PARCUL NAŢIONAL CHEILE NEREI - BEUŞNIŢA

Harta zonei

Limita nordică. Porneşte din Dealul Tâlva Mică (borna silvică 12 din UP V, OS Oraviţa), trece peste vârful Tâlva Mare (853,3 m), pe interfluviul ce desparte bazinul Oraviţei [V-3.10a.1] de cel al Jitinului, apoi coboară în drumul naţional DN 57B în borna silvică 54 din UP V, OS Oraviţa, pentru a ocoli pe la sud sanatoriul Marila pe limita fondului forestier, prin bornele silvice 49 şi 36 din acelaşi UP. De aici se continuă pe drum până la borna silvică 44 din UP III, OS Anina, de unde se îndreaptă spre sud până în borna silvică 43. De aici continuă pe Cracu Ocnarului, prin borna silvică 36 şi pe Dealu Ocnarului, apoi pe Vârtoapele lui Matei până la borna silvică 23, unde trece pe limita fondului forestier, pe care coboară în Valea Minişului [VI-1.7] în borna silvică 15 din UP II, OS Anina. Urmează aval valea Minişului pe malul stâng până în borna silvică 81 din UP III, OS Anina, de unde urmăreşte limita fondului forestier prin bornele 77, 76, 75 din aceeaşi unitate de producţie, pe la sud de localitatea Steierdorf, trece pe malul stâng al pârâului Şteir [VI-1.7.a] în borna silvică 129 şi coboară până la confluenţa cu Valea Minişului. De la confluenţă urcă pe Dealul Frumos (832,2 m), care desparte bazinele hidrografice ale Minişului şi Şteirului şi merge pe culme prin Dealul Zăbăl pe interfluviul ce desparte bazinul Minişului de bazinele pâraielor Buhu şi Poneasca [VI-1.7.1] până la confluenţa Poneasca/Miniş (borna silvică 218 din UP II, OS Bozovici).

Limita estică. Porneşte de la confluenţa Poneasca/Miniş şi continuă aval pe malul stâng al Minişului până la confluenţa cu Vâlceaua Maraeţilor, urcă pe Dl. Padizelu Mare (546,6 m), continuă pe Dl. Brezăricea şi coboară la confluenţa Pârâului Lighidia [VI-1.7.3] cu un afluent de stânga al acestuia (borna silvică 61 din UP II, OS Bozovici). Urcă pe culmea Agrişului şi apoi coboară în pârâul Agriş [VI-1.9] la confluenţa acestuia cu Ogaşul Streneac, pentru a continua pe un aliniament de culmi format din Dealul Streneacu (765 m), Tâlva Mare, Tâlva Curmăturii, Poiana Zaniului, Poiana Goruneţ, Poiana Branişte, Zmuta Mare, traversând valea Lăpuşnicului [VI-1.11] pe la confluenţa sa cu pârâul ce izvorăşte de sub vârful Tâlvei (791,70 m), apoi pârâul Moceriş [VI-1.12] pe la confluenţa sa cu Ogaşul Fetei Mari, de unde urcă în vârful Zmulta Mare (506 m). De aici coboară în Pârâul Ducin [VI-1.12a], pe care îl urmează pe malul stâng până la confluenţa sa cu pârâul Ducinoiu. Coboară pe malul stâng al Ducinului până la confluenţa sa cu Ogaşul Odăilor, de unde urcă în Vf. Odăilor (537,60 m). Din acest vârf coboară până la borna silvică 12 din UP I, OS Bozovici, continuând pe malul stâng al Ogaşului Bâzăcan, şi de la confluenţă pe malul stâng al văilor Ducinului şi Nerei până la confluenţa Nerei cu Valea Bucevii.

Limita sudică. Urmează Văile Bucevii şi Cremeniţa [VI-1.14.1] pe malul drept al acestora, apoi urmează Pârâul Boiştea pe malul drept până confluenţa acestuia cu Valea Runcii, pe care o urmează până la obârşia sa, unde trece pe limita fondului forestier, în borna silvică 241 din UP III, OS Sasca Montană, până în borna silvică 253 din acelaşi UP.

Limita vestică. Porneşte de la est de localităţile Cărbunari şi Ştinăpari din borna silvică 253 din UP III, OS Sasca Montană şi continuă pe limita fondului forestier până la borna silvică 233 din UP IV, OS Sasca Montană. De aici urcă pe Cracul Băltan, prin Vf. Cioaca Înaltă (593,1 m) pe la est de Sasca Română, până ajunge în valea Nerei la confluenţa acesteia cu pârâul al cărui versant vestic este Cracu Mişcu. Urcă pe valea Nerei până la borna silvică 203 din UP I, OS Sasca Montană, confluenţa cu Pârâul Beiu [VI-1.15], de aici pe malul drept al Ogaşului Chichireagul Mare [VI-1.15.1] până la borna silvică 11 din aceeaşi unitate de producţie, iar de aici merge pe limita fondului forestier până la Pârâul Vicinic prin bornele 195, 199, 198 din UP V, OS Oraviţa. Urcă pe o culme secundară a cărei cotă maximă este de 401,6 m, iar de aici până la est de localitatea Oraviţa merge pe limita fondului forestier, prin bornele 143, 137, 120, 357, 77, 74 din acelaşi UP V, OS Oraviţa. Ocoleşte localitatea Oraviţa pe limita fondului forestier, ajungând în borna silvică 8, de unde urcă în Vârful Tâlva Mică (borna silvică 12 din UP V, Valea Oraviţa, OS Oraviţa).