by cIMeC 2004

Relatione delle vittorie havute da Cosacchi, Moldavi e Valacchi contro Turchi e Tartari

Relatare asupra victoriilor obţinute de Cazaci, Moldoveni şi Valahi împotriva Turcilor şi Tătarilor

Antonio Bosio

Comentariu lucrare (Dragoş Ungureanu)

           "Din aceasta cauza, Maiestatea Sa Regele Poloniei a găsit motiv sa trezească inimile cazacilor pentru a se preţui şi a se elibera de sub barbaria Turcilor, care îi aduseseră în asemenea stare şi îi făcuseră sclavii Principilor Moldovei care, prin tratate, ii deposedaseră de o provincie care le aparţinuse.
           Îndreptându-şi toata atenţia asupra acestui fapt, Căpitanul Konitz, originar din Polonia, a fost de acord cu sfatul Regelui, căruia i-a jurat loialitate şi supunere şi, de aceea, începând cu Cracovia: a oprit armata cazacilor, iar Generalul acestora I-a urmat cu multa devoţiune şi cu banii de la papa şi, pentru a da dovada de credinţa sa, nu numai ca I-a alungat pe Caimacanul palatin al Moldovei din oraşul Nemirovod, dar a pus stăpânire şi asupra acelor Castele pe care le construise pe râul Tyr pentru protecţia ambelor maluri şi mai mult, i-a pus pe fuga pe soţia palatinului, cu toata familia sa, împreună cu consilieri şi locotenenţi ai Moldovei pana dincolo de Dunăre. Moldovenii, văzând asta, s-au unit cu învingătorii şi le-au arătat calea mai uşoara de a intra în Tataria." (fragment lucrare, tradus din limba italiană).
(CONTINUARE:
- text original în limba italiană
- traducere în limba română - Dragoş Ungureanu)