Informaţii personale
Nume/Prenume CAROL W KÖNIG Telefon
Mobil: + 40 / 0722.335.8.52 /   Fax
  E-mail
carolkoenig@yahoo.com
Cetăţenia   Română / naţionalitatea: germană
Data naşterii 9.10.1934
Locul de munca /
Aria ocupationala
  Ministerul Culturii
Expert pentru Patrimoniul Cultural Naţional Mobil, colaborator la Institutul Naţional de Cercetare şi Formare Culturală
Experienta profesionala
Perioada   1959-1962
Funcţia sau postul ocupat profesor de istorie şi geografie
Principalele activităţi şi responsabilităţi Specifice calităţii de profesor şi diriginte de clasă
Numele si adresa angajatorului Şcoala elementară de VIII ani, din comunele Arţari şi Belciugatele (judeţele Ialomiţa şi Călăraşi),
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Istoria României, istoria universală, geografie - clasele V - VIII
Perioada   1962-1965, 1965-1967, 1967-1972, 1972 - 1989
Funcţia sau postul ocupat Îndrumător, muzeograf, muzeograf principal, şef de secţie
Principalele activităţi si responsabilităţi Îndrumare în muzeu, lecţii speciale pe teme istorice (in incinta muzeului şi în ţară), cercetare (arhivă, bibliotecii, periodice de specialitate: arheologică; istorie militară (tactică, strategie, armament de foc, faleristică, heraldică şi de patrimoniu cultural (mobil şi imobil), fişe analitice de evidenţă, punere în valoare a patrimoniului, publicaţii (articole, cărţi, comunicări ştiinţifice), organizări de depozite ale patrimoniului muzeal, expoziţii temporare şi permanente, conferinţe, predarea unor cursuri de specializare în muzeografie, istoria tehnicii militare (armament de foc portativ şi greu - identificare, datare, tipologie, clasare) , participări la sesiuni naţionale si internaţionale, emisiuni radio -TV, consultaţii la filme de lung şi scurt metraj, proiecte şi programe culturale (lunare, anuale şi de perspectivă) , organizări / reorganizări ale expoziţiei de bază a MMC (1963 - 1965, 1970 -1975, 1985 - 1989), coordonarea Secţiei de Istorie Militară a Evului Mediu, a sectorului de armament şi a parcului de tehnică militară
- coordonarea întregii acţiuni de identificare, tipologie, datare, evidenţă şi parţial fişare a armamentului de foc din colecţia Muzeului Naţional Peleş - Sinaia în anii 1965-1981; amenajarea depozitului de armament al Muzeului Peleş, de la Posada (1978-1979); selectarea, reorganizarea, concepţia tematică şi reexpunerea armele de foc din toate sălile cu armament ale Muzeului Naţional Peleş (acţiune realizată, la aceea dată, în colaborare cu directorul general al muzeului, Dan Popa şi şeful secţiei de istorie militară veche de la Muzeul Militar Central, col. Dr. Cristian M.Vlădescu care s-au ocupat de armele albe) - 1979-1981, unele completări în cadrul expunerii s-au mai realizat şi după această dată;
- identificarea, selectarea şi în parte recuperarea armamentului depistat în depozitele de recuzite ale unor teatre din Bucureşti şi provincie, salvând de la degradare sau distrugerea totală a unor piese de patrimoniu cultural transferate acestor instituţii, în mare parte prin confiscări abuzive de la casa regală sau din colecţiile private, în timpul regimului totalitar comunist
- depistarea, identificarea şi în parte recuperarea armamentului din fondul casei regale române - descompletat şi înstrăinat în timpul regimului totalitar comunist;
