LEGE nr.5 din 6 martie 2000
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 152/12 apr. 2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, potrivit anexelor nr. I-IV care fac parte integrantă din prezenta lege.

(2) În înțelesul prezentei legi, zone protejate sunt zonele naturale sau construite, delimitate geografic și/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural și/sau cultural și sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu.

Art. 2. - Legea evidențiază zonele naturale protejate de interes național și identifică valorile de patrimoniu cultural național, care necesită instituirea de zone protejate pentru asigurarea protecției acestor valori.

Art. 3. - Lucrările de salvare, protejare și de punere în valoare a patrimoniului din zonele protejate sunt de utilitate publică, de interes național.

Art. 4. - (1) Zonele naturale protejate de interes național și monumentele naturii, precum și gruparea geografică și localizarea teritorială a zonelor naturale protejate de interes național sunt prevăzute în anexa nr. I la prezenta lege.

(2) Regimul zonelor naturale protejate de interes național se reglementează prin lege specială.

Art. 5. - (1) Valorile de patrimoniu cultural de interes național sunt prevăzute în anexa nr. III la prezenta lege.

(2) Autoritățile administrației publice locale, cu sprijinul autorităților publice centrale cu atribuții în domeniu, vor delimita, în baza unor studii de specialitate, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, zonele de protecție a valorilor de patrimoniu cultural, prevăzute în anexa nr. III.

(3) În vederea instituirii zonelor protejate autoritățile administrației publice locale vor întocmi documentațiile de urbanism și regulamentele aferente, elaborate și aprobate potrivit legii, care vor cuprinde măsurile necesare de protecție și conservare a valorilor de patrimoniu cultural național din zonă.

(4) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va întocmi Metodologia de elaborare a documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

Art. 6. - Anexele nr. I și III la prezenta lege se pot reactualiza periodic, pe măsura identificării de noi valori de patrimoniu natural sau cultural, precum și a modificărilor intervenite asupra valorilor protejate. Declararea și delimitarea zonelor protejate aferente noilor valori de patrimoniu se fac potrivit legii.

Art. 7. - Prevederile Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate sunt obligatorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, care vor asigura preluarea acestor prevederi în documentațiile de amenajare a teritoriului județelor, municipiilor, orașelor și comunelor.

Art. 8. - (1) Lucrările necesare de salvare, cercetare, restaurare, protejare, conservare și de punere în valoare a patrimoniului din zonele protejate de interes național se vor executa numai în baza avizelor și aprobărilor autorităților administrative și forurilor științifice din domeniu, prevăzute de lege. Aceste lucrări se cuprind în listele de investiții anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite, pe bază de documentații tehnico-economice elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale, și se finanțează, în completare, în limita fondurilor aprobate cu această destinație, prin legile bugetare anuale.

(2) Finanțarea totală sau parțială a lucrărilor se poate face și de alți investitori, persoane fizice sau persoane juridice, din donații sau din alte fonduri alocate de organisme internaționale sau din resurse financiare obținute în baza unor convenții bilaterale ori multilaterale, în condițiile stabilite de lege.

Art. 9. - Nerespectarea măsurilor specifice de conservare și de protejare a zonelor protejate atrage, potrivit legii, răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

Art. 10. - (1) Până la delimitarea prin studii de specialitate a zonelor de protecție a valorilor de patrimoniu cultural, prevăzute în anexa nr. III, în condițiile art. 5 alin. (2), se instituie zone de protecție a monumentelor istorice, de 100 metri în municipii și orașe, de 200 metri în comune și de 500 metri în afara localităților.

(2) Distanțele sunt măsurate de la limita exterioară a terenurilor aferente monumentelor istorice definite la art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural național, aprobată prin Legea nr. 41/1995.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi dispozițiile referitoare la avizarea lucrărilor în zonele de protecție a monumentelor, prevăzute la art. 6 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr.27/1992 privind unele măsuri pentru protecția patrimoniului cultural național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.215 din 28 august 1992, cu modificările ulterioare, nu se mai aplică în cazul valorilor de patrimoniu cultural național prevăzute în anexa nr. III la prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VASILE LUPU

București, 6 martie 2000.
Nr. 5.


ANEXA 1

I. ZONE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NATIONAL SI MONUMENTE ALE NATURII*)

Potrivit legii, Delta Dunarii are regim de rezervatie a biosferei, de sit natural cu valoare de patrimoniu natural mondial si de zona umeda de importanta internationala (sit Ramsar).

Unele suprafete din perimetrul parcurilor nationale Retezat si Rodna au regimul de rezervatie a biosferei, potrivit programului UNESCO-Omul si Biosfera.

La pct. 2.0 din prezenta anexa, prescurtarile PN, DD vor avea urmatoarele semnificatii:

PN - rezervatii naturale incluse in perimetrul parcurilor nationale sau naturale;

DD - rezervatii naturale incluse in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii".

*) Elaborata in baza datelor existente la data de 1 octombrie 1998, in conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 privind protectia mediului inconjurator.

  1.0. Rezervatii ale biosferei, parcuri nationale sau naturale
------------------------------------------------------------------------------
 Pozi-       Denumirea    Suprafata        Judetul   
 tia                 (ha) 
------------------------------------------------------------------------------
 A  Delta Dunarii         580.000,00 Tulcea, Constanta
 B  Domogled-Valea Cernei      60.100,00 Caras-Severin, Mehedinti, Gorj
 C  Retezat             38.047,00 Hunedoara
 D  Portile de Fier        115.655,80 Caras-Severin, Mehedinti
 E  Cheile Nerei-Beusnita      37.100,00 Caras-Severin
 F  Muntii Apuseni         75.784,00 Alba, Bihor, Cluj
 G  Rodna              46.399,00 Bistrita-Nasaud, Maramures, 
                         Suceava
 H  Bucegi             32.663,00 Arges, Brasov, Dambovita,
                         Prahova
 I  Cheile Bicazului-Hasmas     6.575,00 Neamt, Harghita
 J  Ceahlau             8.396,00 Neamt
 K  Calimani            24.041,00 Bistrita-Nasaud, Suceava, 
                         Mures
 L  Cozia              17.100,00 Valcea
 M  Piatra Craiului         14.800,00 Arges, Brasov
 N  Gradistea Muncelului-Cioclovina 10.000,00 Hunedoara
 O  Semenic-Cheile Carasului    36.664,80 Caras-Severin
 P  Muntii Macinului        11.321,00 Tulcea
 R  Balta Mica a Brailei      17.529,00 Braila
------------------------------------------------------------------------------

  2.0. Rezervatii si monumente ale naturii
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.       Denumirea          Localitatea     Suprafata
 crt.                                 (ha) 
------------------------------------------------------------------------------
 0          1               2         3 
------------------------------------------------------------------------------
                Judetul Alba
2.1.  Detunata Goala            Comuna Bucium        24,00
2.2.  Rapa Rosie              Orasul Sebes        25,00
2.3.  Detunata Flocoasa          Comuna Bucium        5,00
2.4.  Pintenii din Coasta Jinei      Comuna Sugag,        1,00
                      satul Dobra 
2.5  Oul Arsitei             Comuna Sasciori, satul 
                      Tonea si comuna Pianu    0,20
2.6.  Masa Jidovului            Comuna Sugag, satul Tau 
                      Bistra            0,20
2.7.  Stanca Grunzii            Comuna Sugag, satul Tau
                      Bistra            0,20
2.8.  Piatra Despicata           Comuna Rosia Montana     0,20
2.9.  Pestera Vanatarile Ponorului     Comuna Ponor         5,00
2.10. Pestera Ghetarul Scarisoara PN-F   Comuna Garda de Sus     (1,00)
2.11. Pestera Ghetarul de la Vartop PN-F  Comuna Arieseni, satul
                      Casa de Piatra       (1,00)
2.12. Cheile Rametului           Comuna Ramet, satul 
                      Valea Manastirii      40,00
2.13. Huda lui Papara PN-F         Comuna Salciua, satul 
                      Sub Piatra         (4,50)
2.14. Padurea Vidolm            Comuna Ocolis, satul
                      Vidolm           44,20
2.15. Poiana cu narcise de la Negrileasa  Comuna Bucium        5,00
2.16. Molhasurile Capatanei        Comuna Bistra        5,00
2.17. Poienile cu narcise din Tecsesti   Comuna Intregalde, satul 
                      Tecsesti           2,00
2.18. Iezerul Surianul           Orasul Cugir        20,00
2.19. Calcarele de la Ampoita       Comuna Metes, satul 
                      Ampoita           10,00
2.20. Cheile Intregalde          Comuna Intregalde, 
                      satul Modolesti       25,00
2.21. Cheile Valisoarei          Comuna Livezile, 
                      satul Valisoara       20,00
2.22. Sesul Craiului-Scarita Belioara   Comuna Posaga, satul
                      Posaga de Sus        47,70
2.23. Calcarele cu orbitoline de la    Comuna Metes         2,00
    Piatra Corbului
2.24. Dealul cu Melci           Comuna Vidra         5,00
2.25. Paraul Bobii             Municipiul Aiud, satul 
                      Garbova de Sus        1,50
2.26. Calcarele de la Valea Mica      Orasul Zlatna, satul
                      Valea Mica          1,00
2.27. Padurea Sloboda           Municipiul Aiud       20,00
2.28. Iezerul Ighiel            Comuna Ighiu, satul
                      Ighiel           20,00
2.29. Taul fara fund de la Bagau      Lopadea Noua         7,40
2.30. Cheile Gardisoarei PN-F       Comuna Arieseni      (15,00)
2.31. Cheile Ordancusei PN-F        Comuna Garda de Sus    (10,00)
2.32. Cheile Albacului PN-F        Comuna Albac        (35,00)
2.33. Cheile Vaii Morilor         Comuna Vidra, satul 
                      Ponorel           30,00
2.34. Cheile Posegii            Comuna Posaga, satul
                      Posaga de Sus        10,00
2.35. Cheile Runcului           Comuna Ocolis, 
                      satul Runc         20,00
2.36. Cheile Pociovalistei         Comuna Ocolis, 
                      satul Runc         25,00
2.37. Cheile Glodului           Comuna Almasu Mare,
                      satul Glod         20,00
2.38. Cheile Cibului            Comuna Almasu Mare     15,00
2.39. Cheile Caprei            Orasul Zlatna,
                      satul Fenes         15,00
2.40. Cheile Ampoitei           Comuna Metes, satul
                      Lunca Ampoitei       15,00
2.41. Cheile Vaii Cetatii         Comuna Galda de Jos     10,00
2.42. Cheile Galditei si Turcului     Comuna Intregalde      80,00
2.43. Cascada Varciorog          Comuna Arieseni       5,00
2.44. Cascada Pisoaia           Comuna Vidra, 
                      satul Nemesi         5,00
2.45. Piatra Cetii             Comuna Intregalde      75,00
2.46. Luncile Prigoanei          Comuna Sugag        15,00
2.47. Piatra Bulbuci            Orasul Zlatna, 
                      satul Fenes         3,00
2.48. Piatra Tomii             Comuna Ceru Bacainti, 
                      satul Bulbuc         1,00
2.49. Piatra Varului            Comuna Metes         1,00
2.50. Piatra Boului            Comuna Metes         3,00
2.51. Piatra Poienii            Comuna Ighiu, 
                      satul Ighiel         1,00
2.52. Piatra Grohotisului         Comuna Ighiu, 
                      satul Ighiel         5,00
2.53. Bulzul Galzii            Comuna Galda de Jos     3,00
2.54. Cheile Galzii            Comuna Galda de Jos     1,00
2.55. Cheile Tecsestilor          Comuna Intregalde      5,00
2.56. Cheile Pravului           Comuna Ramet,
                      satul Cheia         3,00
2.57. Cheile Piatra Baltii         Comuna Ramet, 
                      satul Cheia         2,00
2.58. Cheile Geogelului          Comuna Ponor         5,00
2.59. Cheile Plaiului           Comuna Livezile       2,00
2.60. Avenul din Hoanca Urzicarului PN-F  Comuna Rosia Montana, 
                      satul Vartop        (1,00)
2.61. Coiba Mica PN-F           Comuna Arieseni,
                      satul Casa de Piatra    (1,00)
2.62. Coiba Mare PN-F           Comuna Arieseni, 
                      satul Casa de Piatra    (1,00)
2.63. Pestera Vartopasu          Comuna Arieseni,
                      satul Casa de Piatra     1,00
2.64. Huda Orbului PN-F          Comuna Arieseni, 
                      satul Casa de Piatra    (1,00)
2.65. Hodobana PN-F            Comuna Arieseni, 
                      satul Hodobana       (1,00)
2.66. Avenul cu doua intrari PN-F     Comuna Arieseni,
                      satul Hodobana       (1,00)
2.67. Izbucul Tauzului PN-F        Comuna Arieseni, 
                      satul Hodobana       (1,00)
2.68. Hoanca Apei PN-F           Comuna Garda de Sus     (1,00)
2.69. Avenul de la Tau PN-F        Comuna Garda de Sus     (1,00)
2.70. Pojarul Politei PN-F         Comuna Garda de Sus     (1,00)
2.71. Avenul din sesuri PN-F        Comuna Garda de Sus     (1,00)
2.72. Izbucul Politei PN-F         Comuna Garda de Sus     (0,20)
2.73. Izbucul Cotetul Dobrestilor PN-F   Comuna Garda de Sus     (0,20)
2.74. Pestera de sub Zgurasti PN-F     Comuna Garda de Sus     (1,00)
2.75. Pestera Poarta lui Ionele PN-F    Comuna Garda de Sus     (0,10)
2.76. Pestera Dirninii PN-F        Comuna Horea, 
                      satul Matisesti       (1,00)
2.77. Izbucul Matisesti PN-F        Comuna Horea, 
                      satul Matisesti       (1,00)
2.78. Pesterile Lucia           Comuna Sohodol        1,00
2.79. Pestera de la Grosi         Comuna Salciua, 
                      satul Sub Piatra       1,00
2.80. Cheile Mandrutului          Comuna Scarisoara      3,50
2.81. Cheile Silosului           Comuna Rimetea, 
                      satul Coltesti        3,00
2.82. Cheile Manastirii          Comuna Ramet, 
                      satul Valea Manastirii   15,00
2.83. Piatra Corbului           Comuna Rosia Montana     5,00
                Judetul Arad
2.84. Pestera Valea Morii         Comuna Moneasa        5,00
2.85. Dosul Laurului            Comuna Gurahont,
                      satul Zimbru        32,20
2.86. Baltele Gurahont           Comuna Gurahont       2,00
2.87. Runcu-Grosi             Comuna Barzava       261,80
2.88. Poiana cu narcise Rovina       Orasul Ineu         0,10
2.89. Balta Rovina             Orasul Ineu        120,00
2.90. Balta Soimos             Orasul Lipova        1,00
2.91. Padurea Sic             Comuna Carand, 
                      satul Selistea       17,80
2.92. Pestera lui Dutu           Comuna Savarsin, 
                      satul Caprioara       0,10
2.93. Pestera Sinesie           Comuna Savarsin       0,10
2.94. Locul fosilifer Monorostia      Comuna Barzava        0,10
2.95. Locul fosilifer Zabalt        Comuna Dorgos, 
                      satele Ususau si Zabalt   5,00
2.96. Padurea de stejar pufos de la Carand Comuna Carand        2,10
2.97. Rezervatia de soluri saraturate   Comuna Socodor       95,00
2.98. Arboretul Macea           Comuna Macea        20,50
                 Judetul Arges
2.99. Microrelieful carstic de la Cetateni Comuna Cetateni       10,00
2.100. Granitul de la Albesti        Comuna Albesti de Muscel   0,50
2.101. Locul fosilifer Suslanesti      Comuna Mioarele, 
                      satul Suslanesti       3,50
2.102. Calcarul numulitic de la Albesti   Comuna Albesti de Muscel   1,50
2.103. Poiana cu narcise Negrasi      Comuna Negrasi        4,10
2.104. Zona carstica - Cheile Dambovita -  Comunele Rucar si 
    Dambovicioara - Brusturet PN-M    Dambovicioara      (2.000,00)
2.105. Golul alpin Moldoveanu - Capra    Comunele Arefu si 
                      Nucsoara         5.000,00
2.106. Pestera de la Piscul Negru      Comuna Arefu         0,50
2.107. Pestera Dobrestilor         Comuna Dambovicioara     0,50
2.108. Pestera nr. 15            Comuna Dambovicioara     0,50
2.109. Pestera Dambovicioara PN-M      Comuna Dambovicioara    (0,50)
2.110. Pestera Uluce PN-M          Comuna Dambovicioara    (0,50)
2.111. Pestera Stanciului PN-M       Comuna Dambovicioara    (0,50)
2.112. Avenul din Grind           Comuna Dambovicioara     0,50
2.113. Lacul Iezer             Comuna Nucsoara       0,60
2.114. Lacul Zarna             Comuna Rucar         0,50
2.115. Lacul Jgheburoasa          Comuna Rucar         2,00
2.116. Lacul Hartop I            Comuna Rucar         0,30
2.117. Lacul Hartop II           Comuna Rucar         0,35
2.118. Lacul Hartop V            Comuna Rucar         1,00
2.119. Lacul Manastirii           Comuna Rucar         0,60
2.120. Lacul Valea Rea           Comuna Rucar         0,50
2.121. Lacul Buda              Comuna Nucsoara       0,40
2.122. Lacurile Izvorul-Museteica      Comuna Nucsoara       0,30
2.123. Lacul Scarisoara Galbena       Comuna Rucar         2,00
2.124. Lacul Galbena IV           Comuna Rucar         0,20
2.125. Valea Valsanului           Comunele Musatesti,   10.000,00
                      Bradulet, Arefu, 
                      Nucsoara 
                Judetul Bacau
 
2.126. Dealul Perchiu            Municipiul Onesti      90,00
2.127. Padurea Runc             Orasul Buhusi, 
                      localitatea Runcu      57,50
2.128. Padurea Izvorul Alb         Orasul Darmanesti      3,00
2.129. Padurea Arsura            Comuna Margineni      34,50
2.130. Padurea de pini           Orasul Moinesti       15,00
2.131. Tuful de la Valea Uzului       Orasul Darmanesti      0,10
2.132. Tuful de Falcau           Orasul Slanic-Moldova    0,10
2.133. Cineritele de Nutasca-Ruseni     Comuna Cleja         0,10
2.134. Rezervatia de arini Dofteana     Comuna Dofteana       0,10
2.135. Punctul fosilifer La Runc      Comuna Gura Vaii       0,10
2.136. Punctul fosilifer Carligata     Comuna Margineni       0,10
2.137. Strate tip pentru          Comuna Margineni       0,10
    "Formatiunea de Pietrosu"
2.138. Puncte fosilifere in         Comuna Nicolae Balcescu   0,10
    conglomeratele de Pietricica
2.139. Strate tip pentru          Orasul Comanesti       0,10
    "Formatiunea de Supan"
2.140. Calcarele cu Litothamnius      Orasul Slanic-Moldova, 
                      localitatea Ciresoaia    0,10
                 Judetul Bihor
 
