Anexa nr. 1

 

HĂRŢILE ŞI DESCRIERILE LIMITELOR REZERVAŢIILOR BIOSFEREI,

PARCURILOR NAŢIONALE ŞI PARCURILOR NATURALE

 

Cuprins:

I. Harta rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale

II. Lista abrevierilor şi semnele convenţionale utilizate

III. Hărţile rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi descrierile limitelor pentru:

 

a) Rezervaţia Biosferei Delta Dunării;

b) Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei;

c) Parcul Naţional Retezat;

d) Parcul Natural Porţile de Fier;

e) Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa;

f) Parcul Natural Apuseni;

g) Parcul Naţional Munţii Rodnei;

h) Parcul Natural Bucegi;

i) Parcul Naţional Cheile Bicazului - Hăşmaş;

j) Parcul Naţional Ceahlău;

k) Parcul Naţional Călimani;

l) Parcul Naţional Cozia;

m) Parcul Naţional Piatra Craiului;

n) Parcul Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina;

o) Parcul Naţional Semenic - Cheile Caraşului;

p) Parcul Naţional Munţii Măcinului;

r) Parcul Natural Balta Mică a Brăilei;

s) Parcul Natural Vânători-Neamţ.

 

Harta rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale

LISTA ABREVIERILOR

 

b. h. = bazin hidrografic; og. = ogaş;

cab. = cabană; OS = ocolul silvic;

Cl. = culme; Pc. = picior;

Confl. = confluenţă; P-na = poiana;

Cr. = cracul; pr. = pârâu;

D. = deal, dealul; r. = râu;

Izv. = izvor; rez. = rezervor;

JUD. = judeţul; UP = unitate de producţie;

km = kilometru; V. = valea;

m = metri; Vf. = vârful;

M. = munte; [XII.5] = codul cadastral al bazinului hidrografic.

 

SEMNE CONVENŢIONALE

Denumirile geografice, cotele şi elementele cartografice utilizate au fost preluate din foile hărţii topografice scara 1:25.000, ediţia a II-a, Direcţia Topografică Militară, Atlasul Cadastrului Apelor din România (1992) şi Hărţile arboretelor, scara 1:10.000 şi/sau 1:20.000 din Amenajamentele silvice.

 

Anexa nr. 1. A

REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII

Anexa nr. 1. B

PARCUL NAŢIONAL DOMOGLED-VALEA CERNEI

Anexa nr. 1. C

PARCUL NAŢIONAL RETEZAT

Anexa nr. 1. D

PARCUL NATURAL PORŢILE DE FIER

zona de vest

Anexa nr. 1. D

PARCUL NATURAL PORŢILE DE FIER

zona de est

Anexa nr. 1. E

PARCUL NAŢIONAL CHEILE NEREI - BEUŞNIŢA

Anexa nr. 1. F

PARCUL NATURAL APUSENI

Anexa nr. 1. G

PARCUL NAŢIONAL MUNŢII RODNEI

Anexa nr. 1. H

PARCUL NATURAL BUCEGI

Anexa nr. 1. I

PARCUL NAŢIONAL CHEILE BICAZULUI - HĂŞMAŞ

Anexa nr. 1. J

PARCUL NAŢIONAL CEAHLĂU

Anexa nr. 1. K

PARCUL NAŢIONAL CĂLIMANI

partea de nord

Anexa nr. 1. K

PARCUL NAŢIONAL CĂLIMANI

partea de sud

Anexa nr. 1. L

PARCUL NAŢIONAL COZIA

Anexa nr. 1. M

PARCUL NAŢIONAL PIATRA CRAIULUI

Anexa nr. 1. N

PARCUL NATURAL GRĂDIŞTEA MUNCELULUI - CIOCLOVINA

Anexa nr. 1. O

PARCUL NAŢIONAL SEMENIC - CHEILE CARAŞULUI

Anexa nr. 1. P

PARCUL NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI

Anexa nr. 1. R

PARCUL NATURAL BALTA MICĂ A BRĂILEI

Anexa nr. 1. S

PARCUL NATURAL VÂNĂTORI-NEAMŢ