PARCUL NAŢIONAL CĂLIMANI

Harta zonei

 

Limita nordică. Porneşte din Pârâul cu Peşti de la 3,85 km distanţă faţă de confluenţa cu râul Dorna (borna silvică 10 UP III, OS Dorna Candreni) şi urcă spre NE pe o culme secundară în vârful de cotă 1653,0 m situat pe interfluviul dintre bazinele hidrografice Pârâul cu Peşti/pr. Pietrosu. Ocoleşte obârşia pr. Pietrosu prin borna silvică 519 UP I, OS Dorna Candreni până la borna silvică 622 UP I, OS Dorna Candreni (aflată pe interfluviul dintre pr. Pietrosu şi pr. Mezdrea), de la care coboară în valea Mezdrea (borna silvică 513 UP I, OS Dorna Candreni). Limita continuă amunte 500 m, pe malul drept al pr. Mezdrea (borna silvică 512 UP I, OS Dorna Candreni), apoi traversează plaiul Negrişoara prin borna silvică 511 UP I, OS Dorna Candreni, coboară în pr. Bumbul (borna 499 UP I, OS Dorna Candreni), urcă în culmea Piciorul Pantei (borna silvică 490 UP I, OS Dorna Candreni) pe care coboară în pârâul Negrişoara la 360 m avale de confluenţa pr. Podeţul/pr. Negrişoara [IV-1.53.16.6] (borna silvică 492 UP I OS Dorna Candreni). Limita parcului continuă amunte pe pr. Negrişoara până la confluenţa cu Podeţul, iar apoi pe acesta până la borna silvică 480 UP I OS Dorna Candreni şi urcă pe o culme secundară până în Piciorul Tămău (borna 474 UP I, OS Dorna Candreni). De aici coboară în primul afluent de stânga al pr. Tămău (borna 475 UP I, OS Dorna Candreni), îl urmează avale până la confluenţa cu pr. Tămău, pe care îl va continua până la confluenţa acestuia cu pr. Maftei (borna silvică 459 UP I OS Dorna Candreni). În continuare urmăreşte amunte pr. Maftei (circa 600 m), până în borna silvică 454 UP I, OS Dorna Candreni, din care urcă pe interfluviul dintre bazinele hidrografice Maftei şi Fundul Negrişoarei (borna silvică 451 UP I, OS Dorna Candreni). De aici limita parcului urmăreşte culmea secundară ce coboară în pr. Fundul Negrişoarei (borna silvică 434 UP I, OS Dorna Candreni), traversează pârâul şi urcă pe versantul opus, pe interfluviul dintre pr. Fundul Negrişoarei şi pr. Negreşti în vârful Bâtca Negreşti de cotă 1551,0 m (borna silvică 435 UP I, OS Dorna Candreni). În continuare urmăreşte interfluviul până în vârful de cotă 1645,0 m din care coboară spre nord, în pr. Negreşti, la confluenţa din vestul Stâncilor Doisprezece Apostoli (borna silvică 425 UP I, OS Dorna Candreni). De la această confluenţă limita parcului urcă pe afluentul de dreapta, (dinspre nord) până la obârşie şi continuă pe interfluviul dintre bazinele pr. Negrişoara şi pr. Hârla, prin cota 1642,0 m, până la borna silvică 309 UP I, OS Dorna Candreni. Limita traversează apoi pr. Hârla (borna silvică 310 UP I, OS Dorna Candreni), urcă în Piciorul Lucaciului (borna silvică 303 UP I, OS Dorna Candreni) şi coboară în valea Pintea la confluenţa acesteia cu principalul afluent de stânga, trecând prin bornele 289, 291, 290, 287 UP I, OS Dorna Candreni. Continuă amunte pe valea Pintea 380 m până la borna silvică 282 UP I, OS Dorna Candreni, apoi urcă în înşeuarea dintre culmea Piciorul Lat şi Piciorul Scurt (borna silvică 281 UP I, OS Dorna Candreni). De aici, continuă spre SV, până la cota 1701,0 m, apoi urmează culmea Piciorul Scurt pe 970 m şi coboară la stâna din pr. Hârlea pe care îl urmăreşte avale (circa 500 m) până la 450 m nord de confluenţa Hârlea/Pârâul cu Peşti.