2.141. Groapa Ruginoasa - Valea Seaca PN-F Orasul Nucet, 
                      satul Baita        (20,40)
2.142. Pietrele Galbenei PN-F        Comuna Pietroasa      (6,30)
2.143. Piatra Bulzului PN-F         Comuna Pietroasa      (1,40)
2.144. Ghetarul Focul Viu PN-F       Comuna Pietroasa      (0,10)
2.145. Avenul Bortigului PN-F        Comuna Pietroasa      (0,10)
2.146. Varful Buteasa            Comuna Bulz         2,00
2.147. Molhasurile din Valea Izbucelor PN-F Comuna Pietroasa      (80,00)
2.148. Faneata Izvoarelor Crisul      Comuna Pietroasa      (1,00)
    Pietros PN-F
2.149. Cetatile Ponorului PN-F       Comuna Pietroasa      (14,90)
2.150. Valea Galbenei PN-F         Comuna Pietroasa      (70,50)
2.151. Valea Sighistelului PN-F       Comuna Campani, 
                      satul Sighistel      (412,60)
2.152. Pietrele Boghii PN-F         Comuna Pietroasa      (38,40)
2.153. Saritoarea Bohodeiului PN-F     Comuna Pietroasa      (32,90)
2.154. Cetatea Radesei PN-F         Comuna Budureasa      (20,00)
2.155. Poiana Florilor PN-F         Comuna Pietroasa      (1,00)
2.156. Platoul Carstic Padis PN-F      Comuna Pietroasa      (39,00)
2.157. Depresiunea Balileasa PN-F      Comuna Pietroasa       -
2.158. Groapa de la Barsa PN-F       Comuna Pietroasa      (30,00)
2.159. Varful Biserica Motului PN-F     Comuna Pietroasa      (3,00)
2.160. Platoul carstic Lumea Pierduta PN-F Comuna Pietroasa      (39,00)
2.161. Izbucul intermitent de la Calugari  Comuna Carpinet       14,40
2.162. Faneata Valea Rosie         Comuna Cetariu, 
                      satul Saldabagiu de Munte  4,00
2.163. Ferice Plai si Hoanca        Comuna Buntesti       0,10
2.164. Avenul Campeneasa cu Izbucul Boiu  Orasul Vascau        1,00
2.165. Defileul Crisului Repede       Comuna Vadul Crisului   219,70
2.166. Pestera Ciurului Ponor        Comuna Rosia         1,00
2.167. Pestera Ciurului Izbuc        Comuna Rosia         0,10
2.168. Pestera Osoiu            Comuna Varciorog, 
                      satul Fasca         0,10
2.169. Pestera Ursilor-Chiscau       Comuna Pietroasa, 
                      satul Chiscau        1,00
2.170. Pestera Valea Lesului        Comuna Bulz         0,10
2.171. Pestera Vantului           Comuna Suncuius       0,10
2.172. Pestera lui Micula          Comuna Pietroasa,
                      satul Giulesti        0,10
2.173. Pestera Galaseni           Comuna Magesti,
                      satul Galaseni        0,10
2.174. Defileul Crisului Negru la Borz   Comuna Soimi, satul Borz  12,00
2.175. Padurea cu narcise din Osorhei    Comuna Osorhei        2,00
2.176. Varful Carligati           Comuna Budureasa      (10,00)
    (Versantul Sudic) PN-F
2.177. Paraul Petea             Comuna Sanmartin       4,00
2.178. Dealul Pacau             Comuna Soimi        15,00
2.179. Poiana cu narcise de la Goroniste  Comuna Tinca         1,00
2.180. Piatra Graitoare (coasta de     Comuna Budureasa       5,00
    S-E a Braiesei) 
2.181. Valea Iadei cu Syringa josichaea   Comuna Bulz,
                      satul Remeti         2,00
2.182. Pasunea cu Corynephorus       Comuna Simian        5,00
    de la Voievozi
2.183. Complexul hidrografic Valea Rece   Comuna Salacea        2,00
2.184. Lacul Cicos             Comuna Sacuieni       10,00
2.185. Gruiul Pietrii            Comuna Lugasu de Jos     0,40
2.186. Calcarele tortoniene de la Miheleu  Comuna Lazareni       0,10
2.187. Locul fosilifer de pe        Comuna Sanmartin, 
    Dealul Simleului           satul Betfia         5,00
2.188. Calcarele tortoniene de la Tasad   Comuna Dragesti       0,40
2.189. Locul fosilifer din         Orasul Alesd, 
    Valea Lionii-Pestis         satul Pestis         0,01
2.190. Lentila 204 Brusturi - Cornet    Comuna Astileu        0,10
2.191. Calcarele cu hippuriti din      Comuna Bratca        0,40
    Valea Crisului
2.192. Locul fosilifer de la Cornitel    Comuna Borod         0,01
2.193. Pestera Meziad            Comuna Remetea        0,10
2.194. Colonia de Pasari de la       Comuna Cefa         3,00
    Padurea Radvani
2.195. Izvoarele mezotermale Rabagani    Comuna Rabagani       0,50
2.196. Pestera Vacii            Comuna Rosia         0,10
2.197. Pestera Grust            Comuna Rosia         0,10
2.198. Pestera Igrita            Comuna Astileu        0,10
2.199. Pestera Farcz            Comuna Rosia         0,10
2.200. Pestera Toplita           Comuna Dobresti       0,10
               Judetul Bistrita-Nasaud
2.201. Piatra Corbului           Comuna Cetate, satul 
                      Budacu de Sus        5,00
2.202. Masivul de sare de la Saratel    Comuna Sieu-Magherus, 
                      satul Saratel        5,00
2.203. Vulcanii Noroiosi La Gloduri     Comuna Monor         2,00
2.204. Rapa cu papusi            Comuna Mariselu, 
                      satul Domnesti        2,00
2.205. Zavoaiele Borcutului         Comuna Romuli        1,00
2.206. Pestera Tausoare           Comuna Rebrisoara      71,00
2.207. Poiana cu narcise de pe       Comuna Nimigea        6,00
    Sesul Mogosenilor
2.208. La Saratura             Comuna Sintereag, 
                      satul Blajenii de Jos    5,00
2.209. Poiana cu narcise pe de       Comuna Rodna, 
    masivul Saca             satul Valea Vinului     5,00
2.210. Poiana cu narcise pe de       Comuna Cetate, 
    Sesul Vaii Budacului         satul Orheiu Bistritei    6,00
2.211. Piatra Fantanele           Comuna Prundul Bargaului   5,00
2.212. Piatra Cusmei            Comuna Livezile, 
                      satul Cusma          5,00
2.213. Padurea Posmus            Comuna Sieu-Magherus     2,00
2.214. Valea Repedea            Comuna Bistrita Bargaului  222,00
2.215. Taul Zanelor             Comuna Bistrita Bargaului  15,00
2.216. Lacul Zagra             Comuna Zagra         1,00
2.217. Locul fosilifer Rapa Mare      Comuna Cetate,
                      satul Budacu de Sus      1,00
2.218. Cheile Bistritei Ardelene      Comuna Bistrita Bargaului  50,00
2.219. Pestera din Valea Cobaselului    Comuna Sant          1,00
2.220. Rapa Verde              Comuna Cetate, 
                      satul Budacu de Sus      1,00
2.221. Comarnic               Comuna Livezile        5,00
2.222. Crovul de la Larion         Comuna Lunca Ilvei     250,00
2.223. Izvoarele Mihaiesei         Comuna Maieru, 
                      satul Anies         50,00
2.224. Stancile Tatarului          Comuna Bistrita Bargaului  25,00
2.225. Ineu Lala PN-G            Comunele Sant, 
                      Lesu, Rodna       (2.568,00)
                 Judetul Botosani
2.226. Stanca Stefanesti          Comuna Stefanesti       1,00
2.227. Turbaria de la Dersca        Comuna Dersca        10,00
2.228. Bucecea - Baltile Siretului     Comuna Bucecea        2,00
2.229. Stanca Ripiceni           Comuna Ripiceni        1,00
2.230. Padurea Ciornohal          Comuna Calarasi       76,50
2.231. Padurea Tudora            Comuna Tudora        117,60
2.232. Arinisul de la Horlaceni       Comuna Sendriceni       5,00
2.233. Fagetul secular Stuhoasa       Comuna Suharau        60,70
                Judetul Brasov
2.234. Bucegi (Abruptul Bucsoiu,      Orasul Rasnov, comunele 
    Malaesti, Gaura) PN-H        Bran, Moieciu      (1.634,00)
2.235. Locul fosilifer de la        Comuna Moieciu       (10,00)
    Vama Strunga PN-H
2.236. Piatra Craiului PN-M         Orasul Zarnesti     (1.459,00)
2.237. Cheile Zarnesilor PN-M        Comuna Moieciu       (109,80)
2.238. Stanca bazaltica de la Rupea     Orasul Rupea         9,00
2.239. Coloanele de bazalt de la Racos   Comuna Racos         1,10
2.240. Coloanele de bazalt de la      Comuna Comana, 
    Piatra Cioplita           satul Comana de Jos      1,00
2.241. Vulcanii Noroiosi de la       Comuna Homorod        0,10
    Baile Homorod
2.242. Microcanionul in bazalt       Comuna Hoghiz         2,00
    de la Hoghiz 
2.243. Cheile Dopca             Comuna Hoghiz         4,00
2.244. Locul fosilifer Ormenis       Comuna Ormenis        4,00
2.245. Locul fosilifer Carhaga       Comuna Racos         1,60
2.246. Locul fosilifer Purcareni      Comuna Tarlungeni       0,20
2.247. Pestera Barlogul Ursului       Comuna Apata         1,00
2.248. Pestera Valea Cetatii        Orasul Rasnov         1,00
2.249. Pestera Liliecilor          Comuna Moieciu        1,00
2.250. Poienile cu narcise din       Comuna Sercaia, 
    Dumbrava Vadului           satul Vad          394,90
2.251. Dealul Cetatii - Lempes       Comuna Harman        274,50
2.252. Mlastina Harman           Comuna Harman         2,00
2.253. Postavarul (Muntele)         Municipiul Brasov     1.025,50
2.254. Cotul Turzunului           Comuna Hoghiz         0,20
2.255. Tampa (Muntele)           Municipiul Brasov      188,20
2.256. Stejerisul Mare           Municipiul Brasov      16,30
2.257. Padurea Bogatii           Comunele Maierus 
                      si Hoghiz           8,50
2.258. Padurea si mlastinile        Comuna Prejmer       252,00
    eutrofe de la Prejmer 
                 Judetul Braila
2.259. Padurea Camenita           Comuna Sutesti        1,30
2.260. Lacul Jirlau - Visani        Comunele Jirlau, 
                      Visani, Galbenu       930,00
                 Judetul Buzau
 
2.261. Vulcanii Noroiosi Paclele Mari    Comuna Scortoasa       15,20
2.262. Vulcanii Noroiosi Paclele Mici    Comuna Berca         10,20
2.263. Sarea lui Buzau           Comuna Viperesti       0,80
2.264. Blocurile de calcar de la Badila   Comuna Viperesti       1,00
2.265. Padurea Crivineni          Comuna Patarlagele      14,10
2.266. Padurea Bradeanu           Comuna Bradeanu        5,80
2.267. Platoul Meledic           Comuna Manzalesti      67,50
2.268. Padurea "Lacurile Bisoca"      Comuna Bisoca        10,00
2.269. Dealul cu Lilieci Cernatesti     Comuna Cernatesti       3,00
2.270. Padurea cu tisa           Comuna Chiojdu       150,00
2.271. Balta Alba              Comuna Balta Alba      600,00
2.272. Balta Amara             Comuna Balta Alba      900,00
2.273. Focul Viu - Lopatari         Comuna Lopatari        0,03
2.274. Piatra Alba "La Grunj"        Comuna Manzalesti       0,025
2.275. Chihlimbarul de Buzau        Comuna Colti         2,52
                Judetul Caras-Severin
2.276. Rezervatia Cheile Nerei -      Comunele Sasca      (3.081,30)
    Beusnita PN-E            Montana si Sopotul Nou
2.277. Valea Ciclovei - Ilidia PN-E     Comuna Ciclova Romana  (1.865,60)
2.278. Cheile Susarei PN-E         Comuna Sasca Montana    (246,00)
2.279. Izvorul Bigar PN-E          Comuna Bozovici      (176,60)
2.280. Lisovacea PN-E            Comunele Bozovici si 
                      Lapusnicu Mare       (33,00)
2.281. Ducin PN-E              Comuna Lapusnicu Mare   (260,70)
2.282. Cheile Carasului PN-O        Comuna Carasova     (3.028,30)
2.283. Izvoarele Carasului PN-O       Orasul Anina        (578,00)
2.284. Izvoarele Nerei PN-O         Comuna Prigor      (5.028,00)
2.285. Cheile Garlistei PN-O        Orasul Anina,
                      comuna Goruia       (517,00)
2.286. Barzavita PN-O            Comuna Valiug      (3.406,90)
2.287. Buhui-Marghitas PN-O         Orasul Anina        (979,00)
2.288. Pestera Comarnic PN-O        Comuna Carasova       (0,10)
2.289. Pestera Popovat PN-O         Comuna Carasova       (0,10)
2.290. Pestera Buhui PN-O          Orasul Anina         (0,10)
2.291. Groposu PN-O Municipiul       Resita           (883,60)
2.292. Rezervatia Domogled PN-B       Orasul Baile Herculane  (2.382,80)
2.293. Coronini - Bedina PN-B        Orasul Baile Herculane,
                      comuna Mehadia      (3.864,80)
2.294. Iauna - Craiova PN-B         Comunele Cornereva si
                      Mehadia         (1.545,10)
2.295. Iardasita PN-B            Comuna Mehadia       (501,60)
2.296. Belareca PN-B            Comunele Cornereva si
                      Mehadia         (1.665,70)
2.297. Pestera Barzoni PN-B         Comuna Cornereva       (0,10)
2.298. Valea Mare PN-D           Orasul Moldova Noua   (1.179,00)
2.299. Balta Nera - Dunare PN-D       Comuna Socol        (10,00)
2.300. Faneata cu narcise Zervesti     Comuna Turnu Ruieni     40,00
2.301. Locul fosilifer Soceni        Comuna Ezeris         0,40
2.302. Cheile Globului           Comuna Iablanita      225,00
2.303. Cheile Rudariei           Comuna Eftimie Murgu    250,00
2.304. "Cuptor" - Bradisoru de Jos     Orasul Oravita        0,50
2.305. "Sfinxul Banatean"          Comuna Toplet         0,50
2.306. "Rapa Neagra"            Comuna Mehadia        5,00
2.307. Rapa cu lastuni din Valea Divici   Comuna Pojejena        5,00
2.308. Dealul Petrolea - Cuptoare      Comuna Cornea         5,00
2.309. Valea Greatca            Comuna Mehadia        9,00
2.310. Ravena Crouri            Comuna Iablanita       7,00
2.311. Ogasul Slatinic           Comuna Bozovici        1,00
2.312. Bazias                Comuna Socol        170,90
2.313. Padurea Ezerisel           Comuna Ezeris        120,00
2.314. Locul fosilifer de la Apadia     Comuna Brebu         1,00
2.315. Locul fosilifer de la Delinesti   Comuna Paltinis        4,00
2.316. Locul fosilifer de la Ezeris     Comuna Ezeris         2,00
2.317. Locul fosilifer de la Globu Craiovei Comuna Iablanita       2,00
2.318. Locul fosilifer de la Petrosnita   Comuna Bucosnita       3,00
2.319. Locul fosilifer de la Tarnova    Comuna Tarnova        2,00
2.320. Locul fosilifer de la Tirol     Comuna Doclin         0,50
2.321. Locul fosilifer de la Valea Pai   Comuna Ramna         2,00
2.322. Locul fosilifer de la Zorlentu Mare Comuna Zorlentu Mare     3,00
               Judetul Calarasi
2.323. Padurea Ciornuleasa         Comuna Mitreni        75,20
                Judetul Cluj
2.324. Cariera Corabia           Comuna Gilau, 
                      satul Somesul Rece      2,00
2.325. Pestera Varfurasu          Comuna Margau         1,00
2.326. Fanatele Suatu (I si II)       Comuna Suatu         9,20
2.327. Fanatele Clujului-Coparsaie     Municipiul Cluj-Napoca    1,50
2.328. Fanatele Clujului-Valea lui Craiu  Municipiul Cluj-Napoca    1,00
2.329. Valea Morilor            Comuna Feleacu        1,00
2.330. Paraul Dumbrava           Comuna Ciurila        0,50
2.331. Cheile Turzii            Comuna Mihai Viteazu    104,00
2.332. Lacul Stiucilor           Comuna Fizesu Gherlii    26,00
2.333. Valea Legiilor            Comuna Geaca         13,50
2.334. Stufarisurile de la Sic       Comuna Sic          2,00
2.335. Fagetul Clujului           Municipiul Cluj-Napoca    10,00
2.336. Pestera Mare             Comuna Margau        (2,00)
    (de pe Valea Firei) PN-F
2.337. Pestera din Piatra Ponorului PN-F  Comuna Margau        (2,00)
2.338. Gipsurile de la Leghia        Comuna Aghiresu        1,00
2.339. Locul fosilifer Corus        Comuna Baciu         2,00
2.340. Molhasul Mare de la Izbuc      Comuna Belis         8,00
2.341. Cheile Baciului           Comuna Baciu         3,00
2.342. Cheile Turenilor           Comuna Tureni        25,00
2.343. Saraturile si Ocna Veche       Municipiul Turda       10,00
2.344. Parcul Muntii Apuseni PN-F      Comuna Belis       (6.200,00)
               Judetul Constanta
2.345. Vama Veche - 2 Mai          Comuna Limanu,      5.000,00
    (Acvatoriul litoral marin)      satul Vama Veche 
2.346. Grindul Chituc DD-A         Comuna Corbu       (2.300,00)
2.347. Grindul Lupilor DD-A         Comuna Mihai Viteazu   (2.075,00)
2.348. Corbu-Nuntasi - Histria DD-A     Comunele Istria 
                      si Corbu         (1.610,00)
2.349. Cetatea Histria DD-A         Comuna Istria       (350,00)
2.350. Peretii calcarosi de la Petrosani  Comuna Deleni         4,80
2.351. Locul fosilifer Aliman        Comuna Aliman        15,00
2.352. Reciful neojurasic de la Topalu   Comuna Topalu         8,00
2.353. Locul fosilifer Credinta       Comuna Cobadin        6,00
2.354. Locul fosilifer Cernavoda      Orasul Cernavoda       3,00
2.355. Locul fosilifer Seimenii Mari    Comuna Seimeni        0,50
2.356. Pestera La Adam           Comuna Targusor        5,00
2.357. Pestera Gura Dobrogei        Comuna Targusor        5,00
2.358. Pestera Limanu            Comuna Limanu         1,00
2.359. Valu lui Traian           Comuna Valu lui Traian    5,00
2.360. Padurea Hagieni           Comuna Albesti       392,90
2.361. Padurea Dumbraveni          Comuna Dumbraveni      345,70
2.362. Recifii jurasici Cheia        Comuna Targusor       170,00
2.363. Padurea Canaraua Fetii        Comuna Baneasa       168,30
2.364. Fantanita - Murfatlar        Orasul Basarabi       66,40
2.365. Padurea Esechioi           Comuna Ostrov        26,00
2.366. Dunele marine de la Agigea      Municipiul Constanta     25,00
2.367. Dealul Alah Bair           Comuna Crucea        10,00
2.368. Lacul Agigea             Municipiul Constanta,
                      comuna Agigea        86,80
2.369. Canaralele din Portul Harsova    Orasul Harsova        5,30
2.370. Locul fosilifer Movila Banului    Municipiul Mangalia      4,00
2.371. Obanul Mare si Pestera Movile    Municipiul Mangalia     12,00
               Judetul Covasna
2.372. Mestecanisul de la Reci       Comuna Reci         48,20
              Judetul Dambovita
2.373. Pestera Cocora            Comuna Moroeni       (307,00)
    (inclusiv Cheile Ursilor)
2.374. Cheile Tatarului           Comuna Moroeni       (144,30)
2.375. Valea Horoabei            Comuna Moroeni        (5,70)
2.376. Orzea - Zanoaga           Comuna Moroeni       (841,20)
2.377. Zanoaga - Lucacila          Comuna Moroeni       259,40
2.378. Rezervatia Plaiul Domnesc      Comuna Moroeni        0,50
2.379. Pestera Rateiului          Comuna Moroeni        1,50
2.380. Turbaria Laptici           Comuna Moroeni        14,90
2.381. Poiana Crucii            Comuna Moroeni        0,50
2.382. Rezervatia Plaiul Hotilor      Comuna Moroeni        0,50
2.383. Izvorul de la Corbii Ciungi     Comuna Corbii Mari      5,00
               Judetul Dolj
2.384. Poiana Bujorului din padurea Plenita Comuna Plenita        50,00
2.385. Valea Rea - Radovan         Orasul Segarcea si
                      comuna Radovan        20,00
2.386. Dunele Dabuleni ("La Cetate")    Comuna Dabuleni        8,00
2.387. Pajistea halofila Gighera      Comuna Gighera        4,00
2.388. Pajistea Cetate (din Lunca Dunarii) Comuna Cetate         6,00
2.389. Pajistea Gogosu-Stefanel       Comuna Gogosu        10,00
2.390. Locul fosilifer Bucovat       Comuna Bucovat        4,00
2.391. Locul fosilifer Dranic        Comuna Dranic         6,00
2.392. Ciuperceni-Desa           Comuna Ciupercenii Noi   200,00
2.393. Lacul Adunatii de Geormana      Comuna Bratovoesti     102,00
2.394. Complexul lacustru Preajba-Facai   Municipiul Craiova,     28,00
                      localitatea Facai si
                      comuna Malu Mare,      
                      satul Preajba
2.395. Balta Cilieni-Bailesti        Orasul Bailesti       47,00
2.396. Lacul Ionele             Comuna Desa          3,20
2.397. Balta Neagra             Comuna Desa          1,20
2.398. Balta Lata              Comuna Ciupercenii Noi    28,00
2.399. Raurile Desnatui si Terpezita    Comuna Teslui,       80,00 km
    amonte de Fantanele         satul Fantanele
2.400. Raul Balasan amonte de Bailesti   Comuna Teslui, 
                      satul Fantanele      36,00 km
2.401. Lacul Caraula            Comuna Caraula        28,00
                Judetul Galati
2.402. Dunele de nisip de la Hanu Conachi  Comuna Fundeni, 
                      satul Hanu Conachi     199,30
2.403. Padurea Garboavele          Municipiul Galati      230,00
2.404. Padurea Breana-Roscani        Comuna Baneasa        78,30
2.405. Locul fosilifer Tirighina-Barbosi  Municipiul Galati       1,00
2.406. Locul fosilifer Rates        Municipiul Tecuci       1,50
2.407. Padurea Fundeanu           Comuna Draguseni       53,20
2.408. Padurea Talasmani          Orasul Beresti        20,00
2.409. Padurea Buciumeni          Comunele Buciumeni si
                      Brahasesti          71,20
2.410. Ostrovul Prut            Municipiul Galati      62,00
2.411. Balta Potcoava            Comuna Branistea       49,00
2.412. Balta Talabasca           Comuna Tudor Vladimirescu  139,00
2.413. Locul fosilifer Beresti       Orasul Beresti        49,00
2.414. Lunca joasa a Prutului        Comuna Cavadinesti      81,00
2.415. Lacul Pochina            Comuna Suceveni       74,80
2.416. Lacul Vlascuta            Comuna Mastacani       41,80
2.417. Padurea Poganesti          Comuna Baneasa        33,50
                Judetul Giurgiu
2.418. Padurea Oloaga-Gradinari       Comuna Comana        248,00
2.419. Padurea Padina Tatarului       Comuna Comana        230,00
2.420. Padurea Manafu            Orasul Ghimpati       28,00
2.421. Rezervatia Tesila          Comuna Schitu, 
                      satul Vlasin         52,50
                Judetul Gorj
 
2.422. Piatra Closanilor          Comuna Pades, 
    (inclusiv pesterile Closani     satul Closani      (1.730,00)
    si Cioaca cu Brebenei) PN-B  
    
