CETĂȚILE MEDIEVALE ALE JUDEȚULUI:

OBIECT DE STUDIU

Începutul oricăror studii privitoare la monumentele medievale îl constituie, întotdeauna, informația documentară, de epocă. Nici din acest punct de vedere, istoria nu a "răsfățat" teritoriul. Este de ajuns să scriem că nici o mare arhivă oficială locală (capitlu, convent, comitat) nu s-a moștenit din evul mediu până la zi. Din diplomele care s-au strecurat până la noi, cunoaștem mai ales date selectate și, de puține ori, textele întregi. Moștenim astfel ceea ce au văzut și au ales generațiile mai vechi. Este cel puțin păcat, pentru că sensibilitatea noastră față de izvorul scris s-a modificat, deci, teoretic este posibil ca mesajele latinești să le înțelegem diferit. Cercetarea arhivelor otomane, stăpânitoare timp de un veac și jumătate peste mare parte din aceste locuri, este, precum o știe toată lumea, la un început nemulțumitor; și totuși, ceea ce a ieșit la lumină este socotit fundamental pentru recompunerea măcar parțială a topografiei medievale. Or, această din urmă operație trebuie începută în dreptul a numeroase fortificații menționate în documente, dar plasate pe hărțile actuale cu o prea mare relativitate. știind ce modificări au făcut turcii, reușim să delimităm ce fusese înainte de ei.

Începuturile cercetării documentare legate de geografia monumentelor l-au făcut parțial, niciodată pentru globalitatea zonei delimitată de către noi, Csánki D. , Márki S. , Milleker B. , Borovszky S. și încă, Györffy Gy. . Au urmat apoi, ceea am putea denumi a fi "topografiile speciale" ale fortificațiilor, întocmite pentru perioadele istorice mai generoase, sau numai de la mijlocul secolului al XIII-lea, până la mijlocul celui de-al XV-lea, de către Fügedi E. și Engel P. . Secolele al XVI-lea și al XVII-lea, abia dacă sunt întrezărite din punct de vedere documentar. Cantitatea de scrieri înmulțindu-se, controlul lor global scapă de sub control. Pentru ele nu există nici un fel de preocupări speciale. Chiar dacă nu ne-am propus să ne ocupăm de întregimea acestor secole, interesul pentru ele trebuie păstrat. Ar putea să rezulte din aceasta mai buna cunoaștere a geografiei istorice, până oi identificări de obiective în dreptul căror astăzi așezăm cu neajutorare adjectivul "dispărute".

Sursele documentare au mereu aceleași restricții: fie sunt prea puține, fie informația lor este trunchiată. Nici una dintre ele nu conține date legate de acte fundaționale (întemeieri de cetăți); nici una dintre ele nu posedă vreo detaliere a componentelor care funcționau într-un anume moment; nici una nu vorbește explicit despre viața lor internă. Informația rezultată indică schimbarea stăpânilor, prezența sau activitatea unor castelani, evenimente militare în care au fost implicate, probleme de administrație.

Ceea ce ne stă astăzi la îndemna pentru o analiză a fortificațiilor din acest teritoriu provine, în bună parte din surse indirecte. Ele sunt specifice studiului evului mediu; ele dau, în definitiv, savoare aceluiași studiu. Le vom trece succint în revistă.

Categoria hărților și desenelor, efectuate de militarii din serviciul armatei habsburgice, de la sfârșitul secolului al XVII-lea și din secolul al XVIII-lea este destul de restrânsă. Dar, trebuie să adăugăm foarte repede, mult mai bogată decât a altor zone geografice. Ea privește mai ales spațiile care au fost mult timp teatre de război, apoi acelea sistematizate de către Habsburgi, prin mutarea unor așezări sau construcția unor cetăți noi. În mod neașteptat însă, multe planuri și vedute de cetăți, care au fost semnalate direct sau accidental, au rămas necunoscute. Despre desenele generalului Veterani, ori ale oamenilor săi, desene care au înregistrat situația de la 1688, anul în care a fost cucerit Banatul, se știe încă destul de puțin și ele au fost foarte puțin studiate. Primele lucrări având drept puncte de plecare Kriegsarchiv-ul (Arhiva Ministerului de Război) vienez, abia dacă au început să apară în ultimii ani și cu referire mai ales la unele cetăți din Banatul de est. Cel mai paradoxal este cazul mapelor lui Marsigli, care conțineau primordial astfel de documente. Era vorba despre Arad, Lipova, Făget, Agriș și altele. Semnalarea și valorificarea parțială a acestor planuri a fost făcută sincron, în anul 1984. Dar aceste izvoare cartografice directe nu sunt singurele pe care trebuie să le avem în vedere. Prima cartare generală, întreprinsă sub împăratul Iosif al II-lea (1780-1790) nu este încă valorificată pentru noi, nici pentru fortificații, dar nici pentru alte tipuri de obiective. Ori, acea cartare a constituit doar capătul de serie al unor lucrări cartografice deosebit de ample și extrem de corecte, aduse până în preziua primului război mondial. Cartografia și fotografia aeriană, modalitate de studiu de mult utilizată, cu rezultate adesea spectaculare, nu și-a spus încă nici un cuvânt pentru teritoriul nostru: restricțiile de folosire au rămas doar cele financiare. Cu ajutorul fotografiei aeriene arhivate începând din timpul celui de-al doilea război mondial ori solicitate special, în timpurile noastre, planurile unor cetăți vor fi cu siguranță redesenate până la corectitudinea absolută.

