Proiectul pentru raţionalizarea sistemului de evidenţă din activitatea muzeelor

elaborat de

Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional, 1976

Facsimil digital CIMEC, 2008

Formularele cuprinse în acest proiect au fost utilizate în muzee din România în ultimii 30 de ani. Broşura în care au fost publicate nu se mai găseşte în muzee sau este prea puţin cunoscută de către generaţiile mai noi de muzeografi, deşi acestea au influenţat întrega activitate de evidenţă a patrimoniului cultural mobil şi imobil, activităţilor muzeale şi a celor de conservare-restaurare. Prin urmare, am considerat utilă republicarea lor ca facsimil digital pe web pentru a facilitate cunoaşterea istoriei muzeologiei româneşti.

Irina Oberländer-Târnoveanu

iunie 2008

descarcă versiunea pdf

Cuprins

  1. Coperta
  2. Pagina de gardă
  3. Prezentarea proiectului pag. 3, 4, 5, 6
  4. Lista formularelor tipizate din activitatea muzeelor pag. 7, 8

5. Activitatea muzeală – schema bloc.

1A. Cercetarea ştiinţifică – schema

1B. Evidenţa patrimoniului – schema

3A. Expoziţia de bază şi temporară (itinerantă) – schema

3B. Rezolvarea cererilor de împrumut de obiecte

3C. Rezolvarea cererilor de transfer a bunurilor culturale

6. Acte normative privind activitatea muzeală pag.17, 18