PARCUL NAŢIONAL CHEILE BICAZULUI - HĂŞMAŞ

Harta zonei

Limita nordică. Din Vf. Licaş (1675,2 m) limita ocoleşte pe la nord poiana de pe pisc şi coboară spre est pe interfluviul dintre bazinele hidrografice Licaş şi Cupaş [XII-1.53.48.2] şi apoi pe culmea dintre pârâul Suhard şi pârâul Cupaş până în Vf. Suhard (1507,0 m). De aici coboară pe culmea secundară dintre cele două pâraie cu obârşiile în estul vârfului Suhard până la confluenţa acestora şi apoi pe pârâu până la confluenţa cu pârâul Cupaş (borna silvică 351 UP VIII, OS Gheorgheni). În continuare urmăreşte aval malul stâng al pârâului Cupaş până la cota 954,1 m aflată la confluenţa cu primul afluent pe stânga, urcă pe acesta până la obârşie (borna silvică 417 UP VIII, OS Gheorgheni) şi continuă pe limita fondului forestier până la cota 1358,0 m aflată pe interfluviul dintre bazinele hidrografice Cupaş şi Lapoş [XII-1.53.48.3]. În continuare, limita urmează interfluviul spre est până la cota 1332,0 m de unde coboară spre nord-est pe culmea secundară din vestul cheilor Lapoşului până amunte de acestea (borna silvică 8 UP VI, OS Bicazul Ardelean). De la capătul din amunte al cheilor (borna silvică 8 UP VI, OS Bicazul Ardelean), limita parcului se continuă spre est pe limita fondului forestier până la est de localitatea Bârnadu (borna silvică 123 UP VI, OS Bicazul Ardelean). De aici urmăreşte talvegul pârâului prin pădure, pe limită de parcelă şi apoi pe limita fondului forestier până în valea Şugăului [XII-1.53.48.5] (borna silvică 125 UP VI, OS Bicazul Ardelean). Din acest loc limita continuă pe creasta abruptului stâng al văii Şugăului până la confluenţa acesteia cu Bicazul [XII-1.53.48.], incluzând în parc cheile Şugăului.

