Muzeul de Istorie din Roman
50 de ANI
Vasile Ursachi,
2007

Vasile Ursachi

coperta

C. Dascălu

Prof. Ion Teştiban de Gh. Iliescu

Vasile Ursachi

muzeografi din Roman

Legături:

Episcopia Romanului
cercetari arheologice
,Vasile Ursachi, 2008

Muzeul de Istorie din Roman

Autor: Vasile Ursachi
versiunea integrală (pdf 34 MB)

Cuprins:  
CAPITOLUL I.  
MUZEUL DE  ISTORIE ROMAN – ISTORIC  
          CAPITOLUL  I. A - 1957 - 1978
          CAPITOLUL  I. B - 1978 - 1992
          CAPITOLUL  I. C - 1992 – 1999
          CAPITOLUL  I. D - 1999 - 2005
CAPITOLUL II
          PATRIMONIUL, CERCETAREA, RESTAURAREA
CAPITOLUL III
CLĂDIRILE-EXPOZIŢIILE, ORGANIZAREA MUNCII
          A - B. CLĂDIRILE-EXPOZIŢIILE
          C. ORGANIZAREA  MUNCII
CAPITOLUL IV
          BUGETUL, DOTĂRI
CAPITOLUL V
          PERSONAL - VIZITATORI
CAPITOLUL VI  
ACTIVITATEA CULTURALĂ  
          RELAŢII CU ALTE INSTITUŢII
          PLANŞE
 
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României URSACHI, VASILE Monografia Muzeului de istorie din Roman: 50 de Ani/Vasile Ursachi - Bacău: Grafit, 2007
ISBN 978-973-1754-21-5
 
Despre autor:
 
CURRICULUM VITAE
 
Ursachi Vasile, com. Havârna, jud. Botoşani, 30 dec. 1934, şcoala generală în com. Havârna,1941-1946, Şcoala Pedagogică Şendriceni-Dorohoi, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, Fac. de Istorie ; doctorat, 1986 Universitatea " Alex. I. Cuza", conducător Acad. Mircea Petrescu Dîmboviţa, Muzeul de Istorie Roman; director muzeu de la 1 septembrie, 1957 până la 31 dec. 2004; diplomat universitar, cercetător ştiinţific gradul I, expert în arheologie, Premiul Academiei Române "Vasile Pârvan" în anul 1991, Cetăţean de onoare al municipiului Roman, Ordinul "Meritul Cultural în grad de Comandor", membru al Institutului Naţional de Tracologie, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membru al Institutului de Preistorie şi Protoistorie Cluj-Napoca, membru de onoare al Institutului de Arheologie Iaşi al Academiei Române, membru al Adunării Naţionale a Bisericii Ortodoxe Române - două legislaturi - 2000-2008. A pasrticipat la Congresul de Pre şi Protoistorie de la Praga -1966; Congresul de Istorie de la Bucureşti, 1980; Congresul de Tracologie, Bucureşti, 1980; Belgrad, 1981; Chişinău, 2005.
Activitate profesională: Am condus peste 20 de şantiere arheologice, printre care: Văleni, Aldeşti, Săbăoani, Roman - CNR şi Episcopie, Tămăşeni, Brad, Pânceşti, Bozieni. Am publicat peste 190 articole de specialitate.