- elaborarea Normelor de evaluare a armamentului de foc şi redactarea Instrucţiunilor de completare a fişelor analitice de evidenţă pentru bunurile culturale mobile la armament Bucureşti, 1980;
Numele si adresa angajatorului Ministerul Apărării Naţionale / Muzeul Militar Central, după 1990 numit - Muzeul Militar Naţional, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Studii şi cercetări de istorie militară a României, studiul colecţiilor din patrimoniul Muzeului Militar, studiul colecţiilor de arme din Castelul Peleş şi alte mari muzee din ţară; am activat în cadrul Secţiilor de istorie militară veche, a evului mediu, a epocilor modernă şi contemporană
Perioada   1989 -1990
Funcţia sau postul ocupat cercetător ştiinţific
Principalele activităţi si responsabilităţi cercetare arhivă şi biblioteci, fişare documente, coordonarea finalizării expoziţiilor de bază ale Muzeului Militar Central (1989), recuperarea unor documente şi bunuri de factură militară de la Comitetul Central P:C:R şi a reşedinţei fostului dictator
Numele si adresa angajatorului Ministerul Apărării Naţionale / Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară, Bucureşti,
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Studii şi cercetări de istorie militară, finalizarea amenajării sectorului de arme, parcului de tehnică de luptă şi a atelajelor regale din MMC, organizarea ştiinţifică a depozitelor
Perioada   1990 - 1991, 1991 - 1992
Functia sau postul ocupat muzeograf principal, şef secţie Colecţii
Principalele activităţi si responsabilităţi Cercetare, proiecte, programe, organizări de expoziţii, punere în valoare a patrimoniului, coordonarea secţiei Colecţii
Numele si adresa angajatorului Ministerul Apărării Naţionale / Muzeul Militar Naţional Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Studiul şi organizarea colecţiilor MMN, coordonarea serviciilor de supraveghere din MMN
Perioda   1992 - 1994, 1994 - 1995, 1995
Funcţia sau postul ocupat Director general adjunct, director adjunct , consilier principal
Principalele activităţi şi responsabilităţi - organizarea şi coordonarea activităţilor desfăşurate de către Direcţia Muzeelor şi Colecţiilor în domeniul depistării, cercetării, ocrotirii, conservării, restaurării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional ;
- întocmirea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, Direcţiei Muzeelor şi Colecţiilor
- iniţierea unor programe, proiecte şi activităţi culturale
- iniţierea unor proiecte de legislaţii, norme, şi ordine privind protecţia patrimoniului cultural mobil;
- îndrumarea , coordonarea şi supravegherea desfăşurării activităţilor specifice din cadrul muzeelor din România;
- am participa la principalele manifestări cultural-ştiinţifice organizate cu sprijinul material sau de specialitate al Direcţiei Muzeelor şi Colecţiilor sau al Inspectoratelor judeţene pentru Cultură (peste 100 de acţiuni);
- am asigurat în calitate de membru sau secretar al Comisiei Naţionale al Muzeelor şi Colecţiilor buna desfăşurare a şedinţelor Comisiei
- între anii 1992-1995 am reprezentat Direcţia Muzeelor şi Colecţiilor la întâlnirile oficiale cu delegaţiile străine, în ţară sau din străinătate, din dispoziţia conducerii Ministerului Culturii.