Limita estică. De la confluenţa Şugăului cu Bicazul, limita urcă pe Bicaz până la circa 100 m amunte de ramificaţia drumului (borna silvică 348 UP IV, OS Bicazu Ardelean) apoi se orientează spre sud-est şi urcă pe interfluviul dintre Bicaz şi Surduc, urmărind limita fondului forestier până în Vf. Surduc (925,5 m). Din acest vârf limita parcului urmăreşte limita sinuoasă a fondului forestier până la confluenţa pârâului Ţiganul cu primul afluent pe dreapta (borna silvică 3 UP V, OS Bicazu Ardelean). Din valea pr. Ţiganul limita parcului urmează liziera pădurii de pe versantul drept al Bicăjelului până în afluentul de dreapta al pr. Făgetul, aflat sub linia de înaltă tensiune (20 kv) (borna silvică 24 UP V, OS Bicazu Ardelean). În continuare urmează aceeaşi limită a fondului forestier mai întâi aval, în lungul acestui afluent circa 250 m de unde urcă în vârful de cotă 897,0 m pentru a coborî apoi în valea Bicăjelului [XII-1.53.48.4.] la intrarea din amunte a cheilor (borna silvică 262 UP V, OS Bicazu Ardelean) incluzându-le în parc. Traversează Bicăjelul, urcă pe versantul stâng făcând un intrând spre nord pe limita fondului forestier (bornele silvice 261, 260 UP V, OS Bicazu Ardelean) după care se orientează spre SV aproximativ paralel cu linia de înaltă tensiune (20 kv) până la cumpăna de ape dintre Bicaz şi Bicăjel (borna silvică 259 UP V, OS Bicazu Ardelean). De aici limita parcului merge pe versantul stâng al Bicăjelului, urmând limita fondului forestier şi lăsând în afara parcului sălaşele şi fâneţele, până la confluenţa cu Măturişca (borna silvică 253 UP V, OS Bicazu Ardelean). În continuare urmează versantul drept al cheilor formate de Bicăjel până la confluenţa cu pr. Groapa incluzându-le în parc. Urmează apoi spre amunte cursul Bicăjelului până la intrarea în chei de unde urcă pe versantul drept, ocoleşte pe limita fondului forestier cota 1045,0 m şi coboară la intrarea din amunte a cheilor (borna silvică 245 UP V, OS Bicazu Ardelean). Din acest punct limita formează un intrând spre NV prin bornele 243 şi 300 UP V, OS Bicazu Ardelean traversând pr. Oniga pe limita fondului forestier. Din pr. Oniga (borna silvică 300 UP V, OS Bicazu Ardelean) limita parcului se orientează spre sud pe versantul stâng al Bicăjelului urmând limita fondului forestier (bornele silvice 298, 234, 231, 200 UP V, OS Bicazu Ardelean) până în Pârâul lui Melot (borna silvică 188 UP V, OS Bicazu Ardelean). De la baza Culmii lui Lazăr (borna silvică 188 UP V, OS Bicazu Ardelean) limita parcului face un intrând spre vest pe limita fondului forestier mai întâi pe stânga şi apoi pe dreapta Pârâului lui Melot (bornele silvice 169, 170, 171, 173, 174 UP V, OS Bicazu Ardelean) şi urcă pe cumpăna de ape dintre Pârâul lui Melot şi pr. Druniţei, coboară în acesta şi îl urmează până la ieşirea din pădure (borna silvică 165 UP V, OS Bicazu Ardelean). De aici până la pârâul Trei Fântâni (borna silvică 151 UP V, OS Bicazu Ardelean) urmează limita fondului forestier. Din pr. Trei Fântâni limita parcului urcă pe interfluviul din dreapta şi urmează limita fondului forestier până la borna silvică 152 UP V, OS Bicazu Ardelean. Urcă la cota 1244,0 m şi se menţine spre sud pe linia de schimbare de pantă de pe versantul stâng al Pârâului Tainic, urcă până la înşeuarea de pe cumpăna de apă pe care se continuă apoi până în Vf. Stâncilor (1461,8 m).

Limita sudică. Pornind din Vf. Stâncilor limita coboară în bazinul Oltului spre vest până la confluenţa primului afluent de pe stânga cu pr. Ţibleacul (borna silvică 17 UP VIII, OS Izvorul Mureş). În continuare limita urmează interfluviul drept al pr. Ţibleac până la cota 1326,0 m, traversează Piciorul lui Balint până la borna silvică 223 UP VII, OS Izvorul Mureş şi coboară în pârâul Simina la limita fondului forestier (borna silvică 226 UP VII, OS Izvorul Mureş).

