HOMERegistrele experţilor şi specialiştilor în patrimoniul cultural naţional,
acreditaţi de Ministerul Culturii

DENUMIRE
NORME
FORMULARE
REGISTRUL ARHEOLOGILOR OMCC 2214/27.09.2005 pentru aprobarea metodologiei de înscriere în Registrul Arheologilor Fişă tip de înscriere în Registrul Arheologilor

Norme de completare a fişei tip de înscriere în Registrul Arheologilor
REGISTRUL EXPERŢILOR PENTRU PATRIMONIUL CULTURAL MOBIL (R1)

REGISTRUL CONSERVATORILOR ŞI RESTAURATORILOR ACREDITAŢI (R2)

CAUTĂ EXPERŢI în BAZA DE DATE ON-LINE...

Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2009/12.02.2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a experţilor

Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2008/12.02.2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor Notă.Aceste acte au fost create utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice (mărci înregistrate ale Wolters Kluwer) la data 26-Nov-2010.

 

Cerere-tip pentru obţinerea atestatului de expert în patrimoniul mobil

Cerere-tip pentru obţinerea atestatului de expert în conservare şi restaurare

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII PRIVIND OBȚINEREA ATESTATULUI DE EXPERT vă rugăm să vă adresați Directiei Patrimoniu Cultural - Serviciul Patrimoniu Mobil si Imaterial 021 2244421.

ATESTAREA SPECIALIŞTILOR, EXPERŢILOR ŞI VERIFICATORILOR TEHNICI ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII MONUMENTELOR ISTORICE

În baza Legii nr. 211/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii şi a H.G. nr. 427/20.06.2019 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului - INP, activitatea de atestare în domeniul protejării monumentelor istorice este desfăşurată de Institutul Naţional al Patrimoniului.

ORDINUL nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/122071