Scopul şi sediul Societăţii

 

Art. 1 Societatea Culturală Domneşti, organizaţie apolitică de emancipare culturală a localităţii, persoană juridică în baza Hotărârii judecătoreşti, Sentinţa civilă nr. 4/PJ/2003 din 08.04.2003  fără scop lucrativ are în vedere:

- propăşirea comunei din punct de vedere cultural şi edilitar;

- păstrarea  şi conservarea patrimonului cultural al localităţii.

Art. 2 Sediul Societăţii este la Centrul Cultural Petre Ionescu Muscel, în Biblioteca Publică „Luca Paul”.

Art. 3 Durata de funcţionare a Societăţii este nelimitată.

Art. 4 Patrimoniul Societăţii cuprinde:

- 40 de medalii comemorative diverse provenite din donaţia dr. I. Donoiu;

- medalion Nichita  Stănescu;

- medalion Petre Ionescu-Muscel;

- medalion dr. Teja Papahagi;

- suma de 700000 lei lichizi, proveniţi din donaţii, aflaţi în custodia preşedintelui Comitetului de iniţiativă, până la obţinerea statului juridic al Societăţii.

Art. 15 Societatea îşi desfăşoară activitatea prin şedinţe periodice şi prin:

      a) comunicări, conferinţe, simpozioane;

      b) înregistrări foto, video a unor persoane

      c) organizarea de expoziţii cu fotografii, port popular, icoane şi obiecte de etnografie;

      d) activităţi ocazionate de aniversări cu fiii satului, evenimente locale, etc.;

      e) Societatea va edita un „Buletin” periodic.

      f) Societatea va sprijini Biblioteca Publica Luca Pauldin localitate prin conferinţe si alte activităţi, precum şi prin mărirea fondului de carte prin donaţii.

    g) Societatea se va preocupa pentru atragerea tineretului la fenomenul cultural al localităţii iar pentru legătura intre generaţii va înfiinţa o filială a elevilor.

Art. 16 În cadrul activităţilor prevăzute la Art. 15 se vor organiza dezbateri şi încuraja iniţiative pe teme de interes obştesc ca: apărarea mediului, reluarea tradiţiilor culturale locale prin serbări, cor, precum şi probleme de interes edilitar-gospodăresc şi a dării în circulaţie turistică a unor obiective din acest domeniu.

Art. 19 Consiliul director al Societăţii se alege de către Adunarea generală a Societăţii din patru în patru ani şi se compune din: preşedinte, trei vicepreşedinţi, un secretar, şase membri cu drept de vot şi trei membri consilieri supleanţi. Toate aceste funcţii sunt onorifice.

Art. 20 În cazul descompletării Consiliului director, acesta va funcţiona cu membrii rămaşi, până la Adunarea generală următoare, când consiliul va fi completat, conform Art. 14, lit. c din Statut.

Art. 21 Consiliul director se va întruni în şedinţe, lunar.

Art. 39 Veniturile Societăţii se compun din:

     a) cotizaţiile membrilor;

     b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

     c) venituri realizate din activităţi economice şi culturale;

     d) donaţii, sponsorizări sau legate;

     e) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

     f) alte venituri prevăzute în lege.

Art. 40 Veniturile Societăţii se pot folosi numai pentru buna desfăşurare a activităţii (corespondenţa, editarea Buletinului, imprimate, cheltuieli de cancelarie, etc.) şi pentru realizarea acţiunilor produse.

Art. 42 În caz de dizolvare a Societăţii, întregul patrimoniu agonisit va trece la biblioteca Publica „Luca Paul” Domneşti.

Art. 43 Activitatea Societăţii Culturale nu se va suprapune unor activităţi ale autorităţilor comunale sau a instituţiilor de cultură şi nu va interveni în treburile acestora, ci se vrea un sprijin al lor.

Art. 44 Societatea va avea ştampila oficială cu emblema „Poarta de la Biserica se Sus”.

Art. 45 Societatea poate alege un număr de membri onorifici nelimitat.

Statutul de funcţionare a Societăţii Culturale

CONSILIUL DIRECTOR AL SOCIETĂŢII

   dr. Ion Donoiu - Preşedinte al Societăţii

         ing. Constantin Hănescu - vicepreşedinte

         ec. Petre Avramescu - vicepreşedinte

         ec. Angela Hiru - vicepreşedinte

         prof. Ion Toader - secretar

         prof. Ion Gulie - trezorier

         prof. Gabriel Zăvoianu - consilier

         Adrian  Achim - consilier

         prof. Gicu Grigorescu - consilier