 

Limita estică. Porneşte de la confluenţa Hârlea/Pârâul cu Peşti şi urmăreşte liziera pădurii până la ieşirea din fondul forestier a pârâului Tăieturilor, până în pr. Păvăluc (borna silvică 239 UP VI, OS Vatra Dornei), coboară pe acesta 230 m, urcă pe culmea dintre pâraele Păvăluc şi Panacul (borna silvică 217 UP VI, OS Vatra Dornei) şi coboară pe aceasta din urmă, pe limita fondului forestier, până la confluenţa Panacul/Tăieturilor. Urmează avale malul stâng până la confluenţa cu pr. Roşia (borna silvică 191 UP VI, OS Vatra Dornei) de la care urcă pe culmea dintre pr. Tăieturilor şi pr. Roşia până la borna 187 UP VI, OS Vatra Dornei, coboară pe o culme secundară în pr. Roşia la cota 1295,0 m (borna silvică 188 UP I, OS Dorna Candreni) şi urmează aval pr. Roşia până la prima confluenţă (borna silvică 176 UP VI, OS Vatra Dornei). De la confluenţă urcă pe interfluviu şi ocoleşte bazinul pr. Pădureţul, trecând prin cota 1657,6 m (borna silvică 177 UP VI, OS Vatra Dornei) şi prin stâncăria (cota 1535,0 m) aflată pe interfluviul dintre pr. Pădureţul şi pr. Haita. De aici limita parcului coboară în valea de la nord de culmea Piscul Calului (1258,0 m) (borna silvică 154 UP VI, OS Vatra Dornei), traversează culmea Piscul Calului şi coboară în pr. Haita [IV-1.53.17.2] (borna silvică 135 UP VI, OS Vatra Dornei). Urmăreşte aval pr. Haita 300 m până la confluenţa cu primul afluent de dreapta, urcă pe interfluviul dintre pr. Haita şi pr. Păltinişul (culmea Piciorul Paltinu) (borna 108 UP VI, OS Vatra Dornei) apoi coboară în Pârâul Păltinişul la borna silvică 106 UP VI, OS Vatra Dornei. Limita urmează amunte pr. Păltinişul circa 250 m (borna silvică 88 UP VI, OS Vatra Dornei), apoi urcă pe culmea Capul Dealului la cota 1692,2 m, trecând prin borna silvică 89 UP VI, OS Vatra Dornei şi continuă 500 m spre vest, pe culme, până la borna silvică 77 UP VI, OS Vatra Dornei, din care coboară în pr. Tarniţa [IV-1.53.17.2.1.] (borna silvică 73 UP VI, OS Vatra Domei). În continuare urmăreşte avale pr. Tarniţa până la confluenţa cu pârâul Bijilor (pr. Bâtcelor) (borna silvică 33 UP VI, OS Vatra Dornei). Urcă pe pârâul Bijilor, trece prin obârşia acestuia şi ajunge în Poiana Dumitrel de unde urmăreşte limita vestică a poienii, până sub Vf. Dumitrel (1689,0 m). De aici limita continuă spre SE, pe culme, prin bornele silvice 43 UP VI, OS Vatra Dornei şi 311 UP V, OS Vatra Dornei, apoi urmăreşte limita fondului forestier pe la vest de cota 1697,6 m prin bornele silvice 255, 58, 254, 252, 251, 248, 243 UP V, OS Vatra Dornei până în pr. Dumitrelul Mare (borna silvică 233 UP V, OS Vatra Dornei). Din acest punct limita urcă