2.423. Ciucevele Cernei PN-B        Comuna Pades, 
                      satul Cerna-Sat     (1.166,00)
2.424. Pestera Muierii           Comuna Baia de Fier     19,00
2.425. Pestera Martel PN-B         Comuna Pades         (2,00)
2.426. Cheile Corcoaiei PN-B        Comuna Pades, 
                      satul Cerna-Sat       (34,00)
2.427. Sfinxul Lainicilor          Orasul Bumbesti-Jiu      1,00
2.428. Piatra Buha             Comuna Sacelu         1,00
2.429. Piatra Andreaua           Comuna Tismana, 
                      satul Sohodol         1,00
2.430. Piatra Biserica Dracilor       Comuna Sacelu, 
                      satul Blahnita de Sus     1,00
2.431. Izvoarele Izvernei          Comuna Tismana       500,00
2.432. Izbucul Jalesului          Comuna Runcu         20,00
2.433. Pestera Gura Plaiului        Comuna Tismana        10,00
2.434. Pestera Lazului           Comuna Pades         2,00
2.435. Pestera Iedului           Comuna Baia de Fier      1,00
2.436. Cotul cu Aluni            Comuna Tismana        25,00
2.437. Rezervatia botanica Cioclovina    Comuna Tismana        12,00
2.438. Padurea Tismana-Pocruia       Comuna Tismana        51,60
2.439. Padurea Gorganu           Comuna Pades, 
                      satul Motru Sec       21,30
2.440. Padurea Polovragi          Comuna Polovragi       10,00
2.441. Formatiunile eocene de la Sacelu   Comuna Sacelu         1,00
2.442. Cheile Sohodolului          Comuna Runcu        350,00
2.443. Muntele Oslea            Comunele Pades si Tismana  280,00
2.444. Cheile Oltetului si         Comuna Polovragi      150,00
    Pestera Polovragi
2.445. Cornetul Pocruiei          Comuna Tismana        70,00
2.446. Piatra Borostenilor         Comuna Pestisani       28,00
2.447. Locul fosilifer Grosera       Comuna Aninoasa        1,00
2.448. Locul fosilifer Garbovu       Comuna Turceni        1,00
2.449. Locul fosilifer Buzesti       Comuna Crasna         1,00
2.450. Locul fosilifer Saulesti       Comuna Saulesti        1,00
2.451. Locul fosilifer Valea Desului    Comuna Vladimir        1,00
2.452. Valea Sodomului           Comuna Sacelu         1,00
2.453. Valea Ibanului            Comuna Scoarta, 
                      satul Bobu          1,00
2.454. Padurea Barcului           Orasul Novaci        25,00
2.455. Stancile Rafaila           Orasul Bumbesti-Jiu      1,00
2.456. Izvoarele minerale Sacelu      Comuna Sacelu         1,00
2.457. Dealul Gornacelu           Comuna Schela, 
                      satul Gornacel        1,00
                Judetul Harghita
2.458. Muntele de sare Praid        Comuna Praid         60,00
2.459. Rezervatia geologica         Comuna Sancraieni      10,00
    de la Sancraieni
2.460. Lacul Rat              Comuna Mugeni        10,00
2.461. Dealul Melcului (Firtus)       Comuna Corund         8,00
2.462. Vulcanii Noroiosi de la Filias    Orasul Cristuru Secuiesc   1,00
2.463. Pestera Sugau            Comuna Suseni        17,00
2.464. Avenul Licas PN-I          Orasul Gheorgheni, 
                      localitatea Lacul Rosu    (5,00)
2.465. Tinovul Luci             Comuna Sancraieni      273,00
2.466. Mlastina Dupa Lunca         Comuna Voslabeni       40,00
2.467. Tinovul de la Plaiesii de Jos    Comuna Plaiesii de Jos    15,00
2.468. Poiana narciselor de la Vlahita   Orasul Vlahita        20,00
2.469. Piemontul Nyeres           Comuna Joseni        20,00
2.470. Pietrele Rosii            Comuna Tulghes        10,00
2.471. Mlastina cea Mare          Comuna Remetea        4,00
2.472. Mlastina Valea de Mijloc       Comuna Tusnad, 
                      satul Tusnadu Nou       4,00
2.473. Mlastina Benes            Comuna Tusnad, 
                      satul Vrabia         4,00
2.474. Paraul Dobreanului          Comuna Bilbor         4,00
2.475. Mlastina Buędos - Santimbru     Comuna Sancraieni       3,00
2.476. Mlastina Nadas            Comuna Tusnad, 
                      satul Tusnadul Nou      4,00
2.477. Mlastina Dumbrava Harghitei     Comuna Lueta         2,00
2.478. Mlastina Borsaros-Sancraieni     Comuna Sancraieni       1,00
2.479. Scaunul Rotund            Orasul Borsec        40,00
2.480. Rezervatia Lacul Iezer din      Orasul Toplita       (322,00)
    Calimani PN - K
2.481. Rezervatia botanica Borsec      Orasul Borsec         2,00
2.482. Cheile Bicazului si Lacul Rosu PN-I Orasul Gheorgheni    (2.128,00)
2.483. Masivul Hasmasul Mare,        Comuna Sandominic     (800,00)
    Piatra Singuratica-
    Hasmasul Negru PN-I
2.484. Piatra Soimilor           Orasul Baile Tusnad      1,00
2.485. Cheile Varghisului si        Comuna Meresti       800,00
    pesterile din chei 
2.486. Lacul Sfanta Ana           Comuna Sanmartin, 
                      satul Lazaresti       240,00
2.487. Tinovul Mohos            Comuna Sanmartin, 
                      satul Lazaresti       240,00
2.488. Dealul Firtus            Comuna Corund        40,00
2.489. Popasul pasarilor de la Sanpaul   Comuna Martinis       10,00
2.490. Mlastina Nyirkert          Comuna Tusnad         4,00
2.491. Cascada de apa termala        Orasul Toplita        0,50
2.492. Mlastina Csemo-Vrabia        Comuna Tusnad         5,00
2.493. Lacul Dracului            Comuna Carta         20,00
              Judetul Hunedoara
2.494. Rezervatia stiintifica Gemenele PN-C Comuna Rau de Mori    (1.629,40)
2.495. Pestera cu Corali PN-C        Orasul Uricani, 
                      satul Campu lui Neag     (0,50)
2.496. Pestera Zeicului PN-C        Orasul Uricani, 
                      satul Campu lui Neag     (1,00)
2.497. Complexul carstic Ponorici -     Comuna Bosorod        (1,50)
    Cioclovina PN-N
2.498. Piatra Crinului           Municipiul Petrosani     0,50
2.499. Pestera Sura Mare          Comuna Pui          5,00
2.500. Pestera Tecuri            Comuna Baru,    
                      satul Baru Mare        2,00
2.501. Locul fosilifer Lapugiu de Sus    Comuna Lapugiu de Jos     5,00
2.502. Locul fosilifer cu dinozauri     Comuna Santamaria-Orlea, 
    de la Sanpetru            satul Sanpetru        5,00
2.503. Pestera Cizmei            Comuna Bulzestii de Sus    1,00
2.504. Dealul Colt si Dealul Zanoaga    Municipiul Deva       78,40
2.505. Fanatele Pui             Comuna Pui          13,00
2.506. Fanatele cu narcise Nucsoara     Comuna Salasu de Sus     20,00
2.507. Mlastina Pesteana          Comuna Densus, 
                      satul Pesteana        2,00
2.508. Calcarele de la Fata Fetii      Comuna Rau de Mori      3,00
2.509. Varful Poieni            Comuna Salasu de Sus,     0,80
                      satul Ohaba de sub      
                      Piatra
2.510. Magurile Sacarambului        Comuna Certeju de Sus, 
                      satul Sacaramb        13,00
2.511. Padurea Chizid            Municipiul Hunedoara     50,00
2.512. Padurea Bejan            Municipiul Deva       70,00
2.513. Locul fosilifer Ohaba - Ponor    Comuna Pui, satele 
                      Ohaba si Ponor        10,00
2.514. Muntele Vulcan            Comuna Buces         5,00
2.515. Podul natural de la Grohot      Comuna Bulzestii de Sus, 
                      satul Grohot         1,00
2.516. Padurea Slivut            Orasul Hateg         40,00
2.517. Calcarele din Dealul Magura     Comuna Baita, 
                      satul Craciunesti      120,00
2.518. Dealul Cetatii Deva         Municipiul Deva       30,00
2.519. Magura Uroiului           Orasul Simeria        10,00
2.520. Tufurile calcaroase din       Comuna Rapoltu Mare     12,50
    Valea Bobalna 
2.521. Cheile Madei             Comuna Balsa, satul Mada   10,00
2.522. Cheile Crivadiei           Comuna Banita, 
                      satul Crivadia        10,00
2.523. Dealul si Pestera Bolii       Comuna Banita        10,00
2.524. Arboretumul Simeria         Orasul Simeria        70,00
2.525. Codrii seculari pe Valea       Comuna Batrana       139,30
    Dobrisoarei si Prisloapei
2.526. Padurea Pojoga            Comuna Zam, 
                      satul Pojoga         20,00
2.527. Calcarele de la Godinesti      Comuna Zam, 
                      satul Godinesti        6,00
2.528. Cheile Jietului           Orasul Petrila        10,00
2.529. Cheile Ribicioarei si Uibarestilor  Comuna Ribita        20,00
2.530. Cheile Cernei            Comuna Lunca Cernii de Jos  2,00
2.531. Cheile Taia             Orasul Petrila        2,00
2.532. Apele mezotermale Geoagiu-Bai    Comuna Geoagiu        8,00
2.533. Rezervatia Boholt          Comuna Soimus, 
                      satul Boholt         1,00
2.534. Calcarele de la Boiul de Sus     Comuna Gurasada       50,00
2.535. Paleofauna reptiliana Tustea     Comuna Unirea, 
                      satul Tustea         0,50
                Judetul Iasi
2.536. Fanetele seculare Valea lui David  Comuna Letcani        46,36
2.537. Fagetul Secular Humosu        Comuna Siretel        73,30
2.538. Padurea Uricani           Comuna Miroslava, 
                      satul Uricani        68,00
2.539. Padurea Roscani           Comuna Trifesti       34,60
2.540. Padurea Catalina-Cotnari       Comuna Cotnari        7,60
2.541. Locul fosilifer Dealul Repedea    Comuna Barnova        5,80
2.542. Bohotin - Pietrosu          Comuna Raducaneni, 
                      satul Bohotin         0,91
2.543. Poiana cu Schit           Comuna Grajduri        9,50
2.544. Poieni - Carbunariei         Comuna Schitu Duca      9,20
2.545. Padurea Frumusica          Comuna Madarjac       97,30
2.546. Padurea Tatarusi           Comuna Tatarusi       49,90
2.547. Pietrosu               Comuna Dobrovat       83,00
2.548. Padurea Icuseni           Comuna Victoria       11,60
2.549. Lunca Mircesti (Vasile Alecsandri)  Comuna Mircesti       26,30
2.550. Punctul fosilifer Baiceni      Comuna Cucuteni, 
                      satul Baiceni         3,23
2.551. Saraturile din Valea Ilenei     Comuna Dumesti        5,90
2.552. Prutetul Balalau           Comuna Probota        24,89
2.553. Balta Teiva Visina          Comuna Popricani       6,90
2.554. Cotul Bran pe Raul Prut       Comuna Golaiesti, 
                      satul Bran          10,00
2.555. Cotul Salageni            Comuna Grozesti        5,81
2.556. Raul Prut              Comunele Bivolari,    4.316,00  
                      Trifesti, Godinesti, 
                      Probota, Tutora,
                      Prisacani, Gorban
2.557. Acumularea Chirita          Comuna Holboca        78,00
2.558. Acumularea Parcovaci         Orasul Harlau        50,00
2.559. Padurea Dancu-Iasi          Comuna Holboca        10,80
              Judetul Ilfov
2.560. Lacul Snagov             Comuna Snagov        100,00
2.561. Padurea Snagov            Comuna Snagov        10,00
              Judetul Maramures
2.562. Izvorul Batrana PN-G         Comuna Moisei        (0,50)
2.563. Pietrosul Mare PN-G         Orasul Borsa       (3.300,00)
2.564. Lacul Albastru            Orasul Baia Sprie       0,50
2.565. Rezervatia fosilifera Chiuzbaia   Orasul Baia Sprie, 
                      localitatea Chiuzbaia    50,00
2.566. Pestera Valenii Somcutei       Comuna Somcuta Mare      5,00
2.567. Pestera cu Oase           Comuna Baiut         0,50
2.568. Lacul Morarenilor          Comuna Ocna Sugatag,
                      satul Breb          20,00
2.569. Stancariile Salhoi-Zambroslavele   Orasul Borsa         5,00
2.570. Mlastina Poiana Brazilor       Comuna Sapanta        3,00
2.571. Mlastinile Vlaschinescu       Municipiul Baia Mare     3,00
2.572. Taul lui Dumitru           Municipiul Baia Mare,
                      satul Firiza         3,00
2.573. Padurea Ronisoara          Comuna Rona de Sus      62,00
2.574. Padurea Craiasa           Comuna Ocna Sugatag     44,00
2.575. Padurea Bavna            Comuna Satulung, satul    26,00
                      Fersig si comuna Miresu 
                      Mare
2.576. Padurea de larice Costui       Comuna Rona de Sus      0,70
2.577. Creasta Cocosului          Comuna Desesti, 
                      satul Mara          50,00
2.578. Cheile Tatarului           Comuna Desesti, 
                      satul Mara          15,00
2.579. Cheile Babei             Comuna Coroieni, 
                      satul Beba          15,00
2.580. Cornu Nedeii - Ciungii Balasinii   Orasul Borsa        800,00
2.581. Arboretul de castan comestibil    Municipiul Baia Mare    500,00
    de la Baia Mare
2.582. Pestera si izbucul Izvorul      Comuna Sacel        100,00
    Albastru al Izei
2.583. Cheile Lapusului           Orasul Targu Lapus     25,00 km
    (intre Groapele si Impreunaturi)
2.584. Padurea cu pini Comja        Orasul Seini         0,50
2.585. Arcer - Tibles Bran         Comuna Suciu de Sus, 
                      satul Grosii Tiblesului   150,00
2.586. Varful Farcau - lacul Vinderelu -  Comuna Repedea       100,00
    Varful Mihailescu
2.587. Pestera Boiu Mare          Comuna Boiu Mare       0,50
2.588. Poiana cu narcise Tomnatec -     Comuna Repedea       100,00
    Sehleanu
2.589. Piatra Rea              Orasul Borsa         50,00
2.590. Mlastina Iezerul Mare        Comuna Desesti        5,00
2.591. Coloanele de la Limpedea       Municipiul Baia Mare     3,00
2.592. Rozeta de piatra Ilba        Comuna Cicarlau, 
                      satul Ilba          0,50
2.593. Dealul Solovan            Municipiul Sighetu 
                      Marmatiei           1,02
2.594. Mlastina Taul Negru         Comuna Baiut, 
                      satul Strambu-Baiut      1,00
                Judetul Mehedinti
2.595. Pestera Epuran            Comuna Ciresu, 
                      satul Jupanesti        1,00
2.596. Izvorul si stancariile de la Camana Comuna Podeni        25,00
2.597. Gura Vaii-Varciorova PN-D      Municipiul Drobeta-Turnu 
                      Severin, localitatea    (305,00)
                      Gura Vaii
2.598. Valea Oglanicului          Comuna Breznita-Ocol    150,00
2.599. Lunca Vanjului            Orasul Vanju Mare      14,00
2.600. Padurea de liliac Ponoarele     Comuna Ponoarele       20,00
2.601. Tufarisurile mediteraneene      Comuna Isverna        10,00
    de la Isverna 
2.602. Varful lui Stan PN-B         Comuna Isverna       (120,00)
2.603. Valea Tesna PN-B           Comuna Balta        (160,00)
2.604. Padurea Borovat           Comuna Balvanesti      30,00
2.605. Padurea Bunget            Comuna Burila Mare      18,20
2.606. Padurea Draghiceanu         Comuna Obarsia-Closani    60,00
2.607. Dealul Duhovnei           Comuna Ilovita        50,00
2.608. Dealul Varanic            Comuna Breznita-Ocol    350,00
2.609. Cazanele Mari si Cazanele Mici PN-D Comuna Dubova       (215,00)
2.610. Locul fosilifer Svinita PN-D     Comuna Svinita       (95,00)
2.611. Locul fosilifer Bahna PN-D      Comuna Ilovita       (10,00)
2.612. Padurea Starmina           Comuna Hinova        100,30
2.613. Complexul carstic de la Ponoarele  Comuna Ponoarele      100,00
2.614. Peretii calcarosi de la       Comuna Balta         60,00
    Izvoarele Cosustei
2.615. Cheile Cosustei           Comuna Balta         50,00
2.616. Cornetul Babelor si Cerboanei    Comuna Balta         40,00
2.617. Cornetul Piatra Incalecata      Comuna Isverna        12,00
2.618. Cheile Topolnitei si         Comuna Ciresu        60,00
    Pestera Topolnitei
2.619. Cornetul Baltii           Comuna Balta         30,00
2.620. Cornetul Vaii si Valea Manastirii  Orasul Baia de Arama     40,00
2.621. Locul fosilifer Malovat       Comuna Malovat        6,00
2.622. Cracul Gaioara PN-D         Municipiul Drobeta-Turnu 
                      Severin, localitatea     (5,00)
                      Gura Vaii
2.623. Tufarisurile mediteraneene      Comuna Obarsia-Closani    60,00
    Cornetul Obarsia-Closani
2.624. Cracul Crucii PN-D          Municipiul Drobeta-Turnu 
                      Severin, localitatea     (2,00)
                      Gura Vaii
2.625. Fata Virului PN-D          Municipiul Drobeta-Turnu 
                      Severin, localitatea     (6,00)
                      Varciorova
2.626. Locul fosilifer Pietrele Rosii    Comuna Husnicioara      1,00
                Judetul Mures
2.627. Rezervatia de bujori Zau de Campie  Comuna Zau de Campie     3,10
2.628. Padurea Mociar            Comuna Solovastru      48,00
2.629. Padurea Sabed            Comuna Ceuasu de Campie   59,00
2.630. Rezervatia cu lalea pestrita     Comuna Brancovenesti     2,50
    Valenii de Mures
2.631. Lacul Faragau            Comuna Faragau        35,00
2.632. Rezervatia de stejar pufos      Municipiul Sighisoara    11,90
2.633. Molidul de rezonanta din       Comuna Gurghiu        77,80
    padurea Lapusna
2.634. Arboretul cu Chamaecyparis      Comuna Sangiorgiu de 
    lawsoniana              Padure            5,80
    
2.635. Stejarii seculari de la Breite    Municipiul Sighisoara    70,00
2.636. Lacul Ursu si arboretele       Orasul Sovata        79,00
    de pe saraturi
2.637. Poiana cu narcise Gurghiu      Comuna Gurghiu        3,00
2.638. Defileul Deda-Toplita        Comunele Deda si 
                      Stanceni         6.000,00
2.639. Defileul Muresului          Comunele Lunca Bradului 
                      si Rastolnita       7.733,00
2.640. Stejarii seculari de la       Comuna Sangiorgiu 
    Sangiorgiu de Mures         de Mures           0,10
               Judetul Neamt
 
