Kelyhek az egyház klenódiumaiból

XIX. századi Biblia a szószékról