spre est până pe interfluviul drept al pr. Dumitrelul Mare (borna silvică 230 UP V, OS Vatra Dornei), pe care îl urmează, mai întâi pe culme şi apoi pe limita fondului forestier, până aproape de Vf. Negoiul Românesc (1883,0 m) (borna silvică 208 UP V, OS Vatra Dornei). Continuă pe limită de fond forestier prin bornele silvice 209, 227, 211, 200 şi 204 UP V, OS Vatra Dornei, urmează apoi drumul de carieră până întâlneşte interfluviul stâng al pr. Pietricelul pe care coboară în pârâu (borna silvică 173 UP V, OS Vatra Dornei). Traversează interfluviul dintre pr. Pietricelul şi Pârâul Neagra prin cota 1369,0 m şi urmează amunte pr. Neagra până la confluenţa cu pr. Puturos (borna silvică 162 UP V OS, Vatra Dornei). De la confluenţă limita parcului urcă spre est, pe culme, până la limita fondului forestier cu golul alpin (borna silvică 141 UP V, OS Vatra Dornei), pe care o urmează spre nord până la borna 25 UP VI, OS Vatra Dornei, trecând prin bornele silvice 137, 89, 82, 76, 60, 44 şi 26 UP VI, OS Vatra Dornei. De aici limita parcului continuă pe culme, spre nord, prin bornele silvice 28 UP V, OS Vatra Dornei şi 517 UP V, OS Panaci, apoi coboară la confluenţa Duruitoarea/pr. Băuca (borna silvică 503 UP V, OS Panaci). De la confluenţă limita parcului urcă la nord de Vf. Piciorul Ţiganului (1701,0 m) (borna silvică 380 UP V, OS Panaci) prin bornele silvice 604 şi 465 UP V, OS Panaci. Din nordul vârfului Piciorul Ţiganului (1701,0 m) şi până în culmea dintre pâraiele Izvorul Călimani şi Secu (Dealul Lat), limita parcului urmează limita fondului forestier. De aici limita parcului coboară pe o culme secundară în pârâul Secu şi urcă tot pe culme secundară în interfluviul dintre pr. Secu şi Voivodeasa (Culmea Tâlharului, cota 1609,0 m). De aici şi până la obârşia pr. Puturos limita parcului corespunde limitei superioare a fondului forestier şi trece prin Voivodeasa (cota 1642,2 m). De la obârşia pr. Puturos şi până la confluenţa pr. Steaga/Ilva Mare [IV-1.35.] limita parcului este dată de limita superioară a jneapănului. În continuare limita se orientează spre sud şi urcă în extremitatea vestică a Poienii Drăguş (borna 318 UP I, OS Lunca Bradului), la limita superioară a fondului forestier pe care o urmează, ocolind pe la sud de Vf. Drăguş (1768,0 m), până în cumpăna de ape dintre pr. Cucuberţul Mare [IV-1.35.2.1.] şi pr. Cocoşul (Culmea Cocoşului), prin bornele silvice 446, 565, 578 şi 579 UP II, O.S. Lunca Bradului. Continuă spre sud pe cumpăna de ape până la borna silvică 612 UP II, OS Lunca Bradului din care coboară la obârşia pr. Ghilcoşa pe care îl urmează avale până la confluenţa Ghilcoşa/Cucuberţul.