2.641. Polita cu Crini PN-J         Comuna Ceahlau       (370,00)
2.642. Cascada Duruitoarea PN-J       Comuna Ceahlau        (1,00)
2.643. Cheile Bicazului PN-I        Comuna Bicaz-Chei    (11.600,00)
2.644. Stanca Serbesti           Comuna Stefan cel Mare    5,00
2.645. Rezervatia forestiera Dobreni    Comuna Dobreni        37,00
2.646. Piatra Teiului            Comuna Poiana Teiului     0,20
2.647. Pestera Tosorog           Comuna Bicazul Ardelean    0,10
2.648. Pestera Munticelu          Comuna Bicazul Ardelean    1,00
2.649. Dealul Vulpii-Botoaia        Municipiul Piatra-Neamt    2,00
    (Ochiul de Stepa)
2.650. Padurea Gosman            Comuna Tarcau        175,00
2.651. Locul fosilifer Cozla        Municipiul Piatra-Neamt   10,00
2.652. Cheile Sugaului           Comuna Bicaz-Chei      90,00
2.653. Locul fosilifer Cernegura      Municipiul Piatra-Neamt   198,20
2.654. Locul fosilifer Pietricica      Municipiul Piatra-Neamt   39,50
2.655. Locul fosilifer Agircia       Municipiul Piatra-Neamt    1,00
2.656. Codrii de Arama           Comuna Agapia         7,00
2.657. Codrii de Argint           Comuna Agapia         2,00
2.658. Rezervatia de Zimbri - Neamt     Comuna Vanatori-Neamt  11.500,00
2.659. Rezervatia forestiera Pangarati   Comuna Pangarati       2,00
2.660. Paraul Borcuta            Comuna Borca         1,20
2.661. Lacul Izvorul Muntelui        Orasul Bicaz        150,00
2.662. Rezervatia faunistica Brates     Comuna Tarcau        30,70
2.663. Rezervatia faunistica Borca     Comuna Borca        357,00
                 Judetul Olt
2.664. Padurea Seaca Optasani        Comuna Spineni, 
                      satul Optasani       135,00
2.665. Padurea Branistea Catarilor     Comunele Obarsia si 
                      Stefan cel Mare       301,30
2.666. Padurea Calugareasca         Comuna Radomiresti, 
                      satul Craciunel       40,00
2.667. Casa Padurii din Padurea Potelu   Comuna Ianca         1,50
2.668. Rezervatia de bujori a Academiei   Comuna Stoicanesti      54,90
2.669. Rezervatia de arborete de garnita  Comuna Poboru        121,00
                Judetul Prahova
2.670. Muntele de Sare Slanic Prahova    Orasul Slanic         2,00
2.671. Locul fosilifer Plaiul Hotilor    Orasul Sinaia         6,00
2.672. Abruptul Prahovean Bucegi PN-H    Orasele Busteni si 
                      Sinaia          (3.478,00)
2.673. Muntii Coltii lui Barbes PN-H    Orasul Sinaia      (1.513,00)
2.674. Tigaile din Ciucas          Comuna Maneciu, 
                      satul Cheia          3,00
2.675. Arinisul de la Sinaia-Cumpatul    Orasul Sinaia        32,10
               Judetul Satu Mare
2.676. Padurea Urziceni           Comuna Urziceni       38,00
2.677. Dunele de nisip Foieni        Comuna Foieni        10,00
2.678. Tinoavele din Muntii Oas       Comuna Camarzana       1,00
2.679. Mlastina Vermes           Comuna Sanislau       10,00
2.680. Cursul inferior al Raului Tur    Comuna Calinesti-Oas    43,00 km
2.681. Padurea Runc             Comuna Pomi, 
                      satul Borlesti        68,50
               Judetul Salaj
2.682. Gradina Zmeilor           Comuna Balan, 
                      satul Galgau Almasului    3,00
2.683. Pietrele Mosu si Baba        Comuna Napradea, 
                      satul Somes Guruslau     0,20
2.684. Poiana cu narcise de la Racas-Hida  Comuna Hida, satul Racas   1,50
2.685. Calcarele de Rona          Orasul Jibou, 
                      localitatea Rona       0,50
2.686. Balta Cehei             Orasul Simleu Silvaniei,
                      localitatea Cehei      18,20
2.687. Lunca cu lalea pestrita -      Orasul Cehu Silvaniei    10,00
    Valea Salajului
2.688. Rezervatia peisagistica       Comuna Babeni, satul Clit  16,00
    Stana Clitului
2.689. Gresiile de pe Stanca Dracului    Comuna Hida          1,00
2.690. Rezervatia peisagistica Tusa-Barcau Comuna Sag, satul Tusa    15,00
2.691. Mlastina de la Iaz          Comuna Plopis, 
                      satul Iaz          10,00
2.692. Padurea "La Castani"         Comuna Ileanda,
                      satul Rogna          7,80
2.693. Stejarisul Panic           Comuna Hereclean, 
                      satul Panic          2,20
2.694. Stejarisul de balta Panic      Comuna Hereclean,
                      satul Panic          1,70
                 Judetul Sibiu
2.695. Lacul fara fund Ocna Sibiului    Orasul Ocna Sibiului     0,20
2.696. Calcarele eocene de la        Comuna Turnu Rosu      60,00
    Turnu Rosu - Porcesti
2.697. Calcarele cu hippuriti de la     Orasul Cisnadie,       1,00
    Cisnadioara             localitatea Cisnadioara
2.698. Dealul Zackel            Municipiul Sibiu, 
                      comuna Slimnic        11,00
2.699. Suvara Sasilor            Orasul Talmaciu       20,00
2.700. Canionul Mihaileni          Comuna Mihaileni       16,00
2.701. Valea Balii             Comuna Cartisoara      180,00
2.702. Vulcanii Noroiosi Hasag       Comuna Loamnes, 
                       satul Hasag         1,00
2.703. La Grumaji              Comuna Jina          2,00
2.704. Pintenul din coasta Jinei      Comuna Jina          2,00
2.705. Iezerele Cindrelului         Comuna Gura Raului     609,60
2.706. Parcul Natural Dumbrava Sibiului   Municipiul Sibiu      993,00
2.707. Parcul Natural Cindrel        Comuna Jina        9.873,00
2.708. Masa Jidovului            Comuna Jina          2,00
2.709. Golul Alpin al Muntilor       Comuna Arpasu de Jos   6.989,20
    Fagaras intre Podragu - Suru     si orasul Avrig 
                Judetul Suceava
2.710. Doisprezece Apostoli PN-K      Comuna Dorna Candrenilor  (200,00)
2.711. Rezervatia Bila-Lala PN-G      Comuna Carlibaba      (325,10)
2.712. Moara Dracului            Municipiul Campulung 
                      Moldovenesc          1,30
2.713. Piatra Tibaului           Comuna Carlibaba       20,30
2.714. Piatra Buhei             Municipiul Campulung
                      Moldovenesc          2,00
2.715. Tinovul Poiana Stampei        Comuna Poiana Stampei    681,80
2.716. Fanatele montane Todirescu      Municipiul Campulung 
                      Moldovenesc         44,30
2.717. Tinovul Sarul Dornei         Comuna Sarul Dornei     36,00
2.718. Fanatele seculare Ponoare      Comuna Bosanci        24,50
2.719. Fanatele seculare Frumoasa      Comuna Moara         9,50
2.720. Tinovul Gaina - Lucina        Comuna Moldova-Sulita     1,00
2.721. Padurea (Quercetumul) Crujana    Comuna Patrauti       39,40
2.722. Pietrele Doamnei           Municipiul Campulung 
                      Moldovenesc         253,00
2.723. Codrul Secular Slatioara       Comuna Stulpicani, 
                      satul Slatioara      1.064,20
2.724. Codrul Secular Giumalau       Comuna Pojorata       309,50
2.725. Rachitisul Mare           Comuna Moldova-Sulita    116,40
2.726. Fagetul Dragomirna          Comuna Mitocul 
                      Dragomirnei         134,80
2.727. Padurea Zamostea - Lunca       Comuna Zamostea       107,60
2.728. Cheile Zugrenilor          Orasul Vatra Dornei     150,10
2.729. Cheile Lucavei            Comuna Moldova-Sulita    24,30
2.730. Jnepenisul cu Pinus         Orasul Vatra Dornei    (384,20)
    cembra-Calimani PN-K
2.731. Piatra Pinului si Piatra Soimului  Orasul Gura Humorului     0,50
2.732. Clipa de calcare triasice      Comuna Breaza         0,10
    Paraul Cailor
2.733. Stratele cu Aptychus de la Pojorata Comuna Fundu Moldovei     1,00
2.734. Fanatele seculare de la Calafindesti Comuna Calafindesti     17,30
                Judetul Timis
2.735. Padurea Cenad            Comuna Cenad        279,20
2.736. Lunca Poganisului          Comunele Tormac si 
                      Sacosu Turcesc        75,50
2.737. Movila Sisitak            Comuna Sanpetru Mare     0,50
2.738. Arboretumul Bazos          Comuna Remetea Mare     60,00
2.739. Locul fosilifer Radmanesti      Comuna Bara          4,00
2.740. Mlastinile Satchinez         Comuna Satchinez      236,00
2.741. Padurea Bistra            Comuna Ghiroda        19,90
2.742. Beba Veche              Comuna Beba Veche,
                      satul Pordeanu      2.187,00
2.743. Mlastinile Murani          Comuna Pischia, 
                      satul Murani        200,00
2.744. Insula Mare Cenad          Comuna Cenad         3,00
2.745. Insula Igris             Comuna Sanpetru Mare     3,00
2.746. Saraturile Dinias          Comuna Peciu Nou       4,00
2.747. Pajistea cu narcise Batesti     Orasul Faget         20,00
2.748. Lacul Surduc             Comuna Fardea        362,00
                Judetul Tulcea
2.749. Saraturile Murighiol DD-A      Comuna Murighiol      (87,00)
2.750. Rosca - Buhaiova DD-A        Comuna Chilia Veche   (9.625,00)
2.751. Padurea Letea DD-A          Comuna C.A. Rosetti   (2.825,00)
2.752. Grindul si Lacul Raducu DD-A     Comuna C.A. Rosetti   (2.500,00)
2.753. Lacul Nebunu DD-A          Comuna Pardina       (115,00)
2.754. Complexul Vatafu - Lungulet DD-A   Orasul Sulina      (1.625,00)
2.755. Padurea Caraorman DD-A        Comuna Crisan      (2.250,00)
2.756. Arinisul Erenciuc DD-A        Comuna Sfantu Gheorghe   (50,00)
2.757. Insula Popina DD-A          Comuna Sarichioi      (98,00)
2.758. Complexul Sacalin Zatoane DD-A    Comuna Sfantu Gheorghe (21.410,00)
2.759. Complexul Periteasca - Leahova DD-A Comunele Jurilovca si
                      Murighiol        (4.125,00)
2.760. Capul Dolosman DD-A         Comuna Jurilovca      (125,00)
2.761. Lacul Potcoava DD-A         Comuna Sfantu Gheorghe   (652,00)
2.762. Lacul Belciug DD-A          Comuna Sfantu Gheorghe   (110,00)
2.763. Lacul Rotundu DD-A          Orasul Isaccea       (228,00)
2.764. Padurea Valea Fagilor PN-P      Comuna Luncavita      (154,00)
2.765. Rezervatia Naturala Dealul Bujorului Orasul Babadag        50,80
2.766. Rezervatia de liliac Valea Oilor   Orasul Babadag        0,35
2.767. Rezervatia de liliac Fantana Mare  Comuna Ciucurova, 
                      satul Fantana Mare      0,30
2.768. Varful Secarul            Comuna Ciucurova, 
                      satul Atmagea        34,50
2.769. Rezervatia botanica Korum Tarla   Orasul Babadag        2,00
2.770. Locul fosilifer Dealul Bujoarele   Comuna Turcoaia        8,00
2.771. Rezervatia Geologica Agighiol    Comuna Valea Nucarilor, 
                      satul Agighiol        9,70
2.772. Padurea Niculitel          Comuna Niculitel       11,00
               Judetul Vaslui
2.773. Locul fosilifer Malusteni      Comuna Malusteni       10,00
2.774. Locul fosilifer Nisiparia Hulubat  Municipiul Vaslui       2,50
2.775. Movila lui Burcel          Comuna Miclesti       12,00
2.776. Tanacu - Coasta Rupturile      Comuna Tanacu         6,00
2.777. Padurea Badeana           Comuna Tutova        126,70
2.778. Padurea Harboanca          Comuna Stefan cel Mare    43,10
2.779. Padurea Balteni           Comuna Balteni        22,00
2.780. Faneata de la Glodeni        Orasul Negresti,
                      satul Glodeni         6,00
                Judetul Valcea
2.781. Piramidele din Valea Stancioiului  Municipiul Ramnicu Valcea, 
                      comuna Goranu        12,00
2.782. Piramidele de la Slatioara      Comunele Slatioara 
                      si Stroesti         10,50
2.783. Pestera Caprelor           Orasul Baile Olanesti     0,50
2.784. Avenul Piciorul Boului        Comuna Caineni        0,10
2.785. Pestera Liliecilor          Comuna Costesti        1,00
2.786. Pestera Munteanu - Murgoci      Orasul Olanesti        1,00
2.787. Pestera Pagodelor          Orasul Olanesti        0,30
2.788. Pestera Rac             Orasul Olanesti        0,20
2.789. Pestera Valea Bistrita        Orasul Olanesti        0,25
2.790. Pestera cu Lac            Orasul Olanesti        0,10
2.791. Pestera cu Perle           Orasul Olanesti        0,50
2.792. Pestera Arnautilor          Orasul Olanesti        0,40
2.793. Pestera Clopot            Orasul Olanesti        0,10
2.794. Jnepenisul Stricatul         Comuna Voineasa       15,00
2.795. Mlastina Mosoroasa          Orasul Olanesti        0,25
2.796. Padurea Tisa Mare          Comuna Lungesti       50,00
2.797. Padurea Silea            Comuna Lungesti, 
                      satul Fumureni        25,00
2.798. Padurea Calinesti - Brezoi      Orasul Brezoi        200,00
2.799. Caldarea Galcescu          Comuna Voineasa       200,00
2.800. Rezervatia Miru-Bora         Comuna Voineasa       25,00
2.801. Rezervatia Ocnele Mari        Orasul Ocnele Mari      15,00
2.802. Rezervatia Radita - Manzu      Orasul Olanesti       10,00
2.803. Iezerul Latorita           Comuna Malaia        10,00
2.804. Muntele Stogu            Orasul Olanesti       10,00
2.805. Padurea Latorita           Comuna Malaia         7,10
2.806. Rezervatia Sterpu-Dealul Negru    Comuna Voineasa        5,00
2.807. Rezervatia Cristesti         Comuna Voineasa        3,00
2.808. Padurea Valea Cheii         Orasul Olanesti        1,50
2.809. Rezervatia paleontologica Golesti  Comuna Golesti        10,00
              Judetul Vrancea
2.810. Caldarile Zabalei -         Comuna Naruja        350,00
    Zarna Mica - Raoaza
2.811. Focul Viu de la Andreiasu de Jos   Comuna Andreiasu de Jos   12,00
2.812. Muntele Goru             Comuna Naruja        388,10
2.813. Lacul Negru - Cheile Narujei I    Comuna Nistoresti      20,00
2.814. Padurea Verdele - Cheile Narujei II Comuna Nistoresti      250,00
2.815. Padurea Cenaru            Comuna Andreiasu de Jos   383,20
2.816. Padurea Lepsa-Zboina         Comuna Tulnici, 
                      satul Lepsa         210,70
2.817. Padurea Schitu-Dalhauti       Comuna Carligele      188,20
2.818. Cascada Misina            Comuna Nistoresti      183,50
2.819. Groapa cu Pini            Comuna Tulnici        11,10
2.820. Padurea Reghiu - Scruntaru      Comuna Reghiu        95,70
2.821. Rapa Rosie - Dealul Morii      Comuna Tulnici        49,60
2.822. Stramtura - Coza           Comuna Tulnici        15,00
2.823. Rezervatia Algheanu         Comuna Vrancioaia      10,00
2.824. Cascada Putnei            Comuna Tulnici, 
                      satul Lepsa         10,00
2.825. Paraul Bozu             Comuna Valea Sarii,
                      satul Prisaca         5,00
2.826. Valea Tisitei            Comuna Tulnici       307,00
2.827. Lunca Siretului           Municipiul Focsani     388,40
-------------------------------------------------------------------------------

       II. GRUPAREA GEOGRAFICA SI LOCALIZAREA TERITORIALA
        A ZONELOR NATURALE PROTEJATE, DE INTERES NATIONAL
  1.0. Carpatii si Subcarpatii Orientali
  1.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale
-------------------------------------------------------------------------------
Simbolul    Denumirea            Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
 G   Rodna             Bistrita-Nasaud, Maramures, Suceava
 H   Bucegi             Arges, Dambovita, Brasov, Prahova
 I   Cheile Bicazului-Hasmas    Neamt, Harghita 
 J   Ceahlau            Neamt
 K   Calimani            Suceava, Mures, Bistrita-Nasaud
-------------------------------------------------------------------------------
  1.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
           Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Maramures, Bistrita-Nasaud, Suceava, Mures, Neamt, Harghita, Bacau, Covasna, 
  Brasov, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovita
-------------------------------------------------------------------------------
  2.0. Carpatii Meridionali si Subcarpatii Getici
  2.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale
-------------------------------------------------------------------------------
 Simbolul      Denumirea            Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
 B   Domogled-Valea Cernei        Caras-Severin, Mehedinti, Gorj
 C   Retezat               Hunedoara
 L   Cozia                Valcea
 M   Piatra Craiului           Arges, Brasov
 N   Gradistea Muncelului-Cioclovina   Hunedoara
-------------------------------------------------------------------------------
  2.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
                Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Alba, Arges, Caras-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinti, Sibiu, Timis, Valcea
-------------------------------------------------------------------------------
  3.0. Muntii si dealurile Banatului
  3.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale
------------------------------------------------------------------------------- 
 Simbolul       Denumirea          Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  D   Portile de Fier           Caras-Severin, Mehedinti
  E   Cheile Nerei-Beusnita        Caras-Severin  
  O   Semenic-Cheile Carasului      Caras-Severin
-------------------------------------------------------------------------------
  3.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
               Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Caras-Severin, Mehedinti
-------------------------------------------------------------------------------
  4.0. Muntii Apuseni si Dealurile Crisanei
  4.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale
-------------------------------------------------------------------------------
 Simbolul         Denumirea        Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  F   Muntii Apuseni         Alba, Arad, Bihor, Cluj
-------------------------------------------------------------------------------
  4.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
                  Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara, Salaj
-------------------------------------------------------------------------------
  5.0. Dealurile Clujului
  
  5.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale -
     nu cuprind
  5.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
                 Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Alba, Cluj, Mures
-------------------------------------------------------------------------------
  6.0. Podisul Somesan
  6.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale -
     nu cuprind
  6.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
                 Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Maramures, Salaj
-------------------------------------------------------------------------------
  7.0. Podisul Sucevei si Campia Moldovei
  7.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale -
     nu cuprind
  7.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
                 Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Botosani, Iasi, Suceava
-------------------------------------------------------------------------------
  8.0. Podisul Barladului
  8.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale - 
     nu cuprind
  8.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
                 Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Iasi, Galati, Neamt, Vaslui
-------------------------------------------------------------------------------
  9.0. Podisul Dobrogei
  9.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale
-------------------------------------------------------------------------------
 Simbolul         Denumirea          Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  P   Muntii Macinului               Tulcea
-------------------------------------------------------------------------------
  9.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
                  Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Constanta, Tulcea
-------------------------------------------------------------------------------
  10.0. Campia Careilor
  10.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale - 
     nu cuprind
  10.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
                   Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Bihor, Satu Mare
-------------------------------------------------------------------------------
  11.0. Campia Muresului si Timisului
  11.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale - 
     nu cuprind
  11.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
                 Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Arad, Timis
-------------------------------------------------------------------------------
  12.0. Campia Vlasiei
  12.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale -
     nu cuprind
  12.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
                 Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  Dambovita, Giurgiu, Ilfov
-------------------------------------------------------------------------------
  13.0. Lunca Dunarii
  13.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale
-------------------------------------------------------------------------------
 Simbolul     Denumirea           Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  R    Balta Mica a Brailei         Braila
-------------------------------------------------------------------------------
  13.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii
-------------------------------------------------------------------------------
                  Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
 Braila, Calarasi, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Mehedinti, Olt, Teleorman
-------------------------------------------------------------------------------
  14.0 Delta Dunarii
  14.1. Rezervatii ale biosferei si parcuri nationale sau naturale
-------------------------------------------------------------------------------
 Simbolul        Denumirea          Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
  A  Delta Dunarii              Constanta, Tulcea
-------------------------------------------------------------------------------
  NOTA:
  Gruparea geografica a zonelor naturale protejate cuprinsa in prezenta anexa
  se regaseste in anexa nr. II.


