Bibliografia cataloagelor citate în această lucrare

 

Bacâru Bacāru, Livia. Catalogul incunabulelor. Bucureşti, Biblioteca Academiei Romāne, 1970 (multigrafiat)
Bodinger Bodinger, M. Catalogul cărţii rare şi preţioase Vol. I Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu“, 1974
B. Teleki-Bolyai Catalogul incunabulelor din biblioteca Teleki-Bolyai. Catalogus incunabulorum bibliothecae Teleki-Bolyai. Tārgu-Mureş, 1971
HC Copinger, W.A. Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum or collections towards a new edition of that work. In two parts. The first containing nearly 7000 corrections of and additions to the collations of works described or mentioned by Hain: The second, a list with numerous collations and bibliographical particulars of nearly 6000 volumes printed in the fifteenth-century, not referred to by Hain. P I-II (vol. I-II) With addenda to pars I and II. And Index by Konrad Burger. Milano, Görlich, 1950
GW Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Herausgegeben von der Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Band. I-X (Lief.1). Leipzig-Stuttgart-Berlin, Hiersemann-Akademie Verlag, 1925-1992
Goff Goff, Frederick R. Incunabula in American Libraries.A third Census of fifteenth-century books recorded in North American Collections. New-York, The Bibliographical Society of America, 1964
Indice generale Guarnaschelli T.M., Valenziani, E. e Cerulli, E. Indice generale degli incunaboli delle bibliotheche d'Italia. A cura del Centro Nazionale d'Informazioni Bibliografiche. Vol. 1-3 (A-L). Roma, La libreria dello stato, 1943-1954
H Hain, Ludovicus. Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD. Typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel adcuratius recensentur. Vol. I-II (4P.) Milano, Görlich, 1948
IDL Incunabula in Dutch Libraries. A census of fifteenthcentury printed bookc in Dutch public collections. [ed in chief Gerard van Thienen] vol. I-II. Nieuw-Koop; De Graaf, 1983
Ionuţaş Ionuţaş, Cătălin. Colecţia de incunabule a Bibliotecii Judeţene Arad. Īn: Ziridava VI, Arad, 1976, p. 473-482 [Muzeul Judeţean Arad]
Jugăreanu Jugăreanu, Veturia. Catlogul colecţiei de incunabule. Sibiu [Biblioteca Muzeului Brukenthal], 1969
Karadja Karadja, Constantin. Lista incunabulelor din România. I Alfabetic II Biblioteci (fotocopie după manuscrisul dactilografiat trimis de autor, 1937, redacţiei Gesamtkatalog der Wiegendrucke de la Berlin)
Kulcsár Kulcsár, Petrus. Catalogus incunabulorum Bibliothecae Batthyányanae. Szeged, 1965
B.J. Galaţi Mărunţelu, Ion, Codreanu, Sorina şi Carapcea, Florica. Cartea străină veche (1472-1700) īn Biblioteca „V.A. Urechia“. Catalog. Galaţi, 1975
Mosora-Hanga Mosora, Elena şi Hanga, Doina. Catalogul incunabulelor. Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1979 [Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca
R Reichling, Dietericus. Appendices ad Hainii-Copingeri. Repertorium bibliographicum. Additiones et emendationes. Fasciculi I-IV. Milano, Görlich, 1953 STAS 12629/4-88. Descrierea bibliografică a documentelor. Publicaţii monografice vechi.
CIH Sajó, Géza et Soltész, Erzsébet. Catalogus incunabulorum que in bibliothecis publicis Hungariae asservantur. Vol. I-II. Budapestini, 1970
Schatz Schatz, Elena-Maria. Catalogul colecţiei de incunabule. Biblioteca Naţională a Romāniei. Bucureşti, 1995
Voulliéme Berlin Voulliém, Ernst. Die Inkunabeln der Sammlungen. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1906-1922