Tot un punct obligatoriu de plecare, neîmplinit în cazul Banatului și al vecinătăților sale, este acela al topografierii obiectivelor din teren. Operațiunile întreprinse la sfârșitul secolului al XIX-lea sunt nemulțumitoare din punctul de vedere al concepțiilor de redactare și al performanței de adunare a datelor, carențe la care trebuie adăugată raportarea la realitățile noi, cu schimbări de numiri de localități, de toponimice, de căi de comunicație, ca și de ofensiva foarte agresivă a agriculturii de tip cooperatist, practicată cu incisivitate la adâncimi care au afectat arhiva istorică a pământului. Fortificațiile de pământ își pierd contururile de la an la an; orice zid neconsolidat și neglijat își pierde cu timpul pietrele.

Monumentele însăși sunt piese pe care se construiește istoria, istoria arhitecturii ori a artei. Am tratat mai sus gradul în care monumentele s-au distrus. Dar, cele care se mai păstrează, mai pot oferi indicii pentru o istorie oarecare ? Răspunsul este, imediat afirmativ. Deci, toate cioturile de ziduri trebuie tratate ca documente și, în consecință, înregistrate. De aici înainte începe însă stabilirea nivelului pe care îl posedăm. Or, acesta se poate, cu tot regretul, considera de a fi la un nivel inimaginabil de scăzut. Singurele planuri publicate până la zi aparțin fortificațiilor de la Arad, Ineu, Lipova, șiria și șoimoș. Dintre acestea, două datează deja de câteva decenii (Lipova și șoimoș). Planul de la Ineu aparține castelului de secol XVII. șiria, publicată în anul 1976, este desenată la un nivel atât de pueril încât nu se ridică nici măcar la nivelul planurilor efectuate în urmă cu câteva veacuri. Este aproape de necrezut, dar o parte dintre fortificațiile județului văd, în acest volum, pentru prima dată, ridicări topografice moderne (Agrișu Mare, Dezna, șiria, șoimoș). Pentru multe altele, operații asemănătoare trebuie împlinite, chiar dacă la nivelul solului nu mai sunt decât denivelări cu cioburi ori fragmente de piatră cu mortar.

Dar, ridicarea planurilor, după cerințe moderne, este doar una dintre etapele de însemnare a ruinelor. Fotografiile ar trebui să sprijine mărturia releveelor verticale. Nu există nici un singur releveu vertical de la vreo cetate din județ. Cum vom vedea ceva mai jos, acolo unde se păstrează pânze de ziduri, ele reflectă istorii neștiute: planșee, goluri de uși și ferestre, urme de sobe, reparații etc. Ancadramentele de la șoimoș, de exemplu, ar fi putut fi plasate în orice istorie a artei din România. Zidurile de cetăți sunt prea puține pentru a ne îngădui luxul să le privim doar cu milă nostalgică.

