.347 de titluri de ediții, în 1.706 exemplare); autorii/titlurile/edțiile care alcătuiesc colecția națională de incunabule; numărul de exemplaredin fiecare lucrare și localizarea fiecărui exemplar; colecțiile de incunabule din România (43 la număr).

Volum tipărit în 2007, 590 pagini, ISBN 978-9730-10-1

Cuprins (pdf); Cuvânt înainte (pdf); Fragmente (pdf)

Preţ: 45,00 lei

Puteţi descărca gratuit versiunea digitală

 

Catalogul cărții românești vechi și rare din colecția Muzeului Municipiului București

de Ștefania-Cecilia Ștefan

 

Catalogul cărții românești vechi și rare din colecția Muzeului Municipiului București Lucrarea se înscrie în categoria cataloagelor de colecție. Ea cuprinde – în conformitate cu principiile metodologice ale domeniului – descrierile a 91 de exemplare (corespunzând unui număr de 68 de ediții) de carte românească veche și rară deținute de biblioteca Muzeului Municipiului București, cu o bogată ilustrație.

 

 

Volum tipărit în 2008, 251 pagini, ISBN 978-973-7930-22-4

Cuprins (pdf); Cuvânt înainte (pdf); Fragmente (pdf)

Preţ: 24,00 lei

Puteţi descărca gratuit versiunea digitală

 

Bibliografia de referinţă a cărţii vechi (manuscrisă şi tipărită)

 

Lucrarea cuprinde ceea ce s-a scris în România şi în lume cu privire la cartea veche manuscrisă sau tipărită. Volumul cumulează 1.990 referinţe însoţite de indici de responsabilităţi (853 nume), indici de reviste (67), indici de subiecte (5.632), indicele celor care au participat la cercetarea documentelor şi la descrierea elementelor de date (19 bibliografi).

Volum tipărit în 1999, 458 pagini, ISBN 973-99088-1-0.

Preţ: 5,00 lei

Introducere (pdf)

ARHEOLOGIE

Histria X. La céramique romaine des Ier - IIIe siècles ap. J.-C.

de Alexandru Suceveanu

 

Histria X. La céramique romaine des Ier - IIIe siècles ap. J.-C. Lucrarea, în limba franceză, include toată ceramica (romană, indigenă sau alogenă), inclusiv amforele din primele trei secole ale erei noastre descoperite în situl arheologic de la Histria, mai exact din 30 a. Chr. până în 295 p. Chr. Întocmirea acestui catalog al ceramicii romane timpurii descoperite aici reprezintă o primă încercare în materie. Lucrarea include întregul lot de material, acesta fiind analizat şi structurat pe baza a trei criterii principale: cronologic, stilistic şi tipologic.

Volum tipărit în 2000, 185 pagini, ISBN 973-99088-8-8.

Preţ: 29,00 lei

Puteţi descărca gratuit versiunea digitală

 

Histria XI: Les bols hellénistiques à décor en relief`

de Catrinel Domăneanţu

 

d Studierea ceramicii elenistice de la Histria a fost multă vreme neglijată, această categorie ceramică fiind mai puţin spectaculoasă decât cea arhaică sau clasică. Lucrarea îşi propune introducerea în circuitul ştiinţific a lotului histrian organizat pe ateliere şi centre de producţie, întreprindere extrem de dificilă în condiţiile în care la 99,9% din piese s-au păstrat doar fragmente, unele de foarte mici dimensiuni. De aceea în structura lucrării ponderea principală revine catalogului şi mai puţin consideraţiilor istorice sau de altă natură.

Volum tipărit în 2000, 240 pagini, ISBN 973-99088-9-6.

Preţ: 27,50 lei

Puteţi descărca gratuit versiunea digitală

NUMISMATICA

Monede de aur din colecţii româneşti, vol. I, Colecţii din Muntenia - Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Muzeul Judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova.

de Aurel Vîlcu şi Mihai Dima, în colaborare cu Ana Dicu, Marian Neagu, Emil Păunescu şi Elisabeta Savu.

 

Monede de aur din colecţii româneşti În volum sunt publicate peste 380 de monede de aur antice, bizantine, medievale, moderne şi contemporane, reprezentând toate piesele din această categorie păstrate în colecţiile celor patru muzee. Peste 130 de piese sunt ilustrate, cele mai interesante fiind redate şi la scara 2:1. Volumul cuprinde şi un amplu studiu introductiv, consacrat monedei de aur în spaţiul carpato-danubiano-pontic de-a lungul timpului, semnat de dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu.

Text bilingv român - englez, 118 pagini (10 planşe color). Volum tipărit în 2001, ISBN 973-85287-0-4.

Preţ: 10,00 lei

Puteţi descărca gratuit versiunea digitală

 

Tezaurul de la Cislău, în seria:

Tezaure monetare din România.

de Mihai Dima şi Eugen-Marius Constantinescu

 

Tezaurul de la CislăuTezaurul de la Cislău este unul dintre puţinele tezaure de monede romane de argint din epoca romană descoperite până acum în Muntenia. Mai mult decât atât, piesele care constituiau iniţial acest depozit monetar au fost recuperate aproape în totalitate, fapt care sporeşte valoarea documentară a descoperirii. Toate monedele sunt ilustrate.

Text bilingv român - englez , 48 pagini (15 planşe).

Volum tipărit în 2001, ISBN 973-85287-1-2.

 

Preţ: 5,00 lei

Puteţi descărca gratuit versiunea digitală

 

 

 
Last update:
Copyright: cIMeC, 1996-2011.