PARCUL NATURAL GRĂDIŞTEA MUNCELULUI - CIOCLOVINA

Harta zonei

Limita nordică. Porneşte din şaua Poarta Scârnii (1554,0 m) şi urmăreşte spre vest interfluviul dintre Orăştie (Grădiştea) [IV-1.114] şi Sibişel [IV-1.14.5], până în Vf. Prisaca (1216 m), trecând prin cota 1604,5 m, Culmea Godeanului (1620,4 m), Vf. Godeanu (1656,2 m), Culmea Muncelului (1563,7 m), Culmea Ulmului (1231,0 m), Cioaca Ulmului, Poiana Hafia, Vf. Groape (1283,5 m), Dealul Izvoarele (1233,0 m) şi Vf. Brusturelu (1229 m). Din Vf. Prisaca (1219 m), limita coboară prin Dâlma Cireşului în nordul localităţii Costeşti, la podul peste valea Orăştie (Grădiştea).

Limita vestică. Porneşte din localitatea Costeşti, de la podul peste Orăştie (Grădiştea), urmărind amunte malul stâng al răului Orăştie (Grădiştea) până la confluenţa cu pârâul Vinţii şi continuă amunte pe aceasta până la confluenţa cu pârâul Poienii. De la confluenţă urmăreşte amunte malul stâng al pârâului Poienii, pe la est de Muchia Fetei până în Vf. Chicera (Chicioara 775,1 m), de unde intră pe interfluviul principal dintre valea Faieragulu [IV.1.114.4] şi Valea Luncanilor [IV-1.117.19], trece peste Dealul Merişoara (781 m), Vf. Văgău (781,2 m), Dealul Prohodiştea, până în Vf. Secuiului (948,0 m), din care coboară pe o culme secundară la confluenţa de sub obârşia pârâului Scaiului. Limita urmăreşte avale pârâul Scaiului până la confluenţa cu Valea Luncanilor, apoi continuă amunte pe Valea Luncanilor până la confluenţa cu V. Morii [IV-1.117.19.1]. De la confluenţă amunte, V. Luncanilor este denumită V. Vânătorului. Urmăreşte amunte malul stâng al V. Vânătorului până la confluenţa situată la NNV de Vf. Lăuţu (910 m) şi urcă în acesta pe o culme secundară. În continuare limita coboară spre SSE, pe o culme secundară, în pârâul Văratecu, pe care îl urmează aval până la confluenţa cu Valea Dreptu. Urmăreşte amunte Valea Dreptu (circa 1,3 km) până la limita pădurii şi urcă în Vf. Măgura (803,6 m), trecând prin cota 616,0 m. Din vârful Măgura limita coboară prin Dealul Coroi (678,0 m) în valea Ohaba [IV-1.117.6], la confluenţa acesteia cu pârâul care iese din Peştera Şura Mare şi urmăreşte avale pârâul Ohaba până la confluenţa cu pârâul Şipotele. De la confluenţă limita continuă amunte pe pârâul Şipotele circa 900 m, până în vestul cătunului Şipoteni ocolind pe la vest şi sud peşterile din valea Şipotele şi Cascadei (incluse în parc), după care urcă în versantul stâng al pârâului Şipotele, Dealu Dreptu (942,0 m), prin Dumbrava şi cota 662,0 m. De aici se orientează spre S, prin Vf. Muncelu Mare (944,2 m), pe la partea superioară a abruptului, iar de la extremitatea sudică a acestuia coboară în valea Strei [IV-1.117], în partea de N a localităţii Petros. În continuare limita traversează Streiul şi urcă pe o culme secundară pe interfluviul dintre Strei şi Pârâul lui Balmoş. Urmează spre S acest interfluviu şi coboară în localitatea Crivadia la podul peste Pârâul lui Balmoş.

Limita sudică. O constituie drumul naţional DN 66 Simeria - Petroşani, din localitatea Crivadia, prin pasul Merişor-Băniţa (752 m), până la intersecţia cu drumul vicinal Peştera-Jupâneasa de pe partea stângă a DN 66.

Limita estică. Porneşte din DN 66 şi urmăreşte drumul vicinal Peştera-Jupâneasa până în cătunul Jupâneasa, la podul peste valea Jupâneasa, apoi urcă spre V în cumpăna de ape dintre bazinele hidrografice Jigureasa [VII-1.15.8.1] şi Jupâneasa [VII-1.15.8.2], pe care o urmează spre N prin cota 951,0 m, Dealul Dâlmoş (1085,0 m), Vf. La Zapoje (1223,9 m), Vf. Jiguru Mare (1498,7 m), Vf. Muntelui (1451,5 m), până în Vf. Capul Muntelui (1377,0 m). În continuare limita coboară pe o culme secundară la confluenţa văii Petros (Strei) cu pr. Pravăţ, urcă amunte pe malul stâng al văii Petrosului până la confluenţa cu Valea Scorţarului, pe care o urmează amunte până în şaua de sub Vf. Steaua Mare (1730,2 m). Îşi menţine apoi direcţia spre N, pe interfluviul principal dintre Strei şi Grădiştea (Orăştie), pe culmea Steaua şi trece prin cotele 1674,0 m, 1665,0 m, 1659,0 m, 1631,5 m, până în şaua Poarta Scârnii (1554,0 m).