HOME Repertoriul on-line al creației muzicale românești
(On-line Romanian Musical Heritage)

ilustrare
Selectaţi (Select):
AUTOR
(Composer)

Tip/ Gen
(Type/ Gendre)

Anul
(Year)


Notă: Căutarea se poate face pe un singur criteriu de selecţie. Pentru selectare multiplă folosiţi tastele 'Shift' (selecţii succesive) sau 'Ctrl' (selecţii discontinue!) / Search by one field!

Sursa informațiilor:
Repertoriul general al creaţiei muzicale româneşti de Mihai POPESCU, Bucureşti, Editura Muzicală: 1979 (vol.1), 1981 (vol.2), supliment (1987)
Autorul (saitul Muzicieni români contemporani)
Dicționare de specialitate (MUZICIENI DIN ROMÂNIA de Viorel Cosma)
Baza de date STAR (pentru operă, operetă, balet)


 

Copyright: cIMeC 2010--