Fişa bunului cultural disparut
Model registru obiectelor disparute

ROMÂNIA

 

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
ORDIN Nr. 2044

din 09.05.2001

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/11.01. 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi ale Legii nr. 182/25.10.2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, art. 78, alin. c,

Ministrul Culturii şi Cultelor emite prezentul

ORDIN

Art. 1. Se instituie Registrul bunurilor culturale distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal, aflate în proprietatea şi/sau gestionarea unor persoane juridice de drept public şi privat şi se aprobă Metodologia pentru înscrierea în Registrul bunurilor culturale distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal, aflate în proprietatea şi/sau gestionarea gestionarea unor persoane juridice de drept public şi privat, cuprinsă în anexa, parte integrantă a prezentului Ordin.

 

Art. 2. Direcţia Generală  a Patrimoniului Cultural şi Direcţia Muzee, Colecţii, Arte Vizuale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului Ordin.
 

 

MINISTRUL CULTURII ŞI CULTELOR

 

Acad. RĂZVAN THEODORESCU

ELABORAT:

Direcţia Muzee, Colecţii, Arte Vizuale      Paula Popoiu

 

AVIZAT:

Secretar de Stat: prof.univ.dr. Ioan Opriş

Direcţia Generală a Patrimoniului Cultural        Irina Arabagiu

Direcţia Legislaţie, Managemenet, Sinteze, Metodologii

Anexa

Metodologie pentru înscrierea

 în Registrul bunurilor culturale distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal

1.      Evidenţa bunurilor culturale distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal se face de către secretariatul Comisiei Naţionale Muzee, Colecţii, Arte Vizuale.

2.      Înscrierea în Registrul bunurilor culturale distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal a unui bun se realizează ca urmare a solicitării, în scris, a acestui lucru de către deţinătorul păgubit, în cel mai scurt timp de la constatarea prejudiciului.

3.      Înscrierea se realizează în urma depunerii la secretariatul Comisiei Naţionale Muzee, Colecţii, Arte Vizuale a unui dosar cuprinzând un referat privind condiţiile distrugerii, furtului, dispariţiei sau exportului ilegal, fişa bunului, conform modelului de mai jos şi fotografia acestuia.

4.      Secretariatul Comisiei Naţionale Muzee, Colecţii, Arte Vizuale va acorda un cod unic de identificare a bunului şi va anunţa organele competente. De asemenea, va răspunde solicitărilor de informaţii primite din partea unor organisme administrative şi profesionale.

5.      Secretariatul Comisiei Naţionale Muzee, Colecţii, Arte Vizuale va înainta Institutului de Memorie Culturală dosarul bunului pentru înscriere în baza de date a Registrul bunurilor culturale distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal şi arhivarea documentelor doveditoare în arhivă.

6.      Institutul de Memorie Culturală va asigura administrarea bazei de date a Registrul bunurilor culturale distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal şi arhivarea dosarelor şi va răspunde solicitărilor de informaţii primite prin secretariatul Comisiei Naţionale Muzee, Colecţii, Arte Vizuale.

7.      În cazul recuperării unui bun cultural furat, dispărut sau exportat ilegal, acesta va fi radiat din Registrul bunurilor culturale distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal, cu menţiunea datei şi a condiţiilor recuperării. Codul unic va rămâne nealocat.