PARCUL NAŢIONAL COZIA

Harta zonei

Sunt reunite sub acest generic trei sectoare montane distincte. Este vorba de partea de sud-est a Munţilor Lotrului, separat de restul parcului de văile largi ale Oltului şi Lotrului. Partea estică a Munţilor Căpăţânii şi Muntele Cozia propriu-zis despărţite de râul Olt, constitue o unitate peisagistică complexă.

Partea sud-estică a Munţilor Lotrului

Limita nordică. Porneşte din interfluviul stâng al văii Călineşti [VIII-1.134], din înşeuarea aflată la nord-vest de Culmea Cârciumii (borna silvică 417 UP I, OS Cornet), se continuă spre sud-est pe Culmea Cârciumii până la cota 815,1 m (borna silvică 439 UP I, OS Cornet), iar de aici continuă prin pădure spre sud-est, pe Culmea Cârciumii până la baza acesteia în lunca Oltului (borna silvică 437 UP I, OS Cornet).

Limita estică. De la baza Culmii Cârciumii (borna silvică 437 UP I, OS Cornet), limita se orientează spre sud pe partea dreaptă a şoselei Sibiu - Râmnicu Vâlcea (E 81), la limita pădurii ocolind pe la vest localitatea Tuţuleşti, până la baza culmii Negoiu (borna silvică 426 UP I, OS Cornet). Ocoleşte localitatea Călineşti făcând un intrând pe valea Călineşti până la borna silvică 425 UP I, OS Cornet, travesează valea la borna silvică 86 UP I, OS Cornet şi continuă spre sud ocolind localităţile Proieni, Corbu şi Golotreni (bornele silvice 83, 37, 30 UP I, OS Cornet), până la intersecţia căii ferate cu drumul european E 81 (269 UP VI, OS Brezoi).

Limita sudică. De la intersecţia căii ferate cu drumul european E 81, limita parcului se continuă pe limita fondului forestier, amunte, pe malul stâng al râului Lotru până la intrarea văii Vasilatu în lunca Lotrului (borna silvică 235 UP VI, OS Brezoi, aflată la circa 100 m la nord de confluenţa V. Lotrului [VIII-1.135] cu V. Vasilatu [VIII-1.135.17]).

Limita vestică. De la baza interfluviului stâng al văii Vasilatului (borna silvică 235 UP VI, OS Brezoi), limita parcului continuă pe acesta, prin cota 605,4 m, Plaiul Dobra, prin cotele 763,0 m şi 836,0 m şi ajunge în Vf. Poiana Suliţei (1013,4 m). Din Vf. Poiana Suliţei traseul limitei se orientează spre est, pentru a coborî la obârşia pr. Suliţelor (98 UP I, OS Cornet) pe care se continuă până la confluenţa cu valea Călineşti. În continuare limita parcului urmăreşte amunte valea Călineşti circa 250 m şi urcă pe primul afluent din stânga până la înşeuarea aflată la nord-vest de Culmea Cârciumii (borna silvică numărul 417 UP I, OS Cornet).

Sectorul Munţilor Cozia - Căpăţâna

Limita nordică. De la baza culmii Mavra (borna silvică 1 UP V, OS Călimăneşti) limita parcului continuă spre sud-est pe limita fondului forestier pe stânga văii Băiaş [VIII-1.133], până la borna silvică 396 UP VIII, OS Cornet. Din acest punct, limita parcului se îndreaptă spre est urmând cursul pârâului Băiaşul până la confluenţa cu valea Călugăresei pe care o urmăreşte amunte până la limita fondului forestier (borna silvică numărul 414 UP VIII, OS Cornet). Se continuă pe limita fondului forestier de pe versantul stâng al văii Băiaşu până la confluenţa cu pârâul Sturii (borna silvică 335 UP VIII, OS Cornet), şi urmează malul drept al Băiaşului până la intrarea în satul Pripoare (borna silvică 330 UP VIII, OS Cornet).

Limita estică. De la intrarea în satul Pripoare (borna silvică 330 UP VIII, OS Cornet) până la Valea Roşia (borna 311 UP VIII, OS Cornet) limita parcului urmăreşte marginea fondului forestier ocolind pe la vest prin vârful Sturului (837,1 m) şi cota 776 m, terenurile agricole aferente satelor Pripoare şi Surdoiu. De aici limita se continuă aval pe malul stâng al Văii Roşia şi apoi pe limita fondului forestier până în valea Podul (borna silvică 306 UP VIII, OS Cornet). Limita parcului continuă spre sud pe malul drept al pârâului Podul (Valea Groşilor), trece pe la obârşia pârâului Podul, urcă pe interfluviul (111 UP VI, OS Călimăneşti) dintre văile Podul şi Valea Robaia (Valea Cumpeniţa) - afluent al pr. Brădişor [VIII-1.140.2], şi coboară urmărind malul drept al pârâului Robaia până la ieşirea acestuia din fondul forestier (borna silvică 114 UP VI, OS Călimăneşti). Se continuă pe limita fondului forestier până la sudul Dealului cu Coacăză (99 UP VI, OS Călimăneşti), ocolind pe la vest localitatea Dângeşti. În continuare limita coboară pe malul stâng al pârâului Valea Mică până la circa 400 m amunte de confluenţa cu pârâul Robaia (borna silvică 102 UP VI, OS Călimăneşti) şi continuă pe liziera pădurii până la ieşirea din fondul forestier a pârâului Valea Mare (borna silvică 61 UP VI, OS Călimăneşti).