 

Limita sudică. Porneşte de la confluenţa Ghilcoşa/Cucuberţul şi continuă amunte pe pr. Cucuberţul până la confluenţa Cucuberţul Mare/Cucuberţul Mic, iar de aici urcă pe interfluviul dintre cele două bazine până la cota 1408,7 m (borna silvică 539 UP II, OS Lunca Bradului). Continuă spre nord pe interfluviul principal dintre bazinele hidrografice Ilişoara Mică [IV-1.35.2.2.] şi Cucuberţul, până la intersecţia cu Piciorul Tăieturii (borna silvică 461 UP II, OS Lunca Bradului), din care coboară spre sud-vest pe Piciorul Tăieturii până la confluenţa Ilişoara Mică/Pârâul Rău şi urmează avale Ilişoara Mică, circa 300 m (borna silvică 431 UP II, OS Lunca Bradului). Urcă spre nord-vest până în culmea Păltinişoara Mare (borna silvică 430 UP II, OS Lunca Bradului), continuă spre nord-est pe interfluviul dintre bazinele hidrografice Ilişoara Mică şi Ilva [IV-1.35.], până în borna silvică 335 UP I, OS Lunca Bradului de sub Pleaşa sub Drăguş, apoi coboară la confluenţa Ilva Mare/pr. Pietrosul [IV-1.35.1.]. De la confluenţă, limita continuă, spre nord-vest, pe o culme secundară, până la borna silvică 231 UP I, OS Lunca Bradului, traversează primul afluent pe dreapta prin borna silvică 232 UP I, OS Lunca Bradului şi urcă în interfluviul stâng al pârâului Tihul la cota 1539,0 m (borna silvică 200 UP I, OS Lunca Bradului), trecând prin cota 1371,0 m. Coboară în pr. Tihul la borna silvică 191 UP I, OS Lunca Bradului şi urcă pe culme secundară în interfluviul drept la cota 1695,0 m. Din acest punct limita parcului urmăreşte interfluviul dintre bazinele hidrografice Ciungetul şi Tihul (Culmea Căpăţânii) până în Vf. Tătarului (1531,6 m), coboară pe Culmea Tătar la confluenţa Tihul (de Răstoliţa)/pr. Zăpodia Tătarului, de unde urmează avale pr. Tihul [IV-1.38.2.] până la confluenţa cu Valea Năruită. Continuă amunte pe Valea Năruită până la prima confluenţă (borna silvică 30 UP V, OS Răstoliţa), urcă pe interfluviul din dreapta al văii Năruita până în cumpăna de ape dintre Tihul şi Pârâul Mijlociu [IV-1.38.2.1.] (borna silvică 26 UP V, OS Răstoliţa) şi coboară pe acesta (Dealul Răstoşnea) până la confluenţa Tihul/Pârâul Mijlociu.

 