Lucrări volume:
1. V. Ursachi, "Cetatea dacică de la Brad - Zargidava", Buc. 1995, 600 pagini;
2. I. Ioniţă, V. Ursachi, "Văleni - o mare necropolă a dacilor liberi", Ed. Junimea, Iaşi, 1988, 200
pagini, Premiul Academiei;
3. V. Căpitanu, V. Ursachi, "Ghidul monumentelor din jud. Bacău şi Neamţ", Bacău, 1971, 128 p
4. V. Ursachi, "Roman - mic îndreptar turistic", Ed. Meridiane, Buc. 1977, 70 pagini;
5. V. Ursachi, "Istoria oraşului Roman - 1392-1992", Bacău 1992 - coordonator general, 400 p.
6. V. Ursachi, "Situl arheologic de la Brad", Buc. 1996, 42 pagini;
7. V. Ursachi, "Monografia arheologică - Săbăoani", vol. I, 585 pagini, Ed. Demiurg, 2007.
8. V. Ursachi, "Monografia arheologică - Săbăoani", vol. II, 461 pagini, Ed. Demiurg, 2010.
9 .V. Ursachi, Episcopia Romanului - Cercetări arheologice, Ed. Filocalia, 2008, 247 pag.
10 V. Ursachi, Muzeul de Istorie Roman - 50 de ani, 330 pagini, Editura Grafit, Roman, 2007.
- Peste 10 cataloage de expoziţii interne şi internaţionale - în colaborare
Selecţie lucrări publicate în reviste:
1. V. Ursachi - Piese de harnaşament descoperite în aşezarea daco-carpică de la Săbăoani,
Memoria Antiquitatis, I, 1969, pp. 327-331.
2. V. Ursachi - Săpăturile arheologice de la Văleni (jud. Neamţ), Materiale şi Cercetări
Arheologice, I, 1970, pp. 263 – 270.
3. V. Ursachi - Ceramica dacică pictată din Cetatea de la Brad, M.A., XV-XVII, pp. 43 – 97.
4..V. Ursachi - Contribuţii la problema dispariţiei aşezărilor de tip "dava", Iaşi, 1994, Omagiu lui
Alexandru Zub, la împlinirea a 60 de ani.
5. V. Ursachi - Le dépöt d'objets de parure énéolithique de Brad, com. Negri, dép. De Bacău,
Bibliotheca Archeologica Iassiensis, IV, Iaşi, 1990, p. 335 – 386.
6. V. Ursachi - Elementele decorative ale cănilor geto-dacice, A.M. XVIII, Buc. 1995.
7. V. Ursachi, "Zargidava - centrul politic al regilor daci" în "Zargidava", Bacău, 2002, p. 7-16
8. V. Ursachi - Sanctuarul de la Brad, în Lucrările Colocviului Internaţional - Braşov, 19-21
oct. 2006.
9.V. Ursachi, "Scurtă prezentare a descoperirilor arheologice din prima epocă a fierului şi
epoca geto-dacică în judeţul Bacău", Carpica XXXVI, 2007, p. 42-127.
10. V. Ursachi, Un semn sarmatic pe o stelă funerară descoperită la Tansa, judeţul Iaşi, în
volumul Omagiu Mircea Babeş, dedicat prof. univ. Mircea Babeş, Piteşti, 2011, p. 305-314.
11. Vasile Ursachi, Fortificaţii dacice pe Valea Siretului, în vol. Geto-Dacii dintre Carpaţi şi
Nistru în sec. II î. Chr. - se. II d. Chr., p. 162-186.
 
LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI PUBLICATE
 
 1. V. Ursachi - Contribuţii la problema ritului de înmormântare la carpo-daci, Carpica II, 1969, p. 199-201;
 2. V. Ursachi - Piese de harnaşament descoperite în aşezarea daco-carpică de la Săbăoani, Memoria Antiquitatis, I, 1969, pp. 327-331;
 3. V. Ursachi - Cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Roman în zona râurilor Siret şi Moldova, Carpica, I, 1968, pp. 111-188;
 4. V. Ursachi - Contribuţii la problema aşezărilor dacice de pe Valea Siretului, Memoria Antiquitatis, I, 1969, pp. 105 - 119;
 5. V. Ursachi - Săpăturile arheologice de la Văleni (jud. Neamţ), Materiale şi Cercetări Arheologice, I, 1970, pp. 263 - 270;
 6. V. Căpitanu şi V. Ursachi - Două tezaure de denari romani republicani descoperite la Răcătău şi Pânceşti, Carpica, IV, 1971, pp. 167 - 195
 7. M. Chiţescu şi V. Ursachi - Două tezaure romane imperiale descoperite în Moldova, Carpica, II, 1969, pp. 143 - 156;
 8. V. Căpitanu şi V. Ursachi - O nouă cetăţuie dacică pe Valea Siretului, Carpica, II, 1969, 37 p.
 9. O. Necrasov, V. Ursachi, D. Botezatu şi Gh. Ştefănescu - Studiul resturilor osoase din mormintele cimitirelor birituale de la Gabăra-Moldoveni şi Săbăoani I (jud. Neamţ) sec. II - III e.n. S.C. Antropologie, tomul 6, nr. 1, 1969, pp. 7 - 15;
 10. V. Căpitanu şi V. Ursachi - Descoperiri geto-dacice în judeţul Bacău, Crisia, 1972, 97 -114;
 11. V. Ursachi - Principaux rèsultats des feuilles archéologiques de Brad, Actes du II-a Congrès Internaţ ional de Thracologie, vol II, Bucureşti, 1980, pp. 61 - 70;
 12. V. Căpitanu und V. Ursachi - Brad und Răcătău, zwei getisch-dakische befestigte Siedlungan (Kreis Bacău), Thraco-Dacica, Bucureşti, 1976, pp. 271 - 277;
 13. V. Ursachi - Elemente şi influenţe romane la est de Carpaţi în secolele II - III e.n., Hierasus, 1978, pp. 147 - 185;
 14. V. Căpitanu, C. Buzdugan şi V. Ursachi - Săpăturile de la Buda (r. Buhuşi), Materiale, VIII, 1962, pp. 141- 144
 15. Ioniţă şi V. Ursachi - Noi date arheologice privind riturile funerare la carpo-daci, S.C.I.V., 2, pp. 213 - 226;
 16. Ioniţă şi V. Ursachi - La nécropole carpe des II - III siècles de n.e. à Văleni, Inventaria Arheologica, Roumanie, fascicola 9 (R52 - R 63, 14 feuilles), 1977;
 17. Ioniţă şi V. Ursachi - Nouvelles donnés archéologiques concernant les carpo-daces, Actes  du VII-e Congrès Internaţional des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Praga, 1966, vol. 2, pp. 1022 - 1024;
 18. V. Ursachi - Noi sisteme de fortificaţii în aşezarea dacică de la Brad (jud. Bacău), Materiale şi Cercetări Arheologice, Tulcea, 1980, pp. 178 - 182;
 19. V. Ursachi - Cele mai vechi dovezi ale practicării agriculturii la Brad, judeţul Bacău, Cercetări Agronomice în Moldova, XVIII, vol. 2 (70), Iaşi, 1985, pp. 159 - 162;
 20. V. Ursachi - Sanctuarul dacic din cetatea de la Brad - M.A., XII-XIV, pp. 93 - 107;
 21. V. Ursachi - Rituri şi ritualuri de înmormântare în aşezarea de la Brad, M.A., XII-XIV,  47 p.
 22. V. Ursachi - Fortificaţii dacice pe Valea Siretului, Carpica, XVIII-XIX, 1986 - 1987, 20 p.
 23. V. Ursachi - Ceramica dacică pictată din Cetatea de la Brad, M.A., XV-XVII, pp. 43 - 97;
 24. V. Ursachi - Cetatea dacică de la Brad - Thraco-Dacica, 1987, VIII, 1 - 2, pp. 100 - 126;
 25. V. Căpitanu, V. Ursachi-Cetatea dacică de la Moineşti, Carpica, XVIII-XIX, 1986-1987, 16 p
 26. V. Ursachi, V. Bârliba - Descoperiri monetare din aşezarea dacică de la Brad, A.M., XV, 1992, pp. 97 - 105;
 27. V. Ursachi - Depozitul de obiecte de podoabă eneolitice de la Brad, com. Negri, jud. Bacău, Carpica XXIII/1, 1992, pp. 51 - 103;