- am participat la Comisia Internaţională de redactare a "Convenţiei Internaţionale de Recuperarea Bunurilor Culturale furate sau ilicit exportate", Roma, 1995 şi la congrese, simpozioane sau manifestări culturale internaţionale (Sevilia, Madrid, Paris, Nyregyhaza)
Numele si adresa angajatorului Direcţia Muzeelor şi Colecţiilor / Ministerul Culturii, Bucureşti,
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Coordonare, organizare, control, iniţiere, planificare şi participare la proiecte şi programe
Perioada   1996 - 2003
Funcţia sau postul ocupat Director,
Principalele activităţi si responsabilităţi - iniţiererea, redactarea şi administrarea în cadrul strategiei generale a Ministerului Culturii şi Cultelor, a programului sectorial pentru minorităţi naţionale din România - "PROETNICULTURA"
- întocmirea strategiei, obiectivelor, programelor şi proiectelor ale Direcţiei Minorităţi Naţionale în domeniul de competenţă al acestui compartiment;
- întocmirea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Minorităţi Naţionale ;
- am iniţiat, colaborat şi sprijinit principalele programe, proiecte şi manifestări cultural-ştiinţifice sprijinite, organizate sau coordonate de către Direcţia Minorităţi Naţionale;
- am participat ,ca reprezentant al M.C.C., la peste 150 de acţiuni şi manifestări culturale
- din ianuarie 1996 am reprezentat Direcţia Minorităţi Naţionale la întâlnirile oficiale cu delegaţiile străine din ţară sau străinătate, din dispoziţia conducerii Ministerului Culturii (actualmente Ministerul Culturii şi Cultelor);
- delegaţiile oficiale ministeriale sau guvernamentale (1996 - 2003):
- Comisia Guvernamentală Mixtă Româno-Germană pentru Probleme ale Etnicilor Germani, Bucureşti 1997; Bonn, 1999; Timişoara 2000; Berlin 2002; - Subcomisia Guvernamentală Mixtă Româno-Germană pentru Cultură şi Invăţământ a Etnicilor Germani din România, Wiesbaden, 1999, Germania; Berlin, Germania 2002
- Comisia Guvernamentală Mixtă Româno - Ucraineană, Kiev, 1999, Ucraina şi Comisia Mixtă Interguvernamentală Româno - Ucraineană de cooperare pe problemele minorităţilor, Bucureşti, 2001 şi Cernăuţi 2002
- Comitetul româno - maghiar de colaborare în problemele minorităţilor naţionale, Gyula 2002,;
- Comisia Guvernamentală România - Bavaria, Bucureşti 2003
- Participări la congrese şi simpozioane internaţionale (Barcelona, Amsterdam, Liege şi Bruxelles, Torino, Tübingen, Bayreuth, Kloster Banz, Nyregyhaza, Bad Ischel, Nauders, Budapesta, Madrid, Sofia)
Numele si adresa angajatorului Direcţia Minorităţi Naţionale / Ministerul Culturii - din anul 2001 Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Coordonare, control, iniţiere, cooperare la programe şi proiecte
Perioada   2003 - 2009
Funcţia sau postul ocupat Director adjunct, director intermediar, director adjunct ,collaborator/consilier la Ministerul Culturii şi Cultelor pe problemele culturii minorităţilor naţionale, vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor (2005 - 2009)
Principalele activităţi si responsabilităţi - din iulie 2003 - 2009 colaborator/consilier al M.C.C. pentru problemele minorităţilor naţionale (în mod special pentru minoritatea germană) şi director adjunct al Centrului pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii (din 2006 denumit: Centrul de Pregătire Profesională în Cultură)
- întocmirea rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale de activitate;
- întocmirea strategiei, obiectivelor, programelor şi proiectelor ale Direcţiei Minorităţi Naţionale în domeniul de competenţă al acestui compartiment;
- desfăşurarea examenelor Comisiilor de atestare a calităţilor profesionale;
- organizarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire profesională;
- predarea unor cursuri de specializare (muzeografie, arme - armament);
- din 2003, la nivelul meu de competenţă, reprezint interesele Ministerului Culturii şi Cultelor şi ale Centrului pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii (din 2006 denumit: - Centrul de Pregătire Profesională în Cultură)
- delegaţiile oficiale ministeriale sau guvernamentale (2003 - 2006):
