cIMeC Homepage
Muzee

Adresa muzeului : str. Nicolae Simache 1, Ploiești, cod 2000, tel: 044/142861

engleza

   Muzeul Ceasului, unic în rețeaua muzeelor din România, și-a deschis porțile în anul 1963, întro sală a Palatului Culturii din Ploiești, prin grija profesorului Nicolae Simache, director al Muzeului de Istorie între anii 1954-1971. ceas cu apa
   Ulterior, colecția de ceasornice a fost adusă într-o clădire construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, care a aparținut lui Luca Elefterescu, cunoscut politician conservator în primele decenii ale secolului al XX-lea, în mai multe rânduri prefect al județului Prahova. Cei care trec pragul acestui muzeu au ocazia să urmărească evoluția mijloacelor de măsurare a timpului, de la primele "ceasuri" -cadranele solare, ceasurile arzătoare, cu apă (schița ceasului cu apa preluată din d`Horologerie Ancienne) sau cu nisip-, până la ceasornicele mecanice "antice" și cele moderne.
Minunate lucrări de orologerie sunt adeseori nu numai opera unor vestiți meșteri ceasornicari, ci și a oamenilor de artă, care au contribuit la prezentarea lor cât mai atrăgătoare, creând adevărate stiluri.  Printre cele mai vechi piese din colecție menționăm pendulele tip tabernacol și cele Renaissance, realizate în bronz aurit, gravate sau tăiate, uneori cu cadrane emailate.
   Cel mai vechi ceasornic, datat 1562, atestă, în plus, îmbinarea preocupărilor pentru calcularea timpului cu cele privind astronomia, fiind prevăzut cu cadrane astronomice.

Ludovic al XIV-lea   În rândul exponatelor de mare preț din colecția muzeului se cuvine să amintim pendulele stil Ludovic al XIV-lea, cu cabinetul prelung și bogate decorațiuni în bronz cizelat, aurituri, furnir exotic sau marchetaj. Nu lipsesc simbolurile: soarele, timpul, copilul cu clepsidra în mână. Cadranul din metal este împodobit, la rândul său, cu plăcuțe de email pe care sunt gravate cifrele.
   Stilul rococo este evidențiat prin câteva piese: una dintre acestea a fost executată la firma ceasornicarului Brulfer din Paris, în secolul al XVIII-lea, având carcasa din lemn, pictată, o altă piesă, de mici dimensiuni, modelată în foiță de alamă, este decorată cu o pictură în email policrom, redând o scenă galantă.

Rocaille   Printre ceasurile stil se distinge o piesă rocaille de mare frumusețe - o pendulă de postament - cu cabinetul înalt și decorație suplă în marmură albă și bronzuri aurite. Este opera unor artiști francezi din secolul al XVIII-lea, realizată la cererea unui comanditar austriac din Viena, August Klein, al cărui nume este menționat pe cadran.
   Pendula de cămin Ludovic al XVI-lea este un alt tip de ceasornic care poate fi recunoscut în sălile muzeului. Ea aduce nota de rafinament care a survenit în gustul artistic în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.
   Ceasornicul în formă de urnă, din porțelan de Sévres, pendula cu coloane din marmură venata sau micul ceasornic de masă suspendat între colonete, acoperite cu email en éncaille, sunt câteva dintrwe cele mai frumoase exemplare ale colecției.
   De cele mai multe ori, elemente ale acestui stil se îmbină cu alte ornamente ce aparțin diverselor stiluri artistice, realizând acel "compozit" atât de caracteristic pentru secolul al XIX-lea.
   Începutul acestui secol va impune un nou stil artistic - Empire. Pendulele de salon realizate în acestă manieră se disting prin plasticitatea figurilor feminine, rafinamentul lucrării cu dalta și grandoarea compoziției artistice.
   Ceasornicele Empire se vor realiza ți la comanda stăruitoare a unor cetățeni români pe lângă firmele din străinătate. Astfel, ceasornicarul Schuller din orașul Brașov obține un ceasornic pentru reclamă, relizat în acest stil. Pendula, în formă de liră, îmbogățește frumoasele decorațiuni. Piesa, prevăzută și cu un mecanism muzical, constituie o mare atracție pentru vizitatori.

  Prezentarea colecției "Nicolae Simache" nu ar fi completă dacă nu am mai aminti câteva lucruri despre cesornicele montate în tablouri sau "tablourile cu ceas", atribut al stilului Biedermeier. "Târgoveți la Salzburg" și "Tablou cu scenă de bivuac" sunt două piese aflate în expunere la Muzeul Ceasului, alături de un alt gen de "tablou cu ceas", în care însă elementul pictural a fost înlocuit cu ornamente din bronz sau alamă.

 Ceasornicarii germani au devenit celebri la începutul secolului al XVIII-lea prin construirea pendulelor de perete, cu mecanisme lucrate manual, păstrate în cutii artistic sculptate, cu motiv de floră și faună, având un farmec deosebit conferit de modul de a anunța orele prin păsări (cucul, pitpalacul) sau prin cântăreți din fluiere și cavale.

