Datele de autentificare ale unității de cercetare

Domeniul de specialitate

Starea unității de cercetare

Activități specifice

Principalele realizări din anul 2007

AtribuŃii în domeniul patrimoniului cultural mobil

Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare si gradul de recunoastere a acestora

Criterii primare de performanță

Criterii secundare de performanță

Prestigiul profesional

Venituri realizate prin contracte de cercetare în domeniul pentru care se face evaluarea (în perioada pentru care se face evaluarea)

Resursa umană de cercetare

Infrastructura de cercetare-dezvoltare

descarca fișierul in format pdf. (169 KB)