- Comisia Guvernamentală Mixtă Româno-Germană pentru Probleme ale Etnicilor Germani: Sibiu 2003; Berlin 2005 ; Bucureşti, 2008
- Comisia Guvernamentală România - Bavaria, Bucureşti, 2003, München, 2005; Nürnberg 2008
- Delegaţia oficială a M.M.C. la Budapesta 2004
- Delegaţie oficială a MCC la : Ulm, München 2005, la Ulm, München, Nürnberg, Tübingen, Stuttgart 2006, Tübingen 2007
- Târgul de carte de la Leipzig, 2007
- Comisia Guvernamentală România Baden - Württemberg, Bucureşti 2006
- participări la congrese şi simpozioane internaţionale de specialitate Tübingen, Bayreuth, Nyregyhaza, Nauders, Budapesta, Madrid, Sofia)
Numele si adresa angajatorului Ministerul Culturii şi Cultelor, Centrul pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii - din 2005 Centrul de Pregătire Profesională În Cultură
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Coordonare, organizare, control, iniţiere, colaborare la programe şi proiecte pentru CPPC, cursuri, consiliere pentru conducerea MCC, membru sau preşedinte al unor comisii
Perioada   2009 -2012, 2013 -
Funcţia sau postul ocupat - Colaborator /consilier la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Cultural , Direcţia Relaţii Internaţionale şi Interculturalitate pe problemele culturii minorităţilor naţionale şi relaţii culturale cu R F.Germania (2009 - 2012)
- Colaborator /consilier la Ministerul Culturii, pe problemele privind cultura minorităţilor naţionale, a conservării, devoltării şi promovării culturii minorităţii germane din România, a bunelor relaţii culturale cu Republica Federală Germania şi a Stragiei Guvernului României pentru incluziunea cetăţenilor români de etnie romă. (2013 - )
Principalele activităţi si responsabilităţi - întocmirea rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale de activitate;
- întocmirea strategiei, obiectivelor, programelor şi proiectelor anuale ale Direcţiei Relaţii Internaţionale si Interculturalitate în domeniul meu de competenţă din cadrul direcţiei;
- delegaţiile oficiale ministeriale sau guvernamentale (2009 - 2012):
- Comisia Guvernamentală Mixtă Româno-Germană pentru Probleme ale Etnicilor Germani: Berlin 2009; Sibiu 2010 ; Berlin, 2011
- Delegaţie oficială a MCC la : la Ulm 2011,2012; München 2010, 2011, 2012; Dusseldorf 2011, 2012; Nürnberg 2012.
- întocmirea rapoartelor lunare de activitate (2013 - );
- întocmirea strategiei, obiectivelor, programelor şi proiectelor anuale ale Copartimentului Interculturalitate în domeniul meu de competenţă in cadrul compartimentului;
- participări la conferinţe, simpozioane, comisii, proiecte şi manifestări culturale din ţară şi srăinătate în cadrul unor delegaţii oficiale ministeriale sau guvernamentale (2013 - );
- Comisia Guvernamentală Mixtă Româno-Germană pentru Probleme ale Etnicilor Germani: Sibiu 2013
Educatie si formare
Perioada   1954 - 1959
Calificarea / diploma obţinută Facultatea de Istorie din Bucureşti, iar din 1959 absolvent şi licenţiat în istoria universală medievală, modernă şi contemporană
Domenii principale studiate / competente dobândite Istoria universală şi a României, profesor
Numele si tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Studii universitare / profesor
Perioada   1963
Calificarea / diploma obtinuta definitivat, profesor de istorie
Domenii principale studiate / competenţe dobândite istorie
Numele si tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Ministerul Învăţământului / Institutul de Perfecţionare a cadrelor Didactice, Adeverinţa nr. 1396 / 31.08.1963
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Post universitare / profesor definitiv
Perioada   1972
Calificarea / diploma obţinută Doctorand, absolvit examenele / nefinalizat (nu am mai prezentat referatele)
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Istoria Evului Mediu
Numele si tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Bucureşti / Facultatea de Istorie
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare nefinalizat
Perioada   1981 - 1985
Calificarea / diploma obţinută absolvent al Programului de perfecţionare a pregătirii pentru organizarea şi conducerea ştiinţifică a instituţiilor muzeale
