PARCUL NATURAL BUCEGI

Harta zonei

Limita nord-vestică. Porneşte din valea Râul Mare (Proviţa) aval de confluenţa cu Valea Grăigarul (borna silvică 224 UP III, OS Râşnov) şi urmăreşte limita fondului forestier, până în albia pârâului Sumeriţa, afluent al Pănicerului (borna silvică 241 UP III, OS Râşnov). Apoi, urcă pe versantul stâng al Sumeriţei (Dl. Tinoasa sau Piscul Scurt), pe limita fondului forestier, trece peste Dealul Tinoasa şi coboară în pârâul Pănicer (borna silvică 262 UP III, OS Râşnov), de unde urcă în Culmea Cărbunarilor la cota 1122,0 m (borna silvică 261 UP III, OS Râşnov). Traversează pădurea pe versantul nord-vestic al Culmii Cărbunarilor până la culmea de pe dreapta pârâului lui Opriş (borna silvică 8 UP IV, OS Râşnov), după care, pe direcţia SV, ajunge la drumul forestier DF 25 (borna silvică 28 UP IV, OS Râşnov) pe care-l urmează până la capătul sudic al fâneţelor din Muntele Frunţii (borna silvică 65 UP IV, OS Râşnov). În continuare urmează limita fondului forestier pe versantul drept al văii Poarta până la răscrucea dintre DF 24 cu drumul forestier care duce în Muntele Frunţii (borna silvică 74 UP IV, OS Râşnov). De aici urmează limita fondului forestier pe Muchia Noaghia (borna silvică 62 IV, OS Râşnov) până la confluenţa unde se formează Valea Rece (borna silvică 28 UP V, OS Râşnov), prin borna silvică 29 UP V, OS Râşnov. Mai departe limita urmăreşte amunte Valea Rece, până la cea de-a doua confluenţă de la izvoare (borna silvică 31 UP V, OS Râşnov), după care urcă culmea, pe limita fondului forestier (borna silvică 35 UP IV, OS Râşnov). În continuare tot pe limita fondului forestier se orientează spre VSV până în valea Tisei (borna silvică 58 UP V, OS Râşnov), de unde continuă spre S pe versantul drept al văii, pe limita fondului forestier, pentru a reveni în Valea Tisei (borna silvică 72 UP V, OS Râşnov). Din Valea Tisei urcă Muchia Preduş (borna silvică 71 UP V, OS Râşnov) şi se menţine pe culme până la cota 1369,0 m (borna silvică 81 UP V, OS Râşnov). Coboară pe linia de cea mai mare pantă în Valea Şimon [VIII-1.50.4.3] (borna silvică 87 UP V, OS Râşnov), urcă Muntele Pleşei (borna silvică 146 UP V, OS Râşnov), şi ajunge în borna 230 bis UP VI, OS Râşnov, trecând prin cotele 1301,0 m şi 1311,2 m.

Limita vestică. Din Muntele Pleşei (de la borna 230 bis UP VI, OS Râşnov), limita coboară pe o culme secundară în Valea Bângăleasca, (borna silvică 231 UP VI, OS Râşnov), urcă din nou pe cumpăna apelor în Culmea Pleşei (borna 232 UP VI, OS Râşnov) apoi coboară din nou în Valea Bângăleasca (borna 236 UP VI, OS Râşnov). De aici se menţine pe pârâu avale până la la ieşirea acestuia din pădure (borna 296 din UP VI, OS Râşnov). Apoi trece pe versantul stâng al văii şi traversează Culmea Bărbuleţului, pe la limita fondului forestier, până în Valea Moeciu Rece (Moiecel) [VIII-1.50.4] (borna silvică 314 UP VI, OS Râşnov) şi urcă pe pârâu până la obârşie şi ajunge în Vârful Gorganului (1597,5 m). De aici se îndreaptă spre SSE, pe interfluviul principal dintre bazinele hidrografice ale Văii Negre [XI-1.1.1] şi Brătei [XI-1.1], până la confluenţa Pârâului Negru/Valea Brăteiului, pe culmea Muntele Lacului, prin Vârful Dudele Mari (1954,3 m) şi culmea Dudele Mici (1714,5 m). În continuare limita urmăreşte aval malul drept al pârâului Brătei până la borna 94 UP IV, OS Moroeni. De aici limita traversează interfluviul dintre bazinele hidrografice Brătei şi Izvoru Rătei [XI-1.2] (Valea Răteiului), pe culme secundară, prin Culmea Hăteiu (1535,0 m), până în Valea Răteiului (borna silvică 39 UP IV, OS Moroeni). De aici limita parcului urcă pe interfluviul dintre Izvorul Rătei şi Raciu [XI-1.3] la cota 1635,5 m (borna silvică 40 UP IV, OS Moroeni), de unde se menţine pe acest interfluviu până la borna silvică 197 UP III, OS Moroeni din culmea Muntele Raciu şi coboară pe o culme secundară în pârâul Raciu (borna 191 UP III, OS Moroeni).

