Foisorul de Foc - 1900 

Foișorul de Foc - 1900

 

 

Schița Foișorului de Foc
(secțiune transversală)

ZOOM IN

        

                 Ultimul                  

FOIȘOR DE FOC

           al  Bucureștiului         

 

        Construirea ultimului Foișor de Foc al Bucureștiului a fost determinată de rezolvarea a două probleme care preocupau administrația orașului:

  • continuarea supravegherii și alarmării pompierilor în caz de incendiu după demolarea, în anul 1888 a Turnului Colții, cel mai vechi foișor de foc construit în anul 1715;

  • modernizarea alimentării cu apă a zonei de est a orașului.

        De aici, ideea unui rezervor de compensare care, prin înălțimea lui să fie și foișor de foc.

        Proiectul clădirii a fost încredințat arhitectului șef al Primăriei, George Mandrea (absolvent al Institutului de Arhitectură de la Dresda - Germania), profesor la Școala de Arhitectură din București.

        Într-o primă variantă a proiectului, clădirea avea un aspect greoi, lipsit de suplețe, cu ziduri masive necesare susținerii rezervorului de apă cu o capacitate de 720 m.c. În a doua variantă, cea realizată, arhitectul a operat subțierea pereților rezultând 16 pilaștri adosați care preluau sarcina rezervorului. Alte modificări, au dus la reducerea materialului de construcție și amplificarea efectului optic, realizând clădirea suplă și astăzi impunătoare prin cei 42 metri.

        Primul etaj, era destinat inginerului și lucrătorilor rețelei de apă iar la etajul doi era cazarma soldaților pompieri care executau supravegherea orașului.

        Lucrările au început la 17 septembrie 1890.

        La 28 februarie 1892, Primăria recepționa clădirea, constatând calitatea execuției dar și faptul că Uzina de Apă nu primise noile pompe, cu capacitate sporită, care să poată ridica apa la înălțimea rezervorului.

        Din acest motiv, la 22 aprilie 1892, Primăria a cedat Companiei de Pompieri întreaga clădire. Parterul a fost amenajat pentru trăsurile de incendiu și caii acestora. Etajul 1 a devenit cazarma soldaților iar etajul 2 a fost destinat pentru comandant. Supravegherea orașului de la înălțimea turnului s-a făcut până în anul 1910 când a fost înlocuită prin anunțurile telefonice.

        Așa se face că, începând din anul 1892, clădirea a intrat în conștiința bucureștenilor ca POSTUL DE POMPIERI Nr. 5 - FOIȘORUL DE FOC, devenind un punct de reper în peisajul citadin și în zilele noastre.

        În anul 1935, pompierii s-au mutat într-o cazarmă nouă, clădirea schimbând mai multe destinații până în anul 1963 când a devenit FOIȘORUL DE FOC - MUZEUL POMPIERILOR ROMÂNI.

     Foișorul de Foc

Foișorul de Foc
- azi -


  Ultima actualizare: 11 martie 1999
Copyright - cIMeC 1999