Scoaterea din impas a cercetării cetăților a fost realizată, în bună măsură, prin progresul cercetărilor de arheologie medievală. Cercetările arheologice, de acest fel, deși nedrept de puține, comparativ cu alte cercetări arheologice privind alte epoci istorice, au atacat obiective diverse. S-ar părea că cele de tip "protoarheologic" desfășurate pe Dealul Cetății de la Pîncota, au fost dintre primele despre care avem cunoștință și oarecare date. În mai multe rânduri (1847, 1862-1863 și 1883-1885) cetatea a fost răscolită cu intenții nobile, dar cu consecințe catastrofice pentru descifrarea istoriei sale reale, pe baze și exigențe arheologice moderne. La fel s-a întâmplat și cu alte fortificații (Dezna, Nădab, șiria), dar întâmplător știm că a ieșit câte ceva la lumină, relicve care, au avut toate neșansa de a nu fi ajuns până la noi decât, eventual, prin mărturia unor desene.

Abia către începutul deceniului șapte al secolului XX, s-au făcut timide abordări ale unor obiective medievale, care, din păcate nu au fost fortificații. Primele fortificații, cele pre- și arpadiene, sunt exemplificabile prin cercetările de la Arad-Vladimirescu (1975-1980) și Cladova (din 1976, până în prezent), Bulci (ante 1978), Zărand (sondaj din 1982). Din păcate, rezultatele dobândite la nivelul județului nu au contribuit la deblocarea impasului de cunoaștere. Din păcate, colectivul implicat nu și-a finalizat misiunea. A fost vina fragmentelor meschine cercetate, metodelor, nu întotdeauna riguroase, dar și cea a nivelului general de cunoaștere a vremurilor și materialelor contemporane. Să nu ne temem să o scriem: în adese cazuri, fortificațiile medievale au fost cercetate pentru mărturii mai vechi, anterioare evului mediu. Pentru cetățile de pământ următoare în timp, dispunem de alte sondaje efectuate la Căpîlnaș (ante 1979) și Vîrfurile (ante 1975). Datele sunt preliminare și nu ar trebui să constituie suporturi solide pentru vreun eșafodaj istoric. Cercetările perieghetice, cu amploare deosebită în primele decenii de după război au adus unele noutăți care trebuiau verificate. Dar, cel mai nedreptățite au fost cetățile de piatră. Derulate în intervalul unui deceniu (1962-1972), rezultatele au fost mereu foarte limitate ca extindere, nemulțumitor publicate (șiria) sau au rămas tăinuite (Lipovița, șoimoș). Este necrezut de adevărat că un oraș fortificat, cu o fortăreață, ca aceea de la Lipova, nu aduce la lumină absolut nimic din realitățile sale medievale.

*

De la trecerea în revistă a izvoarelor, urmează să privim felul în care s-a scris, efectiv, despre cetăți.

Viziunile istoriografice asupra acestor fortificații sunt extrem de precare. Întâlnim aici cam tot ceea ce a însoțit scrisul despre fortificații de când el a debutat. Romantismul a fost necritic și prea literar în a descrie ruinele care se vedeau mult mai bine în urmă cu aproape două veacuri. Începutul pare a fi fost publicat la 1817, într-o formulă neconvingătoare și foarte puțin utilizabilă de către istoriografie. Pentru teritoriul nostru, cel mai ilustrativ exemplu romantic general, este acela al lui Fábián G. Pe lângă meritul de a fi fost cel mai vechi autor care a ales circa zece cetăți din fostul comitat Arad (prima jumătate a sec. XIX), el a folosit, în dreptul lor, destul de puține elemente de descriere. Atenția i-a fost atrasă îndeosebi de către informația documentară din secolele XVI-XVII. Pentru perioada mai veche, cunoștințele sale sunt deficitare oi tributare unor concepții astăzi depășite, astfel încât nu trebuie să surprindă dacă, în dreptul șiriei, spre exemplu, scria că cetatea datează probabil din primele timpuri creștine. În continuitatea concepțiilor romantice, nu mai era nici un fel de surpriză dacă cetatea Deznei era considerată castrum Decina ori Decerina, iar șiria, castrum Lucidum, ambele din perioada dacică sau romană. Imediat după rezultatul istoriografic comentat, cele mai importante fortificații ale județului, șoimoș și șiria , au fost tratate după canoanele acestei istoriografii. Ultima dintre ele, și-a mărit celebritatea literară, de aceeași sorginte romantică, prin pana cunoscutului romancier maghiar Jókai Mór, a cărui prieteni locuiau acolo.

