PARCUL NAŢIONAL SEMENIC - CHEILE CARAŞULUI

Harta zonei

Limita nordică. Porneşte din drumul forestier care se desprinde din şoseaua Reşiţa - Cuptoare spre Comarnic, la 3,2 km de la intersecţie (borna silvică 78 UP VII, OS Reşiţa) urmărind liziera pădurii până în Valea Mare (borna silvică 79 UP VII, OS Reşiţa), continuă amunte pe pârâu până la borna silvică 81 UP VII, OS Reşiţa, după care urmează limita fondului forestier cu fâneţele şi păşunile împădurite ale locuitorilor localităţii Cuptoare, până în şoseaua Cuptoare - Văliug (borna silvică 81 UP VI, OS Reşiţa), prin bornele 64, 62, 4, 15, 16, 17 din UP VII, OS Reşiţa. Continuă pe drumul spre Văliug 1,16 km (borna silvică 54 UP V, OS Reşiţa) după care se înscrie spre sud pe o succesiune de mameloane şi înşeuări marcate de cotele 685,0 m, 725,5 m (D. Piatra Albă), 775,5 m şi 818,0, după care trece în Culmea Văliug (885,1 m). Din cota 885,1 m, limita coboară pe o culme secundară în Valea Grindeşti (borna silvică 4 UP VI, OS Văliug) prin bornele 2 şi l UP VI, OS Văliug, de unde urmăreşte limita dintre fondul forestier şi islazul Grindeşti până la Acumularea Gozna (borna silvică 16 UP VI, OS borna silvică 54 UP V, OS Văliug). Ocoleşte pe la S Acumularea Gozna, pe limita fondului forestier, excluzând din parc Complexul turistic Crivaia, Poiana Crivaia şi terenurile agricole ale locuitorilor din Văliug, trecând prin bornele silvice 32, 58, 26, 27, 38, 13, 15, 11, 9, UP II, OS Văliug până la sud de baraj (borna silvică 3 UP II, OS Văliug). Din borna silvică 3 UP II, OS Văliug, limita urmează spre SE culmea secundară Cracu Drăguţei, care porneşte din estul barajului, pe limita dintre fondul forestier şi fâneţele comunei Văliug, până la confluenţa Gozna/Goznuţa (borna silvică 158 UP I, OS Văliug), trecând prin bornele 159, 157, din UP I, OS Văliug. De aici limita parcului continuă pe limita fondului forestier cu păşunea împădurită Hârţu până în Cracu Haitului (borna silvică 117 UP I, OS Văliug), trecând prin borna silvică 119 UP I, OS Văliug. Din Cracu Haitului coboară pe linia de cea mai mare pantă în drumul Văliug - Brebu Nou, pe care îl urmează până în pârâul Grădişte (borna silvică 12 UP l, OS Văliug). În continuare urmează avale limita fondului forestier de pe malul drept al pârâului Grădiştea până la acumularea Trei Ape (prin bornele silvice 75, 72, 46, 41 UP IX, OS Văliug) şi continuă pe malul vestic al lacului, tot pe limita fondului forestier până la confluenţa pârâului Semenic cu Og. Furtunii (borna silvică 44 UP IX, OS Văliug).

Limita estică. Porneşte de la confluenţa pârâului Semenic cu Og. Furtunii (borna silvică 44 UP IX, OS Văliug), urcă apoi Ogaşul Furtunei până în Vf. Păroasă Mare (1268,0 m), urmăreşte culmea Păroasa (interfluviul Judecătorul/Semenic) până în pârâul Semenic [V-2.2], (borna silvică 47 UP X, OS Văliug). Traversează apoi pârâul Semenic (Păroasa) pe la vest de Cabana Vadu Rău şi urcă pe Cracu Murgului pe interfluviul Nergăniţa [VI-1.1] /Semenic în Tâlva Nergăniţa Mare (1363,5 m), prin bornele 46, 45 UP X, OS Văliug şi 21 UP XI, OS Văliug de unde coboară la borna silvică 89 UP VI, OS Nera. De aici urmează interfluviul Nergăniţa/Mehadica [V-1.12.4] şi Globu [V-1.12.4.4] până în Poiana Flămânda (borna 118 UP VI, OS Nera) prin Vf. Tâlva Nergăniţa Mică (1254 m), Vf. Nergăniţa Mică (1220,7 m) şi Culmea Trecătoarea (cotele 1083,0 m, 897,7 m). Din Poiana Flămânda limita coboară (prin borna 119 UP VI, OS Nera) în pârâul Nergăniţa la vest de cabana forestieră (borna silvică 120 UP VI, OS Nera). Urmează avale pârâul Nergăniţa circa 700 m (borna silvică 5 UP VI, OS Nera), de unde urcă în Culmea Mică (borna silvică 4 UP VI, OS Nera) şi coboară la confluenţa Nera [VI-1]/Coşava [VI-1.2], prin cota 847,0 m şi Cracu Botu Calului (908,0 m).