ANEXA 2

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL
SECTIUNEA A III-A - ZONE PROTEJATE ZONE NATURALE


                                     ANEXA 3
  I. VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL DE INTERES NATIONAL
  (MONUMENTE ISTORICE DE VALOARE NATIONALA EXCEPTIONALA)
  1. Monumente si ansambluri de arhitectura
  a) Cetati
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Denumirea      Unitatea administrativ-teritoriala   Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
 a)1. Cetatea Alba Carolina   Municipiul Alba Iulia         Alba
 a)2. Cetatea Calnic      Comuna Calnic, satul Calnic      Alba
 a)3. Cetatea Greavilor     Comuna Garbova, satul Garbova     Alba
 a)4. Cetatea Aradului     Municipiul Arad            Arad
 a)5. Cetatea Soimos      Orasul Lipova             Arad
 a)6. Cetatea Poenari      Comuna Arefu,             Arges
                satul Capatanenii Ungureni
 a)7. Cetatea Oratia      Comuna Dambovicioara,         Arges
                satul Podul Dambovitei 
 a)8. Cetatea Biharia      Comuna Biharia, satul Biharia     Bihor
a)9. Donjonul Cheresig     Comuna Girisu de Cris, satul Cheresig Bihor
a)10. Cetatea Oradea      Municipiul Oradea           Bihor
a)11. Cetatea Bran       Comuna Bran, satul Bran        Brasov
a)12. Cetatea Fagaras      Municipiul Fagaras          Brasov
a)13. Cetatea Rasnov      Orasul Rasnov             Brasov
a)14. Cetatea Rupea       Orasul Rupea             Brasov
a)15. Cetatea Feldioara     Comuna Feldioara, satul Feldioara   Brasov
a)16. Cetatea lui Negru Voda  Comuna Lisa, satul Breaza       Brasov
a)17. Cetatea Dabaca      Comuna Dabaca, satul Dabaca      Cluj
a)18. Cetatea Bologa      Comuna Poieni, satul Bologa      Cluj
a)19. Cetatea Balvanyos     Comuna Turia, satul Turia       Covasna
a)20. Fortificatii oras     Municipiul Targoviste         Dambovita
   Targoviste
a)21. Cetatea Giurgiu      Municipiul Giurgiu          Giurgiu
a)22. Turnul Crivadia      Comuna Banita, satul Crivadia     Hunedoara
a)23. Cetatea Deva       Municipiul Deva            Hunedoara
a)24. Cetatea Malaiesti     Comuna Salasu de Sus, satul Malaiesti Hunedoara
a)25. Cetatea Colti       Comuna Rau de Mori, satul Suseni   Hunedoara
a)26. Cetatea Chioarului    Comuna Remetea Chioarului,      Maramures
                satul Berchez 
a)27. Cetatea Severinului    Municipiul Drobeta-Turnu Severin   Mehedinti
a)28. Cetatea Targu Mures    Municipiul Targu Mures        Mures
a)29. Cetatea Saschiz      Comuna Saschiz, satul Saschiz     Mures
a)30. Cetatea Neamtului     Orasul Targu-Neamt          Neamt
a)31. Cetatea Turnu Rosu    Orasul Talmaciu, satul Boita     Sibiu
a)32. Cetatea Slimnicului    Comuna Slimnic, satul Slimnic     Sibiu
a)33. Cetatea de scaun     Municipiul Suceava          Suceava
   a Sucevei
a)34. Cetatea Turnu       Municipiul Turnu Magurele       Teleorman
a)35. Cetatea Enisala      Comuna Sarichioi, satul Enisala    Tulcea
-------------------------------------------------------------------------------
  b) Ansambluri curti domnesti ruinate
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Denumirea      Unitatea administrativ-teritoriala  Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
 b)1. Vestigiile curtii domnesti Municipiul Curtea de Arges     Arges
 b)2. Ruinele curtii domnesti  Municipiul Targoviste        Dambovita
   cu Turnul Chindiei si 
   incinta fortificata
 b)3. Vestigiile curtii domnesti Municipiul Iasi           Iasi
 b)4. Vestigiile curtii domnesti Municipiul Suceava         Suceava
 b)5. Ruinele curtii domnesti 
   Curtea Veche        Municipiul Bucuresti
-------------------------------------------------------------------------------
  c) Biserici fortificate - cetati
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.     Denumirea           Unitatea         Judetul
                   administrativ-teritoriala
-------------------------------------------------------------------------------
c)1. Cetatea sateasca cu biserica Comuna Harman, satul Harman   Brasov
c)2. Cetatea sateasca cu biserica Comuna Prejmer, satul Prejmer  Brasov
c)3. Cetatea sateasca cu biserica Comuna Homorod, satul Homorod  Brasov
c)4. Cetatea sateasca cu biserica Comuna Sanpetru, satul Sanpetru Brasov
   evanghelica
c)5. Cetatea sateasca cu biserica Comuna Bunesti, satul Viscri   Brasov
   evanghelica
c)6. Cetatea sateasca cu biserica Comuna Cata, satul Drauseni   Brasov
   evanghelica fortificata
c)7. Cetatea sateasca cu biserica Comuna Cata, satul Cata     Brasov
   evanghelica
c)8. Cetatea sateasca cu biserica Comuna Darjiu, satul Darjiu   Harghita
   unitariana
c)9. Cetatea sateasca cu biserica Comuna Vanatori, satul Archita  Mures
c)10. Cetatea sateasca cu biserica Comuna Atel, satul Atel     Sibiu
   evanghelica
c)11. Biserica evanghelica     Comuna Biertan, satul Biertan  Sibiu
   cu cetatea 
c)12. Biserica cu incinta      Comuna Biertan, satul Richis   Sibiu
c)13. Cetatea sateasca cu biserica Orasul Cisnadie         Sibiu
c)14. Cetatea sateasca cu biserica Comuna Merghindeal,       Sibiu
                  satul Dealu Frumos
c)15. Biserica evanghelica cu    Comuna Laslea,          Sibiu
   fortificatii         satul Malancrav
c)16. Cetatea sateasca cu biserica Comuna Mosna, satul Mosna    Sibiu
c)17. Cetatea sateasca cu biserica Comuna Valea Viilor,       Sibiu
                  satul Valea Viilor 
c)18. Cetatea sateasca cu biserica Comuna Bazna, satul Bazna    Sibiu
   evanghelica fortificata
c)19. Cetatea sateasca cu biserica Comuna Brateiu, satul Buzd    Sibiu
   evanghelica
c)20. Cetatea sateasca cu biserica Comuna Darlos, satul Curciu   Sibiu
   evanghelica
c)21. Cetatea sateasca cu biserica Orasul Medias, satul Ighisu Nou Sibiu
   evanghelica
c)22. Cetatea sateasca cu biserica Orasul Dumbraveni,        Sibiu
   evanghelica          satul Saros pe Tarnave
-------------------------------------------------------------------------------
  d) Castele, conace, palate
-------------------------------------------------------------------------------
  Nr.     Denumirea    Unitatea administrativ-teritoriala   Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
d)1. Castelul Bethlen-Haller  Comuna Cetatea de Balta,       Alba
                satul Cetatea de Balta
d)2. Castelul Bethlen     Comuna Sona, satul Sanmiclaus    Alba
d)3. Castelul Macea      Comuna Macea             Arad
d)4. Ansamblul fortificat al  Comuna Balilesti, satul Golesti   Arges
   conacului Golestilor
d)5. Castelul Banffy      Comuna Bontida, satul Bontida    Cluj
d)6. Castelul-Cetate      Orasul Gherla            Cluj
d)7. Castelul Kornis      Comuna Mica, satul Manastirea    Cluj
d)8. Ansamblul Palatului    Comuna Potlogi, satul Potlogi    Dambovita
   Brancovenesc
d)9. Conacul Cotofenilor    Comuna Almaj,            Dolj
                satul Cotofenii din Fata
d)10. Casa de piatra Udriste  Comuna Hotarele, satul Heresti    Giurgiu
   Nasturel
d)11. Palatul Druganescu    Comuna Floresti-Stoenesti,      Giurgiu
                satul Stoenesti
d)12. Castelul Lazar      Comuna Lazarea, satul Lazarea    Harghita
d)13. Castelul Corvinilor    Municipiul Hunedoara         Hunedoara
d)14. Ruinele Curtii cneziale  Comuna Rau de Mori,         Hunedoara
   a Candestilor      satul Rau de Mori
   cu paraclisul
d)15. Palatul Cantacuzino-   Orasul Pascani            Iasi
   Pascanu
d)16. Palatul Alexandru     Comuna Ruginoasa, satul Ruginoasa  Iasi
   Ioan Cuza
d)17. Ansamblul Biserica    Comuna Deleni, satul Deleni     Iasi
   Adormirea Maicii 
   Domnului, Conacul
   Cantacuzino-Deleanu, 
   zidul de incinta
d)18. Ansamblul Palatului    Comuna Mogosoaia, satul Mogosoaia  Ilfov
   Brancovenesc si biserica
d)19. Castelul Bethlen     Comuna Danes, satul Cris       Mures
d)20. Palatul Teleky      Comuna Gornesti, satul Gornesti   Mures
d)21. Ruinele palatului     Comuna Filipestii de Targ,      Prahova
   postelnicului Constantin satul Filipestii de Targ
   Cantacuzino
d)22. Conacul Filipescu     Comuna Filipestii de Targ,      Prahova
                satul Filipestii de Targ
d)23. Ansamblul Castelului   Orasul Sinaia            Prahova
   Peles
d)24. Castelul Lonyai      Comuna Mediesu Aurit,        Satu Mare
                satul Mediesu Aurit 
d)25. Castelul Karoly      Municipiul Carei           Satu Mare
d)26. Castelul Bathory     Orasul Simleu Silvaniei       Salaj
d)27. Conacul Rosetti - Bals  Comuna Codaesti, satul Pribesti   Vaslui
d)28. Conacul Rosetti - Solescu Comuna Solesti, satul Solesti    Vaslui
-------------------------------------------------------------------------------
  e) Cule
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.  Denumirea       Unitatea administrativ-teritoriala   Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
e)1. Cula Izvoranu       Comuna Brabova, satul Brabova     Dolj
e)2. Cula Cernat        Comuna Cernatesti, satul Cernatesti  Dolj
e)3. Cula Cornoiu       Orasul Bumbesti-Jiu, satul Curtisoara Gorj
e)4. Casa cula Cartianu    Comuna Turcinesti, satul Cartiu    Gorj
e)5. Casa cula a Glogovenilor Comuna Glogova, satul Glogova     Gorj
e)6. Cula Cioaba        Comuna Slivilesti, satul Siacu    Gorj
e)7. Cula Crasnaru       Comuna Aninoasa, satul Groserea    Gorj
e)8. Casa cula Cutui      Comuna Brosteni, satul Brosteni    Mehedinti
e)9. Cula Tudor Vladimirescu  Comuna Simian, satul Cerneti     Mehedinti
e)10. Cula Duca         Comuna Maldaresti, satul Maldaresti  Valcea
e)11. Cula Greceanu       Comuna Maldaresti, satul Maldaresti  Valcea
-------------------------------------------------------------------------------
  f) Cladiri civile urbane
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Denumirea       Unitatea administrativ-teritoriala   Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
f)1. Palatul voievodal    Municipiul Alba Iulia         Alba
f)2. Palatul baroc      Municipiul Oradea           Bihor
f)3. Primaria         Municipiul Oradea           Bihor
f)4. Ansamblul de cladiri   Municipiul Oradea           Bihor
   "Sirul canonicilor"
f)5. Casa Ioan Zidarul    Municipiul Bistrita          Bistrita- 
                                   Nasaud
f)6. Casa Argintarului    Municipiul Bistrita          Bistrita-
                                   Nasaud
f)7. Sirul Sugalete      Municipiul Bistrita          Bistrita-
                                   Nasaud
f)8. Asezamintele Sofian   Municipiul Botosani          Botosani
f)9. Casa Sfatului      Municipiul Brasov           Brasov
f)10. Casa Hirscher      Municipiul Brasov           Brasov
f)11. Scoala Romaneasca    Municipiul Brasov           Brasov
   din Schei
f)12. Hotel "Aro"       Municipiul Brasov           Brasov
f)13. Teatrul vechi      Orasul Oravita            Caras-
                                   Severin
f)14. Casa Matei Corvin    Municipiul Cluj-Napoca        Cluj
f)15. Palatul Banffy      Municipiul Cluj-Napoca        Cluj
f)16. Teatrul National     Municipiul Cluj-Napoca        Cluj
f)17. Palatul Toldalagyi -   Municipiul Cluj-Napoca        Cluj
   Korda
f)18. Casa Bathory       Municipiul Turda           Cluj
f)19. Hotel "Rex"       Municipiul Constanta-Mamaia      Constanta
f)20. Casa Glogovenilor    Municipiul Craiova          Dolj
f)21. Casa Baniei       Municipiul Craiova          Dolj
f)22. Prefectura        Municipiul Craiova          Dolj
f)23. Palatul Mihail      Municipiul Craiova          Dolj
f)24. Palatul Administrativ  Municipiul Galati           Galati
f)25. Palatul Justitiei    Municipiul Galati           Galati
f)26. Magna Curia       Municipiul Deva            Hunedoara
f)27. Casa Dosoftei      Municipiul Iasi            Iasi
f)28. Casa Basota       Municipiul Iasi            Iasi
f)29. Casa Bals        Municipiul Iasi            Iasi
f)30. Palatul Rosetti -    Municipiul Iasi            Iasi
   Roznoveanu
f)31. Palatul domnitorului   Municipiul Iasi            Iasi
   Alexandru Ioan Cuza
f)32. Teatrul National     Municipiul Iasi            Iasi
f)33. Palatul Culturii     Municipiul Iasi            Iasi
f)34. Casa Vlad Dracul     Municipiul Sighisoara         Mures
f)35. Casa cu cerb       Municipiul Sighisoara         Mures
f)36. Teatrul National     Municipiul Caracal          Olt
f)37. Casa Hagi Prodan     Municipiul Ploiesti          Prahova
f)38. Halele Centrale     Municipiul Ploiesti          Prahova
f)39. Casa Nicolae Iorga    Orasul Valenii de Munte        Prahova
f)40. Turnul Sfatului     Municipiul Sibiu           Sibiu
f)41. Casa Thomas Altenberger, Municipiul Sibiu           Sibiu
   Casa Johann Lula formand 
   Ansamblul vechii primarii
f)42. Palatul Brukenthal    Municipiul Sibiu           Sibiu
f)43. Hanul Domnesc      Municipiul Suceava          Suceava
f)44. Hanul Manuc       Municipiul Bucuresti
f)45. Casa Melik        Municipiul Bucuresti
f)46. Palatul Ghica-Tei    Municipiul Bucuresti
f)47. Casa Sutu        Municipiul Bucuresti
f)48. Palatul Stirbei     Municipiul Bucuresti
f)49. Ateneul Roman      Municipiul Bucuresti
f)50. "Bufetul" -       Municipiul Bucuresti
   Arhitect Mincu
f)51. Scoala Centrala de Fete Municipiul Bucuresti
f)52. Palatul Justitiei    Municipiul Bucuresti
f)53. Blocul "Aro"       Municipiul Bucuresti
f)54. Ansamblul Palatului   Municipiul Bucuresti
   Cotroceni 
f)55. Hotel "Bulevard"     Municipiul Bucuresti
f)56. Casa Vernescu      Municipiul Bucuresti
f)57. Palatul C.E.C.      Municipiul Bucuresti
f)58. Palatul Postelor     Municipiul Bucuresti
f)59. Palatul Cantacuzino   Municipiul Bucuresti
f)60. Casa Oprea Soare     Municipiul Bucuresti
f)61. Vila Minovici      Municipiul Bucuresti
f)62. Scoala de Arhitectura  Municipiul Bucuresti
f)63. Muzeul Taranului Roman  Municipiul Bucuresti
f)64. Primaria Capitalei    Municipiul Bucuresti
f)65. Facultatea de Drept   Municipiul Bucuresti
f)66. Ministerul Industriilor Municipiul Bucuresti
f)67. Academia Militara    Municipiul Bucuresti
f)68. Palatul Consiliului   Municipiul Bucuresti
   de Ministri
f)69. Casa din sos. Kiseleff  Municipiul Bucuresti
   nr. 49
f)70. Parcul de locuinte UCB  Municipiul Bucuresti
-------------------------------------------------------------------------------
  g) Ansambluri urbane
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Denumirea    Unitatea administrativ-teritoriala   Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
g)1. Ansamblul urban     Municipiul Alba Iulia         Alba
   fortificat
g)2. Ansamblul urban     Orasul Sebes             Alba
   fortificat
g)3. Centrul istoric     Comuna Rosia Montana,         Alba
                satul Rosia Montana
g)4. Centrul istoric al    Municipiul Campulung         Arges
   orasului
g)5. Centrul istoric al    Municipiul Curtea de Arges      Arges
   orasului
g)6. Ansamblul urban     Municipiul Bistrita          Bistrita-
   fortificat                           Nasaud
g)7. Centrul istoric al    Municipiul Botosani          Botosani
   orasului    
g)8. Ansamblul urban     Municipiul Brasov           Brasov
   fortificat
g)9. Centrul istoric al    Municipiul Braila           Braila
   orasului
g)10. Ansamblul urban     Municipiul Cluj-Napoca        Cluj
   fortificat 
g)11. Centrul istoric     Orasul Gherla             Cluj
g)12. Centrul istoric     Municipiul Targoviste         Dambovita
   Targoviste
g)13. Ansamblul monumental   Municipiul Targu Jiu         Gorj
   creat de Constantin 
   Brancusi
g)14. Ansamblul urban     Municipiul Sighisoara         Mures
   fortificat
g)15. Centrul istoric al    Municipiul Caracal          Olt
   orasului
g)16. Ansamblul urban     Municipiul Sibiu           Sibiu
   fortificat
g)17. Ansamblul urban     Municipiul Medias           Sibiu
   fortificat 
g)18. Centrul istoric al    Municipiul Timisoara         Timis
   orasului
g)19. Centrul istoric Sulina  Orasul Sulina             Tulcea
g)20. Centrul istoric al    Municipiul Bucuresti
   orasului
-------------------------------------------------------------------------------
  h) Biserici din lemn
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.     Denumirea     Unitatea administrativ-teritoriala  Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
h)1. Biserica Sfantul Nicolae Comuna Berghin, satul Ghirbom     Alba
h)2. Biserica Sfanta Treime  Comuna Vidra, satul Goiesti      Alba
h)3. Biserica Sfintii     Comuna Ponor, satul Geogel      Alba
   Arhangheli
h)4. Biserica Sfintii     Comuna Vadu Motilor, satul Lazesti  Alba
   Arhangheli
h)5. Biserica de lemn veche  Comuna Farau, satul Silea       Alba
   Sfintii Arhangheli
h)6. Biserica de lemn     Comuna Brazii, satul Buceava-Soimus  Arad
h)7. Biserica Pogorarea    Comuna Halmagiu, satul Bodesti    Arad
   Sfantului Duh
h)8. Biserica Inaltarea    Comuna Plescuta, satul Budesti    Arad
   Domnului
h)9. Biserica Inaltarea    Comuna Cosesti, satul Jupanesti    Arges
   Domnului
h)10. Biserica Vovidenia    Comuna Margineni, satul Luncani    Bacau
h)11. Biserica de lemn a    Comuna Corbasca, satul Poglet     Bacau
   fostului schit Pogletu
h)12. Biserica Sfintii     Comuna Pomezeu, satul Campani     Bihor
   Arhangheli        de Pomezeu
h)13. Biserica Adormirea    Comuna Sambata, satul Copaceni    Bihor
   Maicii Domnului
h)14. Biserica Sfantul     Comuna Tetchea, satul Hotar      Bihor
   Gheorghe
h)15. Biserica Sfantul     Comuna Rieni, satul Rieni       Bihor
   Teodor Tiron
h)16. Biserica Sfantul Nicolae Comuna Derna, satul Sacalasau     Bihor
h)17. Biserica Sfintii     Comuna Baluseni, satul Baluseni    Botosani
   Voievozi
h)18. Biserica Adormirea    Comuna Braesti, satul Braesti     Botosani
   Maicii Domnului
h)19. Biserica Sfintii     Comuna Bobalna, satul Cremenea    Cluj
   Arhangheli
h)20. Biserica Pogorarea    Comuna Manastireni, satul Dretea   Cluj
   Sfantului Duh
h)21. Biserica Sfintii     Comuna Capusu Mare, satul Paniceni  Cluj
   Arhangheli 
h)22. Biserica Sfintii     Comuna Catcau, satul Salisca     Cluj
   Arhangheli
   "din deal"
h)23. Biserica de lemn     Comuna Chinteni, satul Salistea Veche Cluj
h)24. Biserica Sfintii     Comuna Sic, satul Sic         Cluj
   Arhangheli
h)25. Biserica Sfintii     Comuna Balanesti, satul Balanesti   Gorj
   Voievozi
h)26. Biserica Cuvioasa     Comuna Balanesti, satul Glodeni    Gorj
   Paraschiva
h)27. Biserica Sfantul Nicolae Comuna Lelesti, satul Lelesti     Gorj
h)28. Biserica "Intrarea    Comuna Cruset, satul Slavuta     Gorj
   in Biserica" 
h)29. Biserica Sfantul Dumitru Comuna Schela, satul Schela      Gorj
h)30. Biserica Sfantul Nicolae Comuna Bilbor, satul Bilbor      Harghita
h)31. Biserica Sfantul     Comuna Sandominic, satul Sandominic  Harghita
   Gheorghe
h)32. Biserica fostei      Orasul Toplita            Harghita 
   Manastiri Sfantul Ilie
   din Sauceni
h)33. Biserica Cuvioasa     Comuna Miroslovesti, satul      Iasi
   Paraschiva        Miroslovesti
h)34. Biserica Sfantul Gheorghe Comuna Dumesti, satul Pausesti    Iasi
h)35. Biserica Sfantul Nicolae Comuna Bogdan Voda, satul Bogdan Voda Maramures
h)36. Biserica Sfantul Nicolae Comuna Budesti, satul Budesti     Maramures
h)37. Biserica Nasterea     Comuna Calinesti, satul Calinesti   Maramures
   Maicii Domnului           
h)38. Biserica Nasterea     Comuna Ieud, satul Ieud        Maramures
   Maicii Domnului 
h)39. Biserica Nasterea     Comuna Ieud, satul Ieud        Maramures
   Maicii Domnului
   ("din deal")
h)40. Biserica Sfanta      Comuna Poienile Izei,         Maramures  
   Paraschiva        satul Poienile Izei 
h)41. Biserica Sfintii     Comuna Sisesti, satul Plopis     Maramures
   Arhangheli 
h)42. Biserica Sfintii     Comuna Sisesti, satul Surdesti    Maramures
   Arhangheli 
h)43. Biserica Sfintii     Comuna Remetea Chioarului,      Maramures
   Arhangheli        satul Remetea Chioarului
h)44. Biserica Sfintii     Orasul Targu Lapus, satul Rogoz    Maramures
