PATRIMONIUL INDUSTRIAL

Metalurgia îndeletnicire milenară

Repere istorice

Mileniul al VII-lea î. Ch.Începe folosirea aurului și a cuprului nativ, precum și a fierului meteoritic a căror prelucrare se făcea prin ciocănire la rece.
Mileniul al IV-lea î. Ch.Se cunoaște în India, Egipt, Asia Mică procesul de reducere a minereurilor de cupru și plumb.
3500 î. Ch.Se cunoștea procedeul obținerii temperaturilor de 1000-1200 0C, se putea obține bronzul din topirea minereurilor de cupru și staniu (în Mesopotamia, Sumer, apoi în Egipt).
Mileniul al III-lea î. Ch.Se producea fier spongios în Egipt și Mesopotamia prin reducerea minereului la 800 0C.
Mileniul III-I î. Ch.Practicarea metalurgiei pe teritoriul patriei noastre este atestată de săpăturile arheologice
2800-1900 î.Ch. - cuprul
1900-1700 î.Ch. - bronzul
1150 î.Ch. - fierul
Arme și podoabe de fier s-au găsit încă din secolele XII-XI î.Ch. dar provenite din afară. Rolul principal în extragerea și prelucrarea fierului l-au avut celții.
Secolele II-I î. Ch.Din descoperirile aterielelor de producere și prelucrare a fierului reiese că reducerea minereurilor se practica în aproape toate ținuturile carpato-dunărene. Cuptoarele pentru reducerea minereurilui de fier la: Ghelar, Teliuc, Vetel, Grădiștea Muncelului, Baia de Fier, București, Cetățeni, Botoșani, Toplița, Histria, Rusca Montană, etc.
Epoca romană în DaciaDezvoltarea metalurgiei este condiționată de existența unor adevărate centre metalurgice și a unor meșteri cu solide cunoștințe tehnologice. Se constituie o pătură socială aparte, de meșteșugari specializați. Exista un "colegium fabrum" în anul 205. Documente epigrafice consemnează un procurator al aurăriilor, leguli din aurării, șefi ai fierăriilor, demonstrând alături de diversitatea obiectelor descoperite și a urmelor de cuptoare și ateliere existența unei activități metalurgice intense.
Secolul IVÎn Banat funcționau numeroase cuptoare speciale, de formă conică făcute din lut dar care dădeau o mare producție de fier brut.
Secolul IXÎn Valea Caselor - Ghelar s-a găsit o vatră înălțată. (model reconstituit la Muzeul ªtiinței din Londra)
Secolele VIII-XIIIIntensificare a extracției și a prelucrării minereului de fier. Se foloseau cuptoare cu tiraj natural.
1921Pentru exploatarea zăcămintelor de la Remetea sunt aduși coloniști din Stiria (mineri, bocsari, fierari, metalurgi) cărora li se atribuie introducerea sulfanților de tip industrial acționați hidraulic.
1325 La Baia de Arieș funcționau 36 de cuptoare pentru topit metale.
1350Se obține pentru prima dată oțel pe vetre de afinare.
1440Se construiește primul cuptor cu aer suflat pentru reducerea minereului de fier la fontă.
1540Apare "De la pirotechnia.Libri X" de Vannoccio Biringuccio, primul manual de tehnologie.
1556Apare "De re metallica" de G. Agricola.
1681La "Conscripția urbanială a domeniului Hunedoare" se înregistrează prezența a 5 coptoare de prelucrat minereul de fier, acționate hidraulic.
1781La Oravița se construiește primul furnal pentru fontă, din țară.
1771, 3 iulieLa Reșița sunt puse în funcțiune primele două furnale pentru fontă.
1796La Ohaba-Bistrița intră în funcțiune o secție care producea fontă, oțel și laminate.
1837Sunt reclădite la Govăjdie (județul Hunedoara) uzina siderurgică și topitoria, cele mai importante realizări din epocă.
1844La București se înființează prima turnătorie de fontă.
1850La Cugir intră în funcțiune primele cuptoare de pudlaj din țară.
1855Societatea austriacă preia domeniile miniere de la Reșița, Oravița și Bocșa.
1863Se înființează Uzinele metalurgice Călan.
1864Pierre Emil Martin și tatăl său obțin pentru prima dată oțel topit din fontă și fier în cuptor cu vatră prevăzut cu camere regeneratoare, construit după indicațiile lui Werner von Siemens. (cuptorul Siemens-Martin)
La București ia ființă un atelier ce va deveni turnătoria belgianului Luis Lemâtre. (Timpuri Noi)
1868La numai 12 ani de la descoperirea procedeului, la Reșița se introduc primele convertizoare Bessemer.
1874La uzina Ferdinand (Oțelul Roșu) se instalează cuptoare de pudlaj cu camere regeneratoare.
1876Intră în funcțiune la Reșița primele cuptoare Martin.
1879La Oțelu Roșu se construiește o oțelărie cu cuptoare Siemens-Martin
1921, 3 augustÎnființarea Uzinei Malaxa, la acea vreme cea mai modernă fabrică de tuburi laminate din Europa, aplicând pentru prima dată pe continent procedeul american de laminare "Stiefel".
1924Se creează concernul metalurgic Titan-Nădlag-Călan.
1925Intră în funcțiune Întreprinderea metalurgică Copșa Mică-Cugir.
1943Este dată în exploatare Uzina matelurgică de la Colibași.
1949Se creează IPROMET din care s-a desprins după 1959 IPROLAM. (Institutul de Proiectare pentru Laminoare)
1950Ia ființă ICM. (Institutul de Cercetări Metalurgic)
1953La Hunedoara intră in funcțiune o fabrică de aglomerare a minereurilor de fier.
1959Ia ființă laminorul de țevi de la Roman și Întreprinderea Laminorul de la Brăila.
1968La combinatul siderurgic Galați intră în funcțiune fabrica de aglomerare a minereurilor, primul furnal de 1700 m3 și prima oțelărie cu convertizoare cu insuflare de oxigen.
1979La Combinatul siderurgic Călărași este elaborată prima șarjă de oțel la oțelăria electrică.
1984La Întreprinderea de țevi Roman se realizează cuptorul cu vatră rotativă, cu diametrul de 32m.