Articole din Revista Muzeelor

referitoare la istoria primului sistem informatic pentru evidenţa patrimoniului cultural naţional
Organigrama globală a sistemului de evidenţă a patrimoniului cultural naţional in condiţiile prelucrării informatice a datelor.

fişa analitica de evidenţa pentru  bunuri culturale mobile (F.A.E.)

fişa analitica de evidenţa pentru  bunuri culturale mobile (F.A.E.)

Tipuri de rapoarte şi statistici privind bunurile culturale realizate automat în cadrul prelucrării informatice a evidentei patrimoniului cultural national

Legături:
 

Revista muzeelor

Articole din Revista Muzeelor

referitoare la istoria primului sistem informatic
pentru evidenţa patrimoniului cultural naţional

 

Ioan Opriş, Evidenţa centralizată de stat a patrimoniului cultural naţional, Revista Muzeelor 4 - 1976 (pdf)
      - Evidenţa bunurilor culturale - componentă de bază a activităţii de cercetare
      - Legi şi reglementări privind protejarea bunurilor culturale
      - Situaţia existentă în domeniul special al evidenţei centralizate
      - Realizarea evidenţei centralizate a bunurilor din patrimoniul cultural naţional, etapele şi programul de perspectivă
 
Speranţa Diaconescu, Elena Roman, Probleme privind terminologia armelor medievale in istoriografia românească, Revista Muzeelor 1 - 1981 (pdf)
 
Andrei Paleolog, Etape în realizarea evidenţei patrimoniului cultural naţional, Revista Muzeelor 9 - 1981 (pdf)
      - Raţionalizarea sistemului de evidenţă a bunurilor culturale,
      - Gestionarea şi prelucrarea documentelor de evidenţă,
      - Un sistem informatic pentru patrimoniul cultural naţional.
 
Andrei Paleolog, Nicolae Badea Dinca, Un sistem informatic pentru patrimoniul cultural naţional, Revista Muzeelor 1 - 1982 (pdf)
      - (octombrie 1977 - martie 1978) Analiza critică a sistemului de evidenţă a patrimoniului cultural naţional şi elaborarea temei de proiectare a sistemului informatic
      - (aprilie 1978 - iunie 1978) Fundamentarea concepţiei generale de proiectare a sistemului informatic pentru patrimoniul cultural national(SIPCN), configuraţia de echipamente, tipologia şi necesarul de produse program, precum şi modul de organizare a bazei de date ce urma sa fie proiectata
      - (iulie 1978 - mai 1979) Aprobarea in 1979 a Proiectului de execuţie tehnică
      - (1980-1985) Faza de implementare şi trecere eşalonată
în exploatare a sistemului
 
Petre Ghelerter, Informatica în sprijinul cercetării patrimoniului cultural naţional, Revista Muzeelor 7 - 1982 (pdf)
      - Intrarea în regim operaţional a sistemului informatic pentru evidenţa patrimoniului cultural naţional.
 

 

 

 

 

 

facsimil digital realizat de
cIMeC - Institutul de Memorie Culturală
2009 

 

Profile