PARCUL NAŢIONAL RETEZAT

Harta zonei

Parcul Naţional Retezat este desemnat internaţional de către Comitetul MAB UNESCO ca Rezervaţie a Biosferei.

Limita nordică. Porneşte din valea Râului Mare [IV-1.117.14], amunte de Casa Verde, pe limita fondului forestier (borna silvică 4 UP VI, OS Retezat), până în borna silvică 1 UP V, OS Retezat, apoi urcă prin pădure pe culmea secundară Muchia Picuiului, în Vf. Pecuiu (1827,3 m) şi se continuă spre SV până în Vf. Poienii (1736,0 m). De aici coboară la limita fondului forestier (borna silvică 19 UP V, OS Retezat, şi continuă pe aceasta până la confluenţa pâraielor Lănciţu/Gârlii, prin bornele silvice 20, 24, 458, 459, 468, 461, 44, UP V, OS Retezat. În continuare limita urmăreşte amunte malul drept al pârâului Gârlii până la borna silvică 46 UP V, OS Retezat, apoi se orientează din nou pe limita fondului forestier cu proprietăţile comunei Râu de Mori (bornele silvice 51, 45, 49, UP V, OS Retezat), pe versantul stâng al Lănciţului, până pe culmea care coboară din Vf. Retezatu spre Vf. Pecuiu (în borna silvică 47 UP V, OS Retezat). De aici limita coboară în valea Râuşor [IV-1.117.14.8] (borna silvică 51 UP I, OS Retezat), după care urmează avale malul stâng al pârâului, până la confluenţa Râuşor/Stevea. În continuare, limita urmăreşte traseul drumului forestier până la confluenţa Râuşor/pr. Sec (borna silvică 34 UP I, OS Retezat). De aici se orientează spre SE, pe culmea Secului, până sub cota 1683,0 m (borna silvică 31 UP I, OS Retezat), situată pe culmea Lolaia - Rucşorii, trece prin Vf. Lolăii (1532,0 m) din care coboară pe o culme secundară la confluenţa Lolaia (Pietrile)/Obârşia Nucşoarei (prin bornele silvice 320, 321, 262, UP VI, OS Pui). De la confluenţă, limita urcă pe o culme secundară prin bornele silvice 260, 256, UP VI, OS Pui la borna silvică 258 UP VI, OS Pui, de la care coboară în Valea Mălăieştilor (borna silvică 224 UP VI, OS Pui), din care urcă pe un afluent al acesteia până în Vf. Mic (1634,0 m). În continuare, limita coboară pe un interfluviu secundar, prin locul numit Coliba Iancului (borna silvică 185 UP VI, OS Pui), în pârâul Păros (borna silvică 185 UP VI, OS Pui), apoi urmăreşte aval malul stâng al acestuia până la borna 160 UP VI, OS Pui. De la aceasta, urcă pe un bot de deal la borna silvică 159 UP VI, OS Pui, din care coboară în Pârâul Mc (borna silvică 157 UP VI, OS Pui), urmăreşte amunte pârâul până la borna silvică 146 UP VI, OS Pui, după care urcă în culmea Întâlnicioara (borna silvică 137 UP VI, OS Pui). În continuare limita de nord coboară în valea Râu Alb (borna 134 UP, OS Pui), apoi urcă pe Culmea Coroeştilor (borna silvică 79 UP VI, OS Pui).