Limita vestică. Porneşte de la confluenţa Tihul/Pârâul Mijlociu şi urcă pe Pârâul Mijlociu până amunte de confluenţa Pârâului Mijlociu/Dieciul (borna silvică 259 UP IV, OS Răstoliţa). În continuare se orientează spre vest şi traversează interfluviul dintre Pârâul Mijlociu şi pr. Scurtu prin borna 214 UP IV, OS Răstoliţa şi coboară în pr. Scurtu pe traseul liniei de funicular. Limita continuă amunte pe pr. Scurtu până la borna silvică 207 UP IV, OS Răstoliţa, urcă în Dealul Secului (1351,0 m) şi continuă pe interfluviul dintre bazinele hidrografice Pârâul Mijlociu şi Bistriţa [II-1.] până la aproximativ 200 m sud-est de Vf. Piatra Zurzugiul (Bistriciorul Mic 1917 m), trecând prin cota 1428,0 m, Vf. Piciorul Scurt (1541,6 m), cota 1553,0 m, borna silvică 199 UP IV, OS Răstoliţa şi cota 1710,8 m. De la Piatra Zurzugiul, continuă pe limita fondului forestier pe la vest de Vf. Aurorul (1835,0 m) până în pârâul Colbul, de unde urcă în Muntele Viişoarei (1802,6 m) şi continuă pe cumpăna de ape a pârâului Izvorul Prislopului [II-1.24.4.2.], până la borna silvică 108 UP IV, OS Dorna Candreni. De aici coboară în pârâul Zgârciul (borna silvică 105 UP IV, OS Dorna Candreni) prin bornele silvice 106 şi 104 UP IV, OS Dorna Candreni, urmează aval pârâul până la borna 100 UP IV, OS Dorna Candreni, apoi urcă pe o culme secundară, spre SV, până în culmea dintre pr. Zgârciul şi pr. Fundul Zgârciului (borna silvică 99 UP IV, OS Dorna Candreni), pentru a coborî în pârâul Zgârciul la borna silvică 90 UP IV, OS Dorna Candreni prin bornele silvice 97 şi 95 UP IV, OS Dorna Candreni. Limita parcului continuă spre sud-sud-est pe o culme secundară până în cota 1613,9 m (borna silvică 89 UP VI, OS Dorna Candreni), de unde coboară în pârâul Strănior (borna silvică 69 UP IV, OS Dorna Candreni) pe care îl urmează avale aproximativ 100 m (borna silvică 63 UP IV, OS Dorna Candreni). De aici limita parcului traversează pe culmi secundare interfluviul dintre văile Strănior şi Tihu II, trecând prin bornele silvice 61 şi 60 UP IV, OS Dorna Candreni şi continuă până la borna 47 UP IV, OS Dorna Candreni, din pr. Tihu II. Din acest punct limita parcului continuă amunte pe pârâul cu obârşia sub cota 1453,0 m (borna silvică 42 UP IV, OS Dorna Candreni), coboară în pr. Gruiul, pe culmi secundare, prin bornele silvice 33, 29, 28, 27 şi 25 UP IV, OS Dorna Candreni şi continuă pe pr. Gruiul până la confluenţa acestuia cu Izvorul Dornei (borna silvică 324 UP II, OS Dorna Candreni). Limita parcului urmează avale Izvorul Dornei până lângă cabana forestieră (borna silvică 329 UP II, OS Dorna Candreni), traversează interfluviul dintre bazinele hidrografice Izvorul Dornei şi Pârâul Cotit, trecând prin bornele silvice 308 şi 303 UP II, OS Dorna Candreni, din care coboară în Pârâul Cotit (borna silvică 304 UP III, OS Dorna Candreni) şi îl urmează avale până la borna silvică 300 UP II, OS Dorna Candreni. Limita ocoleşte bazinul hidrografic al pârâului Daliilor prin bornele silvice 299, 290, 289, 280, 287 şi 281 UP III, OS Dorna Candreni şi coboară în pr. Bârsanilor la borna silvică 282 UP III, OS Dorna Candreni. De aici traversează în pr. Horoava (Ciutei) la borna silvică 273 UP III, OS Dorna Candreni prin bornele silvice 277 şi 272. Continuă amunte pe vale (circa 300 m) până la borna 269 UP III, OS Dorna Candreni şi traversează interfluviul dintre bazinele hidrografice Dorna şi Voroava [XII-1.10.1.1.] prin bornele silvice 253, 251 şi 210 UP III, OS Dorna Candreni până la borna silvică 211 UP III, OS Dorna Candreni din valea Voroava. Continuă amunte pe Voroava circa 600 m (borna silvică 185 UP III, OS Dorna Candreni), de unde urcă pe o culme secundară în Piciorul Calului (borna silvică 173 UP III, OS Dorna Candreni) şi coboară în valea Piciorul Calului la borna silvică 174 UP III, OS Dorna Candreni. De aici limita parcului traversează culmea Piciorul Bârsanilor prin bornele silvice 259, 157, 155, 148 până la borna silvică 149 UP III, OS Dorna Candreni UP III, aflată în valea de la nord de culmea Piciorul Bârsarilor. Urmează avale pârâul până la confluenţa cu Prislopul (borna silvică 143 UP III, OS Dorna Candreni), continuă amunte pe Prislopul până la borna silvică 136 UP III, OS Dorna Candreni şi urcă în interfluviul dintre bazinele hidrografice Prislop şi Faţa Prislopului (borna silvică 135 UP III, OS Dorna Candreni). Limita parcului continuă pe culme, spre vest, şi coboară la confluenţa marcată de borna silvică 108 UP III, OS Dorna Candreni şi urmăreşte avale pârâul până la confluenţa cu Faţa Prislopului (borna silvică 106 UP III, OS Dorna Candreni), aflată amunte de cabana rezervorului de apă. De aici limita parcului continuă amunte pe Faţa Prislopului până la obârşie, urcă pe culme în vârful Ciungilor (1453,0 m) şi continuă spre SV circa 250 m, coborând apoi pe linia de pantă maximă în Pârâul cu Peşti (borna silvică 10 UP III, OS Dorna Candreni) unde întâlneşte limita nordică.