Pozitivismul a găsit cetățile destul de neinteresante din punct de vedere constructiv, preocupându-se aproape numai de istoria lor vie, rezultată din sursele scrise. Acestea erau etape ale cercetării istorice care nu sunt particulare pentru teritoriul de care ne ocupăm, ele dobândesc însă o mai mare gravitate doar conjugate cu celelalte carențe de studiu, semnalate ori pe care le vom semnala în continuare. Nu poate nimeni contesta faptul că istoricul Márki Sándor a realizat o sinteză amplă și foarte bine documentată asupra cetăților care ne interesează. Deși nu a avut antecedente de la care să pornească sau pe care să se sprijine, autorul indicat a depus un efort meritoriu. Problematica fortificațiilor este tratată special numai după invazia tătară. După o introducere în care ponderea principală o deținea discuția asupra familiilor nobiliare stăpânitoare de fortificații, obiectivele au fost tratate în funcție de poziția lor față de Mureș (malul stâng și cel drept), urmate de cetățile fostului comitat Zarand. Orașul Lipova, cu fortificațiile sale era tratat separat. Textul este înțesat cu trimiteri bibliografice la documente inedite, imagini grafice sau reproduceri de planuri vechi. Ar fi încă de menționat că, prin felul în care a făcut-o, Márki, a depășit ceea ce se scrisese comparabil, în dreptul multor altor comitate, pe aceeași temă. Regretăm doar că ceea ce a scris nu a ajuns decât trunchiat sau intermediat la îndemâna cititorilor români, în așa fel încât ei să aibă le îndemână baza istoriografică de la care să dezvolte sau, după caz, să corecteze, istoria fortificațiilor.

Perioada interbelică a marcat puține progrese. Un studiu stingher, de tinerețe, al Corneliei Bodea, făcea notă discordantă. Cetatea Dezna și-a primit atunci o monografie modernă, beneficiară a întregii informații a momentului. Studiul trebuie marcat ca un model ce trebuia imitat și depășit. Scriind despre șoimoș, Nicolae Iorga a considerat că el reprezintă eșantion de arhitectură occidentală, transferată în Moldova, în secolul al XV-lea . Iorga ne indică, simptomatic, cât de precară era asimilarea cunoștințelor despre cetăți din perioada anterioară, în istoriografia românească.

Noua istorie a fortificațiilor, de după al doilea război mondial, nu a început, cum ar fi fost normal, plecându-se de la studii monografice solide, ci de la istorii generale. Ceea ce atunci se părea a fi foarte util, s-a dovedit, în timp, nestimulativ pentru reîntoarcerea la obiectivele propriu-zise. Se părea că preferate au devenit mai mult componentele arhitectonice. Ceea ce a realizat pentru Ungaria, Gerö László, în 1955 , a încercat, pentru Transilvania și vecinătățile ei, dar cu o performanță care este departe de a se compara cu aceea a lui Gerö, Gheorghe Anghel. Cetățile care au intrat în aceste sinteze au fost "alese" dintre cele mai cunoscute. De pildă Gerö se referă doar la Arad, Felnac (localizată greșit la Feleacu, jud. Cluj), Ineu (nelocalizată), Lipova, șiria, și șoimoș. Ceva mai detaliat, Gerö se referă doar la patru fortificații din întreaga zonă a sud-vestului României, restul fiind doar menționate în diferite părți ale economiei textului.

Virgil Vătășianu va rămâne cu meritul de a fi integrat fortificațiile în istoriografia de artă românească. Jaloanele sale sunt, cel mai adesea, punctuale, subliniindu-se progresele. Continuarea direcției sale a adus mai ales exemple mai numeroase, fără nuanțări serioase. La Gheorghe Anghel , unde modelul lui Gerö era evident, obiectivele sunt mai dificil de urmărit, datorită lipsei indicelui, dar lista nu diferă foarte mult: Arad, Ineu, Lipova, șoimoș. Din ele se folosesc doar detalii socotite semnificative pentru dezvoltarea generală a subiectului. Pentru județul Arad, felul de tratare al cetății șoimoș, a fost, întotdeauna, măsura și barometrul posibilităților.

O altă categorie de analize a fost aceea ilustrată mai întâi de către Theodor N. Trâpcea. Munca acestuia, sintetizată îndeosebi într-un studiu extins, publicat în anul 1969 , avea în vedere prezentări generale combinate, de istorie și arhitectură. Fără să fie critic, autorul a ales ceea ce i s-a părut mai important ori cu urme mai bine păstrate. A rezultat ceea ce am putea denumi a fi un fel de mici ghiduri istorice reunite. Concluziile generale care se formulau despre arhitectura lor erau descumpănitor de simple: fortificații modeste, unele numai de observație, construite rudimentar, altele erau considerate de "factură apuseană, în speță italiană", iar ultima categorie, a fost cea "de tip vaubanian, în speță francez". Alte interpretări generalizatoare, susțineau că după mijlocul secolului al XVI-lea, "cetățile au fost întărite în mod superficial, fiindcă < se bazau > pe forța armată" . Era o viziune de pionier, care, din păcate, a fost foarte puțin reluată, îmbogățită și corectată.