Limita sudică. Din confluenţa Nera/Coşava limita urmăreşte amunte, circa 1,3 km, malul drept al pârâului Coşava până la borna silvică l UP V, OS Nera, de unde urcă pe culmea secundară dintre Coşava şi Coşava Mică, până în Tâlva Eapi (1208,0 m), trecând prin Cracu cu Brazi, şaua între Coşave (885,0 m), cota 922,0 m şi Cracu lui Ivan (1056,0 m). Din Tâlva lepi (Eapi) (1208,0 m), limita urmăreşte culmea principală a Munţilor Semenic (interfluviul Poneasca [VI-1.7.1] /Coşava, Helişag [VI-1.3], Tărâia [VI-1.7.2]), până la circa 700 m amunte de confluenţa Poneasca/Miniş [VI-1.7] (borna silvică 197 UP III, OS Poneasca), trecând prin cotele 1121,0 m, 1193,5 m, 1036,0 m, Culmea Mare (978,5 m), Culmea Trei Movile (958,0 m), Poiana Mărului, cota 920,7 m şi 602,0 m. Din acest punct, limita urmăreşte avale malul stâng al râului Poneasca, până la confluenţa cu Minişul.

Limita vestică. Porneşte de la confluenţa Poneasca/Miniş şi până la Tâlva cu Brazi (aflată la circa 400 m N de Dealul Frumos - 832,2 m) este comună cu limita Parcului naţional Cheile Nerei - Beuşniţa şi trece prin Dealu Zăbăl (685,8 m), cotele 702,2 m, 834,6 m, Dealu Trei Movile (926,9 m), Tâlva Predilcova (891,2 m) şi cota 782,3 m. Din Tâlva cu Brazi şi parcurge interfluviul Buhui/Şteier [VI-1.7.a] şi Buhui/Gârlişte [V-3.3.], până în Şaua Mărghitaş (borna silvică 30 UP VI, OS Anina), prin bornele silvice 39, 35, 32, UP VI, OS Anina, Dealu Colonovăţ (812,0 m), după care coboară sub LEA 35 kv (bornele silvice 12, 13 UP VI, OS Anina) din nordul localităţii Anina, pe care o ocoleşte pe limita fondului forestier (bornele silvice 5, 6, 7 UP VI, OS Anina) şi reintră pe traseul LEA 35 kv, la borna silvică 15 UP VI, OS Anina. Continuă pe traseul LEA şi coboară în pârăul Gârlişte (borna silvică 23 UP VI, OS Anina), traversează pârâul Gârlişte (Şlucht) şi urcă pe versantul stâng al acestuia până la calea ferată. Urmează calea ferată până la borna 138 UP V, OS Anina şi continuă pe limita fondului forestier cu păşunea Gârlişte, până în Ogaşul Găurii, ocolind Dealul Moghila (680,8 m), prin Cleanţu Cerbului (520,0 m), lazomnic (502,0 m). De aici continuă avale pe Ogaşul Găurii până la confluenţa cu V. Gârliştei, apoi limita continuă prin Dealu Stupilor, Dealu Vânăt (454,7 m), Dealu Golaş (borna topo 495,1 m), Dealu Curiciţa, pe limita estică a localităţii Caraşova până la drumul naţional 58. Limita urmează apoi drumul naţional 58 până la intersecţia sa cu drumul spre labalcea pe care continuă circa 1,3 km, de unde urcă în Vârfu Muchii (592,3 m) din Dealu Pasac, se îndreaptă în continuare spre SE până în Dealu Groapa lepii (546,0 m), apoi spre N prin Dealu Grindu, cotele 703,0 m, 754,0 m, până în Dealu Ponor (808,1 m). Din acest punct, limita urmează fondul forestier până în drumul forestier D 162 (borna silvică 77 UP VII, OS Reşiţa), prin borna 87 UP VII, OS Reşiţa, pe care continuă spre N până la intrarea acestuia în pădure (borna silvică 78 UP VII, OS Reşiţa), unde întâlneşte limita de nord.