Limita vestică. Din pârâul Simina (borna silvică 226 UP VII, OS Izvorul Mureş) limita urmează amunte malul drept pr. Simina până la prima confluenţă (borna silvică 219 UP VII, OS Izvorul Mureş) după care se înscrie din nou spre vest pe limita fondului forestier până pe cumpăna de ape dintre pâraele Simina şi Fierarul (borna silvică 217 UP VII, OS Izvorul Mureş). În continuare limita urcă la cota 1216,0 m şi coboară pe o culme secundară până pârâul Fierarului (borna silvică 216 UP VII, OS Izvorul Mureş). Urmează amunte pârâul Fierarului, pe limita fondului forestier, până la ieşirea pârâului din pădure (borna silvică 215 UP VII, OS Izvorul Mureş), se orientează spre vest pe liziera pădurii, traversează Culmea Fierarului şi ajunge în afluentul din dreapta al pârâului Fierarului (borna silvică 208 UP VII, OS Izvorul Mureş). De aici coboară pe pârâu circa 400 m (borna silvică 207 UP VII, OS Izvorul Mureş) apoi urcă pe cumpăna de ape dintre pârâul Strâmt şi pârâul Fierarului pe care o urmează spre nord până la cota 1365,0 m. Din vârf coboară spre vest până la intersecţia dintre culmile Piciorul Scaunelor şi Piciorul Bisericii (borna silvică 183 UP VII, OS Izvorul Mureş) coboară spre nord în pârâul Scaunelor şi urcă pe aceeaşi direcţie până la limita fondului forestier pe Culmea Frumoasă (borna silvică 180 UP VII, OS Izvorul Mureş). Urmăreşte liziera pădurii până la ieşirea din pădure a pârâului Andrei (pr. Boroş) (borna silvică 176 UP VII, OS Izvorul Mureş) pe care îl urmează până la 50 m amunte de confluenţa cu Pârâul Mare (borna silvică 174 UP VII, OS Izvorul Mureş). Urmează în continuare limita fondului forestier amunte pe versantul stâng al Pârâului Mare pe care îl traversează la ieşirea din pădure (borna silvică 171 UP VII, OS Izvorul Mureş) şi continuă spre NV peste Culmea Mare şi Piciorul Mesteacănului până în pârâul Mesteacănul Mare (borna silvică 147 UP VII, OS Izvorul Mureş). Urcă pe o culme secundară la cota 1203,0 m de pe Culmea Patul Mare pe care va cobora până la confluenţa pâraelor Patul Mare cu Şaua Fagului (borna silvică 136 UP VII, OS Izvorul Mureş). Urcă pe partea dreaptă a pârâului Şaua Fagului până la prima confluenţă (borna silvică 253 UP VII, OS Izvorul Mureş) urmează cumpăna de ape dintre pâraele Şaua Fagului şi Liniei (borna silvică 126 UP VII, OS Izvorul Mureş) de unde coboară pe o culme secundară la confluenţa pârâului Liniei cu pârâul Ascuns (borna silvică 122 UP VII, OS Izvorul Mureş). Continuă pe pârâul Ascuns amunte până la obârşie (borna silvică 249 UP VII, OS Izvorul Mureş) de unde pe direcţie NV coboară în pârâul Fagul Olt şi continuă spre nord pe culmi secundare până la cota 1394,0 m (borna silvică 77 UP VII, OS Izvorul Mureş). De aici limita urmează în amunte interfluviul până la cota 1598,0 m de unde coboară pe versantul sudic până la liziera pădurii (borna silvică 239 UP VII, OS Izvorul Mureş). Din acest punct limita parcului formează mai multe intrânduri mai întâi spre est şi apoi spre nord menţinându-se în permanenţă pe limita fondului forestier (110 UP VII, 116 UP VII, 114 UP VII OS Izvorul Mureş, 217 UP V, 225 UP V OS Bicazu Ardelean, 141 UP VIII, 138 UP VIII, 142 UP VIII, 167 UP VIII OS Gheorgheni) până în valea Hăghimaş (borna silvică 143 UP VIII, OS Gheorgheni) lăsând în afara parcului păşunile şi fâneţele. Urmează valea Hăşmaşului aval până la ieşirea din pădure (borna silvică 147 UP VIII, OS Gheorgheni) continuând apoi din nou pe limita fondului forestier (450 UP VIII, 124 UP VIII, 116 UP VIII, 91 UP VIII OS Gheorgheni, 240 UP V OS Bicazu Ardelean, 28 UP VIII, 13 UP VIII, 21 UP VIII, OS Gheorgheni) până la marginea abruptului stâncos din estul Lacului Roşu la borna silvică 440 UP VIII OS Gheorgheni. De aici limita parcului coboară pe interfluviu spre Lacul Roşu până la baza versantului la est de şosea (borna silvică 59 UP VIII, OS Gheorgheni) de unde pe limita fondului forestier ajunge la confluenţa Bicazului cu pr. Oaia [XII-1.53.48.1.] şi cu pârâul Licaş. De la confluenţă limita parcului continuă amunte pe malul drept al Licaşului până la obârşie (264 UP VIII) şi se îndreaptă apoi spre vest pe versant până la borna 265 UP VIII aflată în curmătura dintre Vf. Ciutacului (1624 m) şi Vf. Licoş (1675,2 m) de unde se continuă pe culme spre nord până în Vf. Licoş.