   Arhangheli 
h)45. Biserica Sfintii     Comuna Rozavlea, satul Rozavlea    Maramures
   Arhangheli 
h)46. Biserica Cuvioasa     Comuna Ocna Sugatag,         Maramures
   Paraschiva        satul Sat-Sugatag 
h)47. Biserica Adormirea    Comuna Sacalaseni, satul Sacalaseni  Maramures 
   Maicii Domnului   
h)48. Biserica Sfantul     Comuna Barsana, satul Barsana     Maramures
   Nicolae
h)49. Biserica Sfantul Dumitru Orasul Baia de Arama, satul Negoesti Mehedinti
h)50. Biserica Taierea Capului Comuna Brosteni, satul Capatanesti  Mehedinti
   Sfantului Ioan Botezatorul
h)51. Biserica Sfantul Nicolae Comuna Balta, satul Costesti     Mehedinti
h)52. Biserica Sfantul Gheorghe Comuna Tamna, satul Valea Ursului   Mehedinti
h)53. Biserica Sfintii     Comuna Lunca, satul Baita       Mures
   Arhangheli
h)54. Biserica Sfantul     Comuna Ceausu de Campie,       Mures
   Ioan Botezatorul     satul Porumbeni 
h)55. Biserica Sfintii     Comuna Panet, satul Panet       Mures
   Arhangheli
h)56. Biserica de lemn     Orasul Reghin             Mures
   Sfantul Nicolae
h)57. Biserica Sfintii     Comuna Sarmasu, satul Sarmasel    Mures
   Arhangheli
h)58. Biserica Sfintii     Comuna Galesti, satul Troita     Mures
   Arhangheli 
h)59. Biserica Sfantul Nicolae Comuna Acatari, satul Valeni     Mures
h)60. Biserica de lemn     Municipiul Piatra-Neamt        Neamt
   Sfanta Troita a fostului 
   schit Cozla - Draga
h)61. Biserica Schimbarea    Municipiul Piatra-Neamt,       Neamt
   la Fata          localitatea Valeni 
h)62. Biserica de lemn Cuvioasa Comuna Farcasa, satul Farcasa     Neamt
   Paraschiva
h)63. Biserica Adormirea    Comuna Leleasca, satul Leleasca    Olt
   Maicii Domnului
h)64. Biserica Sfintii     Comuna Socond, satul Soconzel     Satu Mare
   Arhangheli 
h)65. Biserica Sfintii     Comuna Hida, satul Baica       Salaj
   Arhangheli
h)66. Biserica Sfintii     Comuna Romanasi, satul Ciumarna    Salaj
   Arhangheli
h)67. Biserica Pogorarea    Comuna Fildu de Jos,         Salaj 
   Sfantului Duh       satul Fildu de Sus 
h)68. Biserica Nasterea     Comuna Romanasi, satul Pausa     Salaj
   Maicii Domnului 
h)69. Biserica Sfintii     Comuna Romanasi,           Salaj
   Arhangheli        satul Poarta Salajului 
h)70. Biserica Sfanta Maria   Comuna Letca, satul Letca       Salaj
h)71. Biserica Adormirea    Comuna Napradea, satul Vadurele    Salaj
   Maicii Domnului
h)72. Biserica Sfantul Nicolae Comuna Brosteni, satul Brosteni    Suceava
h)73. Biserica Sfantul Spiridon Comuna Draguseni, satul Draguseni   Suceava
h)74. Biserica Intrarea     Comuna Putna, satul Putna       Suceava
   in Biserica dupa Traditie
h)75. Biserica de lemn     Comuna Puiesti, satul Cetatuia    Vaslui
   Sfantul Nicolae a 
   fostului schit Stramba
h)76. Biserica Sfantul Gheorghe Comuna Lipovat, satul Lipovat     Vaslui
h)77. Biserica Sfantul Nicolae Comuna Solesti, satul Stioborani   Vaslui
h)78. Biserica de lemn Cuvioasa Comuna Vaideeni, satul Marita     Valcea
   Paraschiva
h)79. Biserica de lemn Adormirea Comuna Costesti, satul Pietreni   Valcea
   Maicii Domnului
h)80. Biserica Cuvioasa     Comuna Ruginesti, satul Ruginesti   Vrancea
   Paraschiva
h)81. Biserica de lemn Cuvioasa Comuna Valea Sarii, satul Valea Sarii Vrancea
   Paraschiva
-------------------------------------------------------------------------------
  i) Muzee etnografice in aer liber
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.     Denumirea   Unitatea administrativ-teritoriala   Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
i)1. Muzeul Viticulturii si  Comuna Stefanesti, satul Golesti   Arges
   Pomiculturii
i)2. Muzeul Etnografic al   Municipiul Cluj-Napoca        Cluj
   Transilvaniei 
i)3. Muzeul Etnografic     Orasul Bumbesti-Jiu, satul Curtisoara Gorj
   Curtisoara
i)4. Muzeul Etnografic al   Municipiul Sighetu Marmatiei     Maramures
   Maramuresului
i)5. Muzeul Civilizatiei    Municipiul Sibiu           Sibiu
   Populare Traditionale
i)6. Muzeul Etnografic     Comuna Bujoreni, satul Bujoreni    Valcea
i)7. Muzeul Satului      Municipiul Bucuresti
-------------------------------------------------------------------------------
  j) Biserici rupestre
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Denumirea    Unitatea administrativ-teritoriala    Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
j)1. Schitul Negru Voda    Comuna Cetateni, satul Cetateni   Arges
j)2. Schitul Corbii de Piatra Comuna Corbi, satul Jgheaburi    Arges
j)3. Complexul de biserici   Comuna Bozioru, satul Nucu      Buzau
   si chilii rupestre
j)4. Ansamblul monastic    Orasul Basarabi, satul Basarabi   Constanta
   rupestru: biserici, 
   incaperi, galerii
j)5. Complexul rupestru    Comuna Independenta         Constanta
j)6. Chilia lui Daniil     Comuna Putna, satul Putna      Suceava
   Sihastrul
-------------------------------------------------------------------------------
  k) Biserici si ansambluri manastiresti
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Denumirea     Unitatea administrativ-teritoriala    Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
k)1. Catedrala romano-catolica Municipiul Alba Iulia        Alba
   Sfantul Mihail
k)2. Catedrala Sfanta Treime  Municipiul Blaj Alba
k)3. Biserica fostei manastiri Comuna Stremt, satul Geoagiu de Sus Alba
   ortodoxe
k)4. Manastirea Ramet     Comuna Ramet, satul Ramet      Alba
k)5. Biserica Sfantul Gheorghe Comuna Lupsa, satul Lupsa      Alba
k)6. Biserica Sfantul Nicolae Orasul Zlatna            Alba
k)7. Biserica evanghelica   Orasul Sebes             Alba
k)8. Manastirea Hodos Bodrog  Comuna Pecica, satul Bodrogu Vechi  Arad
k)9. Biserica Adormirea    Comuna Halmagiu, satul Halmagiu   Arad
   Maicii Domnului
k)10. Biserica Radna      Orasul Lipova, localitatea Radna   Arad
k)11. Biserica Sfantul Gheorghe Municipiul Pitesti          Arges
k)12. Ansamblul Manastirii   Municipiul Campulung         Arges
   Negru Voda
k)13. Biserica Sfantul Nicolae Municipiul Curtea de Arges      Arges
   (Domneasca)
k)14. Biserica Episcopala    Municipiul Curtea de Arges      Arges
   a Manastirii Argesului
k)15. Ansamblul fostei     Comuna Aninoasa, satul Aninoasa   Arges
   Manastiri Aninoasa
k)16. Fosta Manastire Tutana  Comuna Baiculesti, satul Tutana   Arges
k)17. Fosta Manastire Valea   Comuna Titesti,           Arges
                satul Valea Manastirii
k)18. Biserica Hartesti     Comuna Titesti,           Arges
                satul Bucsenesti-Lotasi  
k)19. Biserica Adormirea Maicii Comuna Balilesti, satul Bajesti   Arges
   Domnului, cu ruinele 
   curtii lui Mares Bajescu
k)20. Biserica fostului     Comuna Bradulet, satul Bradet    Arges
   schit Bradet
k)21. Biserica Manastirii    Comuna Cotmeana, satul Cotmeana   Arges
   Cotmeana
k)22. Biserica Precista     Municipiul Bacau           Bacau
k)23. Biserica Adormirea    Municipiul Onesti,          Bacau
   Maicii Domnului      localitatea Borzesti
k)24. Catedrala romano-catolica Municipiul Oradea          Bihor
k)25. Biserica ortodoxa     Municipiul Oradea          Bihor
   "cu Luna"
k)26. Biserica evanghelica   Comuna Galatii Bistritei,      Bistrita-
                satul Herina             Nasaud
k)27. Biserica Sfantul Nicolae Municipiul Botosani         Botosani
   - Popauti,cu turnul
k)28. Biserica Intampinarea   Municipiul Botosani         Botosani
   Domnului si Sfintii 
   Imparati (Ruset)
k)29. Biserica Uspenia     Municipiul Botosani         Botosani
   (Adormirea Maicii 
   Domnului), cu clopotnita
k)30. Biserica domneasca    Municipiul Botosani         Botosani
   Sfantul Gheorghe, 
   cu clopotnita
k)31. Biserica Sfantul Nicolae, Municipiul Dorohoi          Botosani
   cu clopotnita
k)32. Biserica Neagra      Municipiul Brasov          Brasov
k)33. Biserica Sfantul     Municipiul Brasov          Brasov
   Bartolomeu
k)34. Biserica Sfantul Nicolae Municipiul Brasov          Brasov
   din Schei
k)35. Biserica brancoveneasca  Municipiul Fagaras          Brasov
   Sfantul Nicolae
k)36. Biserica ortodoxa Sfantul Orasul Rasnov            Brasov
   Nicolae
k)37. Biserica manastirii    Comuna Voila, satul Sambata de Sus  Brasov
   brancovenesti
k)38. Biserica evanghelica   Comuna Sercaia, satul Halmeag    Brasov
k)39. Fosta Manastire Maxineni Comuna Maxineni, satul Maxineni   Braila
k)40. Biserica Sfantul     Municipiul Braila          Braila
   Arhanghel Mihail
k)41. Ansamblul fostei     Municipiul Ramnicu Sarat       Buzau
   manastiri
k)42. Ansamblul fostei     Comuna Tisau, satul Hales      Buzau
   Manastiri Bradu
k)43. Biserica fostei      Comuna Plataresti, satul Plataresti Calarasi
   Manastiri Plataresti 
k)44. Biserica romano-catolica Municipiul Cluj-Napoca        Cluj
   Sfantul Mihail
k)45. Catedrala Arhiepiscopiei Municipiul Cluj-Napoca        Cluj
   Ortodoxe
k)46. Biserica reformata Matia Municipiul Cluj-Napoca        Cluj
k)47. Manastirea Franciscanilor Municipiul Cluj-Napoca        Cluj
k)48. Biserica Adormirea Maicii Comuna Feleacu,           Cluj
   Domnului a fostei     satul Feleacu
   Manastiri Feleac
k)49. Biserica armeneasca    Orasul Gherla            Cluj
k)50. Biserica ortodoxa     Comuna Vad, satul Vad        Cluj
   a Episcopiei Vadului 
   si Feleacului
k)51. Geamia Esmahan Sultan   Municipiul Mangalia         Constanta
k)52. Ruinele bisericii si   Comuna Bradut, satul Filia      Covasna
   vestigiile complexului 
   medieval
k)53. Biserica reformata    Municipiul Sfantu Gheorghe,     Covasna
                satul Chilieni  
k)54. Biserica romano-catolica Comuna Ghelinta, satul Ghelinta   Covasna
k)55. Manastirea Dealu     Municipiul Targoviste        Dambovita
k)56. Biserica Domneasca    Municipiul Targoviste        Dambovita
k)57. Biserica Sfanta Vineri  Municipiul Targoviste        Dambovita
k)58. Manastirea Stelea     Municipiul Targoviste        Dambovita
k)59. Biserica Targului     Municipiul Targoviste        Dambovita
k)60. Biserica fostei      Comuna Cobia, satul Manastirea    Dambovita
   Manastiri Cobia
k)61. Manastirea Bucovat    Municipiul Craiova,         Dolj
                localitatea Mofleni 
k)62. Biserica fostei      Comuna Podari, satul Balta Verde   Dolj
   Manastiri Jitianu
k)63. Biserica Precista     Municipiul Galati          Galati
k)64. Manastirea Comana     Comuna Comana, satul Comana     Giurgiu
k)65. Manastirea Polovragi   Comuna Polovragi, satul Polovragi  Gorj
k)66. Manastirea Tismana    Comuna Tismana, satul Tismana    Gorj
k)67. Biserica Sfantul Nicolae Comuna Mugeni, satul Porumbenii Mari Harghita
k)68. Turnul si vestigiile   Comuna Carta, satul Tomesti     Harghita
   bisericii medievale
k)69. Biserica reformata    Comuna Ulies, satul Daia       Harghita
k)70. Biserica romano-catolica Comuna Ciucsangeorgiu,        Harghita
                satul Armaseni
k)71. Manastirea Franciscana  Municipiul Miercurea-Ciuc      Harghita
   si capelele de pe dealul
   Sumuleul Mic
k)72. Biserica reformata    Comuna Mugeni, satul Mugeni     Harghita
k)73. Biserica Sfantul Nicolae Comuna Harau, satul Barsau      Hunedoara
k)74. Biserica Adormirea    Comuna Criscior, satul Criscior   Hunedoara
   Maicii Domnului
k)75. Biserica Sfantul Nicolae Comuna Densus, satul Densus     Hunedoara
k)76. Biserica Sfantul Ilie   Comuna Densus, satul Pesteana    Hunedoara
k)77. Biserica Sfantul Mihail  Comuna Gurasada, satul Gurasada   Hunedoara
k)78. Biserica Sfantul Nicolae Municipiul Hunedoara         Hunedoara
k)79. Biserica Sfantul Nicolae Comuna Vetel, satul Lesnic      Hunedoara
k)80. Biserica Sfantul Nicolae Comuna Ribita, satul Ribita     Hunedoara
k)81. Biserica Sfantul Gheorghe Comuna Santamaria-Orlea,       Hunedoara
                satul Sanpetru
k)82. Biserica reformata,    Comuna Santamaria-Orlea,       Hunedoara 
   fosta ortodoxa      satul Santamaria-Orlea 
k)83. Biserica Adormirea    Orasul Calan, satul Strei      Hunedoara
   Maicii Domnului
k)84. Biserica Sfantul Gheorghe Orasul Calan,            Hunedoara
                localitatea Streisangeorgiu
k)85. Biserica cnezilor Cande  Comuna Rau de Mori, satul Suseni   Hunedoara
k)86. Biserica domneasca    Municipiul Iasi           Iasi
   Sfantul Nicolae
k)87. Biserica Manastirii Golia Municipiul Iasi           Iasi
k)88. Biserica Trei Ierarhi   Municipiul Iasi           Iasi
k)89. Biserica Sfantul Sava   Municipiul Iasi           Iasi
k)90. Biserica Barnovschi    Municipiul Iasi           Iasi
k)91. Ansamblul Manastirii   Municipiul Iasi           Iasi
   Galata
k)92. Ansamblul Manastirii   Municipiul Iasi           Iasi
   Cetatuia
k)93. Ansamblul Manastirii   Municipiul Iasi           Iasi
   Frumoasa
k)94. Ansamblul Mitropoliei   Municipiul Iasi           Iasi
   Moldovei si Bucovinei: 
   Catedrala Intampinarea
   Domnului, Biserica 
   Sfantul Gheorghe,
   Palatul Mitropoliei, 
   cladirile administrative
k)95. Ansamblul Manastirii   Comuna Barnova, satul Barnova    Iasi
   Barnova
k)96. Biserica fostei Manastiri Comuna Dobrovat, satul Dobrovat   Iasi
   Coborarea Sfantului Duh
k)97. Biserica Sfanta      Comuna Cotnari, satul Cotnari    Iasi
   Paraschiva 
k)98. Biserica Sfantul Gheorghe Orasul Harlau            Iasi
k)99. Biserica fostului     Comuna Ciurea, satul Hlincea     Iasi
   schit Hlincea
k)100. Biserica Sfantul     Comuna Letcani, satul Letcani    Iasi
    Spiridon (Rotunda)
k)101. Sinagoga Mare      Municipiul Iasi           Iasi
k)102. Ansamblul Manastirii   Comuna Snagov, satul Snagov     Ilfov
    Snagov
k)103. Ansamblul Manastirii   Comuna Butoiesti,          Mehedinti
    Gura Motrului      satul Gura Motrului
k)104. Ansamblul Manastirii   Orasul Strehaia           Mehedinti
    Strehaia
k)105. Schitul Topolnita    Comuna Izvoru Barzii,        Mehedinti
                satul Schitu Topolnitei 
k)106. Ruinele Manastirii    Municipiul Drobeta-Turnu Severin   Mehedinti
    Vodita
k)107. Biserica din Deal    Municipiul Sighisoara        Mures
k)108. Biserica Sfantul     Municipiul Piatra-Neamt       Neamt
    Ioan Botezatorul
    si turnul
k)109. Ansamblul Manastirii   Comuna Vanatori-Neamt,        Neamt
    Neamt          satul Manastirea Neamt 
k)110. Ansamblul Manastirii   Comuna Vanatori-Neamt,        Neamt
    Secu           satul Vanatori-Neamt
k)111. Ansamblul Manastirii   Comuna Viisoara, satul Bistrita   Neamt
    Bistrita
k)112. Biserica Sfantul Mihail Comuna Razboieni, satul Razboieni  Neamt
k)113. Ansamblul Manastirii   Comuna Tazlau, satul Tazlau     Neamt
    Tazlau
k)114. Biserica Manastirii   Comuna Pangarati, satul Pangarati  Neamt
    Pangarati
k)115. Ansamblul Manastirii   Comuna Agapia, satul Agapia     Neamt
    Agapia
k)116. Biserica Armeneasca   Municipiul Roman           Neamt
k)117. Ansamblul Manastirii   Comuna Brancoveni, satul Brancoveni Olt
    Brancoveni
k)118. Ansamblul Manastirii   Comuna Oboga, satul Calui      Olt
    Caluiu
k)119. Ansamblul Manastirii   Comuna Brebu, satul Brebu      Prahova
    Brebu
k)120. Ansamblul fostei     Comuna Apostolache,         Prahova
    Manastiri Apostolache  satul Apostolache
k)121. Manastirea Sinaia    Orasul Sinaia            Prahova
k)122. Biserica reformata    Comuna Acas, satul Acas       Satu Mare
    a fostei manastiri 
    benedictine
k)123. Biserica evanghelica   Municipiul Sibiu           Sibiu
    Sfanta Maria
k)124. Biserica evanghelica   Municipiul Medias          Sibiu
    Sfanta Margareta, 
    cu fortificatiile
k)125. Biserica Sfintii     Orasul Ocna Sibiului         Sibiu
    Arhangheli
k)126. Biserica Sfantul Nicolae Comuna Turnu Rosu, satul Turnu Rosu Sibiu
k)127. Biserica evanghelica   Orasul Cisnadie           Sibiu
    cu incinta fortificata
k)128. Ansamblul fostei     Comuna Carta, satul Carta      Sibiu
    manastiri cisterciene
k)129. Biserica evanghelica   Orasul Cisnadie,           Sibiu
                localitatea Cisnadioara
k)130. Biserica Sfantul     Municipiul Suceava          Suceava
    Gheorghe Mirauti
k)131. Biserica Manastirii   Municipiul Suceava          Suceava
    Sfantul Ioan cel Nou
k)132. Biserica Sfantul Dumitru Municipiul Suceava          Suceava
k)133. Biserica Nasterea    Municipiul Suceava          Suceava
    Sfantului Ioan 
    Botezatorul (Coconilor)
k)134. Ansamblul Manastirii   Municipiul Suceava          Suceava
    Zamca
k)135. Biserica Sfantul     Municipiul Radauti          Suceava
    Nicolae (Bogdana)
k)136. Biserica Sfanta Treime  Orasul Siret             Suceava
k)137. Ruinele bisericii    Comuna Baia, satul Baia       Suceava
    catolice
k)138. Biserica Sfantul     Comuna Baia, satul Baia       Suceava
    Gheorghe (Alba)
k)139. Biserica Adormirea    Comuna Baia, satul Baia       Suceava
    Maicii Domnului
k)140. Biserica Sfantul Nicolae Comuna Gramesti, satul Balinesti   Suceava
k)141. Ansamblul Manastirii   Comuna Putna, satul Putna      Suceava
    Putna
k)142. Biserica Sfanta     Comuna Dolhesti,           Suceava
    Paraschiva        satul Dolhestii Mari
k)143. Ansamblul Manastirii   Comuna Mitocu Dragomirnei,      Suceava
    Dragomirna        satul Mitocu Dragomirnei   
k)144. Biserica Inaltarii    Comuna Volovat, satul Volovat    Suceava
    Sfintei Cruci
k)145. Biserica Taierea     Comuna Udesti, satul Reuseni     Suceava
    Capului Sfantului
    Ioan Botezatorul
k)146. Biserica Tuturor     Comuna Todiresti, satul Parhauti   Suceava
    Sfintilor
k)147. Ansamblul Manastirii   Comuna Slatina, satul Slatina    Suceava
    Slatina
k)148. Biserica Inaltarea    Comuna Patrauti, satul Patrauti   Suceava
    Sfintei Cruci
k)149. Biserica Manastirii   Orasul Gura Humorului,        Suceava
    Voronet         localitatea Voronet
k)150. Biserica Sfantul Ilie  Comuna Scheia, satul Sfantu Ilie   Suceava
k)151. Biserica Taierea     Comuna Arbore, satul Arbore     Suceava
    Capului Sfantului 
    Ioan Botezatorul
k)152. Ansamblul Manastirii   Comuna Dolhasca, satul Probota    Suceava
    Probota
k)153. Ruinele vechii Biserici Comuna Dolhasca, satul Probota    Suceava
    Sfantul Nicolae 
    din Poiana
k)154. Ansamblul Manastirii   Comuna Manastirea Humorului,     Suceava
    Humorului        satul Manastirea Humorului
k)155. Ruinele vechii biserici Comuna Manastirea Humorului,     Suceava
                satul Manastirea Humorului     
k)156. Ansamblul Manastirii   Comuna Vatra Moldovitei,       Suceava
    Moldovita        satul Vatra Moldovitei  
k)157. Ruinele vechii biserici Comuna Vatra Moldovitei,       Suceava
                satul Vatra Moldovitei
k)158. Ansamblul Manastirii   Comuna Rasca, satul Rasca      Suceava
    Rasca
k)159. Ansamblul Manastirii   Comuna Sucevita, satul Sucevita   Suceava
    Sucevita
k)160. Catedrala romano-    Municipiul Timisoara         Timis
    catolica 
k)161. Catedrala Sfintii    Municipiul Timisoara         Timis
    Trei Ierarhi
k)162. Ansamblul Manastirii   Comuna Banloc, satul Partos     Timis
    Partos
k)163. Biserica Sfintii     Comuna Banloc, satul Partos     Timis
    Arhangheli
k)164. Biserica Schimbarea   Comuna Gataia, satul Semlacu Mic   Timis
    la Fata a Manastirii 
    Saraca
k)165. Bazilica cu cripta    Comuna Niculitel, satul Niculitel  Tulcea
    (martirium)
k)166. Biserica Sfantul     Comuna Niculitel, satul Niculitel  Tulcea
    Atanasie
k)167. Geamia Ali Gazi Pasa   Orasul Babadag            Tulcea
k)168. Biserica domneasca    Municipiul Vaslui          Vaslui
    Sfantul Ioan Botezatorul
k)169. Manastirea Arnota    Comuna Costesti, satul Bistrita   Valcea
k)170. Manastirea Bistrita   Comuna Costesti, satul Bistrita   Valcea
k)171. Ansamblul Manastirii   Orasul Calimanesti,         Valcea
    Cozia          localitatea Caciulata
k)172. Biserica bolnitei    Orasul Calimanesti,         Valcea 
    Manastirii Cozia     localitatea Caciulata 
k)173. Biserica Nasterii    Orasul Calimanesti          Valcea
