V. BIBLIOGRAFIE

Luiza Barcan, Spiritul narativ-moralizator în iconografia bisericilor din nordul Olteniei (secolele XVIII-XIX), Ianus, nr.7-8, 2003; http://inoe.inoe.ro/ianus/Barcan%207-8.htm.
Victor Brătulescu, Biserici din Vâlcea, B.C.M.I., fasc. 93, 1937.
Radu Creţeanu, Zugravii din judeţul Vâlcea, în Monumente istorice şi de artă, nr. 2, 1980.
Virgiliu Drăghiceanu, Monumentele Olteniei, I, XXIV, 1927.
Idem, Monumentele Olteniei (al 3-lea raport), B.C.M.I., fasc. 81, 1934.
Vasile Drăguţ, Arta brâncovenească, Editura meridiane, Bucureşti, 1971.
Alexandru Duţu, Coordonate ale culturii româneşti în secolul al XVIII-lea, Editura Minerva, Bucureşti, 1968.
Idem, Cultura română în civilizaţia europeană modernă, Editura Minerva, Bucureşti, 1978.
Idem, Imagine plastică şi imagine literară, în Noi cercetări în domeniul istoriei artei româneşti, Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice, Bucureşti, 1983.
N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, veacul XVIII, I-III, B.C.M.I., XXIX, fasc. 87-90, 1936.
Idem, Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, noul stil din veacul XVIII, IV, Editura Datina Românească, Vălenii de Munte, 1936.
Constantin Giurescu, Nicolae Dobrescu, Documente şi Regeste privitoare la Constantin Brâncoveanu, Bucureşti, 1907.
Maria Golescu
, Un arhitect român de la începutul veacului al XIX-lea: meşterul Ilie Gulie, B.C.M.I., fasc. 115-118, 1934.
Idem, O fabulă a lui Esop trecută în iconografia religioasă, B.C.M.I., an XXVII, fasc. 80, 1934.
Ion Ionaşcu, Biserici, chipuri şi documente din Olt, Revista Ramuri, Craiova, 1934.
Iorgu Iordan, Toponimia românească, Editura Academiei, Bucureşti, 1963.
Nicolae Iorga, Istoria românilor, Editura Academiei Române, vol. II, tom. XV., Bucureşti, 1913.
P.V. Năsturel, Biserici, mănăstiri şi schituri din din Oltenia, în Revista pentru istorie, arheologie şi filologie, an IV, 1913.
Mihai Nicolae, Câteva consideraţii privind imaginea păcatului în Ţara Românească (secolul al XVII-lea, începutul secolului al XVIII-lea), în Arhivele Olteniei, nr. 15, Editura Academiei Române, 2000.
Andrei Paleolog, Pictura exterioară din Ţara Românească (secolele XVIII-XIX), Editura Meridiane, Bucureşti, 1984.
Andrei Pănoiu, Pictura votivă din Nordul Olteniei, Editura Meridiane, 1968.
H.H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, Bucureşti, vol. I, 1958.
Nicolae Stoicescu, Cum se construiau bisericile în Ţara Românească şi Moldova din sec. XVII până în sec. XIX, în S.C.I.A., XV, nr.1, 1968.
I.D. Ştefănescu, Iconografia artei bizantine şi a picturii româneşti feudale, Bucureşti 1973.
Alexandru Ştefulescu, Gorjul istoric şi pitoresc, Târgu Jiu, 1904.
Răzvan Theodorescu, Civilizaţia românilor între medieval şi modern, vol. II, cap. Popular şi ţărănesc în arta de la 1800, Editura Meridiane, Bucureşti, 1987.
Maria Văduva, Sfânta Mănăstire Brâncoveni, Editura Fundaţiei “Universitatea pentru toţi”, Slatina, 2004.
Mihai Vlăsie, Drumuri spre mănăstiri, Ghid al aşezămintelor monahale ortodoxe din România, Editura Bunavestire, ediţia a III-a, Bacău, 1997.
Theodora Voinescu, Pârvu Mutu Zugravu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968.
Idem, Între „ţărănesc” şi „popular” în pictura românească de la sfârşitul Evului mediu, S.C.I.A., 1, tomul 20/1973.
Idem, Un aspect puţin cercetat în pictura exterioară din Ţara Românească: motivul Sibilelor, S.C.I.A., XVII, nr.2, 1970.
Idem, Contribuţie la o istorie a artei păturilor mijlocii; ctitorii de vătafi de plai din Ţara Românească, S.C.I.A., nr. 2, 1973.
Idem, Radu Zugravu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1978.