Limita estică. Porneşte din Culmea Coroeştilor (borna silvică 79 UP VI, OS Pui), situată pe interfluviul dintre Râu Alb [IV-1.117.10] şi Pârâul Poienii, trece prin Vf. Brădetului (1861,3 m) şi cota 1862,7 m, după care urmăreşte interfluviul dintre Râu Alb şi Râu Bărbat [IV-1.117.7], până în Vf. Capu Găierului (1846,5 m), trecând prin cotele 1862,7 m şi 1834,0 m. Din Vf. Capu Găierului (1846,5 m), coboară pe o culme secundară în Râul Bărbat, prin bornele silvice 219 şi 218 UP V, OS Pui, şi urmăreşte amunte (circa 2 km) malul drept al Râului Bărbat, până la borna silvică 162 UP V, OS Pui. În continuare urcă culmea Pilugu Mare, trecând prin vârfurile Lazărului (2282,0 m), Gruniu (2219,0 m) şi Vf. Morii (2383,0 m), până în şaua dintre Vf. Custurii şi Vf. Morii. Din acest punct coboară spre S în pârâul Morii, pe care îl urmează aval prin bornele silvice 101 şi 98 UP V, OS Lupeni, apoi urcă pe un afluent de dreapta al acestuia până la liziera pădurii (borna silvică 100 UP V, OS Lupeni). În continuare urmăreşte limita fondului forestier (pe sub culmea Străunile), până la borna silvică 38 UP V, OS Lupeni, din care coboară pe o culme secundară în valea Buta (borna silvică 39 UP V, OS Lupeni) pe care o urmează aval, pe malul stâng până la ieşirea din Cheile Butei (borna silvică 3 UP V, OS Lupeni).

Limita sudică, începe la ieşirea din Cheile Butei (borna silvică 3 UP V, OS Lupeni) urcă în Culmea Negrişar prin borna silvică 6 UP V, OS Lupeni, de la care urmăreşte limita nordică a unor enclave din UP IV (E9 şi E3), trecând prin bornele silvice 372, 325, 323, 324, 317, 309, toate din UP IV, OS Lupeni până în valea Jiului de Vest (borna silvică 303 din UP IV, OS Lupeni). De aici urmăreşte amunte malul drept al Jiului de Vest, până la confluenţa Scocu Sec (Jara)/Jiu de Vest (borna 198 UP IV, OS Lupeni), apoi se continuă pe un interfluviu secundar (Culmea Piatra Soarbele) până la limita jnepenişului cu golul alpin (borna silvică 241 UP IV Lupeni), trecând prin bornele silvice 244 UP IV, OS Lupeni (cota 1376,0 m) şi 242 UP IV, OS Lupeni. Limita se continuă spre S pe marginea fondului forestier, prin bornele silvice 236 şi 235 UP IV, OS Lupeni până în interfluviul Cerna/Jiu de Vest (borna silvică 453 UP IV, OS Lupeni). Din acest punct, limita Parcului National Retezat este comună cu cea a a Parcului Naţional Domogled - Valea Cernei, până în Vf. Morii (2279,0 m) şi se menţine până în Vf. Paltina (2149,1 m) pe Culmea Soarbele (interfluviul Cerna [VI-2]/Jiu[VII]). Din Vf. Paltina (2149,1 m), limita trece pe interfluviul Cerna/Mureş [IV-1] pe care îl urmează prin Vf. Galbena (2161,0 m), cotele 2174,0 m şi 2113,0 m, Vf. Micuşa (2179,6 m), Vf. Scărişoara (2211,0 m), şi Vf. Bulzului (2245,4 m). Din Vf. Morii (2279,0 m), limita coboară pe la obârşia pârâului Morii până la intrarea acestuia în pădure (borna 351 UP III, OS Retezat), urmăreşte limita fondului forestier până în valea Râu Şes (borna 121 UP III, OS Retezat), prin bornele silvice 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 117, 116, 115, 119 UP III, OS Retezat.

Limita vestică. Din valea Râu Şes (borna 121 UP III, OS Retezat) urmează limita fondului forestier până în pârâul Corciova (borna silvică 205 UP III, OS Retezat), pe sub Vf. Prislop (1838,8 m) şi Vf. Soju (1961,5 m), prin culmea care coboară din Vf. Soju (borna silvică 134 UP III, OS Retezat), pârâul Şcheiu (borna 146 şi 352 UP III, OS Retezat), trecând prin bornele 149, 150, 151, 154, 156, 158, 166, 173, 179, 187, 193 UP III, OS Retezat. În continuare limita urmăreşte aval malul stâng al pârâului Corciova până la acumularea Gura Apei (borna silvică 204 UP III, OS Retezat), urmăreşte malul de NV al lacului de acumulare, până în dreptul barajului, pe care îl traversează către malul drept al Râului Mare (borna silvică 339 UP III, OS Retezat). Mai departe limita urmăreşte limita fondului forestier până în dreptul muchiei Runcului, unde se întâlneşte cu limita de N (borna 4 UP V, OS Retezat).