Marcată, în primul rând, de modelul castelului fortificat medieval, arta construirii fortificațiilor -- care privește orașele -- a fost apoi transferată bisericilor-fortărețe: zidurile au fost înălțate, au fost prevăzute cu un drum de strajă deschis și au fost întărite de un rând de turnuri de apărare. Poarta a fost întărită, pe din afară, cu fortificații suplimentare. Adeseori s-a ajuns la situația construirii unei a doua sau a treia incinte. Cele mai vechi biserici-fortărețe, care datează din aceasta epocă, [...] se găsesc în Țara Bârsei. Motivul pentru care a luat avânt construirea fortificațiilor la bisericile așezate în câmpie este acela că ele nu sunt protejate decât până în dreptul turnului de vest. Cea mai importantă biserică fortificată din Transilvania este cea de la Prejmer. Acest edificiu în formă de cruce, care datează de la începutul goticului, a fost influențat de șantierul cistercian de la Kerz [...]; el a fost înconjurat de ziduri având o înălțime de 12 metri. Aceste ziduri descriu un plan patrulater cu unghiurile rotunjite și sunt protejate de palisade, șanțuri umplute cu apă, patru turnuri și două fortificații avansate [...]. În interiorul acestui perimetru, construcțiile sprijinite de zidul de incintă erau construite cu trei sau patru etaje; împărțite în 60 de compartimente, ele erau prevăzute cu beciuri și cu 260 de hambare.

Interior Biertan

În alte regiuni colonizate, acolo unde caracteristicile peisajului colinar au fost judicios folosite, fortificațiile sunt complet diferite. Una dintre cele mai mari și cele mai cunoscute biserici-fortărețe este cea de la Biertan, care se ridică pe un deal, în centrul comunei. Biserica-hală, cu trei nave, datând din perioada goticului târziu, a fost ridicata în 1500 - 1516, corul edificiului preexistent fiind înălțat cu un nivel fortificat. Zidul de incintă, care datează din aceeași epocă, a fost întărit, în cursul sec. al XVI-lea, cu 8 turnuri, el desfășurându-se în forma de spirală, asemenea unei centuri cu trei turnuri, în jurul dealului.

Biserica și-a păstrat mobilierul său datând de la sfârșitul epocii gotice, din care un altar compus. Se mai pot încă observa frescele de la începutul sec. al XVI-lea, pe turnul sudic al zidului interior de incintă, ca și pietrele tombale ale mai multor episcopi sași. Începând din 1993, aceasta biserică-fortăreață, ca și căile de acces din jur, fac parte din lista patrimoniului mondial, elaborată de către UNESCO. În epoca în care a fost întărit corul de la Biertan, fortificarea clădirilor ecleziastice continuă, deopotrivă, mai peste tot. Turnul vestic era înălțat și înzestrat cu etaje, având un rol defensiv, folosindu-se un mare număr de variante -- în ceea ce privește mijloacele de apărare puse în opera și formele arhitecturale. Se ridica un al doilea turn, dedesubtul corului sau al unei intrări laterale.

[pagina1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, Bibliografie]