Limita sudică. Porneşte de la ieşirea pârâului Valea Mare (borna silvică 61 UP VI, OS Călimăneşti) din fondul forestier şi continuă amunte pe malul drept al acestuia până la borna silvică 67 UP VI, OS Călimăneşti, de unde se îndreaptă spre NV pe culme secundară, până în interfluviul dintre pr. Curmăturii şi pr. Valea Mare la cota 1042,5 m urmărind apoi culmea, spre sud, până în pr. Sălătruc [VIII-1.140.3] (pr. Păteşti) (borna silvică 44 UP VI, OS Călimăneşti). În continuare limita urmăreşte amunte pr. Păteşti, pe malul drept, aproximativ 200 m până la confluenţa acestuia cu pr. Păstăi, de unde urcă pe culme secundară (Culmea Afiniş) până în interfluviul stâng al pr. Păuşa [VIII-1.137] (Plaiul Călimanului) la 250 m sud de cota 1005,1 m. De aici limita parcului urmăreşte spre sud culmea principală dintre pr. Păuşa [VIII-1.137] şi Sălătruc (pr. Păteşti), pr. Valea Satului până în vârful Păuşa 652,3 m, trecând prin cotele 962,5 m, 968,4 m, 772,0 m, 672,0 m şi 651,2 m. Din Vf. Păuşa limita parcului continuă spre vest pe culme secundară până la liziera pădurii (borna silvică 241 UP V, OS Călimăneşti), pe care o urmăreşte până la ieşirea pr. Păuşa din pădure, în nord-estul localităţii Păuşa (borna silvică 188 UP V, OS Călimăneşti). De la nord-estul localităţii Păuşa (borna silvică 188 UP V, OS Călimăneşti) limita parcului urmăreşte limita fondului forestier, ocoleşte Mănăstirea Turnu (borna 168 UP V, OS Călimăneşti) şi trece prin borna 164 UP V, OS Călimăneşti aflată în nordul poienii din jurul Mănăstirii Turnu. De la borna silvică 164 UP V, OS Călimăneşti la borna silvică 122 UP III, OS Călimăneşti limita parcului traversează râul Olt [VIII-1] şi continuă apoi pe limita fondului forestier spre sud, pe malul drept al Oltului, până la nord de localitatea Căciulata (borna silvică 91 UP III, OS Călimăneşti), la baza interfluviului stâng al pr. Căciulata [VIII-1.138]. În continuare limita parcului urcă pe interfluviul stâng al pr. Căciulata până în Culmea Puturoasa la cota 871,0 m trecând prin cotele 679,0 m, 778,7 m şi 794,5 m. De aici limita parcului urmează spre vest Culmea Puturoasa până în Muchia Plopilor, trecând prin cota 934,0 m, continuă apoi pe interfluviul dintre bazinele Muereasca [VIII-1.141] (la sud) şi Căciulata, respectiv Lotrişor [VIII-1.136] (la nord) până la cota 1074,0 m trecând prin cota 1179,0 m, Vf. Dosul Pământului (1159,0 m), cota 1219,0 m şi Vf. Olăneştilor (1415,5 m).

Limita vestică. De la cota 1074,0 m limita parcului trece prin obârşia pr. Iangului până la confluenţa acestuia cu pr. Valea lui Stan [VIII-1.135.16] pe care îl urmează apoi aval, pe malul stâng până la ieşirea pârâului Valea lui Stan din fondul forestier (borna silvică 146 UP I, OS Brezoi). De aici limita parcului urmăreşte limita fondului forestier, ocoleşte pe la sud localitatea Brezoi şi ajunge în valea Oltului (borna silvică 124 UP IV, OS Călimăneşti). De la borna silvică 124 UP IV, OS Călimăneşti la borna silvică 118 UP V, OS Călimăneşti limita parcului traversează râul Olt şi continuă apoi spre nord pe malul stâng al acestuia trecând prin bornele silvice 93, 98, 94, 89 UP V, OS Călimăneşti şi ocolind pe la est localităţile Văratica şi Drăgăneşti până la baza culmii Mavra (borna silvică I UP V, OS Călimăneşti).