cIMeC Homepage
TRAIAN MOLDOVAN - Sculptura
Imagine..

"Doamne tu ești cel din urmă gând, mergi înaintea mea când mă cheamă steaua ce a rea și dușmanul pândind ațintit la pământ."
"Singur în noaptea exilului sunt fără arme, fără poruncă, fără pâine. Să mă pierd de mine-însumi aș vrea, dar mă urmează viața ca un câine."
"Doamne, mergi înaintea mea ca un înger cu sabia de lumină. Voi sparge prin beznă cărarea cea grea pas cu pas: ca un viteaz, ca un drumeț, ca un tâlhar după legile acestui hotar de dibuiri, de încleștări, de viclenie, până la capăt. De un cântec noaptea va fi plină. Căile tale toate duc în lumină."
Ion Vinea

[ Biografie | Expoziții | Album | English Version]