PARCUL NATURAL VÂNĂTORI - NEAMŢ

Harta zonei

Limita nordică. Porneşte din Vf. Chiţigaia Rea (1124 m, borna 149 din UP III Mănăstirea Neamţ - O.S. Târgu-Neamţ) pe interfluviul nordic al bazinului Neamţului [XII-1.40.41], prin Culmea Neamţului şi Poiana Strugăria, până în Dealul Comorii, continuă prin Vf. Comorii (632 m) şi de aici pe Culmea Pleşul, Culmea Piscului şi Dealul Cărbunelui, până în valea Slătioara, la confluenţa acesteia cu pârâul Târzia [XII-1.40.39.1]. De aici urmează limita fondului forestier pe la marginea sudică a satului Groşi şi cea vestică a comunei Brusturi.

Limita estică. Pe fondul forestier se continuă pe la vest de comuna Brusturi până la confluenţa văii Brusturi [XII-1.40.39] cu un pârâu ce coboară de sub vârful Lebedei (474 m), de unde continuă pe valea Brusturi până la borna 92 din UP IV Cetatea - O.S. Târgu-Neamţ, trecând pe limita fondului forestier până în borna 89 din aceeaşi unitate de producţie. De aici trece în borna 86 şi continuă pe limita fondului forestier pe sub Dealul Neamţului, lăsând în afara parcului forestier localităţile Târgu-Neamţ, Lunca şi Nemţişor, pe care le ocoleşte pe la nord-est până la borna 251 din UP III Mănăstirea Neamţ din O.S. Târgu-Neamţ. Coboară apoi pe valea Iftimie până la drumul spre Nemţişor, continuând pe marginea vestică a acestuia până la Pădurea Dumbrăvii (borna 44 din UP II Dumbrava, O.S. Târgu-Neamţ) mergând pe limita fondului forestier până la borna 41. De aici coboară în valea Neamţului (Ozana) şi coboară în valea Rea până la borna 288 din UP I Secu, O.S. Târgu-Neamţ, continuând pe limita fondului forestier până la Pârâul Muncelu (borna 200 din UP III Agapia - O.S. Văratec) pe care coboară până la valea Agapia [XII-1.40.44.1] şi trece din nou pe limita fondului forestier în borna 55. Ocoleşte localităţile Văratec, Filioara, Valea Arini şi Băltăţeşti pe limita fondului forestier peste Dealul Filioara, până în valea Cracăului [XII-1.53.60] (borna 180 din UP I Cracăul Negru - O.S. Văratec) pe care o urmează până la borna 34, şi continuă pe bornele 35 şi 9 din aceeaşi unitate de producţie.

Limita sudică, continuă pe de la borna 9 pe interfluviul dintre bazinele Cracăului şi Almaşului [XII-1.53.60.4], pe culmea Crăcăoanilor, Dealul Măgurii peste Vf. Măgura Garoina (1162 m) apoi pe Culmea Hotarelor peste Vf. Tarniţelor până la Vf. Bubalniţa (1231 m), pe interfluviul dintre bazinul Cracăului şi bazinul Cuejdiului [XII-1.53.57].

Limita vestică, se continuă din Vf. Bubalniţa pe Culmile Steregoaia şi Stănişoara, peste Vf. Crainicu (1192 m) - interfluviul dintre bazinele Cracăului şi al Hangului [XII-1.54.43], apoi trece în bazinul râului Neamţ, pe interfluviul dintre bazinele râurilor Secu [XII-1.40.41.4] şi Domesnic [XII-1.40.41.3], peste Bâtca Cucului, Bâtca Hotarelor şi Bâtca Târgurilor, de unde urcă pe Obcina Chiţelor peste Vf. Chiţele (1061 m), Obcina Săscuţelor, şi coboară până aproape de confluenţa văii Săscuţa cu Neamţul (borna 297 din UP I Secu, O.S. Târgu-Neamţ). Aici îşi schimbă direcţia spre est, pe limita fondului forestier până la drumul spre comuna Leghin pe care o ocoleşte, şi intră din nou pe limita fondului forestier în borna 19 din UP II Dumbrava, O.S. Târgu-Neamţ, menţinându-se pe limita fondului forestier până în borna 17, de unde urcă pe interfluviul dintre Neamţ şi Nemţişor, pe Dealul Raşca şi Dealul Leghin. De aici continuă pe Dl. Dobreanu (883 m), Coasta Fagului, apoi pe Piciorul Bompa, până în Vf. Chiţigaia Rea.