Domenii principale studiate / competenţe dobândite management muzeal, manager de instituţie muzeală
Numele si tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul de Pregătire a cadrelor din Ministerul Culturii, Calea Dorobanţilor nr. 99A, Bucureşti
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Perfecţionare / muzeograf / şef de secţie
Perioada   1989 - 1990
Calificarea / diploma obţinută cercetător ştiinţific / 1989 -
Domenii principale studiate / competente dobândite istorie militară,
Numele si tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Ministerul Apărării Naţionale / Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară, Bucureşti, Proces - Verbal nr. PN 492 / 10.10.1989, Bucureşt
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare
cercetător ştiinţific
Perioada   1999
Calificarea / diploma obţinută Membru de onoare
Domenii principale studiate / competente dobândite istoria armelor vechi, specialist în domeniul istoriei armamentului
Numele si tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Accademia di S. Marciano, Torino, Italia / Proces - Verbal al adunării ordinare a A.S.M.din 17. 04.1999, Torino, Italia
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Membru de onoare
Perioada   2003
Calificarea / diploma obţinută Absolvent al Programului de Perfecţionare - Fundamentarea deciziei administrative
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Legislaţie, norme
Numele si tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Ministerul Administraţiei Publice / Institutul Naţional de Administraţie
Certificat: Seria A, nr. 1177 / nr. 3236, 15.08.2003
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare perfecţionare
Perioada   2004
Calificarea / diploma obţinută Expert pentru Patrimoniul Cultural Naţional Mobil
Domenii principale studiate / competente dobândite Istorie militară, istoria armamentului, armament
Numele si tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Ministerul Culturii şi Cultelor
Atestat: nr. 316, 15.01.2004
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Expert
Aptitudini si competente personale
Limba materna   Română / germană

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris
Nivel european (*) Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare
           
 
Limba germană germană germană germană
Limba franceză franceză franceză franceză
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi
Competente si abilitati sociale Capacitate de a lucra individual şi în echipă, integrare rapidă în colectiv, spirit de iniţiativă, de muncă în echipă, de colaborare cu ONG, de dialog cu personalul instituţiei, putere de convingere
Competente si aptitudini organizatorice Experienţă în ştiinţa conducerii, în elaborarea, organizarea, coordonarea şi urmărirea unor programe,proiecte şi activităţi culturale
Competente si aptitudini tehnice
Competente si aptitudini artistice desen
Alte competente si aptitudini - Am fost sau sunt şi in prezent membru în diferite societăţi academice, ştiinţifice sau comisii ca:
- membru de Onoare al Academiei San Marciano, Torino, din 1999, Italia;
- membru în Comisia Naţională I.C.O.M. pentru România (din 1976 -1990)
Comisia de achiziţii a Muzeului Naţional de Istorie a României în 1978-1999
- membru al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor din 1992-2001; 2013 - vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi preşedinte al Subcomisiei pentru Ştiinţă şi Tehnică din 2005 - 2009; membru de onoare al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor 2011 -
- vicepreşedinte în Comisia de achiziţii a Ministerului Culturii în 1992-1995;
- membru în Comitetul Interministerial pentru Minorităţi Naţionale, în anii 2000 - 2003;
- preşedinte al Comisiei Ministeriale pentru Romi, din 2001 - 2003, 2011
- membru în Comisia ministerială a M.C.C. pentru rromi, din 2001 - 2005 , 2012 - 2016
Ordine, medalii, diplome, distincţii primite Române
Ordinul Naţional „PENTRU MERIT", în grad de cavaler, 2020
Ordinul „MERITUL CULTURAL", în grad de ofiţer, 2004
Străine
Ordinul CRUCEA DE MERIT, în grad cavaler al Republicii Federale Germania, 2013

Ordinul „CRUCEA CĂZĂCEASCĂ", Ucraina, 2004