PATRIMONIUL INDUSTRIAL

Metalurgia îndeletnicire milenară

Scurt istoric

  • Cunoașterea și folosirea metalelor din timpuri foarte îndepărtate și până astăzi, l-a determinat pe om să descopere noi și noi metode de obținere și prelucrare a metalului, să-și îmbunătățească utilajele, să realizeze, în domeniul tehnicii, invenții care să-i ușureze munca și să-i îmbunătățească traiul.
  • Metalurgia beneficiază de mai multe progrese ale tehnicii (printre care energia hidraulică) care-i conferă posibilitatea de a se dezvolta, prin aplicarea de tehnologii noi și unelte perfecționate, contribuind la apariția unor târguri, printre primele numărându-se și Hunedoara.
  • Încă din sec. XVIII, o importanță deosebită capătă atelierele pentru producerea și prelucrarea fierului din acest centru industrial. în aceeași perioadă este atestată și topitoria de la Reșița (1771), urmând ca la începutul secolului următor să ia ființă noua uzină de laminare unde s-a utilizat, pentru prima dată în Transilvania, ciocanul cu aburi. În 1855, în cadrul Societății economice a Uzinelor de fier din Transilvania și Banat, funcționează uzinele Ferdinand (ulterior Oțelul Roșu).
  • Bogățiile solului și subsolului, dezvoltarea bazei tehnice a producției, a favorizat dezvoltarea industriei siderurgice și prelucrătoare, cu centrele ei cele mai importante Reșița și Hunedoara.
  • Treptat, apar întreprinderi de prelucrare a metalelor în toate regiunile țării.