 La Muzeul Ceasului din Ploiești pot fi admirate astfel de ceasornice populare, unele cu sonorizare simplă sau dublă, cu cântăreți la flaut, altele monumentale, cu bogată âncărcătură ornamentală, datând din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea.
   De influență populară sunt și cesornicele de perete în cutii drepte, lucrate prin strunjire. Unele sunt executate în România, fiind prevăzute cu mecanisme de proveniență germană sau austriacă.
   Impunătoare este pendula de salon, relizată în orașul Ploiești în anul 1934, probabil la Școala de Arte și Meserii din acel timp.

  Ceasornicele de buzunar din colecția muzeului sunt expresia modului în care știința, tehnica și arta au contribuit la crearea uneia din cele mai fine și minuscule mașinării.
   În istoria cesului de buzunar, inventat în jurul anului 1500 de către Peter Henlein din orașul Nûrenberg, se vor înscrie și alte nume de ceasornicari celebri: Ralf Gout, Th. With, George și Edward Prior, Benjiamin Balber ș.a., precum și firme producătoare de cesornice, care apar în număr impresionant îcepând cu mijlocul secolului al XX-lea.
   Dintre exponatele deosebit de valoroase menționăm ceasornicele executate manual de mari meșteri englezi, francezi și olandezi. Ele evidențiază mecanisme de mers, de întoarcere, de sonorizare, lucrate cu migală în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. Apare frecvent mecanismul "fus cu lanț", căruia i s-au adus înbunătățiri de-a lungul timpului. Sonorizarea cu gong sau cu clopot aparține, de asemenea, începuturilor orologeriei mecanice. O altă caracteristică a caestor cesornice este cadranul din metal, cizelat sau emailat. Carcasa de protecție, de cele mai multe ori din argint sau baga, cu formă adâncă (tip bazin), este compusă din trei capace.
   De la primele ceasornice de buzunar la cele realizate de firme de prestigiu precum Schaffhausen, Omega, Zenith, Patek Philippe ș.a. au trecut două secole. În acest timp, ceasornicul a ajuns la o înaltă expresie tehnică și artstică.
   Colecția muzeului conține un însemnat număr de exemplare relizate industrial, la firmele elvețiene, franceze, germane, engleze sau americane din secolele al XIX-lea și al XX-lea.
   Nu lipsesc ceasuri montate în atelerele din Paris, Londra, Liverpool, la care arta decoratorului este evidentă.

  Ceasornicele bijuterii, măiestrit executate, sunt făcute din aur sau argint, împodobite cu gravură aleasă și pietre prețioase, alteori cu emailuri de nuanță diferită, în care sau realizat portrete ori decorațiuni cu mtive florale, geometrice etc.
   Se disting prin frumusețe ceasurile regilor români Carol I și Carol al II-lea, ale țarului Alexandru al II-lea, ceasul poetului Vasile Alecsandri, ceasul-pandantiv al fiicei lui Mihail Kogălniceanu, precum și piesele provenite de la firmele Genevieve Sandoz, Oudin ș.a. Kogalniceanu

 Un loc aparte în colecție îl ocupă cesurile marilor personalități, reprezentanți de seamă ai culturii și vieții politice românești de odinioară: Constantin Brâncoveanu, Alexandru Ioan Cuza, Cezar Bolliac, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Ion Luca Caragiale, Duiliu Zamfirescu, Ioan Al. Bassarabescu, Alexandru Moruzzi, Mihail Kogălniceanu, Theodor Aman, Nicolae Iorga, Păstorel Teodoreanu ș.a.

   În colecție sunt și unele ceasuri curiozități, cum ar fi: "ceasul invizibil", cu cadran transparent și mecanism îngropat în ramă; ceasul "uzina cu aburi" (în miniatură) construit la Paris în anul 1800; ceasul morarului, al frizerului, ceasul-umbrelă, realizat în Anglia; ceasul tablou cu figurine mobile sau ceasul ștampilă.

 O ultimă surpriză pentru vizitatorii Muzeului Ceasului o rezervă cutiile muzicale, care funcționează cu ajutorul mecanismului de ceasornic. Invenția datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea, când în Europa și America se făcea cunoscută aparatura pentru înregistrări muzicale.
   În jurul anului 1900 au existat și în România flașneta, caterinca, țambalul automat, pianola, aris-tonul, simphonionul, pianul mecanic. S-au comercializat discul de carton, de metal, banda perforată, în suluri sau pachete. Acestea au constituit primele domenii de aplicație a comenzii automate, după un "program", acționând claviaturi de piane, tuburi de orgă, clopote, clopoței.
   În orașele mai importante ale țării exstau posibilități de procurare a noii aparaturi de redare sonoră. În prăvăliile de specialitate se ofereau: gramofonul cu manivelă, gramofonul de masă, gramole, aparate "His Master's Voice" ș.a.


Ultima modificare : 29 iulie 1998