HomePage Inapoi
Total: [ 24 ] de înregistrări
Apăsaţi pe COD pentru detaliu.
Cod Judeţ Localitate Denumire Cult
18847-1 DJ GOLUMBELU (com. FĂRCAȘ) Biserica "Sf. Nicolae" ortodox
18885-1 DJ MURGAȘI (com. MURGAȘI) Biserica "Adormirea Maicii Domnului" ortodox
18960-1 DJ VELEȘTI (com. MURGAȘI) Biserica "Adormirea Maicii Domnului" (în cimitirul satului) ortodox
17013-1 GJ BRĂDICENI (com. PEȘTIȘANI) Biserica "Sf. Nicolae" (cătun Mămăroi) ortodox
17033-1 GJ CĂLUGĂREASA (com. PRIGORIA) Biserica "Toți Sfinții" ortodox
17074-1 GJ FRASIN (com. VLADIMIR) Biserica "Sf. Împărați Constantin și Elena" ortodox
26601-1 GJ FRASIN-SCOICA (com. VLADIMIR) Biserica "Sfântul Nicolae" (cartier Scoica) ortodox
17115-1 GJ PĂIȘANI (com. STOINA) Biserica "Sf. Împărați" ortodox
17117-1 GJ PEȘTEANA DE JOS (com. FĂRCĂȘEȘTI) Biserica "Sf. Nicolae" (cătun Aninoasa) ortodox
17049-1 GJ TÂRGU CĂRBUNEȘTI Biserica "Sf. Ioan, Nicolae și Gheorghe" (cartier Cojani) ortodox
17169-1 GJ TELEȘTI (com. TELEȘTI) Biserica "Sf. Nicolae și Dionisie Areopagitul" (inițial Telești Birnici) ortodox
18382-1 MH JIROV (com. CORCOVA) Biserica "Sf. Nicolae și Pogorârea Sf. Duh" (în centrul satului) ortodox
2173-1 VL CĂLINEȘTI, oraș BREZOI Biserica "Cuvioasa Paraschiva" (cartierul Călinești, în cimitir) ortodox
2189-1 VL COPĂCENI (com. COPĂCENI) Biserica "Buna Vestire" (peste apa Cernei) ortodox
2233-1 VL GENUNENI (com. FRÂNCEȘTI) Biserica "Sfinții Trei Ierarhi" ortodox
2237-1 VL GORUNEȘTI, oraș BĂLCEȘTI Biserica "Intrarea în Biserică" (cartier Popești) ortodox
2298-1 VL MOȘTENI (com. FRÂNCEȘTI) Biserica "Nașterea Maicii Domnului"- Colnicu (fost sat Mănăstireni) ortodox
2301-1 VL NEGHINEȘTI-CACOVA (com. STOENEȘTI) Biserica "Sf. Ioan Botezătorul" (la liziera pădurii) ortodox
2323-1 VL PADINA (com. AMĂRĂȘTI) Biserica "Sf. Nicolae" ortodox
2334-1 VL PIETRARII DE SUS (com. PIETRARI) Biserica "Buna Vestire" Climent ortodox
2340-2 VL PISCU MARE (com. STOENEȘTI) Biserica "Nașterea Maicii Domnului" a fostului schit Jgheaburi ortodox
2343-1 VL PLEȘEȘTI (com. ROȘIILE) Biserica "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului" ortodox
2346-1 VL POJOGI-CERNA (com. STROEȘTI) Biserica "Sf. Treime" (sat Pojogi-Cerna) ortodox
2414-1 VL TÂRGU GÂNGULEȘTI, oraș BERBEȘTI Biserica "Sf. Ioan Botezătorul" (cătun Slăvești) ortodox