    Maicii Domnului a 
    schitului Ostrov
k)174. Ansamblul Manastirii   Comuna Francesti, satul Dezrobiti  Valcea
    Dintr-un Lemn 
k)175. Schitul Fedelesoiu    Comuna Daesti, satul Fedelesoiu   Valcea
k)176. Ansamblul Manastirii   Comuna Mihaesti, satul Govora    Valcea
    Govora
k)177. Ansamblul Manastirii   Orasul Horezu, satul Romanii de Jos Valcea
    Horezu
k)178. Biserica Intrarea    Orasul Horezu, satul Ursani     Valcea
    in Biserica si Sfantul 
    Ioan Botezatorul
k)179. Ansamblul Manastirii   Comuna Lungesti, satul Stanesti-Lunca Valcea
    Mamul
k)180. Biserica Adormirea    Comuna Lungesti, satul Stanesti-Lunca Valcea
    Maicii Domnului
k)181. Schitu Cornetu      Comuna Racovita, satul Tutulesti   Valcea
k)182. Fostul schit Dobrusa,  Comuna Stefanesti, satul Dobrusa   Valcea
    Biserica Vovidenia
k)183. Ansamblul fostei     Comuna Mera, satul Mera        Vrancea
    Manastiri Mera 
k)184. Biserica Armeneasca   Municipiul Focsani          Vrancea
k)185. Biserica Curtea Veche  Municipiul Bucuresti
k)186. Biserica Marcuta     Municipiul Bucuresti
k)187. Biserica Mihai Voda   Municipiul Bucuresti
k)188. Biserica Radu Voda    Municipiul Bucuresti
k)189. Ansamblul Manastirii   Municipiul Bucuresti
    Plumbuita
k)190. Biserica Patriarhiei   Municipiul Bucuresti
k)191. Biserica Antim      Municipiul Bucuresti
k)192. Biserica Fundenii    Municipiul Bucuresti
    Doamnei
k)193. Biserica Stavropoleos  Municipiul Bucuresti
k)194. Biserica Cretulescu   Municipiul Bucuresti
k)195. Biserica Doamnei     Municipiul Bucuresti
k)196. Biserica Coltei     Municipiul Bucuresti
k)197. Sinagoga (Muzeul     Municipiul Bucuresti
    de Istorie al comunitatii
    evreiesti)
-------------------------------------------------------------------------------
  l) Arhitectura industriala; amenajari cai de comunicatie
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Denumirea      Unitatea administrativ-teritoriala   Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
l)1. Galeriile romane     Comuna Rosia Montana,        Alba
   ale exploatarilor miniere satul Rosia Montana
   aurifere
l)2. Furnal          Municipiul Resita          Caras-
                                   Severin
l)3. Podul "Inginer      Orasul Cernavoda           Constanta
   Anghel Saligny"
l)4. Mina Adamul Vechi     Comuna Baia de Cris, satul Caraci  Hunedoara
l)5. Furnalul Vechi      Comuna Ghelari, satul Govajdia    Hunedoara
l)6. Galeria de mina      Municipiul Brad, satul Ruda-Brad   Hunedoara
   "Treptele romane" a 
   exploatarii miniere Barza
l)7. Furnal          Orasul Calan             Hunedoara
l)8. Gara Targu Frumos     Orasul Targu Frumos         Iasi
l)9. Podul de piatra      Comuna Stefan cel Mare,       Vaslui
                satul Cantalaresti
l)10. Uzinele Malaxa      Municipiul Bucuresti
l)11. Sucursala Ford (Floreasca) Municipiul Bucuresti
l)12. Gara Filaret       Municipiul Bucuresti
l)13. Moara lui Asan      Municipiul Bucuresti
-------------------------------------------------------------------------------
  m) Monumente de arhitectura populara (locuinte satesti)
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.      Denumirea   Unitatea administrativ-teritoriala   Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
m)1. Case de lemn -      Comuna Vidra, satul Goiesti      Alba
   secolul al XIX-lea
m)2. Case - secolele al    Comuna Rosia Montana,         Alba
   XVIII-lea - al XIX-lea  satul Rosia Montana
m)3. Case - secolul      Comuna Vadu Motilor,         Alba
   al XVIII-lea       satul Vadu Motilor
m)4. Casa Avram Iancu     Comuna Avram Iancu, satul Avram Iancu Alba
m)5. Casa Hagi Tudorache   Comuna Budeasa, satul Budeasa Mare  Arges
m)6. Casa Cartianu      Comuna Turcinesti, satul Cartiu    Gorj
m)7. Porti secuiesti     Comuna Bradesti, satul Satu Mare   Harghita
m)8. Casa de lemn Deac    Comuna Bogdan Voda, satul Bogdan Voda Maramures
   Vasile Mosu 
m)9. Casa de lemn Iurca    Comuna Desesti, satul Harnicesti   Maramures
m)10. Casa Polina Omir     Comuna Sisesti, satul Sisesti     Mehedinti
m)11. Casa de lemn Maria Moaca Comuna Izvoru Barzii,         Mehedinti
                satul Schitu Topolnitei
m)12. Casa Buzescu       Comuna Strejesti,           Olt
                satul Strejestii de Sus
m)13. Casa Marcut Iacob al   Comuna Calinesti-Oas,         Satu Mare
   lui Gligor        satul Calinesti-Oas
m)14. Gospodaria Matisievici  Comuna Moldovita, satul Demacusa   Suceava
   Ecaterina
m)15. Complexul gospodaresc  Comuna Breaza, satul Breaza de Sus  Suceava
   cu ocol intarit Maria 
   Veruleac
-------------------------------------------------------------------------------
  n) Ansambluri traditionale rurale
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Denumirea     Unitatea administrativ-teritoriala   Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
n)1. Darsta cu piva      Comuna Rucar, satul Rucar       Arges
n)2. Mori si valtori      Comuna Prigor, satul Putna      Caras-
                                   Severin
n)3. Mori           Comuna Ciclova Romana         Caras-
                                   Severin
n)4. Pivnite de deal      Comuna Balanesti, satul Glodeni    Gorj
n)5. Trei mori de lemn     Comuna Ponoarele, satul Ponoarele   Mehedinti
   cu ciutura
n)6. Crama lui Buzescu     Comuna Priseaca, satul Buicesti    Olt
n)7. Moara de apa       Comuna Tifesti, satul Vitanesti    Vrancea
-------------------------------------------------------------------------------
  2. Monumente si situri arheologice
  a) Complexe paleolitice
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Denumirea     Unitatea administrativ-teritoriala    Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
a)1. Asezare din paleoliticul  Comuna Mitoc, satul Mitoc      Botosani
   superior (in punctul 
   "Malu Galben")
a)2. Asezare paleolitica    Comuna Ripiceni, satul Ripiceni   Botosani
  (in punctul "Izvor")
a)3. Vestigii de locuire    Orasul Baile Herculane        Caras-
   din epocile: epipaleolitic,                   Severin
   neolitic, eneolitic si 
   bronz (in punctul 
   "Pestera Hotilor")
a)4. Niveluri de locuire    Comuna Baia de Fier,         Gorj
   din paleoliticul mijlociu  satul Baia de Fier
   si postpaleolitic cu 
   unelte in special din 
   cuart (in punctul
   "Pestera Muierilor")
a)5. Niveluri de locuire    Comuna Pui, satul Ohaba Ponor    Hunedoara
   musteriana (in punctul 
   "Pestera Bordul Mare")
a)6. Pestera cu pictura     Comuna Letca, satul Cuciulat     Salaj
   rupestra din paleoliticul 
   superior (in cariera de
   piatra)
-------------------------------------------------------------------------------
  b) Asezari neolotice si eneolitice
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.      Denumirea   Unitatea administrativ-teritoriala    Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
b)1. Tell neolitic -     Comuna Poduri, satul Poduri     Bacau
   culturile Precucuteni 
   si Cucuteni (in punctul 
   "Dealul Ghindaru")
b)2. Asezare - cultura    Comuna Traian, satul Zapodia     Bacau
   Cucuteni
b)3. Asezare - cultura    Comuna Frumusica, satul Radeni    Botosani
   (in Cucuteni punctul 
   "Dealul Boia")
b)4. Asezare neolitica de   Orasul Harsova            Constanta
   tip tell
b)5. Asezare eponima a    Comuna Cucuteni, satul Baiceni    Iasi
   culturii Cucuteni 
   (in punctul "Dambu Morii")
b)6. Asezare - cultura    Comuna Strunga, satul Habasesti    Iasi
   Cucuteni (inpunctul 
   "La Siliste")
b)7. Asezare - cultura    Comuna Bodesti, satul Bodestii de Jos Neamt
   Cucuteni (in punctul 
   "Cetatuia Frumusica")
b)8. Asezare - cultura    Comuna Bargauani, satul Ghelaiesti  Neamt
   Cucuteni (in punctul 
   "Dealul Nedeea")
b)9. Asezare - cultura    Comuna Piatra Soimului,        Neamt
   Cucuteni si cetate dacica satul Piatra Soimului
b)10. Asezare - cultura    Comuna Zanesti, satul Traian     Neamt
   Cucuteni (in punctul 
   "Dealul Fantanilor")
b)11. Telluri neolitice    Comuna Baia, satul Baia        Tulcea
   (statiune eponima pentru
   cultura Hamangia), tumuli
    funerari
-------------------------------------------------------------------------------
  c) Asezari si necropole din epoca bronzului
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Denumirea    Unitatea administrativ-teritoriala    Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
c)1. Asezare fortificata,   Comuna Salacea, satul Otomani    Bihor
   statiune eponima a 
   culturii Otomani (in
   punctul "Cetatuia")
c)2. Asezare eponima a     Comuna Merei, satul Sarata Monteoru Buzau
   culturii Monteoru 
  (bronz mijlociu), asezare
   Cucuteni, necropola de 
   incineratie; vestigii 
   de locuire (in punctul
   "Cetatuia")
c)3. Necropole tumulare    Comuna Lapus, satul Lapus       Maramures
   epoca bronzului final - 
   grupul Lapus
c)4. Asezare eponima a     Comuna Suciu de Sus,         Maramures
   culturii Suciu de Sus   satul Suciu de Sus
   (bronz final) si asezari
   apartinand culturii 
   Suciu de Sus
c)5. Asezare eponima a     Comuna Garla Mare, satul Garla Mare  Mehedinti
   culturii Garla Mare 
   (bronz mijlociu) 
   (in punctul
   "La Garloasca")
c)6. Asezare - cultura     Comuna Dumbraveni, satul Candesti   Vrancea
   Monteoru; asezare dacica 
   (in punctul "Cetatuia")
-------------------------------------------------------------------------------
  d) Fortificatii si asezari din prima epoca a fierului (hallstattiene)
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Denumirea     Unitatea administrativ-teritoriala    Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
d)1. Fortificatie       Comuna Ciugud, satul Teleac      Alba
d)2. Fortificatie       Comuna Santana, satul Santana     Arad
d)3. Fortificatie (in punctul Comuna Mihai Eminescu,        Botosani
   "Dealul Bobeica")    statul Stancesti
d)4. Fortificatie (statiune  Orasul Babadag            Tulcea
   eponima pentru cultura
   Babadag)
d)5. Asezare getica      Orasul Babadag            Tulcea
d)6. Fortificatie romana   Orasul Babadag            Tulcea
d)7. Fortificatie       Comuna Mahmudia, satul Bestepe    Tulcea
   hallstattiana (in 
   punctul "Piatra 
   lui Sava")
d)8. Cetate getica (in    Comuna Mahmudia, satul Bestepe    Tulcea
   punctul "Cetatuia")
d)9. Fortificatie       Comuna Beidaud, satul Beidaud     Tulcea
-------------------------------------------------------------------------------
  e) Fortificatii dacice
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Denumirea     Unitatea administrativ-teritoriala   Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
e)1. Fortificatie dacica    Comuna Sasciori, satul Capalna    Alba
   (in punctul "La Cetate")
e)2. Fortificatie dacica;    Orasul Cugir             Alba
   necropola tumulara 
   (in punctul "Cetatuie")
e)3. Cetatea dacica Apoulon   Comuna Cricau, satul Craiva     Alba
   (in punctul "Piatra 
   Craivii")
e)4. Dava antica; complexe   Comuna Negri, satul Brad       Bacau
   arheologice reprezentand 
   asezari succesive din 
   neolitic (Cucuteni A-B) 
   si epoca bronzului 
   (cultura Costisa si 
   Monteoru) (in punctul 
   "Zargidava")
e)5. Dava antica Tamasidava;  Comuna Horgesti,           Bacau
   necropola tumulara;    satul Racatau de Jos
   fortificatie din epoca 
   bronzului, cultura
   Monteoru (in punctul
   "Cetatuie")
e)6. Fortificatie dacica, zona Comuna Ormenis, satul Augustin    Brasov
   sanctuarelor
e)7. Dava dacica (in punctul  Comuna Vernesti, satul Carlomanesti Buzau
   "Cetatuie")
e)8. Cetate si asezare dacica  Comuna Pojejena, satul Divici    Caras-
   (in punctul "Grad")                       Severin
e)9. Dava getica (in punctul  Comuna Oltina, satul Satu Nou    Constanta
   "Valea lui Voicu")
e)10. Dava getica (in punctul  Comuna Oltina, satul Satu Nou    Constanta
   "Vadul Vacilor")
e)11. Fortificatie dacica cu  Comuna Sanzieni, satul Casinu Mic  Covasna
   ziduri din piatra 
   (in punctul "Verele")
e)12. Fortificatie dacica cu  Orasul Covasna            Covasna
   3 terase imprejmuite 
   cu ziduri din piatra
   (in punctul "Valea 
   Zanelor" - Dealul 
   Florilor)
e)13. Cetate dacica       Comuna Cotofenii din Dos,      Dolj
                satul Cotofenii din Dos 
e)14. Cetate dacica (in     Comuna Calopar, satul Bazdana    Dolj
   punctul "La Cucuioara")
e)15. Asezare fortificata    Comuna Mihailesti, satul Popesti   Giurgiu
   geto-dacica; necropola 
   tumulara (in punctul
   "La Nucet")
e)16. Fortificatie geto-dacica; Orasul Polovragi, satul Polovragi  Gorj
   asezare (in punctul 
   "Crucea lui Ursache")
e)17. Cetate dacica cu zid   Comuna Zetea, satul Sub Cetate    Harghita
   din piatra, 3 santuri
   si valuri de pamant
   (in punctul 
   "Dealul Desag")
e)18. Fortificatie dacica    Comuna Orastioara de Sus,      Hunedoara
   complexa, cu val de    satul Costesti
   pamant, ziduri si turnuri
   din piatra ecarisata; 
   sanctuare de tip 
   aliniament
e)19. Fortificatie dacica    Comuna Orastioara de Sus,      Hunedoara
   cu ziduri si turnuri   satul Costesti
   din piatra ecarisata (in
   punctul "Cetatuia Inalta")
e)20. Fortificatie dacica    Comuna Orastioara de Sus,      Hunedoara
   formata din doua incinte satul Costesti 
   cu ziduri si turnuri
   din piatra ecarisata 
   (in punctul "Blidaru")
e)21. Capitala politica,    Comuna Orastioara de Sus,      Hunedoara
   culturala si religioasa  satul Gradistea de Munte
   a Daciei, Sarmizegetusa
   (in punctul "Dealul 
   Gradistii")
e)22. Fortificatie dacica    Comuna Orastioara de Sus,      Hunedoara
   cu ziduri si turnuri de  satul Gradistea de Munte
   veghe din blocuri de
   piatra ecarisata (in 
   punctul "Varful 
   lui Hulpe")
e)23. Asezare dacica      Comuna Orastioara de Sus,      Hunedoara
   fortificata cu blocuri  satul Gradistea de Munte
   de piatra ecarisata
   (in punctul "Fetele Albe")
e)24. Fortificatie dacica    Comuna Bosorod, satul Luncani    Hunedoara
   cu incinta si turnurile 
   din piatra ecarisata;
   incinta medievala din 
   piatra legata cu pamant
e)25. Fortificatie dacica    Comuna Banita, satul Banita     Hunedoara
   cu ziduri si turnuri 
   din piatra ecarisata,
   platforme de lupta, 
   sanctuar (in punctul 
   "Piatra Cetatii")
e)26. Cetate traco-getica    Comuna Cotnari, satul Cotnari    Iasi
   (in punctul "Dealul 
    Catalina")
e)27. Cetate dacica (in punctul Municipiul Piatra-Neamt       Neamt
   "Dealul Cozla")
e)28. Asezare fortificata    Municipiul Piatra-Neamt       Neamt
   dacica (in punctul 
   "Dealul Batca Doamnei")
e)29. Cetate dacica cu doua   Comuna Tilisca, satul Tilisca    Sibiu
   turnuri- locuinta 
   (in punctul "Dealul
    Catinas")
e)30. Cetate geto-dacica    Orasul Zimnicea           Teleorman
e)31. Necropola tumulara    Orasul Zimnicea           Teleorman
   si plana; necropola 
   epoca bronzului; asezare
   si necropola medievala
   (in punctul "Campul 
    mortilor")
e)32. Cetate getica       Comuna Mahmudia, satul Bestepe    Tulcea
e)33. Cetate traco-getica    Comuna Arsura, satul Arsura      Vaslui
   (in punctul "Cetatuia 
    Mogosesti")
e)34. Cetate traco-getica    Comuna Bunesti-Averesti, satul Bunesti Vaslui
   (in punctul "Dealul 
    Bobului")
e)35. Buridava antica,     Orasul Ocnele Mari, localitatea Ocnita Valcea
   complex de asezari 
   civile aflate in jurul 
   unor inaltimi fortificate,
   cu terase, palisade si 
   turnuri de aparare
   (in punctul "Cosota")
-------------------------------------------------------------------------------
  f) Necropole si zone sacre - epoca fierului
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Denumirea    Unitatea administrativ-teritoriala   Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
f)1. Necropola tumulara de   Comuna Poiana Lacului, satul Cepari  Arges
   incineratie de tip 
   Ferigile-Tigveni (in 
   punctul "Toplita")
f)2. Necropola tumulara de   Comuna Tigveni, satul Tigveni     Arges
   incineratie (in 
   punctul "Balteni")
f)3. Zona de tumuli funerari; Comuna Cucuteni, satul Cucuteni    Iasi
   mormant tumular
f)4. Zona sacra - gropi    Municipiul Sighisoara         Mures
   rituale; asezare dacica 
   (in punctul "Dealul 
   Turcului")
f)5. Zona de gropi rituale   Comuna Mirsid, satul Moigrad     Salaj
   dacice; incinta 
   fortificata cu val si 
   sant (in punctul 
   "Dealul Magura")
f)6. Aliniamente de tumuli   Comuna Valea Nucarilor,        Tulcea
   funerari si tumuli    satul Agighiol
   izolati
f)7. Necropola tumulara de   Comuna Costesti, satul Costesti    Valcea
   incineratie - statiune
   eponima pentru grupul
   Ferigile - Bar0sesti
f)8. Necropola tumulara de   Comuna Barsesti, satul Barsesti    Vrancea
   incineratie - statiune 
   eponima pentru grupul
   Barsesti - Ferigile 
   (in punctul
   "Lacul Dumbravii")
-------------------------------------------------------------------------------
  g) Castre si asezarile civile aferente; fortificatii romano-bizantine
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Denumirea    Unitatea administrativ-teritoriala    Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
g)1. Castrul roman al Legiunii Municipiul Alba Iulia        Alba
   a XIII-a Gemina
g)2. Castrul de piatra Jidava; Municipiul Campulung         Arges
   canabae; castrul de pamant
g)3. Castrul de piatra;     Municipiul Caransebes, satul Jupa  Caras-
   canabae (in punctul                       Severin 
   "Peste ziduri")
g)4. Municipiul roman      Municipiul Caransebes        Caras-
   Tibiscum (in punctul                      Severin
   "Iaz")
g)5. Castrul roman; canabae   Municipiul Turda           Cluj
   (in punctul "Cetate")
g)6. Orasul roman Potaissa   Municipiul Turda           Cluj
g)7. Castrul roman Gilau    Comuna Gilau, satul Gilau      Cluj
g)8. Castrul roman Caseiu    Comuna Caseiu, satul Caseiu     Cluj
g)9. Fortificatie romana    Comuna Topalu, satul Capidava    Constanta
   si romano-bizantina; 
   instalatii portuare;
   asezare civila; castru 
   militar roman
g)10. Castrul roman Sacidava  Comuna Aliman, satul Dunareni    Constanta
   (in punctul "Bratca")
g)11. Cetate getica;      Comuna Aliman, satul Dunareni    Constanta
   cetate medievala timpurie 
   (in punctul "Dealul
    Muzait")
g)12. Cetatea romana Axiopolis Orasul Cernavoda           Constanta
g)13. Cetatea romana Carsium  Orasul Harsova            Constanta
g)14. Cetatea romana Sucidava  Comuna Lipnita, satul Izvoarele   Constanta
g)15. Cetatea romano-bizantina Comuna Garliciu, satul Garliciu   Constanta
   Cius
g)16. Castrul si asezarea    Municipiul Galati          Galati
   civila de la Tirighina 
   Barbosi
g)17. Castru roman, asezare   Comuna Vetel, satul Vetel      Hunedoara
   civila, terme, 
   amfiteatru, temple, punct
   vamal, zona de necropole,
   locuire postromana
g)18. Ruinele orasului roman  Municipiul Drobeta-Turnu Severin   Mehedinti
   cu rang de municipiu 
   si apoi de colonia
g)19. Ruinele podului lui    Municipiul Drobeta-Turnu Severin   Mehedinti
   Traian, ale castrului 
   roman si ale termelor
g)20. Ruinele bisericii     Municipiul Drobeta-Turnu Severin   Mehedinti
   medievale
g)21. Ansamblul arheologic   Comuna Mirsid,            Salaj
   Porolissum: doua castre,  satul Moigrad-Porolissum
   orasul roman Porolissum,
   sanctuare, amfiteatru;
   sistem defensiv de 
   turnuri de observatie 
   (in punctul "Pomet",
   "Citera", "Dealul 
   Fericirii", "La Poiana")
g)22. Castrul roman Buciumi   Comuna Buciumi, satul Buciumi    Salaj
g)23. Cetatea romano-bizantina Comuna Jijila, satul Garvan     Tulcea
   Dinogetia; asezarea 
   civila de pe insula;
   cetate medievala (in 
   punctul "Bisericuta")
g)24. Cetatea romana Noviodunum, Orasul Isaccea           Tulcea
   asezare getica, asezare 
   medievala (in punctul 