Limita sudică. Din pârâul Raciu (borna silvică 191 UP III, OS Moroeni) urmăreşte malul drept al acestuia vărsarea în Ialomiţa [XI-1], urmăreşte amunte malul stâng al Ialomiţei până la confluenţa cu Pârâul Porcului (borna silvică 229 UP III, OS Moroeni). Traversează interfluviul Ialomiţa/Glodu [XI-1.4.1], prin Plaiul Priporului, la sud de cota 1309 m, şi coboară în Pârâul Glodu la borna 31 UP VI, OS Moroeni, pe care îl urmează în aval până la vărsarea în Ialomicioara [XI-1.4]. De la confluenţă, limita urcă pe Ialomicioara pe malul stâng, secondând şoseaua Târgovişte - Sinaia până la circa 200 m aval de confluenţa Pârâului Cărpiniş (Cărpeniş) [XI-1.4.a] cu Ialomicioara, se menţine pe limita fondului forestier, pe marginea poienii din aval de confluenţă, pe care o ocoleşte pentru a reveni în amunte de confluenţă, dar pe stânga Ialomicioarei şi urcă pe afluentul Cheia Mare până la cota 1209 m (256 UP VI, OS Moroeni). În continuare urmează spre N culmea principală dintre Ialomicioara şi Prahova [XI-1.20], de unde coboară la obârşia Pârâului Negru (borna silvică 52 UP IV, OS Sinaia), pe care îl urmează avale, până la vărsare în Pârâul Izvoru Dorului [XI-1.20.6] pe care îl urmăreşte aval până în dreptul bornei silvice 3 UP V, OS Sinaia, de pe versantul stâng al văii.

Limita estică. Porneşte din valea Izvoru Dorului (borna silvică 3 UP V, OS Sinaia) şi urmăreşte limita fondului forestier prin bornele silvice 33 din Valea Zgarbura, 40 din Plaiu Căşăriei şi 56 din valea Peleş [XI-1.20.5], toate din UP V, OS Sinaia, până în culmea Plaiu Palatului (borna silvică 52 UP V, OS Sinaia), lăsând în afară intravilanul localităţii Sinaia. Coboară pe Plaiul Palatului pe limita fondului forestier până la intersecţia drumului forestier Opler cu limita dintre subparcelele 1D şi 4 din UP VI, OS Sinaia, apoi urmăreşte în continuare limita de subparcele, prin bornele 4, 7, 14, 19, 24, 29, 42, toate din UP VI, OS Sinaia, până deasupra DN1 (borna silvică 41 UP VI, OS Sinaia). De aici se continuă pe limita fondului forestier până în Valea Cerbului [XI-1.20.2], (borna silvică 25 UP I, OS Azuga), ocolind intravilanul localităţilor Poiana Ţapului şi Buşteni prin bornele silvice 21 şi 31 UP VII, OS Sinaia (ultima din Valea Jepilor) şi prin borna silvică 22 UP I, OS Azuga din Valea Albă. În continuare limita urmăreşte amunte Valea Cerbului pe limita fondului forestier din versantul drept până la cabana Gura Diham, formează un intrând pe culmea Muntele Diham între bornele silvice 59, 99 şi 152 UP I, OS Azuga (ultima situată la confluenţa Valea Cerbului/Cracu Diham (Valea Seacă). De la confluenţă limita urmăreşte amunte malul stâng al văii Cracu Dihamului, până în şaua Baiu dintre Vf. La Cleşte (1461,0 m) şi Vf. Baiului (1518,8 m), apoi urcă în Vf. Baiului (Diham) pe interfluviul dintre bazinele hidrografice ale râurilor Olt [VIII-1] şi Ialomiţa [XI-1]. De aici continuă spre SV prin înşeuarea dintre Vf. Diham şi Vf. Căpăţâna Porcului (1593,9 m) situată deasupra cabanei Poiana Izvoarelor, de unde coboară în obârşia pârâului Râul Mare (borna silvică 157 UP III, OS Râşnov) pe care îl urmează până la confluenţa cu Pârâul lui Dobre. De la confluenţă urmăreşte limita fondului forestier de pe stânga văii Râul Mare până întâlneşte limita de NV a parcului în borna silvică 224 UP III, OS Râşnov.