Muzeul Tehnic D. Leonida

Sonicitatea este știința transmiterii energiei mecanice prin vibrații. Pornind de la teoria acordurilor muzicale, Gogu Constantinescu a găsit legile pentru transmiterea puterii mecanice la distanță prin oscilațiile care se propagă în medii continui (lichide solide) datorită elasticității acestora.

La conferința de la Academia Română din 14 noiembrie 1919, Gogu Constantinescu a prezentat multiple utilizări ale sonicității, în transporturi, energetică, foraje petroliere.
Legile care se aplică în sonicitate sunt identice cu cele din curentul electric.
Gogu Constantinescu a fundamentat teoria sonicității și a construit motorul sonic.

Folosind o invenție a lui Gogu Constantinescu pe o aplicație a sonicității, aviația militară engleză a avut supremația în Primul Război Mondial.