cIMeC Home Page   Inapoi la INDEX/ BackModalități de căutare pentru domeniul si câmpul selectat/
Searching options for the selected domain & field:
Arheologie/ Archaeology - Tipuri de obiecte/ Types of Items

1. Opțiuni pentru parcurgerea tuturor termenilor/ Full index browsing options:
         - Alfabetic/ Alphabetically
         - In ordinea descrescătoare a frecvenței de apariție/ Descending by the number of occurrences

2. Index alfabetic al termenilor - bifați litera de inceput/ Alphabetical index of terms - Click on the initial letter:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSȘTȚUVWXYZ

3. Introduceți un termen sau primele lui caractere/ Enter a term or its first characters:

Opțiune suplimentară: bifați pentru a căuta termenul oriunde in text/ Click to search the string anywhere in the text