   "La Pontonul Vechi")
g)25. Cetatea romana Salsovia  Comuna Mahmudia, satul Mahmudia   Tulcea
g)26. Cetatea Halmyris     Comuna Murighiol, satul Murighiol  Tulcea
g)27. Cetatea Zaporojeni    Comuna Murghiol,           Tulcea
                satul Dunavatu de Jos
g)28. Cetatea romana Arrubium  Orasul Macin             Tulcea
g)29. Cetatea romana Beroe   Comuna Ostrov, satul Ostrov     Tulcea
   (in punctul "Piatra-
    Frecatei")
g)30. Cetatea romana si     Comuna Slava Cercheza,        Tulcea
   romano-bizantina Ibida  satul Slava Rusa 
   (Libida); bazilica
   crestina; manastire 
   (in punctul "Cetatea
    Fetei")
g)31. Cetatea romana Aegyssus  Municipiul Tulcea          Tulcea
g)32. Cetate traco-getica;   Comuna Turcoaia, satul Turcoaia   Tulcea
   oras roman; doua cetati 
   romano-bizantine (in
   punctul "Iglita")
g)33. Castrul roman Arutela   Orasul Calimanesti,         Valcea
   (in punctul "Poiana    localitatea Caciulata
    Bivolari")
-------------------------------------------------------------------------------
  h) Orase antice
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.     Denumirea    Unitatea administrativ-teritoriala   Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
h)1. Apulum; orasele romane  Municipiul Alba Iulia         Alba
   Colonia Nova Apulensis 
   si Colonia Aurelia
   Apulensis (in punctul 
   "Partos")
h)2. Vestigii ale orasului   Municipiul Cluj-Napoca        Cluj
   antic Napoca - zidul de
   incinta, locuinte,
   cartier de locuinte 
   romane, forumul roman
h)3. Orasul antic Tomis    Municipiul Constanta         Constanta
h)4. Tropaeum Traiani -    Comuna Adamclisi, satul Adamclisi   Constanta
   cetate romana si 
   romano-bizantina
h)5. Cetatea si asezarea    Comuna Istria, satul Istria      Constanta
   civila Histria
h)6. Orasul antic Callatis   Orasul Mangalia            Constanta
h)7. Colonia Ulpia Traiana   Comuna Sarmizegetusa,         Hunedoara
   Augusta Dacica      satul Sarmizegetusa
   Sarmizegetusa - capitala
   provinciei romane Dacia
h)8. Orasul antic Sucidava,  Orasul Corabia             Olt
   pe locul asezarii 
   geto-dacice
h)9. Orasul roman Romula,   Comuna Dobrosloveni, satul Resca    Olt
   capitala a Daciei 
   Malvensis, pe locul
   asezarii geto-dacice
h)10. Cetatea antica      Comuna Jurilovca, satul Jurilovca   Tulcea
   Orgame/Argamum - 
   colonie greceasca si, 
   ulterior, oras roman 
   si romano-bizantin,
   (in punctul "Capul 
    Dolojman")
-------------------------------------------------------------------------------
  i) Edificii
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Denumirea    Unitatea administrativ-teritoriala    Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
i)1. Monumentul triumfal    Comuna Adamclisi, satul Adamclisi   Constanta
   "Tropaeum Traiani"
i)2. Cavou cu pictura     Municipiul Constanta         Constanta
i)3. Edificiu cu mozaic Tomis Municipiul Constanta         Constanta
i)4. Complexul de bai     Comuna Geoagiu, satul Geoagiu     Hunedoara
   romane cu apa termala 
   Germisara
i)5. Basilica paleo-crestina  Comuna Niculitel, satul Niculitel   Tulcea
   cu cripta
i)6. Biserica medievala    Comuna Niculitel, satul Niculitel   Tulcea
   timpurie treflata 
-------------------------------------------------------------------------------
  j) Monumentele medievale identificate pe baza cercetarilor arheologice
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Denumirea    Unitatea administrativ-teritoriala    Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
j)1. Vestigiile resedintei   Comuna Soimi,             Bihor
   familiei Borsa; complex  satul Sannicolau de Beius 
   monastic (in punctul
   "Dealul Botocana")
j)2. Biserica fortificata si  Comuna Ciclova Romana, satul Ilidia  Caras-
   necropola (in punctul                      Severin
   "Dealul Cetate")
j)3. Ansamblu arhitectural   Comuna Ciclova Romana, satul Ilidia  Caras-
   medieval: biserica de                      Severin 
   tip rotonda; locuinta
   fortificata; necropola 
   (in punctul
   "Dealul Oblita")
j)4. Complex medieval     Comuna Dabaca, satul Dabaca      Cluj
   fortificat (in punctul 
   "Cetate")
j)5. Cetate bizantina (in   Comuna Ostrov, satul Ostrov      Constanta
   punctul "Pacuiul 
   lui Soare")
j)6. Complex rupestru format  Orasul Basarabi            Constanta
   din 6 bisericute, 
   galerii, cavouri, morminte
j)7. Vestigiile orasului    Comuna Giurgeni, satul Giurgeni    Ialomita
   medieval "Targul de 
   Floci" (in punctul
   "La manastire")
j)8. Ansamblul de vestigii   Municipiul Iasi            Iasi
   medievale din vatra 
   orasului
j)9. Fundatiile bisericii    Comuna Giulesti, satul Giulesti    Maramures
   cneziale a lui Dragos Voda
j)10. Cetatea Noua a Romanului Comuna Sagna, satul Gadinti      Neamt
j)11. Curte boiereasca cu    Comuna Grumazesti, satul Netezi    Neamt
   biserica si necropola 
   (in punctul "Bratulet")
j)12. Cetate (in punctul    Comuna Cerasu, satul Slon       Prahova
   "La Ciuga")
j)13. Cetatea de la Tabla    Comuna Cerasu, satul Slon       Prahova
   Butii
j)14. Cetatea Scheia      Municipiul Suceava          Suceava
j)15. Ruinele bisericii si   Comuna Volovat, satul Volovat     Suceava
   curtii boieresti (in
   punctul "Siliste")
-------------------------------------------------------------------------------
  k) Rezervatii arheologice cuprinzand situri cu niveluri de locuire pe 
    perioade indelungate - asezari si necropole
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Denumirea     Unitatea administrativ-teritoriala    Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
k)1. Fortificatie si asezare  Comuna Cetateni, satul Cetateni    Arges
   geto-dacica; fortificatie 
   medievala, asezare si
   vestigii provenind de la
   3 biserici (in punctul 
   "Cetatuia")
k)2. Asezare si necropole    Municipiul Sighisoara,        Mures
   (in punctul        localitatea Viilor
   "Dealul Viilor")
k)3. Rezervatia arheologica   Comuna Targsoru Vechi,        Prahova
   Targsor - asezari din   satul Targsoru Vechi 
   epoca neolitica, fier,
   castru si terme romane,
   necropola Santana - 
   Cerneahov, vestigii 
   medievale (in punctul
   "La Manastire")
k)4. 31 de situri din epocile: Comuna Fantanele, satul Vadu Sapat  Prahova
   neolitica, bronzului, 
   dacica; complexe 
   dacoromane, important
   centru mestesugaresc, 
   asezari Ipotesti-Candesti,
   vestigii medievale 
   (in punctele "La Siliste",
   "Rula", "La Putul lui
    Buroiu")
k)5. Asezari si necropole    Comuna Brateiu, satul Brateiu     Sibiu
k)6. Vestigii arheologice    Comuna Poienesti, satul Poienesti   Vaslui
   din diverse epoci: 
   asezare de tip 
   "Cucuteni A",
   necropola bastarnica;
   necropola getica; 
   necropola carpica:
   morminte sarmatice si
   asezare de tip
   "Santana de Mures - 
   Cerneahov" (in punctul
   "Dealul Teilor")
-------------------------------------------------------------------------------
  II. UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU CONCENTRARE FOARTE MARE A 
    PATRIMONIULUI CONSTRUIT CU VALOARE CULTURALA DE INTERES NATIONAL
-------------------------------------------------------------------------------
  Judetul               Unitatea administrativ-teritoriala
-------------------------------------------------------------------------------
 ALBA    Municipii   Alba Iulia, Aiud, Blaj 
       Orase     Abrud, Campeni, Cugir, Sebes, Teius, Zlatna
       Comune    Avram Iancu, Berghin, Bucium, Calnic, Cetatea de 
              Balta, Ciugud, Cricau, Daia Romana, Farau, Galda de 
              Jos, Garbova, Ighiu, Jidvei, Lupsa, Lopadea Noua,
              Metes, Mihalt, Pianu, Ponor, Radesti, Ramet, Rosia 
              Montana, Salistea, Sasciori, Santimbru, Stremt, 
              Sona, 
              Vadu Motilor, Vidra, Vintu de Jos.
 ARAD    Municipii   Arad
       Orase     Lipova, Nadlac, Pancota
       Comune    Brazii, Fantanele, Gurahont, Halmagiu, Pecica, 
              Plescuta, Santana, Seitin, Zabrani.
 ARGES    Municipii   Pitesti, Campulung, Curtea de Arges
       Comune    Aninoasa, Arefu, Baiculesti, Balilesti, Bradulet, 
              Budeasa, Cetateni, Corbi, Cosesti, Cotmeana, 
              Dambovicioara, Domnesti, Malureni, Mosoaia, 
              Musatesti, Pietrosani, Poiana Lacului, Rucar, 
              Stefanesti, Tigveni, Titesti.
 BACAU    Municipii   Bacau, Onesti
       Orase     Comanesti, Moinesti, Targu Ocna
       Comune    Barsanesti, Beresti-Tazlau, Berzunti, Bogdanesti, 
              Casin, Caiuti, Corbasca, Gura Vaii, Horgesti, 
              Livezi, Margineni, Negri, Nicolae Balcescu, Poduri, 
              Sanduleni, Saucesti, Stefan cel Mare, Targu Trotus, 
              Traian.
 BIHOR    Municipii   Oradea
       Orase     Beius
       Comune    Biharia, Derna, Draganesti, Girisu de Cris, Pomezeu, 
              Rabagani, Remetea, Rieni, Salacea, Sambata, 
              Santandrei, Soimi, Tetchea, Uileacu de Beius.
 BISTRITA-  Municipii   Bistrita
 NASAUD   Orase     Beclean
       Comune    Budacu de Jos, Cetate, Dumitra, Galatii Bistritei, 
              Livezile, Mariselu, Milas, Sieu-Magherus, 
              Sieu-Odorhei, Teaca.
 BOTOSANI  Municipii   Botosani, Dorohoi
       Comune    Baluseni, Braesti, Bucecea, Corni, Curtesti, 
              Frumusica, Leorda, Mihai Eminescu, Mitoc, Ripiceni, 
              Vaculesti, Varfu Campului, Vladeni.
 BRASOV   Municipii   Brasov, Fagaras
       Orase     Codlea, Rasnov, Rupea, Sacele, Zarnesti
       Comune    Beclean, Bod, Bran, Bunesti, Cata, Cincu, 
              Dumbravita, Feldioara, Halchiu, Harman, Homorod, 
              Jibert, Lisa, Moieciu, Ormenis, Prejmer, Sanpetru, 
              Sercaia, Soars, Voila, Vulcan.
 BRAILA   Municipii   Braila
       Comune    Maxineni.
 BUZAU    Municipii   Buzau, Ramnicu Sarat
       Comune    Bozioru, Merei, Tisau, Vernesti.
 CARAS-   Muncipii   Resita, Caransebes
 SEVERIN   Orase     Anina, Baile Herculane, Bocsa, Moldova Noua, Oravita
       Comune    Bania, Berzasca, Bozovici, Carasova, Ciclova Romana, 
              Eftimie Murgu, Paltinis, Coronini, Pojejena, Prigor, 
              Sichevita, Tarnova.
 CALARASI  Municipii   Oltenita
       Comune    Plataresti.
 CLUJ    Municipii   Cluj-Napoca, Dej, Turda
       Orase     Gherla, Huedin
       Comune    Aghiresu, Aiton, Apahida, Baciu, Bobalna, Bontida, 
              Caianu, Capusu Mare, Caseiu, Catcau, Chinteni, 
              Ciucea, Ciurila, Dabaca, Feleacu, Floresti, Garbau,
              Gilau, Iara, Izvoru Crisului, Manastireni, Mica, 
              Mintiu Gherlii, Petrestii de Jos, Poieni, Savadisla, 
              Sanpaul, Sic, Tureni, Vad.
 CONSTANTA  Municipii   Constanta, Mangalia, Medgidia
       Orase     Basarabi, Cernavoda, Eforie, Harsova, Techirghiol
       Comune    Adamclisi, Aliman, Garliciu, Independenta, Istria, 
              Lipnita, Mircea Voda, Oltina, Ostrov, Poarta Alba, 
              Rasova, Topalu, Tuzla, Valu lui Traian.
 COVASNA   Municipii   Sfantu Gheorghe
       Orase     Covasna, Targu Secuiesc
       Comune    Bradut, Ghelinta, Ilieni, Sanzieni, Turia.
 DAMBOVITA  Municipii   Targoviste
       Orase     Fieni, Pucioasa
       Comune    Aninoasa, Barbuletu, Branesti, Buciumeni, Candesti, 
              Cobia, Doicesti, Glodeni, Gura Ocnitei, Malu cu 
              Flori, Moroeni, Motaieni, Ocnita, Pietrosita, 
              Potlogi, Pucheni, Razvad, Runcu, Sotanga, Voinesti, 
              Vulcana-Bai.
 DOLJ    Municipii   Craiova, Calafat
       Comune    Almaj, Brabova, Calopar, Cernatesti, Cotofenii din
              Dos, Podari, Simnicu de Sus, Sopot, Tuglui.
 GALATI   Municipii   Galati.
 GIURGIU   Municipii   Giurgiu
       Orase     Mihailesti
       Comune    Comana, Floresti-Stoenesti, Hotarele.
 GORJ    Municipii   Targu Jiu
       Orase     Bumbesti-Jiu
       Comune    Alimpesti, Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, 
              Balanesti, Balesti, Bengesti-Ciocadia, 
              Bumbesti-Pitic, Cruset, Glogova, Lelesti, Pades, 
              Pestisani, Polovragi, Prigoria, Rosia de Amaradia, 
              Runcu, Samarinesti, Sacelu, Schela, Scoarta, 
              Slivilesti, Stanesti, Telesti, Tismana, Turcinesti.
 HARGHITA  Municipii   Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc
       Orase     Borsec, Cristuru Secuiesc, Gheorgheni, Toplita
       Comune    Bilbor, Bradesti, Ciucsangeorgiu, Carta, Darjiu, 
              Ditrau, Feliceni, Galautas, Lazarea, Mugeni, Sarmas, 
              Sandominic, Suseni, Ulies, Zetea.
 HUNEDOARA  Municipii   Deva, Hunedoara, Orastie, Brad
       Orase     Calan, Hateg, Simeria
       Comune    Baia de Cris, Baru, Banita, Bosorod, Carjiti, 
              Criscior, Densus, Geoagiu, Ghelari, Gurasada, Harau, 
              Orastioara de Sus, Pestisu Mic, Pui, Rachitova,
              Rapoltu Mare, Rau de Mori, Ribita, Sarmizegetusa, 
              Salasu de Sus, Santamaria-Orlea, Teliucu Inferior, 
              Toplita, Unirea, Vata de Jos, Vetel.
 IALOMITA  Comune    Giurgeni.
 IASI    Municipii   Iasi, Pascani
       Orase     Harlau, Targu Frumos
       Comune    Barnova, Ciurea, Cotnari, Cucuteni, Deleni, 
              Dobrovat, Dumesti, Helesteni, Letcani, Miroslava, 
              Miroslovesti, Ruginoasa, Strunga.
 ILFOV    Comune    Mogosoaia, Snagov.
 MARAMURES  Municipii   Baia Mare, Sighetu Marmatiei
       Orase     Baia Sprie, Borsa, Cavnic, Targu Lapus, 
              Viseu de Sus
       Comune    Barsana, Bogdan Voda, Botiza, Budesti, Calinesti, 
              Cernesti, Copalnic-Manastur, Cupseni, Desesti,  
              Dumbravita, Giulesti, Grosi, Ieud, Lapus, Miresu 
              Mare, Ocna Sugatag, Poienile Izei, Remetea 
              Chioarului, Rozavlea, Sacalaseni, Sacel, Stramtura, 
              Suciu de Sus, Sisesti, Somcuta Mare, Ulmeni, Vadu 
              Izei, Viseu de Jos.
 MEHEDINTI  Municipii   Drobeta-Turnu Severin
       Orase     Baia de Arama, Strehaia
       Comune    Balta, Breznita-Ocol, Brosteni, Butoiesti, Garla 
              Mare, Izvoru Barzii, Ponoarele, Simian, Sisesti,
              Tamna.
 MURES    Municipii   Targu Mures, Reghin, Sighisoara, Tarnaveni
       Orase     Iernut, Ludus
       Comune    Acatari, Adamus, Apold, Atintis, Bahnea, Batos, 
              Bagaciu, Balauseri, Bichis, Bogata, Brancovenesti, 
              Ceuasu de Campie, Cucerdea, Cuci, Danes, Galesti,
              Gornesti, Lunca, Nades, Panet, Pasareni, Saschiz, 
              Sarmasu, Sancraiu de Mures, Suseni, Vanatori.
 NEAMT    Municipii   Piatra-Neamt, Roman
       Orase     Targu-Neamt
       Comune    Agapia, Baltatesti, Bargauani, Bodesti, Borlesti, 
              Cracaoani, Dobreni, Dragomiresti, Farcasa, Girov, 
              Grumazesti, Pangarati, Piatra Soimului, Razboieni, 
              Roznov, Sagna, Savinesti, Stefan cel Mare, Tazlau, 
              Vanatori-Neamt, Viisoara, Zanesti.
 OLT     Municipii   Slatina, Caracal
       Orase     Corabia
       Comune    Brancoveni, Curtisoara, Dobrosloveni, Garcov, 
              Giuvarasti, Leleasca, Oboga, Priseaca, Strejesti.
 PRAHOVA   Municipii   Ploiesti, Campina
       Orase     Azuga, Breaza, Busteni, Comarnic, Sinaia, Slanic, 
              Valenii de Munte 
       Comune    Apostolache, Brebu, Cerasu, Cornu, Drajna, 
              Fantanele, Filipestii de Targ, Izvoarele, Maneciu, 
              Posesti, Starchiojd, Teisani, Targsoru Vechi.
 SATU MARE  Municipii   Satu Mare, Carei
       Comune    Acas, Calinesti-Oas, Mediesu Aurit, Socond.
 SALAJ    Municipii   Zalau
       Orase     Cehu Silvaniei, Jibou, Simleu Silvaniei
       Comune    Agrij, Almasu, Balan, Buciumi, Crasna, Creaca, 
              Cuzaplac, Dragu, Fildu de Jos, Hida, Horoatu 
              Crasnei, Letca, Mesesenii de Jos, Mirsid, Napradea, 
              Romanasi, Salatig, Sanmihaiu Almasului, 
              Somes-Odorhei.
 SIBIU    Municipii   Sibiu, Medias
       Orase     Agnita, Avrig, Cisnadie, Dumbraveni, Ocna Sibiului, 
              Talmaciu 
       Comune    Altana, Apoldu de Jos, Arpasu de Jos, Atel, Axente 
              Sever, Bazna, Barghis, Biertan, Brateiu, Bradeni, 
              Bruiu, Carta, Chirpar, Cristian, Darlos, Gura 
              Raului, Hoghilag, Iacobeni, Laslea, Marpod, 
              Merghindeal, Micasasa, Miercurea Sibiului, 
              Mihaileni, Mosna, Nocrich, Poplaca, Porumbacu 
              de Jos, Racovita, Rasinari, Rosia, Sadu, Saliste, 
              Slimnic, Seica Mare, Selimbar, Sura Mare, 
              Sura Mica, Tilisca, Turnu Rosu, Valea Viilor,
              Vurpar.
 SUCEAVA   Municipii   Suceava, Campulung Moldovenesc, Falticeni, Radauti
       Orase     Gura Humorului, Siret, Solca, Vatra Dornei
       Comune    Arbore, Baia, Balcauti, Botosana, Breaza, Brosteni, 
              Cacica, Cajvana, Calafindesti, Darmanesti, Dolhasca, 
              Dolhesti, Draguseni, Milisauti, Gramesti, 
              Granicesti, Horodnic, Marginea, Manastirea 
              Humorului, Mitocu Dragomirnei, Moldovita, Patrauti, 
              Preutesti, Putna, Rasca, Satu Mare, Slatina,
              Sucevita, Scheia, Todiresti, Udesti, Valea 
              Moldovei, Vatra Moldovitei, Volovat, Vulturesti.
 TELEORMAN  Municipii   Alexandria, Rosiori de Vede, Turnu Magurele
       Orase     Zimnicea
       Comune    Buzescu, Islaz, Mavrodin, Magura, Nanov, Peretu, 
              Plosca, Vitanesti, Putineiu, Salcia, Troianul.
 TIMIS    Municipii   Timisoara, Lugoj
       Orase     Faget
       Comune    Banloc, Gataia, Margina.
 TULCEA   Municipii   Tulcea
       Orase     Babadag, Isaccea, Macin, Sulina
       Comune    Baia, Beidaud, Carcaliu, Ceamurlia de Jos, Crisan, 
              Frecatei, Jijila, Jurilovca, Mahmudia, Mihai Bravu, 
              Mihail Kogalniceanu, Murighiol, Nalbant, Niculitel, 
              Nufaru, Ostrov, Sarichioi, Slava Cercheza, Turcoaia, 
              Valea Nucarilor.
 VASLUI   Municipii   Vaslui, Barlad, Husi
       Comune    Arsura, Bogdana, Botesti, Bunesti-Averesti, 
              Codaesti, Duda-Epureni, Gherghesti, Lipovat, 
              Poienesti, Puiesti, Solesti, Stefan cel Mare, 
              Tanacu.
 VALCEA   Municipii   Ramnicu Valcea
       Orase     Baile Govora, Baile Olanesti, Brezoi, Calimanesti, 
              Horezu, Ocnele Mari
       Comune    Alunu, Barbatesti, Berislavesti, Boisoara, Budesti, 
              Bujoreni, Bunesti, Caineni, Costesti, Daesti, 
              Francesti, Golesti, Goranu, Lungesti, Mateesti, 
              Maldaresti, Mihaesti, Perisani, Pietrari, Racovita, 
              Runcu, Salatrucel, Slatioara, Stoenesti, Stefanesti, 
              Tomsani, Vaideeni, Vladesti, Voicesti.
 VRANCEA   Municipii   Focsani
       Orase     Marasesti, Odobesti, Panciu
       Comune    Barsesti, Bolotesti, Brosteni, Campineanca, 
              Carligele, Cotesti, Dumbraveni, Jaristea, Mera, 
              Ruginesti, Tifesti, Urechesti, Valea Sarii.
 MUNICIPIUL Municipii   Bucuresti.
 BUCURESTI
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA:
- Unitatile administrativ-teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului
 construit cu valoare culturala de interes national din prezenta anexa cuprind
 fie o complexitate de valori culturale, fie monumente istorice izolate,
 de valoare nationala exceptionala.
- Concentrarea in teritoriu a patrimoniului construit cu valoare culturala de
 interes national se regaseste in anexa nr. IV.


ANEXA 4

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL
SECTIUNEA A III - A - ZONE PROTEJATE
ZONE CONSTRUITEMarți, 12 octombrie 2021, 11:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.