Nici în sinteza realizată de către Stefan Pascu, cetățile noastre nu ocupă un loc aparte. Sunt dispersate în cuprinsul mai multor pagini și servesc adesea ca argumente la ideile, destul de amalgamate, ale autorului. Cea mai incorectă, mereu afirmată, este aceea a "cetății țărănești", realitate care ar putea, cel mult să fie conciliată cu un concept mai restrictiv, de "cetate a unor comunități privilegiate". În categoria din urmă ar fi intrat orașele și unele dintre cetățile construite de sate de țărani liberi, recunoscuți ca atare (ex. sași, secui, dar posibil și români). Periplul arădean concret (Agriș, Arad, Dezna, Lipova, șiria, șoimoș), este, cel mai des, trunchiat până la caricatură sau incorect , observație care ar putea fi diminuată doar prin scuza viziunilor ultra generalizatoare, pe care autorul și le-a propus.

Singurul studiu tematic mai general, privitor la zona noastră de interes, aparținător lui Gheorghe Lanevschi, a apărut în urmă cu peste douăzeci de ani. El și-a propus să ofere doar un repertoriu. Chiar și așa, autorul nu a putut evita exprimarea unor considerații generale. Potrivit lui Lanevschi, cetățile se împart în două categorii principale, limitate cronologic de sfârșitul secolului al XV-lea și începutul secolului al XVI-lea. Mai întâi au fost construite doar cetăți de înălțimi, de forme neregulate, exclusiv din piatră. În faza următoare, dimpotrivă, ele se construiesc în câmpie, și cu cărămidă, au planuri regulate, și se grupează în jurul unor curți etc. Chiar dacă autorul nu a fost și nici nu a rămas preocupat constant de problematica fortificațiilor, opiniile sale trebuie privite ca unele care reflectau nivelul general de cunoaștere al istoriografiei românești. Cazul lui Lanevschi este încă fericit și pentru aceea că a utilizat istoriografia maghiară mai veche, iar repertoriul său, bun sau rău, este unul dintre foarte puținele care există astăzi la îndemâna pentru zona de vest a României actuale.

O mențiune specială trebuie acordată lui Csorba Csaba care s-a preocupat de cetățile de la Arad, șoimoș și șiria. Din păcate, textul său a apărut într-o publicație cu foarte puțină accesibilitate . Pentru același autor, era interesantă cetatea din punctul de vedere al felului în care a fost privită în timp. și cetățile noastre au intrat într-un volum care reunea vedute, însoțite de mici texte de sinteză istorică.

Abia în anii din urmă, pe baza documentației oferite de hărți și planuri, s-a discutat mai mult despre o categorie specială de fortificații, din vremea Renașterii. Pasul important l-a realizat Gheorghe Sebestyén . O polemică stimulativă s-a născut cu privire la Caransebeș , cetate foarte apropiată de arealul nostru. În ceea ce privește istoriografia maghiară actuală, interesul grupului de cercetare pentru cetățile de graniță, coordonat de la Eger, s-a materializat deocamdată doar printr-un singur studiu, foarte general, care ne privește tangențial .

Precaritatea și nivelul calitativ al bibliografiei de referință a făcut ca scrisul istoric despre cetăți să se lege cu greutate, cu o metodologie neomogenă, cu mereu reînodate tentative de reglementare a terminologiei utile, conciliată, pe cât posibil, cu cea din texte de epocă ori istoriografie europeană. Progresele sunt foarte lente și, din păcate, nu se poate delimita un grup de oameni specializați ori interesați constant în studiul fortificațiilor. Afirmația are valoare atât pe plan general, cât și pentru cazul special al Aradului; și este cu totul regretabil. Ar fi de amintit, fie și în treacăt, că alături de noi, există în Europa o specialitate definită de termenul castelologie, ai cărei slujitori se exprimă concertat și cu frecvența stimulată de congrese, colocvii și reviste specializate.