Prezentare Generală

          Ministerul Culturii şi Cultelor din România a fost un organ de specialitate al administraţiei publice centrale care elaborează şi asigură aplicarea politicilor şi strategiilor în domeniul culturii, cultelor, artei şi cinematografiei. În domeniul cultelor, Ministerul Culturii şi Cultelor s-a preocupat de menţinerea unor relaţii de conlucrare cu toate cultele din ţară, pe baza legislaţiei existente.

          În cadrul ministerului a fost creat un Secretariat pentru Culte ce are în subordine: Direcţia Relaţii Culte şi Serviciul Asistenţă, Învăţământ. Secretariatul pentru Culte prin Direcţia Relaţii Culte s-a implicat de-a lungul anilor, începând cu 2003, în sprijinirea Bisericilor istorice în domeniul protejării şi valorificării muzeistice a patrimoniului cultural naţional religios. De asemenea în vederea valorificării patrimoniului religios se află amenajarea unor muzee ecleziastice a mai multor culte. Sub înaltul patronaj al Secretarului general al Consiliului Europei în ultimii ani s-au desfăşurat un program ce vizează instruirea personalului de la monumentele istorice şi de la colecţiile aparţinând cultelor intitulat "Patrimoniul religios al României - permanenţă spirituală europeană". În ultimii ani au participat numeroşi cursanţi de la Biserica ortodoxă română, Biserica romano-catolică, Biserica română unită cu Roma (greco-catolică), Biserica unitariană, Cultul creştin de rit vechi, Cultul mozaic, Cultul musulman, etc. Prelegerile au fost susţinute de specialişti în domeniul istoriei şi artei religioase - cadre universitare, muzeografi, restauratori, cercetători.

          Secretariatul de Stat pentru Culte în colaborare în colaborare cu Institutul de Memorie Culturală (cIMeC) a iniţiat proiectul de evidenţă a lăcaşurilor de cult din România, acţiune demarată în 2003 şi continuată în anii următori.

          Obiectivele proiectului au fost înregistrarea pentru prima dată într-o bază de date a tuturor construcţiilor cu destinaţie de cult de pe teritoriul României, monumente istorice şi construcţii noi, precum şi o arhivă digitală de imagini. Acest fond de informaţii unicat la nivel naţional oferă o imagine asupra numărului şi reprezentării teritoriale a lăcaşurilor de cult cu informaţii de identificare, localizare, hram, data construcţiei, apartenenţă religioasă etc. În iulie 2011 baza de date conţine peste 18.400 de înregistrări.

          Proiectul continuă prin completarea bazei de date, atât cantitativ cât şi calitativ, din păcate fără colaborarea cu Direcţia Relaţii Culte precum şi cu deţinătorii lăcaşurilor de cult.

          Paralel cu evidenţa informatizată a lăcaşurilor de cult din România, pentru pregătirea acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional religios mobil, în conformitate cu Legea nr. 182/2000, în aceeaşi colaborare, s-a efectuat evidenţa patrimoniului Mănăstirii Căldăruşani în anul 2003, iar din 2004 până în prezent, evidenţa patrimoniului Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române.

Pentru informaţii suplimentare,
Responsabil proiect - Florentina Udrea (Manea) : florentina@cimec.ro
Secretariatul pentru Culte - http://www.culte.ro/
Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române - http://www.patriarhia.ro