 28. V. Ursachi, D. Hordilă, M. Alexianu, Gh. Dumitroaia, Dan Monah, Cercetări de suprafaţă pe Valea Siretului, la nord de municipiul Roman, M.A., XVIII, 1992, pp. 145 - 176;
 29. V. Ursachi - Dava geto-dacică de la Brad, jud. Bacău, Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti, 1992, pp. 115 - 120;
 30. V. Ursachi - Vasile Pârvan şi "davele" de pe Siret, Carpica XXIII/1, 1992, pp. 125 - 130;
 31. V. Ursachi - Cetatea dacică de la Brad, Chişinău, 1991, p. 38 - 42, sesiune comunicări;
 32. V. Ursachi - Zargidava, Roumanie pages d' histoire, VI, nr. 3 - 4/1981, pp. 149 - 152;
 33. V. Ursachi - Cetatea dacică de la Brad, Symposia Thracologica, Craiova, I, 1983, p. 59 - 61;
 34. V. Mihăilescu Bârliba, V. Ursachi - Tezaurul de monede romane descoperit la Traian, judeţul Neamţ, A.M., XII, Iaşi, 1988, p. 117 - 130;
 35. V. Căpitanu, V. Ursachi - Necropola carpică de la Poiana - Negri, jud. Bacău, Carpica, XXIII/2, p. 143 - 149;
 36. V. Ursachi - Necropola din sec. IV de la Săbăoani, M.A., XIX, 1994, p. 261 - 278;
 37. V. Ursachi - Contribuţii la problema dispariţiei aşezărilor de tip "dava", Iaşi, 1994, Omagiu lui Alexandru Zub, la împlinirea a 60 de ani, p.   
 38. V. Ursachi - Le dépöt d'objets de parure énéolithique de Brad, com. Negri, dép. De Bacău, Bibliotheca Archeologica Iassiensis, IV, Iaşi, 1990, p. 335 - 386;
 39. V. Ursachi - Situl arheologic de la Brad, Buc., 1996;
 40. V. Ursachi - Elementele decorative ale cănilor geto-dacice, A.M. XVIII, Buc. 1995;
 41. V. Ursachi - Tezaurul de monede romane de la Tămăşeni, Carpica, 1997;
 42. V. Ursachi - Contribuţia cercetărilor arheologice în cetatea dacică de la Brad la cunoaşterea culturii geţilor est-carpatici, Carpica XXVI, 1997, p. 43 - 49;
 43. V. Ursachi - Aşezarea dacică de la Pânceşti, Carpica XXIX, p. 83 -112, Bacău 2000
 44. V. Ursachi - Un mormânt hallstattian descoperit la Aldeşti-Secuieni, Musaios 2001
 45. V. Ursachi - Un nouveau motif dècoratif sur la poterie dace peinte, Studia Antiqua et Archaeologica, VII, Iaşi, 2000, p. 345-350
 46. V. Ursachi - Aşezarea dacică de la Tămăşeni, jud. Neamţ,  Memoria Antiquitatis, XXII,  70 p.
 47. V. Ursachi-Aşezarea dacică de la Gâdinţi, com. Sagna, jud. Neamţ, Carpica, XXX, 2001, 29 p
 48. V. Ursachi, “Zargidava - centrul politic al regilor daci” în “Zargidava”, Bacău, 2002, p. 7-16
 49. V. Ursachi, “Muzeul de Istorie Roman” în Prix Européen du Musée de l'Année – des
 50. candidats 1997 -  p. 60, 379
 51. V. Ursachi, „Fortificaţiile dacilor pe Valea Siretului Mijlociu” în Buletinul Muzeului Militar Naţional 1/2003, partea II-a, Bucureşti 2003, p. 46-53;
 52. V. Ursachi, „La necropole tumulaire de Brad”, în The 2-nd International Symposium of funerary archaeology, Tulcea, 1995, p. 38;
 53. V. Ursachi, O nouă descoperire legată de gropile de cult geto-dacice, CUMIDAVA, XXV, Braşov 2002, p. 21-25;
 54. V. Ursachi - Spaţiul public în „dava de la Brad” în Scripta in honorem nonagenarii magistri  
 55. Mircea Petrescu Dâmboviţa oblata - Iaşi 2005, p. 621-634;
 56. V. Ursachi - Sanctuarul de la Brad,  în Lucrările Colocviului Internaţional - Braşov, 19-21 oct. 2006;
 57. V. Ursachi - Biserica Sfânta Vineri din Roman - contribuţii arheologice, în revista Cronica Romanului;
 58. V. Ursachi - Elemente de cult în cetatea dacică de la Brad, în Lucrările Congresului IX de  Tracologie - Chişinău 2005;
 59. V. Ursachi - Iniţierea cercetărilor arheologice de la Cetatea Nouă a Romanului în Lucrările Sesiunii Ştiinţifice Roman 2004
 60. V. Ursachi - Roman - Strada Mare” în volumul Lucrările Sesiunii dedicate celor 611 ani de la prima atestare documentară a Romanului;
 61. V. Ursachi - Un nou element al procesului de urbanizare la daci  în Lucrările Sesiunii Ştiinţifice Piatra-Neamţ, 1999, p. 13
