- Program pilot -

I. LOCALIZARE, STATUT JURIDIC, JUSTIFICAREA ÎNSCRIERII, AUTENTICITATE

LOCALIZARE EXACTĂ
ŢARA
România
STATUL, PROVINCIA SAU REGIUNEA
Regiunea: Oltenia
NUMELE BUNULUI
Biserici cu pictură murală exterioară din Oltenia.
LOCALIZAREA PRECISĂ PE HARTĂ
PROPRIETAR
Obştile monahale în cazul mănăstirilor; Parohiile locale în cazul bisericilor săteşti, Consiliile locale, primăria în cazul monumentelor în ruină sau stare avansată de degradare.
STATUT JURIDIC
Sub jurisdicţia Episcopiei Râmnicului şi Argeşului, Râmnicu Vâlcea (judeţul Vâlcea), Episcopiei Severinului şi Strehaiei, Drobeta Tr. Severin (judeţul Mehedinţi), Mitropolia Olteniei (Arhiepiscopia Craiovei, Craiova).
INSTITUŢIE NAŢIONALĂ CU ROL ADMINISTRATIV
Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional - Direcţia Monumente Istorice, Arheologie, Peisaje Culturale şi Zone Protejate - Bucureşti, România.
FORURI ADMINISTRATIVE NAŢIONALE SAU ORGANIZAŢII ASOCIATE (DACĂ E CAZUL)
Comisia Regională a Monumentelor Istorice.

     CRITERII DUPĂ CARE ESTE PROPUSĂ ÎNSCRIEREA (ŞI JUSTIFICAREA ÎNSCRIERII CONFORM ACESTOR CRITERII)


     Pictura murală exterioară a bisericilor din Oltenia reprezintă un fenomen artistic unic în arta bizantină, o capodoperă a genului. De o excepţională valoare estetică, pictura acoperă în întregime faţadele bisericilor, realizând în acelaşi timp o simbioză perfectă între culoare şi stil arhitectonic prin folosirea ingenioasă a spaţiilor arhitecturale. Totodată, între culorile picturii exterioare şi peisaj există o desăvârşită armonie. În arta europeană a epocii, pictura murală exterioară a bisericilor din Ţările Române reprezintă un fenomen unic. În ce priveşte arta românească, ea constituie un fenomen specific în principal artei moldoveneşti din prima jumătate a secolului al XVI-lea, atât din punct de vedere arhitectural, cât şi din punct de vedere pictural dar şi bisericilor din Ţara Românească, în cazul nostru Oltenia. Datorită remarcabilei măiestrii artistice populare, multe dintre picturile murale exterioare au rezistat vremii. Chiar în locurile în care stratul pictural a suferit deteriorări, trăsăturile iconografice sunt încă vizibile, fapt care permite studii comparative.

     AUTENTICITATE, INTEGRITATE

     Bisericile pictate din Oltenia îşi menţin, unele dintre ele, încă, întreaga autenticitate. Este necesară însă restaurarea picturilor multora dintre ele. Inscripţiile votive în piatră, cele pictate, piesele originale ale inventarului mobil ( iconostasuri, icoane, broderii), pietrele tombale, toate contribuie la stabilirea şi garantarea autenticităţii acestor monumente. Legislaţia în vigoare privind protejarea monumentelor din România asigură, prin intermediul instituţiilor specializate, păstrarea şi conservarea acestor lăcaşuri.

     LOCALIZAREA PRECISĂ PE HARTĂ

Biserica "Sf. Nicolae" - Sat BRĂDICENI, com. PEŞTIŞANI, jud. GORJ Biserica "Sf. Nicolae şi Dionisie Areopagitul" - Sat TELEŞTI, com. TELEŞTI, jud. GORJ Biserica "Toţi Sfinţii" - Sat CĂLUGĂREASA, com. PRIGORIA, jud. GORJ Biserica "Intrarea în Biserică" - Sat aparţinător GORUNEŞTI, oraş BĂLCEŞTI, jud. VÂLCEA Biserica "Buna Vestire" Climent - Sat PIETRARII DE SUS, com. PIETRARI, jud. VÂLCEA Biserica "Sf. Ioan Botezătorul" - Sat NEGHINEŞTI-CACOVA, com. STOENEŞTI, jud. VÂLCEA Biserica "Cuvioasa Paraschiva" - Sat aparţinător CĂLINEŞTI, oraş BREZOI, jud. VÂLCEA Biserica "Naşterea Maicii Domnului" a fostului schit Jgheaburi - Sat PISCU MARE, com. STOENEŞTI, jud. VÂLCEA Biserica "Sfinţii Trei Ierarhi" - Sat GENUNENI, com. FRÂNCEŞTI, jud. VÂLCEA Biserica "Naşterea Maicii Domnului"- Colnicu - Sat MOŞTENI, com. FRÂNCEŞTI, jud. VÂLCEA Biserica "Sf. Treime" - Sat POJOGI-CERNA, com. STROEŞTI, jud. VÂLCEA Biserica "Buna Vestire" - Sat COPĂCENI, com. COPĂCENI, jud. VÂLCEA Biserica "Sf. Ioan, Nicolae şi Gheorghe" - Oraş TÂRGU CĂRBUNEŞTI (COJANI), jud. GORJ Biserica "Sf. Ioan Botezătorul" - sat aparţinător TÂRGU GÂNGULEŞTI, oraş BERBEŞTI, jud. VÂLCEA Biserica "Sf. Nicolae" - Sat PEŞTEANA DE JOS, com. FĂRCĂŞEŞTI, jud. GORJ Biserica "Sf. Nicolae şi Pogorârea Sf. Duh" - Sat JIROV, com. CORCOVA, jud. MEHEDINŢI Biserica "Sf. Împăraţi" - Sat FRASIN, com. VLADIMIR, jud. GORJ Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Sat VELEŞTI, com. MURGAŞI, jud. DOLJ Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Sat MURGAŞI, com. MURGAŞI, jud. DOLJ Biserica "Sf. Nicolae" - Sat PADINA, com. AMĂRĂŞTI, jud. VÂLCEA Biserica "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului" - Sat PLEŞEŞTI, com. ROŞIILE, jud. VÂLCEA Biserica "Sf. Împăraţi" - Sat PĂIŞANI, com. STOINA, jud. GORJ Biserica "Sf. Nicolae" - Sat GOLUMBELU, com. FĂRCAŞ, jud. DOLJ Biserica "Sfântul Nicolae" - Sat FRASIN-SCOICA, com. VLADIMIR, jud. GORJ