 62. V. Ursachi, „Noi sisteme de fortificaţii în aşezarea dacică de la Brad”, în Materiale şi Cercetări Arheologice, Tulcea, 1980, p. 178-182.
 63. V. Ursachi, „Aşezarea dacilor liberi de la Rocna”, în Omagiu Florea Costea, 2007
 64. V. Ursachi,  „Cetatea dacică de la Brad”, în Lucrările Sesiunii de Comunicări, Chişinău,  1991, p. 38-42
 65. V. Ursachi, „Scurtă prezentare a descoperirilor arheologice din prima epocă a fierului şi epoca geto-dacică în judeţul Bacău”, Carpica XXXVI, 2007, p. 42-127
 66. V. Ursachi, „Tombes tumulaires de l’Ậge du Fer dans de Sud-Est de l’Europe”, în Actes du IIe Colloque International d’Archéologie Funéraire, Tulcea, 2000, p. 231
 67. V. Ursachi, „Rites et rituels funéraires chez les daces de la cité de Brad, commune de Negri, départament de Bacău”, Tulcea, 2000, p. 169-183
 68. V. Ursachi, Aşezarea şi necropola din sec. IV d. Chr. De la Săbăoani, în Omagiu lui Gavrilă Simion la a 80-a aniversare, p. 239-254.
 69. V. Ursachi, Elemente de spiritualitate geto-dacice în contextul descoperirilor de la Brad, Simpozion Thracologie, nr. 3, Constanţa, 1985, p. 84-86.
 70. V. Căpitanu, V. Ursachi, Cetatea dacică de la Moineşti, Simposia Thracologica, nr. 6, P..Neamţ, 1988.
 71. V. Ursachi Aşezarea sec. VI-VII de la Săbăoani, în Omagiu lui Valeriu Sârbu, Brăila, 2010, p. 557-587.
 72. V. Ursachi, Necropola de la Izvoare - Bahna din sec. II-III d. Chr., în Rev. Acta Musei Tutovensis, nr. V, 2010, p. 7-76.
 73. V. Ursachi, Descoperiri arheologice în comuna Stăniţa, Neamţ - file de istorie, Roman, 2009, Ed. Filocalia, p. 59-84.
 74. V. Ursachi, Scurtă prezentare a descoperirilor arheologice din perioada primei epoci a fierului - Hallstatt şi din epoca geto-dacică sec. IV î. Chr. în jud. Bacău, Carpica, XXXVI, 2007, p. 42-128.
 75. Cercetările arheologice de la Săbăoani „La Bisericuţă II”, în „Ca toţi să fie una”, volum dedicat Episcopului Petru Gherghel la 70 de ani, 2010, p. 231-262.
 76. V. Ursachi, Cercetările arheologice de la Episcopia Romanului, în Revista 613 ani de la prima atestare documentară a Romanului, 2006, p. 59-66.
 77. V. Ursachi, Dovezi ale începutului creştinismului în zona Romanului, în Revista 614 ani de la  prima atestare documentară a Romanului, 2007, p. 5-9.
 78. Vasile Ursachi, Două monumente din rezervaţia arhitectonică a străzii Ştefan cel Mare, în Revista 619 de la prima atestare documentară a Romanului, 23011, p. 49-54.
 79. Vasile Ursachi, In Memoriam Dr. Epifanie Cozărăscu, în Revista 619 ani de la prima atestare documentară a Romanului, 2011, p. 182-183.
 80. V. Ursachi, Cetatea dacică de la Brad în contextul culturii materiale şi spirituale ale dacilor estcarpatici, în Revista Angustia, 27 pagini.
 81. V. Ursachi, Un semn sarmatic pe o stelă funerară descoperită la Tansa, judeţul Iaşi, în volumul  Omagiu Mircea Babeş, dedicat prof. univ. Mircea Babeş, Piteşti, 2011, p. 305-314.
 82. V. Ursachi, Cetatea dacică de la Răcătău, în volumul Geto-Dacii dintre Carpaţi şi Nistru în sec. II î. Chr. - sec II d. Chr., p. 278-323.
 83. V. Ursachi, Cetatea dacică de la Brad, în vol. Geto-Dacii dintre Carpaţi şi Nistru în sec. II î. Chr. - sec. II d. Chr., p. 324-386.
 84. Vasile Ursachi, Fortificaţii dacice pe Valea Siretului, în vol. Geto-Dacii dintre Carpaţi şi Nistru în sec. II î. Chr. - se. II d. Chr., p. 162-186.
facsimil digital realizat de cIMeC - Institutul de Memorie Culturală
2009 
 
 
Palatul Nevruzzi necropolă medievală Aspecte Şantierul Arheologic Valeni
Aspecte Şantier Arheologic Gabăra Moldoveni  Aspecte Şantier Arheologic Gabăra Moldoveni  Depozit de arheologie Gabăra Moldoveni 

Profile
cIMeC - 2009